Prezentarea instrumentelor de analiza fianciara referat

 

 

2Prezentarea instrumentelor de analiza fianciara.

2.1. Prezentarea firmei

2.1.1. Elemente de identificare

2.1.2. Scurt istoric

2.1.3. Obiectul de activitate

2.1.4. Principalii indicatori economico – financiari2.1.5. Evolutia capitalului social

2.1.6. Bilantul contabil

2.1.7. Contul de profit si pierdere

2.1.8. Alte date necesare studiului.

2.2. Program informatic de analiza a bilantlui firmei

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Prezentarea firmei

2.1.1. Elemente de identificare

1. Denumirea societatii: S.C. BIOFARM S.A. Bucuresti;

2. Sediul societatii: Str. Logofat Taut nr. 99, sector 3- Bucuresti

Tel: (401)3010637, (401)3010633, (401)3010632.

3. Numar de inregistrare la O.R.C : J40/199/1991 din 05.02.91

4. Cod fiscal: 341563

5. Forma juridica: Societate pe actiuni

6. Durata de functionare: nelimitata.

 

2.1.2. Scurt istoric

Societatea Comerciala BIOFARM SA este o intreprindere cu veche traditie in fabricarea produselor farmaceutice de origine naturala.

Bazele S.C. BIOFARM SA Bucuresti, au fost puse in perioada anilor 1924-1936, prin fuziunea mai multor firme producatoare de medicamente (solutii, tablete, fiole etc.), care utilizau ca materii prime plantele medicinale, diverse glande, organe si subproduse animaliere.

Dupa 11 iunie 1948, au luat fiinta cele doua fabrici de medicamente, „BIOFARM” – denumita astfel din 1961, cu sediul in str. Logofat Taut nr. 99 si „GALENICA” – denimita astel din anul 1957, cu sediul in B-dul Iancu de Hunedoara nr. 40-42.

In anul 1956 se infiinteaza in str. Tineretului nr. 2, o noua sectie, in scopul de a produce, pentru prima data in tara, extracte din plante, tincturi, substante pure, semipure si produse de zooveterinare.

Cele doua fabrici si-au desfasurat activitatea separat pana la data de 1 octombrie 1969, cand s-au reunit sub dnumirea de Intreprinderea de Medicamente „BIOFARM” cu sediul in str. Logofat Taut nr. 99.

Societatea Comerciala BIOFARM SA s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii de medicamente „BIOFARM” in S.C. BIOFARM SA, in baza Legii 15/1990, a Legii 31/1990 si a HG 1224/23.11.1990.

 

2.1.3. Obiectul de activitate

S.C. BIOFARM S.A. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si veterinar cat si diferite produse chimice.

In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse, cuprinzand principala gama de substante biologic active, in cele mai diverse forme farmaceutice, cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri, solutii oftalmice, solutii otice si nazale, capsule gelatinoase moi, suspensii, siropuri, tablete turnate, spray-uri.

Produsele S.C. BIOFARM S.A. acopera principala gama se produse biologic active, pentru 18 grupe terapeutice principale. Dintre acestea se pot mentiona:

 • modificatoare ale secretiei bronsice,

 • preparate cu vitamine,

 • preparate utilizate in medicatia ORL,

 • coleretice si colecistokinetice,

 • hepatoprotectoare,

 • hormonale si antihormonale,

 • antialergice,

 • produse pentru tratament dermatologic.

S.C. BIOFARM S.A. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime, hormani, anticoagulante, hepatoprotectoare, colecitostochinetice, tonifiante ale sistemului nervos si vascular, energizante, antiinflamatoare si antibacteriene, antianemice, vitamine, tincturi, extracte, cardiotonice, citostatice.

2.1.4. Principalii indicatori econmico-financiari (31.12.2001)

 • Cifra de afaceri: 244.657.468 mii lei;

 • Veniturile totale: 261.986.787 mii lei;

 • Profitul curent: 93.822.957 mii lei;

 • Profitul brut al exercitiului: 93.822.957 mii lei;

 • Profitul net: 71.478.318 mii lei;

 • Numar de personal: 477 persoane.

 

2.1.5.Evolutia capitalului social

In 1995 60% din capitalul social al societatii a fost impartit gratuit catre populatie prin procesul de privatizare in masa, restul de 40% ramanand in proprietatea statului roman fiind administrat de catre F.P.S.

In 1997 procentul de 40% din capitalul social al Biofarm S.A., detinut de F.P.S., a fost achizitionalt de firma Shapiro Bancorp LLC. Astfel S.C. BIOFARM S.A. devine o companie cu capital privat 100%, capitalul social fiind de 9.015.200 mii lei impartit in 360.608 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25.000 lei fiecare.

In 1998 capitalul social a fost majorat la 35.967.878 59298922 mii lei, impartit in 35.967.878 actiuni a 1000 lei fiecare iar in 2001 capitalul social s-a majorat de la 35.967.878 mii lei la 59.298.922 mii lei prin incorporarea diferentelor din reevaluare in suma de 23.331.044 mii lei in capitalul social.

Structura sintetica a actionariatului la data de 12.04.2002 este urmatoarea:

Nr.
Actionar
Nr. actiuni
%
1
SHAPIRO BANCORP LLC
5,945,212
10,0260%
2
Robert William FERRAN
29,643,165
49,9890%
3
IGOHEALTHY.COM INC.
14,432,064
24,3380%
4
alti actionari / others
9,278,481
15,6470%
TOTAL
59,298,922
100.0000

 

2.1.6.Bilantul contabil al S.A. BIOFARM S.A. Bucuresti

- mii. lei -

Denumire indicator
rd.
 
Sold la
Sold la
Sold la
Sold la
Sold la
12/31/1997
12/31/1998
12/31/1999
12/31/2000
12/31/2001
A. ACTIVE IMOBILIZATE
 
 
 
 
 
 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
 
 
 
 
 
 
1.Cheltuieli de constituire
1
0
0
0
0
0
2. Cheltuieli de dezvoltare
2
0
0
0
0
0
3. Conc, brev, licente marci, drepturi, val. sim imob necorp
3
10400
0
442435
826288
247389
4. Fond comercial
4
0
0
0
0
0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs
5
0
0
0
0
0
TOTAL (rd. 01 la 05)
6
10400
0
442435
826288
247389
II. IMPBILIZARI CORPORALE
 
 
 
 
 
 
1. Terenuri si constructii
7
2530185
4550903
18871095
18454291
18284990
2. Instalatii tehnice si masini
8
6741283
6808599
6951609
13479592
15032933
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier
9
117683
232900
398067
228420
288475
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs
10
90414
423336
483198
599499
1754369
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
9479565
12015738
26703969
32761802
35360767
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
 
 
 
 
 
 
1. Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului
12
0
0
0
0
0
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului
13
0
0
0
0
0
3.Titluri sub forma de interese de participare
14
0
0
0
0
0
4.Creante din interese de participare
15
207312
6170206
8938304
0
0
5. Titluri detinute ca imobiliza
16
0
0