Referat Drept Civil-Teoria generala a obligatiilor referat


Drept civil-Teoria generala a obligatiilorPotrivit Codului Civil roman ,izvoarele obligatiilor sunt :


Contractul

Quasicontract


Delictul


Quasidelictul


LegeaCONTRACTUL-acordul de vointa dintre 2 sau mai multe persoane spre a se constitui ,a se modifica sau a se stinge un raport juridic [942 COD CIVIL}


QUASICONTRACTUL-“Un fapt licit si voluntar din care se naste o obligatie catre alta persoana sau intre parti “[986 COD CIVIL]


#GESTIUNEA DE AFACERI


#PLATA NEDATORATA


DELICTUL-reprezinta o fapt ilicita savarsita cu intentie ,prin care se cauzeaza altei persoane un prejudiciu si care obliga pe autorul sau la a o repara [998 COD CIVIL]


QUASIDELICTUL-consta in fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu ,savarsita insa fara intentie (din imprudenta sau din neglijenta) care obliga pe autorul sau la reparatieLEGEA-constituie izvor de obligatii in masura in care aceasta ar genera direct si nemijlocit obligatii civile,fara a fi necesara interventia unui fapt juridic care sa medieze nasterea acestor obligatii;DIVIZIUNEA IZVOARELOR OBLIGATIILOR

ACTELE JURIDICE


FAPTELE JURIDICE STRICTO SENSU


ACTELE JURIDICE-implica o manifestare volitiva din partea subiectului de drept ,savarsita cu intentia de a produce efecte juridice-adica de a crea ,modifica,a transmite,sau stinge un raport juridic civil


ACTELE SE DIVID IN:-a)contracte


-b)acte juridice unilaterale


FAPTUL JURIDIC STRICTO SENSU-cuprinde actiunile omenenesti licite sau ilicite savarsite fara intentia de a produce efecte   juridice,efecte care totusi se produc in puterea legii.OBLIGATIILE POT FI CLASIFICATE IN:Obligatiile izvorate din ACTE JURIDICE:


-Obligatii nascute din contracte


-Obligatii nascute din acte juridice

Obligatii izvorate din FAPTE JURIDICE :


obligatii care rezulta din fapte licite


-obligatii care rezulta din fapte iliciteCLASIFICAREA OBLIGATIILORDUPA OBIECTUL LOR


Intr-o prima clasificare ,distingem 3 categorii de obligatii:-obligatii de a da


-obligatii de a face


-obligatii de a nu face2.O alta diviziune :


-obligatii pozitive-cele de a da si cele de a face


–obligatii negative-cele de a nu face3.A treia clasificare :


-obligatii de rezultat sau determinate


-obligatii de mijloace ori de prudenta si diligenta


4.Tot in functie de obiectul obligatiei:


-obligatii pecuniare


-obligatii de alta naturaDUPA SANCTIUNEA LORObligatii civile sau perfecte


Obligatii naturale sau imperfecte-obligatii civile degenerate-obligatii civile avortate
DUPA OPOZABILITATEA LORAvand in vedere sfera persoanelor carora le sunt opozabile


obligatii obisnuite sau ordinareobligatii reale-propter remobligatii opozabile tertilor-scriptae in rem
DUPA AFECTAREA DE MODALITATI1.Obligatii neafectate de modalitati


2.Obligatii afectate de modalitatiOBLIGATII NEAFECTATE DE MODALITATI:Obligatii pure si simple


-Obligatii complexe


OBLIGATII AFECTATE DE MODALITATI:


Obligatii cu termen


Obligatii sub conditie


DUPA STRUCTURA LORIn raport cu structura raportului obligational:obligatii pure si simple
obligatii complexe-in functie de elementul specific suplimentar,care


determina complexitatea raportului juridic obligational:


a)OBLIGATII AFECTATE DE MODALITATI:     - cu termen


-sub conditie


b)OBLIGATII PLURALE:-cu pluralitate de obiecte-alternative-facultative


-cu pluralitate de subiecte:


-divizibile


-indivizibile


-solidare


-in solidumCLASIFICAREA CONTRACTELORDUPA MODUL DE FORMARE:Consensuale,solemne,realeContractele consensuale-la baza incheierii valabile a acestui tip de contracte sta simplul accord de vointa al partilorContractele reale-pentru formarea lor valabila pe langa simpla manifestare de vointa a partilor ,este necesara si remiterea materiala a lucrului-obiectului prestatiei unei parti

Imprumutul de consumatie

Comodatul

Depozitul


3.Contractele solemne-incheierea valabila a acestor contracte este conditionata de constatarea manifestarii de vointa intr-un inscris care sa imbrace forma autentica


DUPA CONTINUTUL LOR :Sinalgmatice(bilaterale) si unilaterale


Contractele sinalagmatice (bilaterale)-943 COD CIVIL-contractele suntsinalagmatice sau bilaterale cand pertile se oblige reciproc una catre alta-desprindem caracterul reciproc si interdependent al obligatiilor partilor;fiecare parte este si creditor si debitor fata de cealalta parte


Contractul de vanzare –cumparare
2.Contractele unilaterale-944 COD CIVIL-contractul este unilateral cand una sau mai multe persoane se oblige catre una sau mai multe persoane,fara ca acestea din urma sa se oblige;


IMPORTANTA CLASIFICARII:Apar urmatoarele efecte:


Exceptia de neexecutare a contractului(EXCEPTIO DE NON ADIMPLETI CONTRACTUS)consta in dreptul oricarei parti de a suspenda executarea prestatiei datorate cat timp cealalta parte nu-si executa obligatia sa;Rezolutiunea contractului-pe care e indreptatita sa o ceara in justitie o parte contractanta in cazul neexecutarii culpabile sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte


Riscurile neexecutarii contractului datorita fortei majore sau cazului fortuit se suporta intotdeauna de acea parte care e debitorului obligatiei imposibil de executat(res perit debitori)

DUPA SCOPUL URMARIT DE PARTI:CU TITLU ONEROS SI CU TITLU GRATUIT


CONTRACTUL CU TITLU ONEROS


945-Cod Civil “Contractul oneros e acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj”


Contractele cu tiltu oneros se impart in:


CONTRACTE COMUTATIVE -947 CC ‘Contractul cu titlu oneros este comutativ atunci cand obligatia unei parti este echivalentul obligatiei celeilalte”CONTRACTELE ALEATORII-947 al. 2 “Contractul este aleatoriu cand echivalentul depinde ,pentru una sau toate partile ,de un eveniment incert


2.CONTRACTUL CU TITLU GRATUIT


946-CC:”Contractul gratuit sau de binefacere este acela in care una din parti voieste a procura fara echivalent un avantaj celeilalte”LIBERALITATILE-sunt acele contracte in care una din parti se insaraceste ,transmitand celeilalte parti un drept din patrimoniul sau fara a primi un echivalent; contractul de donatie.CONTRACTELE DE SERVICII GRATUITE SAU CONTRACTELE DEZINTERESATE-au ca element specific faptul ca o parte se oblige,fara a-si micsora patrimoniul ,deci fara a se insaraci –ca in cazul contractelor liberalitati-sa faca un serviciu celeilalte parti ;mandatul gratuit.
DUPA MODUL (DURATA) DE EXECUTARE:CU EXECUTARE IMEDIATA SI CU EXECUTARE SUCCESIVA1.Contractele cu executare imediata-nasc obligatii susceptibile de a fi executate dintr-o singura prestatie.2.Contractele cu executare succesiva-prestatii successive ,derulate in timp ,prin care se executa obligatia uneia  sau a ambelor parti si care pot fi continue ,pe toata durata contractului,sau care pot fi repetate la anumite intervale de timp.


DUPA CUM SUNT SAU NU NOMINALIZATE IN LEGISLATIA CIVILAa)    Contractele numite


b)    Contractele nenumite sau fara nume(nereglementate expres de lege)
DUPA POSIBILITATEA PARTILOR DE A STABILI CONTINUTUL LOR PRIN NEGOCIERICONTRACTE NEGOCIATECONTRACTE DE ADEZIUNECONTRACTE OBLIGATORIIDUPA UNELE CORELATII EXISTENTE INTRE ELEa)    Contracte principaleb)    Contracte accesoriiDUPA EFECTELE PRODUSE
a)PRIMA GRUPA:


Contractele constitutive sau translative de drepturi realeContractele generatoare de drepturi de creanta(de raporturi de obligatii)b)    A DOUA GRUPA:


Contractele constitutive sau translative de drepturiContractile declarative de drepturiALTE CATEGORII DE CONTRACTE
Contracte simple si complexeContracte incheiate in favoarea tertilor sau in favoarea altor persoaneContracte individuale sau colectiveCLASIFICAREA FAPTELOR JURIDICE

GENERATOARE DE DREPTURI SI OBLIGATII
A.   CLASIFICAREA FAPTELOR JURIDICE IN RAPORT DE NATURA LOREvenimente juridice-acele imprejurari sau fapte naturale care se produc independent de vointa omului,dar de producerea carora este legata prin lege aparitia unor efecte juridice concretizate in nasterea ,modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile.
Actiunile omenesti-se concretizeaza in fapte voluntare ale omului,de producerea carora legea conditioneaza aparitia unor efecte juridice materializate in nasterea modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile concrete.

CLASIFICAREA ACTIUNILOR OMENESTIIn raport de atitudinea psihica a autorului fata de actiunea sa si de rezultatele acesteia-actiuni omenesti savarsite cu intentia producerii altor deziderate decat efecte juridice-actiuni omenesti savarsite din neglijentea sau imprudentaIn raport de faptul daca sunt premise sau nu de lege
-actiuni licite –permise de lege-actiuni ilicite-care incalca legea civila-delictul civil
B.   CLASIFICAREA FAPTELOR JURIDICE IN RAPORT DE STRUCTURA LOR
Faptele juridice constitutie izvoare simple sau complexe de drepturi si obligatii


C.CLASIFICAREA IN RAPORT DE SFERA DE CUPRINDERE SI INTELESUL FOLOSIT
Faptele juridice lato sensu-cuprind evenimentele juridice si actiunile omenesti savarsite cu sau fara intentia de a produce efecte juridice,deci si actele juridice.Faptele juridice stricto sensu-cuprind evenimentele juridice si actiunile omenesti savarsite fara intentia de a produce efecte juridice.


D.CLASIFICAREA FAPTELOR JURIDICE DUPA CRITERIUL DREPTURILOR CIVILE CARORA LE DAU NASTERE-Fapte juridice ca izvoare ale obligatiilor civile:contractul


actul unilateral de vointa


imbogatirea fara justa cauza


gestiunea de afaceri


plata lucrului nedatorat


delictul civil

-Moduri de dobandire a dreptului de propietate sau a altor drepturi reale principale:


ocupatiunea


accesiunea


adjonctiunea


confuziunea


uzucapiunea


dobandirea lucrului mobil si a fructelor lui prin posesiunea de buna credinta
3-Moduri de dobandire derivate:


traditiunea


hotararea judecatoreasca


succesiune


contractul
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani