Determinarea caracteristicilor hidrologice ale unui bazin hidrografic referatPrin bazin hirdrografic se intelege suprafata de pe care un rau isi colecteaza apele. Pentru acelasi rau exista un bazin hidrografic superficial si altul subteran. Limitele acestor bazine in general coincid exemplu facand zonele de carst.

Continutul: pentru bazinul hidrografic al raului R reprezentat pe harta cu curbe de nivel la scara 1:100000 se cer determinarea urmatorilor parameti:

A) Forme geometrice:

1. Suprafata bazinului hidrografic si natura S (ha, km²). Ea se determina planimetrand suprafata inchisa de linia de cumpana a apelor de pe harta cu curbe de nivel. Se poate determina si folosind metoda micilor patrate.

Sbh=K*S(cm²)             K=coeficient de scara al hartii pt. suprafata


2. Se traseaza epura de crestere a suprafetei bazinului hidrografic. Pentru acest lucru se delimiteaza pe harta suprafetei bazinul hidrografic al  fiecarui afluent si se masoara prin metoda micilor patrate pe fiecare mal. Acele valori se pun in abscisa unui sistem de de axe rectangulare. In ordonata se pun in evidenta pcunctele de confluenta ale raului principal cu afluentii lui. Distanta se poate masura cu curbimetrul.


3.Coeficientii de forma ai bazinului hidrografic:

Coeficientul de alungire: 

Bbh= ;  LbhLiv

Daca: A>1 =>bazin hidrografic alungit

A<1 =>bazin hidrografic aplatizat

A=1 => bazin hidrografic circular

Coeficientul de asimetrie:

Daca: a>0 =>bazin hidrografic asimetric dezvoltat pe partea stanga

a<0 =>bazin hidrografic asimetric dezvoltat pe partea dreapta

a=0 =>bazin hidrografic simetric dezvoltat

Coeficient de dezvoltare a cumpenei apelor:

Daca: m>1 =>bazin hidrografic alungit

m<1 =>bazin hidrografic aplatizat

m=1 =>bazin hidrografic circular


4. Curba hipsografica:

Este curba de dependenta intre altitudine si suprafata H(s). Pentru trasarea ei se calculeaza suprafetele cuprinse intre 2 curbe de nivel consecutive si se cumuleaza deasupra fiecarei curbe suprafetele cu altitudine superioara cotei curbei respective.


5.Altitudinea medie a bazinului hidrografic :

*  

a)harta cu curbe de nivel:

*         - suprafata medieb)folosind curba hipsografica:

*Hmin+         k=coeficient de scara al suprafetei


6. Panta medie a bazinului hidrografic I (%)

Formula generala a pantei cand curbele de nivel nu sunt echidistante:


B)Caracteristicile fizico-geografice:

Precipitatii medii pe suprafata bazinului hidrografic:

1.Metoda izohietelor.

Izohiete= curbele care unesc puncte de egala valoare a precipitatiilor pe suprafata bazinului hidrografic.

Vom admite alura izohietelor identica cu cea a curbelor de nivel. In acest caz suprafetele dintre 2 izohiete consecutive din interiorul bazinului hidrografic sunt identice cu suprafetele dintre curbele de nivel.

Valorile precipitatiilor pe fiecare izohieta le vom admite egale (cifric) cu cotele curbelor de nivel impartite cu 100.

2.Metoda poligoanelor Tiessen:


C)Caracterizarea retelei hidrografice din interiorul bazinului hidrografic:

Densitatea retelei hidrografice:

D= ;   Lrh= Liv+Laf

2.Coeficientul de sinusoitate al raului:

3.Profilul longitudinal al raului principal H(L):

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani