proiect pedagogie - Piata - Facultatea de Management Administratie Publica referat

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Management – Administratie Publica

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor coordonator: Olga CIOBANU

 

 

 

Student: Bogdan-Ion JELEA

Anul II, Seria B, Grupa 218


Piata

Nota preliminara:

 1. lectia se gaseste in manualul de Economie pentru liceu – clasa a 11 a;

 2. efectivul clasei: 35 de elevi, din care:

 • cu rezultate foarte bune(9-10): 6;

 • cu rezultate bune(7-8): 15;

 • cu rezultate mediocre(5-6): 5;

 • cu rezultate slabe(sub 5): 4;

c) nivelul de pregatire al clasei: mediu spre bun;

Plan de lectie:

 1. prezentarea elementelor fundamentale(caracteristicilor) pietei(5);

 2. definirea conceptului de piata;

 3. exemplificarea formelor concrete sub care se prezinta piata;

 4. definirea conceptului economic de “cerere”;

 5. definirea conceptului economic de “elasticitate a cererii”;

 6. prezentarea clasificarii bunurilor in functie de elasticitatea cererii(3);

 7. definirea conceptului economic de “oferta”;

 8. definirea conceptului economic de “elasticitate a ofertei”;

 9. prezentarea clasificarii bunurilor in functie de elasticitatea ofertei(3);

 10. definirea conceptului de pret;

 11. definirea conceptului de pret de echilibru;

 12. identificarea rolului pretului de echilibru.

La sfarsitul lectiei elevii vor putea:

Obiectivul 1: sa enunte(comportament final) cel putin 3 caracteristici ale pietei(criteriu de reusita), pe baza discutiilor si explicatiilor referitoare la piata si la complexitatea acesteia(conditie);

Situatie de invatare: - profesorul enunta caracteristicile pietei, dupa ce in prealabil a discutat asupra formelor mai mult sau mai putin concrete sub care se regaseste piata in complexitatea ei;- li se solicita elevilor de catre profesor sa dea exemple de caracteristici in urma discutiilor referitoare la piata.

Obiectivul 2: Sa defineasca termenul de piata(comportament final) cu propriile cuvinte si pe baza discutarii anterioare a caracteristicilor acesteia(conditie), fara greseli de fond(criteriu de reusita).

Situatie de invatare: - profesorul da definitia pietei conform manualului; ofera definitii alternative apartinand unor autori cunoscuti, dupa ce anterior a evidentiat caracteristicile acesteia

- elevii sunt solicitati sa formuleze intr-o maniera personala definitia pietei.

Obiectivul 3: Sa definesca conceptul economic de cerere(comportament final) cu propriile cuvinte si pe baza explicatiilor referitoare la necesitatile de bunuri si servicii care se formeaza pe piata(conditie), fara greseli de fond(criteriu de reusita).

Situatie de invatare: - profesorul da definitia cererii, dupa ce a explicat mecanismele care determina aparitia acesteia pe piata, insotind-o eventual cu alte definitii consacrate de literatura de specialitate;

- elevii sunt solicitati sa formuleze o definitie personala a cererii.

Obiectivul 4: Sa denumeasca/indice(comportament final) cel putin doua tipuri de bunuri in functie de elasticitatea cererii(criteriu de reusita) pe baza definitiei elasticitatiicererii si explicarii acesteia(conditie).

Situatie de invatare: - profesorul explica faptul ca sunt bunuri la care elasticitatea cererii are anumite particularitati, dupa ce in prealabil a definit elasticitatea cererii;

- elevii sunt solicitati sa dea exemple de tipuri de bunuri in functie de elasticitatea lor.

Obiectivul 5: Sa dea definitia conceptului economic de oferta (comportament final), fara greseli de fond (criteriu de reusita), intr-o maniera personala si pe baza explicarii anterioare a modului in care se gasesc resursele economice pe piata(conditie).

Situatie de invatare: - profesorul da definitia conceptului de oferta discutand despre resursele economice, modul in care se regasesc pe piata si necesitatea satisfacerii trebuintelor omenesti;

- elevilor li se cere sa formuleze cu propriile cuvinte o definitie a ofertei;

Obiectivul 6: Sa denumeasca(comportament final) cel putin doua categorii de bunuri clasificate dupa elasticitatea ofertei (criteriu de reusita), pe baza prezentarii anterioare a definitiei elasticitatii ofertei si discutarii ei(conditie).

Situatie de invatare: - profesorul prezinta cele trei categorii de bunuri economice clasificate in functie de elasticitatea ofertei dupa ce in prealabil a definit si explicat termenul de elasticitate a ofertei;

- elevilor li se solicita sa denumeasca tipurile de bunuri in functie de elasticitatea ofertei.

Obiectivul 7: Sa defineasca conceptul de pret de echilibru (comportament final) fara greseli de fond(criteriu de reusita), cu propriile cuvinte si pe baza discutarii influentelor pe care le are pretul asupra cererii si ofertei pe piata(conditie).

Situatie de invatare – profesorul da definitia pretului de echilibru, insotind-o de explicatii si eventual de definitii din autori consacrati;

- elevii sunt solicitati sa defineasca in maniera proprie conceptul de pret de echilibru, in urma discutiilor cu profesorul.

Copyright © Contact | Trimite referat