Latina - MORFOLOGIE referat

MORFOLOGIE

-Limba Latina-

Substantivul

In limba latina, in functie de terminatia substantivului la cazul genitiv, singular se disting 5 declinatii:

Declinarea
I
II
III
IV
V
Nominativ
-a
-us,-er,-ir,-um
-,-s,-e
-us,-u
-es
Genitiv
-ae
-i
-is
-us
-ei

Functiile sintactice ale substantivelor la diferite cazuri
 1. Nominativ

 

  • Subiect;

  • Nume predicativ;

  • Element predicativ suplimentar;

  • Apozitia subiectului si a numelui predicativ.

 

 1. Vocativ

 • Cazul interpretarii(fara functie sintactica).

 

 1. Genitiv

 • Atribut genitival :

  • Posesiv;

  • al calitatii;

  • Partitiv;

  • Obiectiv;

  • Subiectiv;

  • Explicativ.

 • Complement.

 

 1. Dativ

 • Complement in dativ:

  • de atribuire;

  • al interesului si al dezavantajelor;

  • Final.

 • Cerut de verbe si adjective.

 1. Acuzativ

 • Complement direct;

 • Complemente circumstantiale.

 

 1. Ablativul

 • Complemente circumstantiale.

 

Adjectivul

 

 

In functie de numarul de terminatii, in limba latina, adjectivele se clasifica in doua grupe numite clase.

 • Clasa I: adjective cu trei terminatii: -us,-a,-um

-er,-era,-erum

-er,-ra,-rum

 • Clasa a II-a: -adjective cu doua terminatii: fortis,forte

-adjective cu o terminatie: ventus

Adjectivele din clasa I se declina dupa declinarea I (cele feminine) si dupa cea de-a doua (cele masculine si neuter),iar cele din clasa a II-a se declina dupa a treia declinare.

Trecerea unui adjectiv prin gradele de compartie se realizeaza prin adaugarea de terminatii specifice la tema acestuia:

 • Comparativ:-ior;

 • Superlativ:-issim-;-rim-;-lim-;

Comparativul se declina dupa declinarea a III-a.

In limba latina exista si cateva exceptii:

Pozitiv
Comparativ
Superlativ
m.
f.
n.
m.f.
n.
m.
f.
n.
magnus
-a
-um
maior
maius
maximus
-a
-um
parvus
-a
-um
minor
minus
minimus
-a
-um
bonus
-a
-um
melior
melius
optimus
-a
-um
malus
-a
-um
peior
peius
pessimus
-a
-um
multus
-a
-um
plures
plura(pl.)
plurimus
-a
-um

Pronumele

 

A.Pronumele personale

 

 

Persoana I
Persoana a II-a
Caz
Singular
Plural
Singular
Plural
N.
ego(eu)
nos(noi)
tu(tu)
vos(voi)
G.
mei(pe mine)
nostri(de noi)
tui(de tine)
vestri(de voi)
_
nostrum (dintre noi)
_
vestrum(dintre voi)
D.
mihi(mie)
nobis(noua)
tibi(tie)
vobis(voua)
Ac.
me(pe mine)
nos(pe noi)
te(pe tine)
vos(pe voi)
Abl.
(a) me(de mine)
nobis(de noi)
(a) te(de tine)
(a) vobis(de voi)
mecum (cu mine)
nobiscum (cu noi)
tecum(cu tine)
vobiscum(cu voi)
V.
-
-
tu!(tu!)
vos!(voi!) 

 

Pronumele personal nu are forme proprii pentru persoana a III-a, in locul acestora se utilizeaza formele pronumelor reflexive sau demonstrative: is, ea, id (acesta, acesta), ille, illa, illud (acela, aceea). Formele sunt identice pentru toate genurile.

B.Pronumele reflexiv

Persoana a III-a
Caz
Singular si plural
N.
-
G.
sui(de sine)
D.
Sibi(siesi, pentru sine)
Ac.
se(pe sine)
Abl.
(a) se(despre sine)
secum(cu sine)

Pronumele reflexiv are forme proprii pentru persoana a III-a; pentru persoanele si a II-a se utilizeaza pronumele personal. Are forme identice pentru cele trei genuri si cele doua numere.

C.Pronumele si adjectivul posesiv

 

Singular
Plural
m.
f.
n.
 
m.
f.
n.
 
meus
-a
-um
al meu
noster
-a
-um
al nostru
tuus
-a
-um
al tau
vester
-a
-um
al vostru
suus
-a
-um
al sau
sui
-ae
Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu