Vase sub presiune neincalzite referat

Versiunea in limba engleza

Vase sub presiune neincalzite - Partea 5: Inspectie si verificare

 

Aceasta Norma Europeana a fost aprobata de CEN pe 23 Mai 2002.

Membrii CEN sunt obligati sa respecte Regulile Interne CEN/CENELEC care prezinta conditiile pentru a da acestei Norme Europene statutul unei norme europene fara alta schimbare. Liste actualizate si referinte bibliografice privind astfel de norme nationale pot fi obtinute aplicandu-se Centrului de Management sau oricare membru CEN.
Norma Europeana exista in 3 versiuni oficiale (Engleza, Franceza, Germana). O versiune in oricare limba, facuta prin traducere, cu responsabilitatea unui membru CEN in limba sa si aprobat de Centrul de Management are acelasi statut cu versiunile oficiale.

Membrii CEN reprezinta grupuri de norme nationale ale Austriei, Belgiei, Cehiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Greciei, Islandei, Irlandei, Italiei, Luxemburg, Malta, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei, Suediei, Elvetiei si Marii Britanii.

Comitetul european pentru standardizare

Management Centre: rue de Stassart,36 B-1050 Brussels


Continut

 

Cuvant inainte 4

1. Domeniu 5

2. Referinte normative 5

3. Termeni si definitii 6

4. Realizarea inspectiei si verificarii 8

4.1. Date generale 8

4.2. Inspectie 8

4.3. Verificare nedistructiva (NDT) 8

5. Documentatie tehnica 8

5.1. Date generale 8

5.2. Informatii ce trebuie incluse in documentatia tehnica 8

5.3. Proiect 12

6. Inspectia si verificare in timpul fabricarii 12

6.1. Date generale 12

6.2. Procedee de fabricare si desene de constructii 12

6.3. Trasarea materialului 13

6.4. Pregatire pentru procesele de fabricare 13

6.5. Sudare 14

6.6.Verificare nedistructiva a imbinarilor sudate 15

6.7. Verificare distructiva 29

6.8. Tratament termic 30

7. Elemente subantreprenoriale 30

7.1. Date generale 30

7.2. Activitati de sudare subantreprenoriale 31

7.3. Activitati de verificare nedistructiva subantreprenoriala 31

8. Verificari diverse 32

9. Calibrare 32

9.1. Date generale 32

9.2. Procedee de calibrare 32

9.3. Identificare 34

9.4. Inregistrare 34

10. Evaluare finala 35

10.1. Date generale 35

10.2. Extinderea evaluarii finale 35

11. Marcarea si declararea conformitatii cu norma 43

11.1. Date generale 43

11.2. Metoda de marcare 44

11.3. Unitati de marcare 44

11.4. Continut marcare 45

11.5. Declararea conformitatii cu norma 46

12. Inregistrari 46

12.1. Tip inregistrari 46

12.2. Controlul si accesul inregistrarilor 47

12.3. Retinerea inregistrarilor 47

13. Transport.................................................................................................................................................47

Anexa A (normativ) Inspectia si verificarea vaselor sub presiune produse in serie.

Acceptare model 48

A.1 Introducere 48

A.2 Limitari pentru vasele permise a fi clasificate,produse in serie 48

A.3 Limitari pentru model 49

A.4. Verificare prototip 49

A.5. Acceptare model 49

A.6. Plan de fabricare sau calitate 50

A.7. Inspectie, verificare nedistructiva si verificare presiune 50

A.8. Criterii de acceptare 52

A.9. Marcare 52

A.10. Documentatie / Autorizare 53

A.11. Verificare presiune folosind o baza statistica pentru vasele sub presiune

produse in serie 53

Anexa B (informativ) Cerintele dimensionale detaliate pentru vase sub presiune 54

Anexa C (informativ) Acces si deschideri de inspectie, mecanisme de inchidere si

elemente speciale de inchidere 56

C.1. Date generale 56

C.2. Tipuri si dimensiuni de acces si deschideri de inspectie 56

C.3. Tipuri, locatia si numarul minim de deschideri de inspectie si acces 57

C.4. Cerinte alternative pentru deschiderile gurilor de vizitare pe vase mici 59

C.5. Mecanisme de inchidere si elemente speciale de inchidere 59

Anexa D (informativ) Testare etanseitate 68

D.1. Date generale 68

D.2. Personal pentru verificare etanseitate 68

Anexa E (informativ) Emisii acustice 69

E.1. Date generale 69

E.2. Norme utile 69

E.3. Personal emisii acustice 69

E.4. Cerinte suplimentare 69

Anexa f (informativ) Verificare hidrostatica standard in cazul capatului static

actionand in service sau verificare 71

F.1. Vase in pozitie verticala in timpul verificarii presiunii si a functionarii 71

F.2. Vase in pozitie orizontala in timpul verificarii presiunii si in pozitie verticala

in timpul functionarii 72

Anexa G (normativ) Inspectia si verificarea vaselor sub presiune supuse incarcarilor ciclice 73

G.1. Date generale 73

G.2. Extinderea inspectiei si verificarii 73

G.3. Realizare si criteriile de acceptare 74

G.4. Documentatie tehnica, cerinte suplimentare 74

Anexa H (informativ) Declaratia conformitatii cu aceasta norma 75

Anexa ZA (informativ) Capitolele acestei Norme Europene privind cerintele esentiale

de siguranta sau alte prevederi ale Directivei Echipamentului sub presiune 97/23/EC 77

Bibliografie 78


Cuvant inainte

 

Acest document (EN 13445-5:20002) a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 54 “Recipiente sub presiune neincalzite”, al carui secretariat este rezervat PSI.

Aceasta Norma Europeana va primi statutul de norma nationala prin publicarea unui text identic sau prin confirmare pana in Noiembrie 2002 si eventualele norme nationale concurente se vor retrage pana in Noiembrie 2002.

Acest document a fost elaborat sub un mandat emis de Comisia Europeana si Asociatia Comertului Liber European, si sustine cerintele esentiale ale Directivelor Uniunii Europene.

Pentru relatii cu Directivele UE, vezi anexa informativa ZA, ce reprezinta parte integrala a acestui document.

Aceasta Norma Europeana privind “Recipientele sub Presiune Neincalzite" include urmatoarele parti:

 • Partea 1:Date generale

 • Partea 2: Materiale

 • Partea 3: Proiectare

 • Partea 4: Fabricare

 • Partea 5: Inspectie si testare

 • Partea 6: Cerinte pentru proiectarea si fabricarea recipientelor sub presiune si parti de presiune construite din fonta grafitica sferica.

CR 13445-7, Recipiente sub presiune neincalzite – Partea 7: Instructiuni pentru folosirea procedeelor de evaluare a conformitatii.

Chiar daca aceste Parti ar putea fi obtinute separat, trebuie sa recunoastem ca Partile sunt interdependente. Astfel, producerea recipientelor sub presiune neincalzite necesita aplicarea tuturor Partilor pentru a indeplini corespunzator cerintele Normei.

NOTA: Daca apare vreo problema cu interpretarea, intelesul sau efectul vreuneia din partile normative, sau daca ceva trebuie facut, sau a fost omis in respectarea Normei Europene problema trebuie prezentata Comitetului CET/TC54.

In conformitate cu Regulile Interne CEN/CENELEC, organizatiile normelor nationale ale urmatoarelor tari sunt obligate sa implementeze aceasta Norma Europeana: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elvetia si Marea Britanie.


 1. Domeniu

Aceasta parte a Normei Europene specifica inspectia si verificarea vaselor sub presiune individuale si produse in serie fabricate din oteluri conform EN 13445-2 supuse operatiunii predominant neciclica (ex. vase functionand sub 500 de cicluri echivalente complete de presiune).

Prevederi speciale pentru functia ciclica sunt date in EN 13445-3 si Anexa G a acestei Parti.

Aceasta parte nu ofera prevederile de inspectie si verificare pentru vasele proiectate folosind Proiectarea prin Analiza – Traseu Direct (DBA) a EN 13445-3:2002, Anexa B.

NOTA Responsabilitatile partilor implicate in procedurile de evaluare a conformitatii sunt date in Directiva 97/23/EC. Instructiuni pentru acest lucru pot fi gasite in CR 13445-7.

2. Referinte normative

Aceasta Norma Europeana contine, prin indicatii datate sau nedatate, reglementari din alte publicatii. Aceste indicatii normative sunt mentionate in text la locul respectiv si publicatiile sunt trecute alaturi. Pentru referinte datata, modificari ulterioare sau revizuiri ale acestor publicatii se aplica acestei Norme Europene numai atunci cand este inclus prin modificare sau revizuire. Pentru referintele nedatate se aplica ultima editie a publicatiei (inclusiv amendamente).

EN 287-1:1992, Verificarea aprobarii sudorilor – Sudarea prin fuziune – Partea 1 – Oteluri.

EN 473:2000, Verificare nedistructiva – Autorizarea si calificarea personalului NDT – Principii generale.

EN 571-1:1997, Verificare nedistructiva – verificare penetranta – Partea 1: Principii generale.

prEN 764-6:2002, Echipament sub presiune – Partea 6: Instructiuni de functionare.

EN 583-4: 1999, Verificare nedistructiva – Examinare ultrasonica – Partea 4. Examinare pentru discontinuitati perpendiculare pe suprafata.

EN 970:1997, Examinare nedistructiva a sudurilor prin fuziune – Examinare vizuala.

EN 1289:1998:1998, Examinare nedistructiva a sudurilor – Verificare penetranta a sudurilor – Nivele de acceptare.

EN 1290:1998, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare cu particule magnetice a sudurilor.

EN 1291:1998:1998, Examinare nedistructiva a sudurilor – Verificarea cu particule magnetice a sudurilor – Nivele de acceptare.

EN 1418:1997, Personal sudura – verificarea aprobarii operatorilor de sudura pentru sudare prin fuziune si rezistenta pentru sudare complet mecanizata si automata a materialelor metalice..

EN 1435:1997:1997, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare radiografica a imbinarilor sudate.

EN 1712; 1997;1997, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare ultrasonica a imbinarilor sudate – Nivele de acceptare.


EN 1713:1998, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare ultrasonica – Caracterizarea indicatiilor in suduri.

EN 1714:1997:1997, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare ultrasonica a imbinarilor sudate.

EN 1779:1999, Verificare nedistructiva – Verificare etanseitate – Criterii pentru selectarea metodei si tehnicii.

EN 12062:1997, Examinare nedistructiva a sudurilor – Reguli generale pentru materiale metalice. 

EN 12517:1998, Examinare nedistructiva a sudurilor – Examinare radiografica a imbinarilor sudate – Nivele de acceptare.

EN 13445-2:2002, Vase sub presiune neincalzite – Partea 2 : Materiale.

EN 13445-3:2002, Vase sub presiune neincalzite – Partea 3: Proiectare.

EN 13445-4:2002, Vase sub presiune neincalzite – Partea 4: Fabricare.

prEN ISO 5817:2002 Sudare – Imbinari sudate prin fuziune in otel, nichel, titaniu, aliajele acestora (exclus sudare). Nivele de calitate pentru imperfectiuni (ISO / DIS 5817:2002)

EN ISO 6520 –1: 1998, Sudare si procese aliate – Clasificarea imperfectiunilor geometrice la materiale metalice – partea 1: Sudare prin fuziune (ISO 6520-1:1998).

3. Termeni si definitii

Se vor aplica urmatorii termeni si definitii in scopul acestei Norme Europene.

3.1

verificare proiect

procedeu prin care producatorul atesta faptul ca proiectul indeplineste cerintele acestei norme.

3.2.

aprobare proiect

procedeu prin care o autoritate responsabila atesta ca proiectul indeplineste cerintele acestei norme.

3.3.grupa verificare

grupa ce determina nivelul corespunzator al verificarii nedistructive (NDT) pe imbinarea sudata.

NOTA Exista 4 grupe de verificare.

3.4.

inspectie

activitate ce evalueaza conformitatea vasului sub presiune cu specificatia tehnica.

NOTA Reprezinta o activitate majora, realizata de producator in timpul proiectarii, fabricarii si verificarii echipamentului. Poate fi completata cu inspectia realizata de alte parti. Inspectia include evaluarea activitatilor de verificare.

3.5.

verificare

procedeu folosit pentru a atesta conformitatea vasului cu cerintele tehnice ale acestei norme prin una sau mai multe verificari


3.6

specificatie tehnica

datele incluse in comanda pentru vasele sub presiune si cuprinde reguli si cerinte specifice ale utilizatorului.

3.7.

reparatii

procesul de rectificare a conditiei la materialul de baza sau sudura pentru a asigura conformitatea cu aceasta norma.

NOTA Urmatoarele definitii se refera la vasele sub presiune produse in serie descrise in Anexa A.

3.8

productie in serie

fabricarea vaselor identice, imbinate ulterior pentru a forma un vas complet si fabricate conform unei singure aprobari a modelului, folosind acelasi procedeu de fabricare implicand un proces continuu de fabricare.

3.9

proces continuu de fabricare

proces in care sudura principalelor cusaturi si sudurile deviatiilor este continua.

NOTA Opririle si avariile care necesita resetarea aparatului de sudura si/sau NDT reprezinta o pauza in continuitate. Ajustarile aparatului de sudura in limitele procedeului de sudura nu califica ca resetat aparatul de sudura.

3.10

acceptare model

procedeu care atesta ca mostra reprezentativa a produselor (un vas/parte prototip) nu indeplineste cerintele acestei norme privind proiectarea, fabricarea si verificarea.

NOTA Acceptarea modelului se face de catre producator sau autoritatea responsabila in functie de modulul de evaluare a conformitatii ales.

3.11

vas /parte prototip

primul exemplu sau cel reprezentativ dintr-o serie de vase /parti sub presiune incluse intr-o singura acceptare a modelului.

3.12

lot de vase

parte dintr-o serie in care sudarea principalelor imbinari sudate si sudurile deviatiilor a fost continua.

NOTA O oprire in productia vasului mai mare de 3 zile consecutiv, necesita desemnarea unei noi serii.

3.13

schimb de lucru

perioada de timp pe zi in care operatorul de sudare ramane acelasi.

4. Realizarea inspectiei si verificarii

 

4.1. Date generale

 

Fiecare vas individual va fi inspectat in timpul constructiei si la terminare. Inspectiile se vor face pentru a asigura ca proiectarea, materialele, fabricarea si verificarea sunt in conformitate cu cerintele acestei norme. Evidenta va fi pregatita pentru a verifica implementarea acestei cerinte.

4.2. Inspectie

 

Inspectia se va realiza de producator pentru a verifica ca toate cerintele acestei norme au fost indeplinite. Nivelul verificarii nedistructive (NDT) va fi dependent de grupa de verificare descrisa in 4.3.

4.3. Verificare nedistructiva (NDT)

 

Tipul si cantitatea verificarii nedistructive a unui vas sub presiune se va baza pe grupa de verificare sau combinatia grupelor de verificare admise in 6.6.1.1.2 (vezi Tabel 6.6.1-1 grupele de verificare pentru vasele sub presiune din otel si Tabelul 6.6.2-1: extinderea verificarii nedistructive).

5. Documentatia tehnica

 

5.1. Date generale

 

Producatorul de vase va documenta acele puncte enumerate in 5.2 ce vor fi revizuite conform 5.3, inainte de inceperea fabricarii.

Producatorul va stabili ce vase sunt incluse in aceeasi documentatia de proiectare.

5.2. Informatii incluse in documentatia tehnica

 

Urmatoarele tipuri de documente vor fi considerate necesare pentru scopul acestei norme, ca documentatie tehnica.

5.2.1. Descriere generala a vasului sub presiune

 

 1. Numele producatorului si subantreprenorilor;

 1. Adresa producatorilor si subantreprenorilor;

 1. Documentatie ce descrie datele de proiectare si o considerare speciala ce include:

 1. presiuni max. si min. admisibile, presiunile de proiectare si verificare in bar pentru fiecare compartiment (vacuum cu semn minus);

 

 1. capacitate in litri pentru fiecare compartiment;

 1. temperaturi max. si min. de proiectare;

 1. natura si amplasarea marcajului vasului sub presiune, placuta cu nume sau stampila;

 1. grup fluid.

5.2.2. Proiect de conceptie si desene de constructie

Analiza producatorului pentru riscuri, cu identificarea celor care se aplica vasului sub presiune datorita presiunii, se va prezenta in detaliu.

Vor fi asigurate detaliile proiectului de conceptie inclusiv metodele de proiectare adoptate, criteriile de realizare, desenele de constructie. Instructiuni privind informatiile detaliate dimensionale ce vor fi asigurate, sunt date in Anexa B. Diagramele procesului, subansamblele sau alte date relevante pentru proiectul de conceptie vor fi de asemenea mentinute.

5.2.3. Descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor si functionarea vasului sub presiune

 

 1. instructiuni de functionare;

 1. verificari speciale ce trebuie realizate, ex. verificari la inchideri, foale/burduf, bolturi de fixare;

 1. pozitia functionala daca este semnificativa pentru evaluarea sigurantei.

5.2.4. Rezultatele calculelor de proiectare si examinari realizate.

 

5.2.4.1. Calculele de proiectare vor fi asigurate de producatorul vasului pentru extinderea necesara pentru a demonstra conformitatea cu aceasta norma.

Desene detaliate de sustinere vor fi pregatite cu toate notarile de dimensiuni marcate. Desenele vor identifica clar, in cazul vaselor incarcate ciclic, suprafetele critice. Partea superioara maxima admisibila pentru vasele incarcate ciclic vor fi date in desen. Cel putin pe desenul de aranjare generala a vasului sub presiune, grupa de verificare pentru fiecare imbinare sudata va fi identificata clar.

5.2.4.2. Daca calculele sunt facute cu ajutorul unui calculator pentru a fi conform acestei norme, atunci cel putin urmatoarele date vor fi prezentate:

 1. explicatia notarilor

 1. valori intrare

 1. numar referinta al normei, inclusiv editia si numarul de referinta al formulei;

 1. rezultatele formulelor intermediare;

 1. grosimea minima calculata fara suplimente sau tensiune calculata si compartia cu tensiunea admisibila;

 1. coroziune

 1. toleranta grosimii (toleranta negativa a grosimii)

 1. grosimea aleasa.


5.2.4.3. In cazul in care analiza tensiunii este realizata prin metoda elementului finit sau alte metode de proiectare acestea vor fi prezentate astfel:

 1. date de intrare;

 1. grafice ploter (original si copie):

 1. subdiviziunea elementului;

 

 1. tensiunile ex.: ca linie sau sageata sau curbe de tensiune egale, curbe de tensiune ale suprafetelor;

 1. deplasari

 1. conditii limita;

 1. tensiunile si majoritatea suprafetelor critice;

 1. divizarea si clasificarea tensiunilor in diferite categorii de tensiune;

 1. comparatia intensitatilor de tensiune si valorile admisibile ale tensiunii.

5.2.4.4. In cazuri speciale urmatoarele informatii vor fi necesare:

 1. tipul PWHT si, daca este necesar, tipul si extinderea verificarilor materialului;

 1. schema etapelor de constructie daca verificarea structurala este realizata in cativa pasi partiali;

 1. fluide incluse si gravitatea specifica daca este necesar pentru proiectarea vasului;

 1. mediu de verificare epresiune, daca verificarile de presiune periodice sau initiale sunt realizate cu un mediu altul decat apa, temperatura minima a metalului pentru verificarea de reszistenta (ambele hidrostatice si pneumatice);

 1. pozitia vasului la verificari de presiune (orizontal sau vertical) daca este semnificativ pentru evaluarea sigurantei;

 1. nivele maxime si minime de lichid, daca sunt necesare pentru evaluarea sigurantei;

 1. forte suplimentare statice ex. forte, sarcini provocate de vant sau zapada. Un calcul suplimentar se va prezenta daca fortele suplimentare afecteaza proiectarea vasului sub presiune;

 1. incarcare ciclica si dinamica, inclusiv incarcare seismica;

 1. cerintele suplimentare bazate pe alte reguli;

 1. cerintele cumparatorului bazate pe conditiile de functionare ale vasului suplimentar cerintelor acestei norme;

 1. atacul posibil al coroziunii, in special in fisuri, ce vor fi luate in considerare;

 1. coeficient de imbinare.

5.2.5 Rapoarte de verificare

Acestea vor consta in urmatoarele, ca un minimum:

 1. inregistrarile calificarii procedeului de sudare, certificatul de calificare a personalului pentru sudare

 1. certificatele materialelor

 1. un exemplu al listei propuse de inregistrarile de fabricatie

 1. valorile masurate pentru vasele supuse incarcarilor ciclice5.2.6. Schema tehnica de fabricatie

 

Va consta din urmatoarele informatii:

 1. procesele de sudare folosite pentru partile ce contin presiune si sudarea oricaror atasari temporare si de alt tip la partile ce contin presiune. Urmatoarele date sunt necesare pentru verificarea structurala:

 1. amplasare, forma si pregatire sudura, si, unde este necesar, construirea amplasarilor si tratarea sudurilor

 

 1. proces de sudare (cazul proceselor multiple, identificarea procesului contra imbinarii sudurii)

 
 1. consumabile de sudura (clasificare conform Normelor Europene relevante sau nume comerciale)

 1. tipul si extinderea verificarii produsului, numarul placilor de verificare, verificari nedistructive

Daca unele date enumerate mai sus nu sunt disponibile pentru controlul proiectarii, atunci acestea vor fi completate inainte de terminarea fabricarii.

 1. verificari speciale realizate ex. verificari in inchideri, foale/burduf, bolturi de fixare

 1. orice detalii legate de proiectarea vasului si datele necesare in cazuri speciale

 1. grosimea suplimentara a peretelui daca este cerut de cumparator

 

 1. pozitia functionala daca este semnificativa pentru evaluarea sigurantei

 1. amplasarea si dimensiunea inspectiei si deschiderile de acces si mecanismele de inchidere si elementele speciale de blocare conform Anexei C

 1. echipament special pentru introducerea vasului sub presiune (ex. scara in spirala, gheare de picior)

 1. acoperire ex. de zidarie si inserari daca este semnificativ pentru evaluarea sigurantei

 1. marcarea sudurilor ce vor fi efectuate pe santier

 1. propuneri de siguranta

 1. propuneri pentru cerintele procesului, ex. canalizare

5.3. Controlul proiectarii

 

5.3.1. Date generale

 

Un control al proiectarii si acceptare vor fi facute in toate cazurile.

