Latina - MORFOLOGIE referat

MORFOLOGIE

-Limba Latina-

Substantivul

In limba latina, in functie de terminatia substantivului la cazul genitiv, singular se disting 5 declinatii:

Declinarea
I
II
III
IV
V
Nominativ
-a
-us,-er,-ir,-um
-,-s,-e
-us,-u
-es
Genitiv
-ae
-i
-is
-us
-ei

Functiile sintactice ale substantivelor la diferite cazuri 1. Nominativ

 

  • Subiect;

  • Nume predicativ;

  • Element predicativ suplimentar;

  • Apozitia subiectului si a numelui predicativ.

 

 1. Vocativ

 • Cazul interpretarii(fara functie sintactica).

 

 1. Genitiv

 • Atribut genitival :

  • Posesiv;

  • al calitatii;

  • Partitiv;

  • Obiectiv;

  • Subiectiv;

  • Explicativ.

 • Complement.

 

 1. Dativ

 • Complement in dativ:

  • de atribuire;

  • al interesului si al dezavantajelor;

  • Final.

 • Cerut de verbe si adjective.

 1. Acuzativ

 • Complement direct;

 • Complemente circumstantiale.

 

 1. Ablativul

 • Complemente circumstantiale.

 

Adjectivul

 

 

In functie de numarul de terminatii, in limba latina, adjectivele se clasifica in doua grupe numite clase.

 • Clasa I: adjective cu trei terminatii: -us,-a,-um

-er,-era,-erum

-er,-ra,-rum

 • Clasa a II-a: -adjective cu doua terminatii: fortis,forte

-adjective cu o terminatie: ventus

Adjectivele din clasa I se declina dupa declinarea I (cele feminine) si dupa cea de-a doua (cele masculine si neuter),iar cele din clasa a II-a se declina dupa a treia declinare.

Trecerea unui adjectiv prin gradele de compartie se realizeaza prin adaugarea de terminatii specifice la tema acestuia:

 • Comparativ:-ior;

 • Superlativ:-issim-;-rim-;-lim-;

Comparativul se declina dupa declinarea a III-a.

In limba latina exista si cateva exceptii:

Pozitiv
Comparativ
Superlativ
m.
f.
n.
m.f.
n.
m.
f.
n.
magnus
-a
-um
maior
maius
maximus
-a
-um
parvus
-a
-um
minor
minus
minimus
-a
-um
bonus
-a
-um
melior
melius
optimus
-a
-um
malus
-a
-um
peior
peius
pessimus
-a
-um
multus
-a
-um
plures
plura(pl.)
plurimus
-a
-um

Pronumele

 

A.Pronumele personale

 

 

Persoana I
Persoana a II-a
Caz
Singular
Plural
Singular
Plural
N.
ego(eu)
nos(noi)
tu(tu)
vos(voi)
G.
mei(pe mine)
nostri(de noi)
tui(de tine)
vestri(de voi)
_
nostrum (dintre noi)
_
vestrum(dintre voi)
D.
mihi(mie)
nobis(noua)
tibi(tie)
vobis(voua)
Ac.
me(pe mine)
nos(pe noi)
te(pe tine)
vos(pe voi)
Abl.
(a) me(de mine)
nobis(de noi)
(a) te(de tine)
(a) vobis(de voi)
mecum (cu mine)
nobiscum (cu noi)
tecum(cu tine)
vobiscum(cu voi)
V.
-
-
tu!(tu!)
vos!(voi!) 

 

Pronumele personal nu are forme proprii pentru persoana a III-a, in locul acestora se utilizeaza formele pronumelor reflexive sau demonstrative: is, ea, id (acesta, acesta), ille, illa, illud (acela, aceea). Formele sunt identice pentru toate genurile.

B.Pronumele reflexiv

Persoana a III-a
Caz
Singular si plural
N.
-
G.
sui(de sine)
D.
Sibi(siesi, pentru sine)
Ac.
se(pe sine)
Abl.
(a) se(despre sine)
secum(cu sine)

Pronumele reflexiv are forme proprii pentru persoana a III-a; pentru persoanele si a II-a se utilizeaza pronumele personal. Are forme identice pentru cele trei genuri si cele doua numere.

C.Pronumele si adjectivul posesiv

 

Singular
Plural
m.
f.
n.
 
m.
f.
n.
 
meus
-a
-um
al meu
noster
-a
-um
al nostru
tuus
-a
-um
al tau
vester
-a
-um
al vostru
suus
-a
-um
al sau
sui
-ae