STUDIUL CIRCUITULUI FEROREZONANT SERIE referat
STUDIUL CIRCUITULUI FEROREZONANT SERIE


Obiective urmarite.1. Determinarea experimentala si transpunerea grafica a caracteristicii U(I) pentru circuitul ferorezonant serie, alimentat de la o sursa ideala de tensiune alternativa sinusoidala, inseriata cu un rezistor de rezistenta R.

2. Determinarea prin calcul si trasarea grafica a caracteristicii U(I) pentru circuitul ferorezonant serie utilizand caracteristicile experimentale ale bobinei UL(I) si a rezistorului UR(I), pentru R=0.


Schema desfasurata a instalatiei experimentale.

Lista echipamentului si aparaturii utilizate.

C - condensator 20 μF/400V

F1 - sigurante fuzibile 25/6A (pe tablou de alimentare)

bobina - cu miez de fier (cele doua bobine de la amplificator magnetic legate in paralel); intrarile IA, IB si iesirile SA, SB;

Q - intrerupator tripolar 380V/25A (pe tablou de alimentare)

Q1,Q2 - intrerupatoare cu doua pozitii 2A; 500V

1P - ampermetru de curent alternativ 1A

2P - voltmetru de curent alternativ 0 - 100V

R - reostat cu cursor 30Ω/5A

T - autotransformator 220V/250V; 8A;50Hz


Tabele cu rezultate experimentale.

1. Determinarea experimentala a caracteristicii U(I).

Tabel 1

Nr.

crt.

Pozitia

Ap.

mas.

Marimea

Valorile efective ale marimilor masurate

Obs.

Q1

Q2

reostat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


15

1

X/a

x/a

min.

1P

I[A]2

max.


3

X/a

x/a

min.

2P

U[V]4

max.


Nota: x/a inchis pe pozitia a


2. Determinarea prin calcul a caracteristicii U(I) pe baza caracteristicilor UL(I); UC(I); URL(I) determinate experimental pentru R=0. 

Tabel 2


Nr.

crt.

Pozitia

Ap.

mas.

Marimea

Valori efective ale marimilor

Obs.

Q1

Q2

Reostat

Marimi mas.

0

1

2

3

4

5
1

-

x/b

Minim

1P

I[A]
2

x/b

-

3

-

x/b

2P

UL(V)4

x/b

-

UC(V)Marimi de calcul

5

URL(V)
6

ULL(V)7

UX(V)8

U(V)Nota: x/b - inchis pe pozitia b

"-" intrerupator deschis


Efectuarea practica a lucrarii

1. Determinarea experimentala a caracteristicii U(I).

Intrerupatoarele Q1, Q2 si reostatul R se trec succesiv pe pozitiile mentionate in liniile unu la patru, coloanele unu doi si trei ale tabelului 1.

Cu autotransformatorul T pe pozitia de minim se inchide intrerupatorul Q. Se mareste treptat curentul pana la valoarea de 0,5 A, dupa care se descreste, urmarind saltul curentului in ambele sensuri. Pentru fiecare valoare a curentului se va consemna valoarea tensiunii indicate de aparatul 2P in liniile trei si patru.

Dupa completarea tabelului 1 se deseneaza graficul caracteristicii U(I) (pentru R=0 minim, respectiv R≠0 maxim) si se determina rezistenta echivalenta a bobinei RL=U/I.

2. Determinarea prin calcul a caracteristicii U(I) pe baza caracteristicilor UL(I); UC(I); URL(I) determinate experimental pentru R=0.

Intrerupatoarele Q1, Q2 si reostatul se trec pe pozitiile mentionate in liniile unu la patru ale tabelului 2. Cu autotransformatorul T pe pozitia de minim se inchide intrerupatorul Q, fixandu-se valorile curentului (indicate de ampermetrul 1P) mentionate in linia intaia si a doua a tabelului 2. Se consemneaza in liniile trei si patru valorile tensiunilor (UL respectiv UC) indicate de voltmetrul 2P.

Cu ajutorul relatiilor mentionate (liniile cinci la opt) se calculeaza in valori efective caderea de tensiune pe rezistenta echivalenta a bobinei  URL, caderea de tensiune inductiva ULL, caderea de tensiune reactiva Ux si tensiunea la bornele circuitului ferorezonant serie U si se reprezinta grafic.

Nota: rezistenta echivalenta a bobinei, presupusa liniara conform celor mentionate la punctul 1, (ultimul paragraf).


Concluzii si observatii.

1. Se vor interpreta diferentele dintre U(I) determinate pe cale experimentala, respectiv prin calcul (pentru R=0).

2. Se va observa si se va interpreta forma de unda a tensiunii U in cazul alimentarii circuitului de la o sursa de tensiune in serie cu rezistorul R≠0 (se va tine seama de caderea de tensiune pe rezistor, respectiv de forma de unda a curentului).

3. Se va vizualiza si desena forma de unda a curentului.

Reprezentarea U=U(I) pentru R minim.


   


Reprezentarea U=U(I) pentru R maxim.

Reprezentarea U(I) pe baza caracteristicilor UL(I), UC(I), URL(I).