Controlul va include calculele de proiectare conform cerintelor acestei norme luand in considerare informatiile analizei producatorului asupra riscurilor si schema tehnica de fabricare legata de serviciile nominale. Urmarind proiectul, vasul sub presiune va fi fabricat conform desenelor aprobate de fabricare.

5.3.2. Controlul proiectului

 

Controlul proiectului va consta in urmatoarele, dar nu se limiteaza la acesta:

 1. rezistenta materialului folosit

 1. procese de sudare si consumabile

 1. accesul pentru realizarea nivelelor necesare de inspectii si verificari bazate pe geometria propusa pentru construirea vasului

 1. rezistenta deschiderilor si inchiderilor pentru indeplinirea cerintelor acestei norme

 1. prevederea si potrivirea accesoriilor de siguranta contra cerintelor acestei norme pentru vase sub presiune individuale sau dispozitive incluse in sistem sau ansamblul sub presiune. Alternativ, vor fi identificate partile responsabile pentru satisfacerea prevederii accesoriilor de siguranta.

 1. potrivirea marginii de retentie presiune propuse (grosime, geometria vasului, geometria imbinarii sudate) pentru conditii de proiectare contra celor cerute de cerintele de proiectare ale acestei norme

 1. potrivirea metodei de analiza a tensiunii conform 5.2.4.3.

 1. procedee de fabricare si verificare

6. Inspectii si verificare in timpul fabricarii

 

6.1. Date generale

 

Inspectia si verificarea in timpul fabricarii, descrise in acest capitol vor fi responsabilitatea producatorului si vor fi complet implementate pentru toate vasele sub presiune.

6.2. Procedeele de fabricare si desenele de construire

 

Producatorul va asigura ca toate desenele de constructie si procedeele de fabricare controlate si aprobate in etapa de proiectare din capitolul 5, vor fi disponibile in suprafata de lucru corespunzatoare si vor fi complet implementate in fabricare. Inregistrarile inspectiei vor documenta utilizarea procedeelor corecte si corespunzatoare si/sau desenele inclusiv starea de revizie in momentul realizarii inspectiei.

6.3. Trasarea materialului

 

6.3.1. Date generale

 

Producatorul vaselor va avea si va mentine sistemul de identificare pentru materialele folosite in fabricare astfel incat toate materialele supuse tensiunii datorita presiunii si cele sudate la acestea in vasul terminat pot fi trasate la originea lor. Acest lucru include utilizarea consumabilelor de sudura. Sistemul de identificare folosit va satisface cerintele EN 13445-4.

Verificarea trasarii materialului, inclusiv transferul semnelor, se va realiza in timpul fabricarii si inregistrarile mentinute pentru a documenta metoda folosita de la cele admise in EN 13445-4 (ex. semne directe vizibile pe vasul terminat, un semn codat direct pe vas sau tabulare/ca scheme construite). Inregistrarile finale vor include toate autorizatiile materialului cerute de aceasta norma.

6.3.2. Conditii speciale – Marcarea materialului

 

Acolo unde conditiile de service interzic stantarea cu clisee din otel pentru identificarea materialului (vezi EN 13445-4) si cand este specificat de comanda cumparatorului, producatorul materialelor de baza vor marca datele cerute pe materiale intr-un mod in care va permite identificarea pozitiva in timpul inspectiei la livrare. Semnele vor fi inregistrate astfel incat fiecare articol de material va fi identificat pozitiv in pozitia sa in vasele terminate (ex. lista de materiale/pozitii) si va face parte din inregistrarile finale.

6.4. Pregatire pentru procesele de fabricare

 

6.4.1. Date generale

 

Pregatire pentru procesele de fabricare ex. tesirea marginilor, suportii vasului pentru partile formate inainte de sudare si formare va fi controlata si verificata pentru a asigura ca astfel de activitati nu sunt in detrimentul vasului terminat.

6.4.2. Verificarea pregatirii imbinarii

 

Extinderea catre marginile slefuite inainte de verificare va fi conform EN 13445-4. Toate pregatirile imbinari vor fi supuse inspectiei vizuale inainte de orice sudare. Defectele, cum ar fi laminari, fisuri si zgura vor fi indepartate inainte de sudare. In cazul unei probabilitati crescute de aparitie a imperfectiunilor sau cand imperfectiunile au fost descoperite, o inspectie vizuala va fi suplimentata de o verificare nedistructiva suplimentara.

Toate inspectiile se vor realiza de catre personalul autorizat. Rezultatul verificarii pregatirii imbinarii se va inregistra lista inspectiei NDT.

6.4.3. Inspectia suportilor vasului

 

Toate sudurile de legatura asociate cu bare mantale, coliere sau alte mijloace corespunzatoare folosite pentru a tine marginile partilor vasului si/sau pentru a asigura suporti la sudare vor fi verificate:

 • sudurile atasarilor permanente la partile sub presiune vor fi examinate la extinderea descrisa in Tabelul 6.6.3. – 1 (linia 2)

 • sudurile atasarilor temporare vor fi examinate dupa indepartarea pentru fisurile suprafetei la extinderea descrisa Tabelul 6.6.2.-1 (linia 22)

 • orice reparatii necesare dupa indepartarea atasarilor temporare vor fi testate asa cum este descris – 6.5.3.

6.4.4. Inspectia asociata cu formarea

 

Inainte de formare materialul va fi supus inspectiei vizuale si masurarii grosimii conform cerintelor EN 13445-4. Rezultatul inspectiei va fi inregistrat in Lista inspectiei NDT.

6.4.5. Verificarea suprafetelor supuse tensiunii semnificative la intindere prin grosime

 

In cazul unei probabilitati crescute de avarii interne pe suprafetele supuse tensiunii semnificative la intindere prin grosime provocata de sudura, aceste suprafete vor fi examinate pentru a gasi imperfectiunile interne inainte de sudare. Rezultatul inspectiei va fi inregistrat in lista inspectiei NDT.

6.5. Sudare

 

6.5.1. Date generale

 

Cand EN 13445-3 permite, garniturile permanente si imbinarea in canal si pana se vor fixa si ajusta astfel incat calitatea sudurii realizate este aceeasi cu sudura cap la cap conventionala pe o singura parte. Sudura va fi supusa aceluiasi tip de verificare nedistructiva si criteriile de acceptare ca sudura cap la cap pe o singura parte.

Sudurile din toate grupele de verificare vor fi supuse inspectiilor in proces, in special sudurile din grupa 3 sau 4 de verificare care nu sunt necesare a fi supuse NTD in Tabel 6.6.1.2. – 1 va fi supusa inspectiei vizuale in etapele de “montare” si “spatele celei de a doua parti a metalului sonor”.

Toata sudura finita va fi supusa inspectiei vizuale. Suplimentar, in functie de grupa de verificare sudurile finite vor fi supuse NDT conform Tabelelor 6.6.1.-1 si 6.6.2.-1 pentru acel tip de sudura.

6.5.2. Verificarea aprobarii sudorului si operatorului de sudare si aprobarii procedurii

 

Producatorul de vase va verifica daca sudarea a fost facuta numai de sudori si operatori care au fost aprobati conform cerintelor EN 287-1:1992 si EN 1418:1997. Procedeele se vor autoriza conform EN 13445-4.

Identificarea sudorilor si operatorilor de sudare se va controla conform EN 13445-4.

Stabilirea sudorului si operatorului de sudare se va controla prin inspectie in timpul constructiei vasului sub presiune si se va verifica la evaluarea finala, vezi 10.2.2.

6.5.3. Inspectia reparatiilor

 

Toate reparatiile sudate vor fi supuse acelorasi cerinte de verificare nedistructive ca cele care au detectat imperfectiunea. Acest lucru include aceleasi criterii de acceptare. Astfel de reparatii se vor realiza folosind proceduri de sudare aprobate si sudori si operatori de sudare aprobati. Extinderea verificarii reparatiilor se va face conform Tabelului 6.6.2-1 si acopera 100 % din suprafata reparata.

Nu sunt permise reparatii sudate prin curatarea suprafetei asigurand ca suprafata reparatiei este supusa NDT conform Tabelului 6.6.2-1 si fara imperfectiuni neacceptate, vezi 6.6.5 pentru cerinte de reverificare.

Metalul de sudura depozitat pentru regenerarea materialului de baza va fi supus testarii nedistructive pentru intreaga suprafata implicata folosind verificarea cu Particule Magnetice (MT) sau cea Penetranta (PT).

 

6.6. Verificarea nedistructiva a imbinarilor sudate

 

6.6.1. Extinderea verificarii nedistructive

 

Extinderea necesara a verificarii nedistructive depinde de grupa de verificare si de tipul de imbinari sudate. Instructiuni pentru determinarea extinderii necesare sunt oferite in urmatoarele capitole.NOTA Pentru vasele sub presiune produse in serie este dat un traseu alternativ in Anexa A.

    1. Utilizarea grupelor de verificare

 

     1. Date generale

 

Verificarea nedistructiva a imbinarilor sudate pentru acceptarea finala depinde de grupa de verificare a imbinarilor sudate luate in considerare (ex. grupa de verificare 1, 2, 3 si 4) conform Tabelului 6.6.1-1.

NOTA Grupele de verificare iau in considerare dificultatile de fabricare asociate cu grupele diferite

de otel, grosimea maxima, procesul de sudare, domeniul temperaturii de service si coeficientul de imbinare. 

Grupele de verificare 1, 2 si 3 sunt subdivizate – subgrupele 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b pentru a reflecta sensibilitatea fisurii materialului indicat in Tabelul 6.6.1-1.

Orice grupe de verificare vor asigura integritatea corespunzatoare pentru aplicatii tipice intre limitele continute in Tabelele 6.6.1-1.

     1. Grupele de verificare 1, 2 si 3

 

O singura grupa de verificare se va aplica intregului vas.

Unde exista mai mult de o singura imbinare decisiva (governing joint) pe un vas sub presiune si asigurand ca cerintele Tabelului 6.6.1-1 sunt indeplinite, combinatia grupelor de verificare 1 si 2 sau 1,2 si 3 sunt permise.

Unde apar combinatiile grupelor de verificare 1,2 si 3 se vor aplica urmatoarele:

 1. in fiecare sectiune a vasului, grupa de verificare a imbinarilor sudate decisive mantaua (shell governing welded joints) unde este prezenta, va determina grupa minima de verificare pentru toate sudurile, inclusiv sudurile stuturilor, in acea sectiune,

 1. grupa de verificare a sudurii intre 2 sectiuni sudate de diferite grupe de verificare va fi mai mare decat cele 2 grupe de verificare.

 1. grupa minima de verificare (cea cu cel mai mic nivel de NDT) a sudurilor intre un component sudat si unul fara cusatura (nesudat) sau intre 2 componente fara cusatura, se va determina cu ajutorul grosimii disponibile (ex. actual thickness less tolerances less corrosion allowance) la sudura. Daca grosimea disponibila este mai mare de 1,17 (echivalent cu 1/0,85) ori grosimea minima, grupa de verificare a sudurii va fi 3 ca o cerinta minima. Altfel, va fi grupa de verificare 1 sau 2 conform Tabelului 6.6.1-1

     1. Grupa de verificare 4

 

Grupa de verificare se va folosi ca o singura grupa pentru intregul vas si nu se va folosi cu oricare alta grupa de verificare.

     1. Demonstratia experientei satisfacatoare pentru grupa de verificare 2

 

Experienta satisfacatoare va fi suma minima de suduri sau vase produse si verificate cu succes in parametrii verificarii aprobarii procedurii de sudare asa cum este descris mai jos:

 • in cazul grupelor 1.1, 1.2 si 8.1 de materiale, productia este de 25 vase sub presiune consecutive sau 50 metri consecutivi de imbinari sudate

 • in cazul materialelor din celelalte grupe exista 50 vase sub presiune consecutive sau 100 m de imbinari sudate consecutive

 • experienta in grupa de materiale 3.1 acopera experienta din grupele 1.1, 1.2 si 1.3

 • experienta in grupa de materiale 1.3 acopera experienta din grupele 1.1, 1.2

 • experienta este acceptata atata timp cat exista o verificare valabila a aprobarii procedeului de sudura pentru un material mai critic sau cel putin comparabil.

Orice imperfectiune care necesita reparatii in timpul procesului experientei demonstrative cere ca producatorul sa inceapa din nou procesul complet de demonstratie.

Dupa demonstrarea experientei imperfectiunii izolate vor fi analizate conform 6.5.3 si nu va afecta demonstratia experientei.

Totusi, imperfectiuni multiple sistematice sau de proces vor fi investigate, corectate si demonstrarea completa a experientei se va repeta. Astfel de imperfectiuni tind sa se repete si sa fie similare in natura. Pot fi rezultatul parametrilor de sudura necorespunzatoare (ex. rezultati din proasta functionare a aparaturii, un domeniu prea mare de parametrii, utilizarea incorecta a parametrilor in domeniul aprobarii) sau eroarea operatorului.

In cazul parametrilor necorespunzatori, se va realiza recalificarea Specificatiei Procedeului de Sudura (WPS).

Evidenta procesului de demonstrare a experientei se va face de catre producator.


Tabel 6.6.1-1 – Grupe de verificare pentru vasele sub presiune din otel

 

 

Cerinte
Grupa de verificarea
1
2
3
4
1a
1b
2a
2b
3a
3b
B,j
Materiale permiseg
1 la 10
1.1, 1.2, 8.1
8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10
1.1, 1.2, 8.1
8.2, 9.1, 9.2, 10
1.1, 1.2, 8.1
1.1, 8.1
Extinderea NDT pentru imbinari sudate decisivee,h
100 %
10 0%
100 % - 10%d
100 % - 10%d
25 %
10 %
Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu