- transformatorul trifazat - Facultatea de ElectrotehnicaTEMA DE PROIECT


Transformatorul trifazat -

Student : Petrescu Lucian

Grupa : 141AC

Facultatea de Electrotehnica
Problema :       

I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere in ulei, de tip exterior pentru retele de 50Hz caracterizat de datele nominale :

putere nominala, Sn=630 KVA;

raportul;

schema si grupa de conexiuni : Yy 012;

reglajul tensiunilor ±5%;

tensiunea de scurtcircuit, Uk=6%;

pierderile de scurtcircuit, Pk=9720 W;

pierderile la functionarea in gol, P0=1920 W;

curentul la functionarea in gol, i0=2,4%;

serviciu de functionare, S1;

infasurarile se realizeaza din cupru;

circuitul magnetic se realizeaza din tabla laminata la rece cu cristale orientate.


II. Proiectul va cuprinde :

Calculul marimilor de baza ;

Determinarea dimensiunilor principale orientative ;

Alegerea si dimensionarea infasurarilor ;

Calculul parametrilor de scurtcircuit ;

Verificarea solicitarilor mecanice;

Verificarea incalzirilor infasurarilor la scurtcircuit;

Calculul parametrilor la functionarea in gol si dimensioarea circuitului magnetic;

Caracteristicile de functionare;

Calcul termic al transformatorului;

Accesoriile transformatorului.


III. Material dat :

Desenul de ansamblu din trei vederi, partial sectionate, la scara si schema electrica corespunzatoare grupei de conexiuni;

Caracteristica de functionare.


Il


If


Uf UlFig. 1. Schema conexiunii stea1. Calculul marimilor de baza

                                                 UnfI = 11,547kV

      InfI = 18,18A


       UnfJ = 0,303kV

         InfJ = 693A

S1=puterea pe coloana

                                                                   S1 = 210kVA2.Determinarea dimensiunilor principale orientative
loj loi

aoj aij aiiaj aj
- infasurarea de joasa tensiune

- infasurarea de inalta tensiune


date de catalog :

aoj = 5 mm

aij = 20 mm

aii = 20 mm

loj = 50 mm

loi = 50 mm

diametrul coloanei

β = factor de suplete


cm

cm

Bc = inductia in coloana = 1,65T

km = factorul deumplere =kFe*kg=0,95*0,92=0,874

kR = factorul Rogovscki = 0,95

ukR = componenta reactiva a tensiunii de sc.

cm

Din datele de catalog se alege o valoare standard : D = 200 mm

aria coloanei

cm2 AC= 0,0275 m2

Dm = D+2*aoj+aij+(aj+ai) =

= 20+2*0,5+2+3*1,98 = 28,94 cm

HB = inaltimea bobinei

cm

3. Alegerea si dimensionarea infasurarilor


A. Determinarea numerelor de spire


Uw =π**f*AC*BC =π**50*0,0275*1,65 = 10,08 V

spire

Alegem wj = 30 spire

spire

= numarul de spire de reglaj

spire

wit = 1143 + 57 = 1200 spire                                                wit = 1200 spire


B.   Sectiunile conductoarelor

J = densitatea medie de curent

A/m2 J = 3,79 A/m2

mm2

mm2


C. Alegerea tipului de infasurari


pe joasa tensiune - infasurare cilindrica

pe inalta tensiune - infasurare stratificataD. Dimensionarea infasurarilor

a) infasurarea de joasa tensiune

- o alegem in doua straturi, cu un canal de racire

m=2

spire /strat

hs = inatimea unei spire

mm

grosimea unui strat = mm

Aleg urmatoarea aranjare a conductoarelor in spira :


b b'

b

a

a

a'mm2

A/m2

- calculam inatimea reala a bobinei :

HBj = (ws+1)*nC*b' = (15+1)*3*9,44 = 453,12 HBj = 453 mm

- aleg latimea canalului de racire : hC = 8 mm


aj = 2*a'+hC = 2*7,54+8 = 23,08 23 mm aj = 23 mm


Dj1 = D+2*a0j = 200+2*5 = 210 mm


Djm = Dj1+aj = 210+23= 233 mm


Dj2 = Djm+aj = 233+23 = 256 mm        Dj2 = 256 mm


b) infasurarea de inalta tensiune

Aleg un conductor rotund cu d = 2,5 mm

d

d'


Si = mm2

- izolat cu hartie

d'= 2,8 mm

A/m2

Presupunem HBi HBj = 453 mm

spire/strat

straturi

spire/strat

HBi = (ws+1)*d' = (150 + 1)*2,8= 423                                 HBi = 423 mm

hx = HBj - HBi = 30 mm


Infasurare de inalta tensiune se divide in doua bobine ;

prima bobina cu 3 straturi catre interior si bobina a doua

cu 5 straturi catre exterior. Bobinele sunt separate

printr-un canal de racire hci = 6 mm.


ai = ns*d'+hci+(ns-2)*iz = 8*2,8+6+5*0,6 31,4 mm        ai = 31 mm

Us = 2*ws*Uw = 2*150*10,1= 3030 V

-din tabel : iz = 5*0,12 = 0,6 mm


Di1 = Dj2+2*aij = 256 + 2*20= 296 mm


Dim = Di1+ai = 296 + 31= 327 mm


Di2 = Dim+ai = 327 + 31 = 358 mm     Di2 = 358 mm


4. Calculul parametrilor de scurtcircuit


A.   Masele infasurarilor


=

= 3*8990*23,3**(3*63)*30*10-8 = 111,9 Mwj = 111,9 Kg


=

= 3*8990*32,7**4,9*1200*10-8 = 162,9 Mwi = 162,9 Kg


B.   Pierderile de scurtcircuit


a. pierderile de baza din infasurari

Pwj = km*J*Mmj = 2,4 * 3,662 * 111,9 = 3598 W

Pwi = km*J*Mmi = 2,4 * 3,712 * 162,9 = 5382 W


b. factorii de majorarea a pierderilor

= 1+0,095*0,8492*0,714*(22-0,2) = 1,066

= 1+0,044*0,8422*0,254*82 = 1,008

c. pierderile in legaturi

lY = 7,5 * HB = 7,5 * 45,3= 340 cm

557 W


15 W

d. pierderi in cuva

Pcv = 10 * k * Sn = 10*0,015*630 = 95 W

din tabel : k = 0,015

e. pierderile totale de scurtcicuit

Pk = kRJ * PmJ + kRI * PmI + PJ + PI + Pcv =

= 1,066*3598+1,008*5382 +557+15+95 Pk = 9928 W

din problema se da : Pk = 9720 W

                         = 2,14 %

f. densitatea de suprafata a pierderilor

AwJ = nauj * kp * * Djm * HBj =

= 4 * 0,95 * * 23,3* 45,3 = 1,26 m2

AwI = nauI * kp * * Dim * HBI =

= 4 * 0,9 * * 32,7 * 42,3 = 1,564 m2

W/m2

W/m2

- valorile se incadreaza in limitele impuse de standard
C.   Tensiunea de scurtcircuit


a. componenta activa

% Uka = 1,57%

b. componenta reactiva

cm

lm = lungimea medie a spirei

          lm = 88 cm

               Ukr = 5,78 %

                       Uk = 5,98%5. Verificarea solicitarilor mecanice


A. Forte radiale


= = 23572 A Ikm = 23,5*103 A

= 606348 N Fr = 606 kN


 

 
 
HX/2
 = +

ai-ajHX/2

aj         ai ai ai ai
Pentru aceasta asezare r = 4


B. Forte axiale


F'a = 26,8 kN

F''a = 26,6 kN


l' = 2*aoj + 2*aj + 2*aij + 2*ai + aii =

= 2*0,5+2*2,3+2*3,1+2*2 +2 = 17,8cm l' = 18 cm


Faj = F'a - F''a = 0,2*103 N

Faj = F'a + F''a = 53,4*103 N


C. Eforturile din infasurari6. Verificarea incalzirilor infasurarilor la scurtcicuit


- pentru cupru limita admisibila este de 250oC


7. Calculul parametrilor la functionarea in gol si

dimensionarea circuitului magnetic


A. Determinarea dimensiunilor circuitului magnetic


Miezul magnetic se realizeaza din tabla laminata la

rece, cu cristale orientate, de tip ARMCO 7X, de 0,35

mm grosime.

a. sectiunea coloanei

cum D = 20 cm nt = 7 treptebc2

ac1

 
bc1b. . sectiunea jugurilor

- se pot alege diferite combinatii precum :

● aceeasi latime a primei trepte: aj1 = aj2 = ac1

● aceeasi latime a ultimei trepte: aj6 = aj7 = ac6


c. aria neta sectiuni coloanei

Aci = 0,0273 m2d. aria neta a jugurilor

Aj = 0,0303 m2

- luand valori standard

- alegem ac1 =0,96*D=0,96*200=192 mmac1=195 mm

bc1=22 mm

ntole = ntole = 62 tolebci=21,7 mm

- numarul de tole trebuie sa fie par

Din tabelul standard rezulta


nt

aci

ntole

bci

Aci

aij

Aij

mm

Mm

cm2

Mm

cm2Aci = aci*bci ; Aij = aij*bci

mm

ntole suprapuse = 2 * 260 = 520 tole


e. inductiile reale


T


T

f. dimensiunile miezului magnetic


H = inaltimea coloanei

H = HB + l0I + l0j = 45,3 + 5 + 5 = 55,3 cm


C = distanta dintre azele coloanelor

C = Di2 + aii = 35,8 + 2 = 37,8 cm


F = largimea ferestrei

F = C - aI = 37,8 - 19,5 = 18,3 cm


g. modul de impachetare a miezului


Se utilizeaza infasurari sub un unghi de 900 si se

aleg dimensiunile tolelor in afara dimensiunilor miezului

magnetic.


B. Masa miezului magnetic

a. Masele coloanelor= 0,0436*8126,6 = 354,32 Mc = 354,3 Kg


b. Masele colturilor


0,08721*2619,1 = 228,41 Mco = 228,4 Kg


c. Masele jugurilorMj = 198,1 Kg


d. Masa totala a miezului magnetic


Mnr = Mc + Mco + Mj = 354,3 + 228,4 + 198,1 = 780,8 Mnr = 780,8 Kg


C. Calculul pierderilor in fier


Tabla aleasa este de tip ARMCO 6x, groasa de 0,35 mm

pentru BC = 1,665 T, avem poc = 1,63;

pentru Bj = 1,511 T, avem pj = 1,2;

pentru Bmed = 1,588 T, avem poco = 1,44;


P0 = k0Fe*(poc*Mc + pj*Mj + poco*Mco)

= 1,6*(1,63*354,3 + 1,2*228,4 + 1,44*198,1) P0 = 1775,8 W


D. Curentul la functionarea in gol


pentru BC = 1,665 T, avem qoc = 7,9;

pentru Bj = 1,511 T, avem qj = 1,8;

pentru Bmed = 1,588 T, avem qoco = 3,1;


Q0 = k0Fe*(qoc*Mc + qj*Mj + qoco*Mco) =

= 1,12*(7,9*354,3 + 1,8*228,4 + 3,1 *198,1) Q0 = 4283,1Var


%

%


%


8. Caracteristicile de functionare

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica randamentului :    f = fn = ct.


- factorul de incarcare

Randamentul este maxim pentru valoarea :I2

u

U2
0.707l0.707c

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica externa :    f = fn = ct.


= 1*(1,57+5,78)*0,707  u2 = 5,19 %
9. Calculul termic al transformatorului


A.Caderea de temperatura dintre infasurare si ulei


a. infasurarea de joasa tensiune

-la infasurarea de tip cilindric :


b. infasurarea de inalta tensiune

-la infasurarea de tip stratificat :


        p = 14,77*10-2


c. caderea de temperatura intre suprafata bobinei si uleid. caderea medie de temperatura dintre infasurare si uleiB.Caderea maxima de temperatura intre miez si ulei


                 

-pentru tole laminate la rece izolate cu carbit :

;

         


C. Dimensiunile interioare ale cuvei si suprafetele de

cadere a caldurii
Hev
B

a.diminsiunile principale ale cuvei

-pentru o tensiune de 20 kV, avem :

s = s5 = 45 mm

s1 = s2 = 100 mm

s3 = s4 = 90 mm


A = 2C + Di2 + 2s5 = 2*37,8 + 35,8 + 2*4,5 = 120,4 cm


B = Di2 + s1 + s2 + d1 + s3 + s4 + d2 =

= 37,8 + 10 + 10 + 0,28 + 9 +9 + 0,71 = 76,8 cm


Hcv = H + 2Hj + Hjc + Hjs = 55,3 + 2*19,5 + 40 + 3          Hcv = 137,3cm


b. caderea de temperatura de la cuva la aerc. aria supratei verticale a cuvei


Acv = 2*(A + B)Hcv = 2*(120,4 + 76,8)*137,3

= 5,42*104 cm2 = 5,42 m2


d. aria supratei de radiatie


Ar = k*Acv = 2*Acv = 2*5,42 = 10,83 m2


e. aria supratei de convectie


= 62,14 - 12,13 = 50 m2


f. aria elementelor de racire


Aer = Aco - Acv = 50 - 5,42 = 44,6 m2

-alegem radiatoare cu tevi drepte, cu lungimea

L = 140 cm, deci aria de convectie a unui element este :

Aer = 4,2 + 0,4 = 4,6 m2

-deci : 44,6 : 4,6 10 radiatoare


51


30
B+2*30cm

A+2*30cm
-aria de convectie este


Aco = Acv + 10*Aae = 5,42 + 10*4,6 = 51,42 m2


iar aria de de radiatie este


Ar = 2*(A+60+B+60)*Hcv = 2*(120,4+60+76,8+60)*

*137,3*10-4 = 2*317,2*137,3*10-4 Ar = 8,71 m2
D.Definitivarea caderilor de temperatura din

transformator


a. caderea de temperatura de la cuva la aerb. caderea de temperatura de la ulei la cuvac. caderea medie de temperatura de la ulei la aerd. caderea de temperatura de la bobina la aer
10. Accesoriile transformatorului


A. Conservatorul de ulei


Vu = Vc + Vur - (Vw + Vm)


Vc = A*B*Hcv = 120,4*76,8*137,3 = 1269575 cm2 Vc = 1,269 m2


= 3*1,2**(0,233*30*189+0,327*1200*4,9)*10-3 =

= 4,524*(1321,11+1922,76)*10-3 = 20,652 dm3 Vw = 0,0206 m3


Vu = 1,269 + 0,44 - (0,0206 + 0,1123) = 1,576 m3


Vcons = 0,1*Vu = 0,1*1,576 = 0,1576 m3

              Dcons = 0,378 m


-aleg o dispunere pe latime , deci Lconv = A = 140 cmB. Izolatoarele de trecere


- pentru o tensiune Un de 10kV se aleg izolatori cu doua

palarii de tip exterior sau de tip interior


C.   Comutatorul de reglare a tensiunii


-dimensiunile lui se aleg in functie de Un astfel :


Un

kV

a

b

c

D

l

h
Ultimele documente adaugate
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile AlecsandriVasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil GirlenuEmil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George CalinescuGeorge Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanuluiScriitori romani