Referat - CONSTITUTIA ROMANIEI referat


CONSTITUTIA   ROMANIEIElaborarea Constitutiei Romaniei


Inlaturarea puterii de stat comuniste prin revolutia din decembrie 1989 a creat premisele elaborarii unei noi constitutii care sa puna bazele ordinii democratice a statului de drept .

Principalele evenimente politice care au precedat elaborarea unei noi constitutii au fost

urmatoarele :

Constituirea Frontului Salvarii Nationale , in decembrie 1989 ;

Organizarea Consiliului FSN in Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala, in februa-

rie 1990 ;

Elaborarea unui decret –lege , in martie 1990 ;

Primele alegeri democratice libere pentru alcatuirea Parlamentului si desemnarea

Presedintelui Romaniei , la 20 mai 1990 .


Etapele elaborarii Constitutiei Romaniei


Etapele elaborarii Constitutiei Romaniei au fost urmatoarele :

Adoptarea unor acte legislative in perioada decembrie 1989 – mai 1990 ;

Parlamentul ales la 20 mai 1990 se transforma in Adunare Constituanta

Redactarea proiectului Constitutiei ;

Dezbaterea proiectului in Adunarea Constituanta ;

Votarea Constitutiei de catre Adunarea Constituanta , la 21 noiembrie 1991 ;

Supunerea Constitutiei , referendului national ;

Intrarea in vigoare a Constitutiei la 13 decembrie 1991 cand a fost abrogata Consti-tutia din anul 1965.


Caracterul democratic al elaborarii Constitutiei Romaniei


- Constitutia Romaniei a fost elaborata de o putere constituanta alcatuia democratic , prin

alegeri generale , vot universal , egal, direct , secret , liber exprimat ;


- 2 -


Ea a fost supusa referendului national .


Posibilitatea revizuirii ConstitutieiO constitutie poate fi revizuita , daca normele pe care le contine nu mai corespund noilor

realitati economice , sociale , politice .


2. Structura Constitutiei Romaniei

`Constitutia Romaniei cuprinde 152 de articole grupate in 7 titluri , 10 capitole , 8sectiuni

Cele 7 titluri sunt urmatoarele :

Titlul I – Principii generale

Titlul II - Drepturile , libertatile , indatoririle fundamentale cu capitolele :

Dispozitii comune

Drepturile si libertatile fundamentale

Indatoririle fundamentale

Avocatul poporului

Titlul III - Autoritatile publice , cu capitolele :

Parlamentul care cuprinde sectiunile :

- Organizare si functionare

- Statutul deputatilor si senatorilor

- Legiferarea

Presedintele Romaniei

Guvernul

Raporturile parlamentului cu guvernul

Administratia , cu sectiunile :

- Administratia publica centrala de specialitate ;

- Administratia publica locala ;

-Autoritatea judecatoreasca , cu sectiunile :

- Instantele judecatoresti ;

- Ministerul Public ;

- Consiliul Superior al Magistraturii .

Titlul IV      - Economia si finantele publice

Titlul V        - Curtea Constitutionala

Titlul VI      - Revizuirea Constitutiei

Titlul VII     - Dispozitii finale si tranzitorii


LACATUSU ALEXANDRU
 clasa a-VII-a D

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani