ALIANTA NORD ATLANTICA - NATO

Alianta Nord Atlantica este o organizatie politico-militara, care cuprinde actualmente un numar de 19 state si a luat fiinta in anul 1949 prin redactarea unui tratat compus din 14 articole in Washinton D.C. Acest tratat a fost ratificat pe data de 29 August a aceluiasi an si scopul aliantei este rezumat pe prima pagina a tratatului in citeva propozitii :- Credinta in principiile unei natiuni unite si dorinta de a trai in pace cu toate                               . popoarele si guvernele lumii .Hotarirea tuturor statelor semnatare a tratatului de a apara libertatea , mostenirile comune , civilizatiile bazate pe principii democratice , libertatile individuale icadrate in tiparele legii .

Ei cauta sa promoveze stabilitatea din spatiu Nord Atlantic printr-un efort colectiv de aparare si conservare a pacii


Organizarea
Organizatia nord Atlantica este compusa din urmatoarele organisme :

Organizatii si structuri civile

Organizatii si structuri militare

Structuri de comanda militara

Alte organizatii si structuriOrganizare  si structuri civile


Cartierul General

Membrii internationali

Biroul Executiv General

Biroul Secretarului General

Biroul Secretarial Executiv

Biroul Informational si de presa care este compus din : Compartimentul Academic al Afacerilor Externe , Librarie , Compartimentul de audio vizual , Serviciul de date integrate , Serviciul de informare si documentare cu sediul la Kyiv (Ucraina ) , Biroul informational de la Moscova , Compartimentul de contacte cu statele partenere

Membrii internationali sin organizati astfel :

Biroul NATO pentru securitate

Biroul de afaceri politice

Biroul de planificare a apararii si organizare operationala , care are in subordinea sa Compartimentul care se ocupa cu documentarea pentru partereniatul de pace

Compartimentul de suport al apararii care este la rindul sau impartit in : Grupul de directii nationale pentru codificare care are in subordinea sa compartimentul care se ocupa cu codificarea NATO , Grupul national directional de asigurare a calitatii partereniale , Grupul fortelor armate si echipamente aeriene , Grupul fortelor armate si echipamente terestre , Grupul fortelor armate si echipamente navale , Compartimentul pentru munitii si echipamente de manevra , Grupul pentru asigurarea sigurantei si modernizarii de explozibili si munitie

Cartierul General de consultanta , comanda si control a membrilor NATO

Compartimentul pentru securitatea investitiilor , logistica si planificare a urgentelor

Compartimentul stiintific

Biroul Menegerial

Biroul de control financiar

Biroul directorial al resurselor

Biroul directorial al comitetelor bugetoriale

Biroul de audit international

Biroul organizatiilor de logistica si productie


­­


Structurile si Organizatiile Civile NATO
Sediul Central NATO se afla in Brussels si este Cartierul general politic al Conciliului Nord Atlantic . Aici lucreaza aproximativ 3150 de angajati , din care 1400 sunt membrii ai delegatiilor nationale reprezentative pentru NATO . Sunt de asemenea aproximativ 1300 de membrii civili ai grupului international NATO , si peste 350 de membrii ai grupului international militar .

Oficialii diplomatici ai tarilor partenere lucreaza tot la Brussels . Fiecare tara membra a NATO este reprezentata printr-un Ambasador sau un Reprezentant Permanent , sustinut de o Delegatie Nationala compusa din oficiali care reprezinta tara in diferite comitete NATO . Avind acelasi loc de activitate , delegatii tarilor partenere la alianta pot mentine intre ei un contact informational optim si fata intirzieri .

Conciliul Nord Atlantic ( N.A.C. ) are autoritate politica efectiva si putere de decizie , fiind alcatuit din Reprezententii Permanenti ai tarilor partenere la alianta . El se intruneste o data pe saptamina si are ca si activitate si intilniri de rang inalt , de asemenea intilniri cu Ministri de Externe , ai Apararii si cu Primministrii statutul autoritatii si al puterii de decizie , raminind acelasi indiferent de nivelul intilnirilor . Conciliul are un profil public important si poate emite declaratii sau comunicate catre Guvernele tarilor nemembre , in care explica politica si deciziile Aliantei . Conciliul a primit autoritate explicite si putere de decizie dar in limitele tratatului act ce sta la baza Aliantei Nord Atlantice , lucrind cu Comisii si Comitete , pentru a putea pune in practica hotaririle si deciziile Aliantei . Multe din aceste Comitete si Grupuri de planificare au fost create pentru a usura munca Conciliului , prin asumarea de responsabilitati in domeniile aferente zonei lor de activitate ( ex.planificare apararii , probleme nucleare ) Astfel Conciliul se identifica cu un Forum de deschidere

larga , realizind consultanta pentru toate tarile partenere la Alianta in toate problemele si conflictele ce le afecteaza securitatea .

Conciliul este cel mai important organism decizional al Aliantei Nord Atlantice . Toti membrii aliantei au dreptul de a-si exprima liber punctul de vedere la masa discutiilor . Deciziile sunt expresia dorintei colective

ale guvernelor membre ale Aliantei , exprimate in directia consensului , element primordial pe care se bazeaza luarea deciziilor . Fiecare Guvern are in Conciliu un Reprezentant Permanent cu rang de Ambasador . Reprezentantii sunt sustinuti de un grup de delegati politici si militari care difera ca numar de la o tara la alta . Cind Conciliul se intilneste in aceasta componenta , se face referire la el cu cuvintele de Conciliul Permanent . Cel putin de doua ori pe an , Conciliul are intilniri la nivel inalt ( ministerial ) cind fiecare tara este reprezentata de Ministrul de Afaceri Externe . Mai exista si sesiuni de intilniri cu Ministrii ai Apararii .Intilnirile Conciliului sunt patronate de catre Secretarul General sau in lipsa acestuia de Dputatul sau . Ambasadorul sau Reprezentatul Permanent cu activitatea cea mai lunga primeste titlul de Paroh al Conciliului , el fiind invitat la intilnirile ceremoniale ale Conciliului , sau cele ce au rolul de a alege Secretarul General , pentru a le prezida . La intilnirile ministeriale , unul din Ministri i-si asuma rolul de Presedinte de Onoare . Pozitiile importante din Alianta , sunt ocupate de unul din Reprezentantii Permanenti ai tarilor membre , in ordinea alfabetului Englez prin rotatie anuala . La intilnirile Conciliului , participantii sunt asezati la masa rotunda in ordine alfabetica , pe natiuni , urmind ordinea alfabetului Englez . Aceleasi reguli se aplica si in structurile comitetoriale .

Temele discutate si deciziile luate la intilnirile Conciliului , acopera toate aspectele activitatilor organizatiei , si se bazeaza de obicei pe rapoarte pregatite , la cererea Conciliului , de Comitetele subordonate. Subiectele abordate pot fi indicate in mod egal de oricare dintre natiunile reprezentative , sau de Secretarul General . La discutii , Reprezentantii Permanenti expun punctul de vedere al guvernului pe care i-l reprezinta , explicind astfel colegilor lor de la masa rotunda liniile politice adoptate . Dupa incheerea lucrarilor , acestia alcatuiesc un raport , adresat autoritatilor nationale , in care fac o informare asupra cursului pe care l-a luat problema sau problemele discutate si pozitiile divergente ( dupa caz ) , pastrind astfel o legatura reala cu natiunea pe care o reprezinta .

Cind decizia a fost luata , actiunea se bazeza pe unanimitate si acord comun . Nu se iau decizii prin vot sau pe baza majoritarii . Fiecare Reprezentant Permanent al unei tari membre a Conciliului , are responsabilitate complete asupra deciziilor pe care le ia .

Lucrarile Conciliului sunt pregatite de comitetele subordonate , cu responsabilitate , pe arii specifice din punct de vedere politic . Multe din aceste lucrari implica si Comitetele Politice Senatoriale , constituite din Deputati Permanenti care sunt citeodata sustinuti ( dupa caz ) de experti nationali . Comitetele Politice Senatoriale au in responsabilitatea lor redactarea declaratiilor si comunicatelor ce urmaza a fi emise de catre Conciliu si se intilnesc in avans cu Ministri pentru a creiona textele ce vor fi aprobate de catre Conciliu . Alte aspecte ale activitatilor politice sunt rezolvate de catre Comitetele Politice , care sunt alcatuite din consilieri politici ai delegatiilor nationale .

Cind Conciliul are intilniri la nivelul Ministerial ( Ministerul Apararii ) sau se confrunta cu probleme legate de strategii de aparare , alte Comitete Senatoriale ( ex. Grupul de lucru Executorial ) pot fi implicate in discutii , avind rolul de organisme de consiliere . Daca pe agenda de lucru a Conciliului se afla probleme financiare Comitetul Senatorial al Resurselor sau cel Bugetorial Civil , Militar sau alt organism care este cu o activitate apropiata de cea dezbatuta , face pregatirea datelor pentru teme de discutii .

Secretariatul Conciliului este alcatuit din membrii ai Grupului International de delegati sau din Secretariatul Executiv care are rolul de a coordona si a asigura rolul de mandatar executiv al Conciliului .

Biroul Executiv General este alcatuit din Secretarul General , Deputatii Secretarului General , un Consilier legal si un Cosilier Special pentru problemele din Europa Centrala si Estica .

Biroul NATO pentru Securitate , coordoneaza , monitorizeaza si implementeaza politica privitoare la securitate a NATO . Conducatorul biroului este Secretarul General , Consilierul Principal pentru securitate si Presedintele Comitetului pentu Securitate al NATO .

Comitetele Speciale sunt alcatuite din membrii Delegatiilor tarilor participante la Alianta . Presedintele este ales prin rotatie dintre membrii comitetelor . Ele au rolul de organisme de consiliere pentru

Conciliu in probleme de spionaj , terorism sau alte probleme inrudite cu cele mentionate , ce pot afecta stabilitatea Aliantei .