ORGANIZAREA SI FINANTAREA REZIDENTIATULUI STAGIATURII SI ACTIVITATII DE CERCETARE MEDICALA IN SECTORUL SANITAR referat

Dana Elena Georgescu

AN III Engleza

12.01.2001

  eh553h5324chhf 35553hek24chf2f

ORGANIZAREA SI FINANTAREA REZIDENTIATULUI
STAGIATURII SI ACTIVITATII DE CERCETARE

MEDICALA IN SECTORUL SANITAR

  eh553h5324chhf 35553hek24chf2f

  eh553h5324chhf 35553hek24chf2f

Reforma sistemului sanitar in Romania s-a dovedit a avea un traseu lung si anevoios. Legile asigurarilor sociale de sanatate, a medicilor de familie, a organizarii si functionarii cabinetelor medicale, etc sunt legi ce incearca sa alinieze sistemul sanitar Romanesc la cel al Uniunii Europene. Formarea medicilor specialisti si asigurarea conditiilor pentru pregatirea continua a personalului medico-sanitar constituie una din atributiile principale ale Ministerului Sanatatii ca autoritate centrala in domeniul sanatatii publice.

In exercitarea acestei atributii si in stransa corelatie cu necesitatea armonizarii sistemului sanitar cu reglementarile Uniunii Europene, incepand cu anul 1993 Ministerul Sanatatii a introdus rezidentiatul ca forma de pregatire post – universitara a medicilor si farmacistilor.

In anii 1993 si 1994 concursul de rezidentiat s-a organizat intr-o singura forma - rezidentiatul pe locuri – finantarea asigurandu-se de la bugetul de stat. Din anul 1995, in baza unui program prezidential si guvernamental de imbunatatire a asistentei medicale acordata populatiei din zone defavorizate, s-a introdus o a doua forma de pregatire, rezidentiatul de post.

Avand in vedere cele prezentate, precum si faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare si-a incetat aplicabilitatea de la data de 31 decembrie 2000, iar Hotararea Guvernului nr. 740/1997 cu privire la organizarea invatamantului post – universitar medical si farmaceutic uman nu face referiri la plata rezidentilor era necesara reglementarea modului de organizare a rezidentiatului si de acordare a drepturilor banesti rezidentilor.

Prin ordonanta de urgenta 259 / 2000 se prevede ca rezidentiatul se organizeaza, ca si pana acum, sub cele doua forme, rezidentiatul pe post si rezidentiatul pe locuri, si , in acelas timp, se reglementeaza modul de salarizare a rezidentilor in functie de forma de organizare si de modul de finantare a unitatilor sanitare.

Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare , iar rezidentiatul pe locuri se organizeaza in functie de necesitatile de medici si farmacisti specialisti estimate de Ministerul Sanatatii, tinandu-se seama de normativele de personal si de propunerile spitalelor. O astfel de procedura in cazul rezidentiatului de post poate favoriza unitatile sanitare pentru ca spitalele sau unitatile sanitare care au incheiat contracte individuale de munca cu rezidentii beneficiaza de finantare suplimentara de la bugetul de stat, iar in contractul incheiat intre furnizorii de servicii de sanatate si casele de asigurari de sanatate se va tine cont si de serviciile medicale prestate de rezidenti. O unitate sanitara poate astfel solicita un nou post beneficind si de un specialist dar si de finantare suplimentara.

Dupa obtinerea diplomei de medic, de stomatolog sau de farmacist specialist rezidentii sunt obligati sa lucreze cel putin cinci ani la unitatea sanitara cu care au incheiat contractul individual de munca iar nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea materiala a rezidentului in sensul ca acesta este obligat sa plateasca o suma echivalenta cu cel putin 36 de salarii medii pe economie la acea data. Prin aceasta masura sunt in avantaj unitatile sanitare din zone defavorizate care cel putin pe o perioada de cinci ani isi asigura in acest fel efectivul medical in zona, iar nerespectarea acestei clauze poate duce chiar la retragerea autorizatiei de libera practica a medicului sau farmacistului in culpa.Evaluarea celor trei ani de stagiatura efectuata de promotiile 1997 – 1999 a aratat eficienta redusa a acestei forme de pregatire, in principal datorita numarului mare de absolventi si mai ales a faptului ca acestia s-au aglomerat in spitale universitare, fapt care a afectat atat formarea stagiarilor, cat si pe cea a rezidentilor. Scopul declarat al stagiaturii a fost de fapt obtinerea dreptului de libera practica, drept care poate fi acordat acum pe baza examenului national de licenta organizat de Ministerul Educatiei Nationale si Colegiul Medicilor din Romania.

Pentru aceste motive, Ministerul Sanatatii a considerat oportuna abrogarea, incepand cu promotia anului 2001, a Hotararii Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregatire practica cu durata de un an pentru absolventii facultatilor de medicina si farmacie. Pentru medicii si farmacistii din promotiile anterioare anului 2001, care efectueaza stagiatura, aceasta ordonanta prevede ca unitatile sanitare, inclusiv cabinetele medicale sa le incheie un contract individual de munca dar pe o perioada determinata ceea ce inseamna ca acesti stagiari sunt defavorizati.

In ceea ce priveste plata activitatilor de cercetare stiintifica, clinica si de medicina preventiva, care se organizeaza si se desfasoara in cadrul unitatilor din sectorul sanitar, aceasta se finanteaza din bugetul unitatii sanitare respective aplicand si prevederile art. 92 din Legea asigurarilor sociale de sanatate, nr 145/1997. Acest articol prevede ca “activitatea de invatamant si de cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice, care sunt finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate poate beneficia de o finantare suplimentara direct de la bugetul de stat”. Ministerul Sanatatii poate acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sanatate publica pentru activitatile acestea de cercetare, pe baza de programe aprobate in conditiile legii. Ordonanta nu precizeaza in ce conditii se acorda aceste fonduri suplimentare iar aceasta masura din pacate descurajeaza unitatile sanitare in a se angaja in activitatea de cercetare, cecetarea ramanand privilegiul unitatilor care dispun de fonduri financiare importante. Activitatile de cercetare stiintifica fundamentala in domeniul medical se realizeaza prin Academia de Stiinte Medicale Bucuresti si se finanteaza de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii. Domeniile de cercetare stiintifica clinica, de medicina preventiva si fundamentala, colectivele de cercetare , precum si institutiile sanitare in care se desfasoara activitatea stiintifica sunt definite prin ordin al ministrului sanatatii. In acest mod activitatea de cercetare este impiedicata sa se dezvolte in mod liber. In momentul in care Ministerul Sanatatii este autoritatea care hotaraste pana si componenta unui colectiv de cercetare atunci nu se poate vorbi de o descentralizare a structurii pe care este construit sistemul sanitar. Intr-adevar daca luam in considerare incidentele ce au avut loc in legatura cu examenul de rezidentiat atunci aceasta ordonanta cat si desfasurarea unei mai mari autoritati isi au rostul.

  eh553h5324chhf 35553hek24chf2fCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani