plan de afaceri destul de valabil referat

PLAN DE AFACERI

Firma SC. AUTOSERVICE SRL a fost infiintata prin asocierea a trei actionari .

Capitalul social subscris al firmei este de 900 milioane lei acesta este in natura (cladirea si terenul ) in valoare de 120 milioane lei, si mijloace fixe 280 milioane si in numerar de 500 milioane lei.

Aportul la capitalul social si dividendele fiind impartite in mod egal.Capitalul social poate fi majorat pe baza adunarii generale a actionarilor .

Fiecare parte sociala confera asociatilor dreptul la vot , de participare la conducerea firmei si dreptul de control si de a participa la rezultatul activitatii .

Sediul In vederea desfasurarii activitatii firma va deschide un atelier situat pe una dintre iesirile principale ale orasului intr-o cladire, pusa la dispozitie de unul dintre actionari, care corespunde obiectului de activitate .

Obiect de activitate Societatea are ca obiect de activitate principal asigurarea service-ului pentru detinatorii de autovehicule BMW, Mercedes, Volkswagen, Daewoo, Audi, Ford, Dacia si pentru care firma este acreditata sa faca reparatii si in plus detine aparatura de diagnosticare pentru aceste autovehicule .

Pentru autocamioane si Aro (autovehicule romanesti cu motoare m.a.c.) se fac reparati in limita posibilitatilor pe care le are service-ul la in prezent.

Verificari periodice si inspectii RAR pentru orice autovehicol, lucrari de reparatii la echipamentul electric pentru orice tip.

Incepind cu luna a doua firma va achizitiona un dispozitiv de montare demontare si vulcanizare pneuri, putand realiza servicii de vulcanizare.

In primele doua luni firma va presta lucrari la preturi promotionale pentru orice tip de verificari .

Firma nu executa servicii de tinichigerie si vopsitorie auto.

OBIECTIVE

 

 • Verificari periodice si inspectii RAR

 • Operatii de verificare , diagnosticare si repararea grupului motor-transmisie

 • Diagnosticarea si repararea echipamentului electric

 • Comercializare piese auto.

 • Reparatii de sisteme de alimentare pentru motoare Diesel de autoturisme si autocamioane.

 

 

PIATA DE DESFACERE

Clientii principali vor fi detinatorii de autovehicule BMW , Volkswagen , Daewoo ,Audi , Ford , Mercedes , pentru care firma este acreditata sa faca reparatii si in plus detine aparatura de diagnosticare pentru aceste autovehicule, fiind singura firma din oras cu atestat Bosch .

In plus firma poate sa ofere servicii pentru totii posesorii de autovehicule Dacia sau Aro si pentru orice tip de autovehicul cu carburator si reparatii la echipamentul electric pentru orice tip de autovehicule.

Firma poate efectua lurari de verificare si diagnosticare pentru instalatia de injectie, echipament electric, motor-transmisie pentru autocamioane.

In primele doua luni firma va presta lucrari la preturi promotionale pentru orice tip de verificari .

CONCURENTA

In oras mai exista doua unitati de service care nu reusesc sa acopere necesarul de servicii si nici de calitate la standarde Europene . Unul dintre service-uri nu face nici macar omologari R.A.R. , iar cel de-al doilea nu are instalati de diagnosticare m.a.c. si m.a.s. .

PROCESUL DE PRODUCTIE

Unul dintre actionari pune la dispozitie terenul si cladirea situate intr-o pozitie favorabila desfasurarii ativitatii, pe una dintre iesirile principale ale orasului. De asemenea unul dintre actionarii va pune la dispozitie un aparat de diagnosticare Bosch ca aport la capitalul social.

Instalatiile principale vor fi achizitionate prin cumparare urmatoarele :

 • Un elevator in valoare de .. ……………………….15milioane lei

 • Un stand RAR in valoare de .. …………………...350milioane lei

 • Truse de scule pentru electricieni si mecanici de .. 15milioane lei

Fondul necesar este de …………….…………….…380 milioane lei

La inceputul activitatii (luna 0) se achizitioneaza mai intii obiectele de inventar urmand ca in luna intai sa se achizitioneze un stand de putere, si un analizor de gaze pentru inspectii si verificari RAR.

Pe parcursul activitatii service-ului se vor mai achizitiona prin cumparare:

 • dispozitiv pneumatic de montare-demontare si vulcanizat pneuri in valoare de …………………………………………25 milioane lei

 • dispozitiv de echilibrat roti in valore de ………….80milioane lei

Piesele de schimb pentru Dacia vor fi asigurate de intreprinderea producatoare Dacia Pitesti , piesele pentru autovehicolele straine vor fi aduse de la importatorii autorizati sau reprezentantele auto din tara atunci cind exista comenzi , echipamentele de injectie diesel si piesele de schimb pentru ARO vor fi aduse de la Mefin Sinaia , curelele , furtunele si elementele de etansare de la Fartec Brasov , rulmentii de la Birlad si Alexandria

CONDUCEREA

CONDUCERA FIRMEI

 

Conducerea firmei se face de catre asociatii constituiti in adunarea generala a asociatilor. Ea se va intruni ori de cite ori este nevoie si cel putin odata pe an pentru a decide in legatura cu activitatea societatii si a aproba bilantul contabil anual si repartizarea profitului .

Cei trei asociati vor forma si consiliul de administratie fiind imputerniciti oricare dintre ei sa reprezinte societatea in raporturile sale cu tertii.

Pentru infintarea firmei s-a convenit asocierea a 3 persoane fizice dintre care unul (initiatorul afacerii) este inginer auto. Aportul in bani si in natura la capitalul social al firmei s-a facut dupa cum urmeaza :

 • Asociat 1…...180milioane lei + cladirea in valoare de 120milioane lei

 • Asociat 2…...20milioane lei + ap. de diagnosticare de 280 milioane lei

 • Asociat 3……300milioane lei.

EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA

 

Evidenta financiar contabila se organizeaza si se tine conform normelor in vigoare .

Societarea va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si il va supune spre aprobare si repartizare adunarii generale a actionarilor .

Pentru asigurarea unui control asupra actelor ,operatiilor contabile si a operatiilor administrative , adunarea generala a administratorilor va desemna un cenzor , expert contabil , stabilind totodata si idemnizatia ce i se cuvine .

Drepturile si obligatiile cenzorului sunt cele stabilite prin lege .

 

 

 

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA

PROCESULUI DE PRODUCTIE

 

Asigurarea nivelului tehnic si calitativ al reparatiilor precum si al inspectiilor tehnice se face prin achizitionarea :

- unui stand de incercare RAR

 • echipament pentru diagnosticare m.a.s. cu injectie .

 • echipament pentru diagnosticare m.a.s. fara injectie.

De asemenea firma va mai avea nevoie de un elevator , truse de scule pentru fiecare mecanic si inginer.

Conducerea firmei va fi asigurata de cei trei actionari care sunt de asemeni si ingineri in domeniile:

2 ingineri mecanica-auto………absolventi U.P.B.

1 cenzor-contabil……………...absolvent A.S.E.

Inspectiile RAR se fac numai sub supraveghere a unuia dintre ingineri care va raspunde de calitatea si corectitudinea acestor lucrari. De asemeni diagnosticarea si organizarea reparatiei la sistemele de injectie de benzina va fi facuta sub observarea unuia dintre ingineri , cunoscindu-se complexitatea acestor instalatii .

Se mai prevede angajarea unui personal de :

- 2 electo-mecanici.

 • 4 mecanici.

Faptul ca asociatii sunt oameni cu o inalta pregatire profesionala va scuti firma de a face angajari suplimentare , precum si de alti consultanti.

Singurii consultanti vor fi de fapt cei care vor asigura si echipamentul de injectie Bosch .

 

ORGANIZAREA FLUXULUI DE PRODUCTIE

 

Organizarea firmei si activitatii din firma se refera la stabilirea rolului fiecarui muncitor sau inginer in activitatea firmei :

 • Un inginer si un mecanic se ocupa de diagnosticare si de verificare motoare

 • Un mecanic pentru verificare si reparare cutii de viteza + vulcanizare + echilibrare roti.

 • Doi mecanici pentru reparatii capitale

 • Doi electricieni pentru verificare si reparare la instalatia electrica+verificari RAR

 • Un inginer inspectii RAR

 • Un cenzor-contabil pentru Gestiune-Marketing-Management

 

 

 

 

PERSONAL

 

Firma are nevoie de 2 ingineri, un contabil, 2 electricieni, 4 mecanici .

Calificari necesare personalului :

- pentru ingineri - Universitatea Politehnica Bucuresti.

 • pentru mecanici - Liceu mecanic auto categorii 2-4 minim 2

 • pentru electricieni -Liceu electricieni auto sau scoala profesionala

In programul de lucru se prevede doua ore de instructaj la sfirsitul ultimei zile de lucru

Salarizare : - Pentru ingineri in jur de 3.5 milioane lei

 • Pentru salariati 2 milioane lei

Angajarea personalului se va face pe baza contractelor individuale de munca care se inregistreaza la oficiul Camerei de Munca .

Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a asociatiilor .

Acestia vor fi platiti conform cu experienta si categoria profesionala.

Pentru asociati se prevede un salariu net dar si dividente intrucat acestia sunt si actionari principali. Lor li se cuvine o cota parte din profit, dupa repartizarea acestuia.

Preturi practicate de firma

Preturile practicate de firma sunt:

 • Diagnosticare motor…………………………….200 000 lei

 • Reparatii motor-transmisie (pret mediu)……….450 000 lei

 • Verificari RAR pt. autoturisme………………...300 000 lei

 • Verificari RAR pt. autocamioane………………550 000 lei

 • Vulcanizare si echilibrare pneuri……………….25 000 lei

DESFASURAREA AFACERII

Luna 0, este o luna fictiva care poate reprezenta o perioada de timp de maxim o luna, in care se desfasoara actiuni de pregatire necesare demararii afacerii.

Activitati ale firmei in luna 0 :

Infintare firma……………………………..…..1 800 000 lei

Amenajarea spatiu………………………………500 000 lei

Reclama si publicitate……………………….….1 000 000 lei

Materii prime achizitionate………...………….10 000 000 lei

Obiecte de inventar achizitionate……………..15 000 000 lei

Firma a fost constituita prin asocierea a trei persoane fizice. Aportul in bani si in natura la capitalul social al firmei s-a facut dupa cum urmeaza:

 • Asociat 1…...180milioane lei + cladirea in valoare de 120milioane lei

 • Asociat 2…...20milioane lei + ap. de diagnosticare de 280 milioane lei

 • Asociat 3……300milioane lei.

Bilantul la infintarea societatii comerciale:

ACTIV
 
PASIV
 
Imobolizari necorporale:
- cheltuieli constituire firma
1 800 000
 
Capital social:
 
900 000 000
Imobilizari corporale:
- mijloace fixe
400 000 000
Credite asociati:
1 800 000
Mijloace circulante:
- disponibil in cont
500 000 000
 
 
Suma ACTIVE:
901 800 000
Suma PASIVE:
901 800 000

Contul de profit si pierderi:Venituri din exploatare-total:
0
Cheltuieli pentru exploatare:
- lucrari executate de terti
1 500 000
Alte cheltuieli de exploatare :
0
Total cheltuieli exploatare:
1 500 000
Rezultatul din exploatare:
-1 500 000

Bilantul:

ACTIVE
 
PASIV
 
 1. Mijloace circulante:
Conturi la banci:
Stocuri materi prime:
TVA de recuperat:
 1. Imobilizari de capital:
Imobilizari necorporale:
Celtuieli constituire firma
Imobilisari corporale:
Masini si utilaje.
 
500 000 000
25 000 000
4 770 000
 
 
1 800 000
 
400 000 000
 1. Capital propriu:
Capitalul social:
Profit si pierderi:
 1. Datorii :
Furnizori si conturi asimilate
Creditori - asociatii
 
900 000 000
-1 500 000
 
 
31 270 000
1 800 000
Total general ACTIVE=
931 570 000
Total general PASIV=
931 570 000

In luna 1 firma isi incepe activitatea actiunile firmei sunt:

Achizitii:

Aprovizionare cu materiale…...………………1 830 000

Obiecte de inventar………………………….….200 000

Reclama si publicitate…………………...……5 000 000

Alte prestatii…………………………………..5 000 000

Consum apa ,energie………………………….1 900 000

Consumuri:

Consumuri materiale………………………….3 230 000

Consum apa energie…………………………..1 900 000

Cheltuieli cu salariile:

Fond de salarii……………………………….22 500 000

Cheltuieli cu amortizarile:

Amortizari imobilizari necorporale………………30 000

-se calculeaza cu formula astfel:

=30000

Amortizari imobilizari corporale………………4 479 167- se calculeaza cu formula astfel:

Venituri:

Facturi emise………………………………….23 580 000

TVA colectat…………………………………...4 244 400

Pati efectuate:

Restiruire credite asociati………………………1 800 000

Achizitii imobilizari:

Mijloace fixe…………………………………. 36 500 000

TVA aferent……………………………………65 700 000

Conturi de TVA:

TVA de recuperat……………………………….4 770 000

 

Aprovizionari consum in luna 1:

 
INTRARI
CONSUM
Intrari de la furnizori:
- Materii prime+materiale
- Obiecte de inventar
- Combustibil, apa, energie
Prestatii terti:
 • Reclama si publicitate
 • Alte prestatii
 
 
1 830 000
200 000
1 900 000
 
5 000 000
5 000 000
 
3 230 000
200 000
1 900 000
 
5 000 000
5 000 000
Facturi total de la furnizori:
TVA deductibil:
Fond de salarii:
Impozit salarii, ajut somaj, pensie:
CAS, Fd. Sanatate…
Amortizari imobilizari corporale:
Amortizari imobilizari necorporale:
Facturi emise (venituri):
TVA colectat:
Restituire credite asociati:
Achizitie mijloace fixe:
TVA aferent
Amenajari teren
TVA de recuperat
13 930 000
2 507 400
 
 
 
 
 
23 580 000
42 44 400
1 800 000
365 000 000
 
12 500 000
68 733 000
 
15 333 000
 
22 500 000
3 150 000
6 750 000
4 479 167
30 000
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contul de profit si pierderi:

Cifra de afaceri:
Venituri din exploatare-total:
23 580 000
23 580 000
Cheltuieli pentru exploatare
-Mat. Prime + materiale:
-Obiecte de inventar:
-Consum apa, energie combustibil:
-Lucrari executate de terti:
-Cheltuieli cu salari personal:
-Amortizari imobilizari corporale:
-Amortizari imobilizari necorporale:
Total cheltuieli pentru exploatare
 
3 230 000
200 000
1 900 000
10 00