Proiect - examen de absolvire al scolii profesionale referat
Proiect pentru examenul de absolvire

a scolii profesionaleMemoriu de prezentare


Instructiunile pentru tratarea lipsurilor si degradarilor la vagoane cuprind regulile de baza potrivit carora personalul CFR trebuie sa execute predarea-primirea vagoanelor din exploatare, din punctul de vedere al existentei si integritatii partilor componente, precum si a obiectelor de inventar ale acestora.

De asemenea, stabilesc modul de recuperare a contravalorii pagubelor pentru lipsuri si degradari la vagoane, produse in exploatare pe liniile CFR si pe liniile industria-le si de garaj CFR.

Prin lipsuri si degradari la vagoane in sensul prezentelor instructiuni se inteleg pierderile, sustragerile si avariile produse la partile componente ale vagonului din exploa- tare si la obiectele de inventar ale acestora.

Prevederile instructiunilor se aplica atat pentru lipsurile si degradarile produse la vagoanele CFR(inclusiv la vagoanele particulare inscrise in parcul CFR), cat si la vagoa-nele straine aflate pe liniile CFR sau pe liniile industriale sau de garaj CFR. Instructiunile se aplica de asemenea la stabilirea pagubelor produse la vagon ca urmare a evenimentelor de cale ferata.

Prevederile instructiunilor nu se aplica:

a) degradarilor produse la vagoanele defecte in termen de garantie, din vina societatilor si atelierelor reparatoare de material rulant sau fabricilor constructoare, care se trateaza potrivit instructiei pentru tratarea vagoanelor defecte in termen de garantie

b) degradarile produse la vagoane prin uzura normala sau defectiuni de natura tehnica

c) degradarile produse in timpul experimentarii in vederea omologarii, daca acestea nu

s-au produs din vina personalului din exploatare

Personalul CFR care are in primire vagoanele trebuie sa le supravegheze si sa le asigure integritatea, raspunzand in limita atributiilor sale de serviciu pentru orice paguba produsa, potrivit dispozitiilor din prezentele instructiuni.


Predarea si primirea vagoanelor de marfa


Vagoanele de marfa, inclusiv vagoanele Uv, introduse in trenuri, care trebuie sa fie predate personalului de tren de catre personalul stabilit al reviziei de vagoane, din punct de vedere tehnic, si comercial. Ruperea sigiliilor in vederea predarii vagoanelor Uv catre partiala de tren, se face de catre personalul care efectueaza predarea.

In statiile fara revizie de vagoane, predarea vagoanelor din punct de vedere tehnic, se va face de catre personalul statiei.

In cadrul operatiilor de predare-primire din punct de vedere tehnic, efectuate de personalul de tren si statie se va verifica inclusiv

-existenta tuturor partilor mobile ale vagonului mentionate pe cutia acestuia, sau aflate in mod obisnuit in dotarea vagonului

-existenta si integritatea tuturor componentelor cutiei vagonului care nu trebuie sa afecte- ze in nici un fel siguranta si integritatea marfii

-existenta si starea tehnica corespunzatoare a dispozitivelor de reglare

Lipsurile si degradarile neremediate, nenotificate, trebuie sa fie notificate pe loc de catre personalul stabilit al reviziei de vagoane, respectiv de catre personalul statiei.

Seful de manevra, seful de sectie, impreuna cu partida sa, vor refuza primirea vagoanelor cu lipsuri sau degradari, daca nu s-au intocmit notificari pentru acestea.

Predarea-primirea vagoanelor din compunerea trenului de marfa cu sef de tren comercial si garda militara se va face conform 'Instructiunilor in vagoane.

La trenurile fara partida de tren sau sef de tren, nu se efectueaza predarea-primirea vagoanelor, raspunderea pentru eventualele lipsuri sau degradari nenotificate revenind personalului reviziei de vagoane, respectiv al statiei de indrumare, cand nu exista revizie de vagoane.

Personalul de tren care a luat in primire vagoanele de marfa raspunde pentru aces- tea pana in momentul predarii lor.

In statia de destinatie a trenului sau in statiile din parcurs unde se detaseaza vagoanele, seful de tren impreuna cu partida sa trebuie sa predea vagoanele din punct de vedere tehnic, personalului stabilit al reviziei de vagoane, iar in statiile fara revizie de vagoane, catre personalul de statie.

In statiile cu revizie de vagoane, raspunderea personalului statiei este angajata numai in ceea ce priveste primirea vagoanelor din punct de vedere comercial, iar aceea a personalului stabilit al reviziei de vagoane numai in ceea ce priveste primirea vagoanelor din punct de vedere tehnic.

Daca la luarea in primire a vagoanelor se constata lipsuri sau degradari nenotificate, personalul stabilit al reviziei de vagoane, respectiv personalul statiei, acolo unde nu exista revizii de vagoane, trebuie sa le notifice.

Vagoanele de marfa speciale avand inventar propriu care se introduc in trenuri in stare goala vor avea usile, capacele si obloanele inchise si siglate. Aplicarea sigiilor la aceste vagoane se va face de catre personalul statiei numai dupa ce s-a verificat inventarul interior si s-au completat lipsurile sau au intocmit notificarile necesare. Verifi-carea in interior se face de catre personalul statiei insarcinat cu sigilarea, acolo unde nu exista revizie de vagoane.

Eventualele lipsuri si degradari produse la aceste vagoane in intervalul de la sosi-rea in statie si pana la plecarea, prin ruperea sigiilor si deschiderea usilor se vor cerceta si trata conform instructiei 156 pentru neajunsurile de ordin comercial.

Vagoanele de marfa care prezinta lipsuri si degradari notificate de organele reviziilor de vagoane sau ale instalatiilor se pun la dispozitia organelor celei mai apropia-te revizii de vagoane pentru tratarea conform Instructiei lacatusului de revizie.

Se interzice indrumarea la incarcare a vagoanelor cu lipsuri si degradari notificate dar neremediate ce le fac inapte pentru incarcare.


Predarea si primirea vagoanelor pe liniile

individuale de garaj CFR
La introducerea vagoanelor pentru incarcare sau descarcare pe liniile industriale si de garaj CFR, acestea se vor preda de catre personalul statiei prevazut in planul tehnic de exploatare delegatului intreprinderii, care va semna in registrul de urmarire a incarcaturii-descarcaturii vagoanelor pe liniile industriale si de garaj CFR, pentru fiecare vagon in parte. Lipsurile si degradarile constatate se vor notifica de catre personalul statiei sau reviziei de garaj in masura in care nu au fost notificate conform reglementarilor in vigoa- re. Primirea vagoanelor fara nici o obiectiune, atesta ca vagoanele au fost predate de catre

CFR fara lipsuri sau degradari.

Pentru lipsurile sau degradarile interioare la vagoanele acoperite, constatate in timpul descarcarii acestora pe liniile industriale si de garaj CFR, pe langa intocmirea noti- ficarii se va incheia si un proces-verbal de catre personalul statiei, impreuna cu delegatul intreprinderii, cu specificarea pagubelor rezultate si cauzele degradarilor.

Procesul-verbal impreuna cu raportul modificarii intocmite pentru lipsuri si degra- dari se va trimite imediat statiei care a incarcat vagoanele, in vederea stabilirii si recupe- rarii pagubei.

Predarea-primirea vagoanelor de marfa destinate liniilor industriale si de garaj CFR, pentru care exista reglementari locale, se va face potrivit acestor reglementari.

In acelasi mod se vor proceda si la luarea in primire, de la delegatul intreprinderii a vagoanelor incarcate sau goale aflate pe liniile industriale si de garaj CFR.

Recunoasterea lipsurilor si degradarilor produse la vagoanele din vina intreprinde- rii , se face semnatura descifrabila a delegatului intreprinderii pe raportul notificarii, cu aplicarea stampilei intreprinderii respective.

In cazul in care delegatul intreprinderii insarcinat cu primirea-predarea vagoane- lor refuza sa recunoasca lipsurile si degradarile si respectiv sa semneze raportul notificarii personalul stabilit prin PTE impreuna cu conducatorul intreprinderii in cauza, sau delega- tul acesteia vor cerceta si vor intocmi un proces-verbal in care se vor consemna lipsurile si degradarile constatate la vagoanele, imprejurarile din care rezulta ca vinovata intreprin-derea si acordul acesteia de a plati contravaloarea pagubelor.

In cazul in care conducatorul intreprinderii sau delegatul sau refuza sa semneze procesul-verbal sau nu se prezinta, recuperarea pagubelor se face conform dispozitiei legale.


Supravegherea vagoanelor puse la incarcare-descarcare

pe liniile publice ale statiei


Pentru lipsurile si degradarile produse de catre interprendent la vagoanele puse la incarcare-descarcare pe liniile publice ale statiei se vor intocmi notificari pe loc de catre personalul statiei sau al reviziei de vagoane, dupa caz, in prezenta delegatului inteprinde- rii, care va semna si aplca stampila pe raportul notificarii, pentru recunoasterea pagubelor produse.

Pentru lipsurile si degradarile interioare la vagoanele acoperite, care se constata in timpul descarcarii pe liniile publice ale statiei, iar raspunderea revine celor prevazute din prezentele instructiuni.

Cand se constata lipsuri si degradari la vagoanele colective, care se incarca sau se descarca pe liniile statiilor, personalul constator va aduce la cunostinta verbal personalul stabilit al reviziei de vagoane din sectorul de activitate al magaziei de marfuri, pentru notificarea lipsurilor si degradarilor semnalate.

Lipsurile si degradarile notificate vor fi consemnate intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare, de catre personalul stabilit al reviziei de vagoane care a intocmit notificarea.

Raportul notificarii, impreuna cu un exemplar din procesul verbal, se va trimite pentru tratarea unitatii de care apartine personalul vinovat.

In cazul situatiilor unde nu exista personal stabilit al reviziei de vagoane ,notifica-

rea se va intocmi de catre personalul constatator si artificat de seful sectiei, prin semnatu-ri si stampila, urmand ca tratarea dosarului de cercetare sa se execute conform regulamentului in vigoare.


Intocmirea notificarilor pentru lipsuri si

degradari la vagoane si evidentele necesare


Notificarea este un imprimat cu regim special pe care se inscriu sectia si numarul vagoanelor, natura si valoarea lipsurilor si degradarilor, cauzele care le-au provocat si personalul vinovat.

Notificarile sunt de doua feluri

-notificari albe

-notificari albe cu dungi rosii

Fiecare notificare poarta un numar compus din sapte cifre, prima indicand numa-rul de ordine al regionalei careia ii apartine unitatea intocmitoare

Numerotarea notificatiilor se face pentru fiecare regionala, incepand cu numarul x.000.001(x fiind numarul de ordine al regionalului: x=19). Numaratoarea in blocurile de notificare, in cadrul fiecarei regionale CFR, se va face astfel

-primul bloc cu numere de la x.000.001 la x.000.050

-al doilea bloc de la x.000.051 la x.000.100

-al treilea bloc de la x.000.101 la x.000.150

Pe notificari va fi tiparita si denumirea Regionalei CF careia ii sunt destinate.

Acest mod de numerotare este valabil atat pentru notificarile albe cat si pentru cele albe cu dunga rosie.

Cand la una din regionale se ajunge cu numerotarea notificarilor la numarul x.900.000 va fi sesizata Directia Generala Vagoane.

Notificarile albe se intocmesc pentru lipsurile sau degradarile la vagoanele care nu pun in pericol siguranta ciculatiei sau integritatea incarcaturii.

Aceste notificari se intocmesc in trei exemplare prin copiere cu indigo, din care

-fila numarul 1(unicatul notificarii), ramane in bloc

-fila numarul 2(notificare), se aplica pe vagoane prin lipire durabila de longeroane sau cutia vagonului cat mai aproape de inscriptia reviziei periodice

-fila numarul 3(raportul notificarii), constitue piesa primara a dosarului pentru tratarea lipsurilor si degradarilor.

In statiile cu revizii de vagoane, notificarile albe se intocmesc de catre personalul acestuia stabilit, iar in statii fara revizie de vagoane, notificarile albe se intocmesc de catre personalul statiei.

Notificarile albe cu dunga rosie se intocmesc pentru lipsurile si degradarile la vagoane, care pun in pericol siguranta circulatiei sau integritatea incarcaturii.

Aceste notificari se intocmesc in patru exemplare prin calchiere cu indigo, din care

-fila numarul 1(unicatul notificarii), ramane in bloc

-fila numarul 2(notificare), se aplica pe vagoane prin lipire durabila de longeroane sau cutia vagonului cat mai aproape de inscriptia reviziei periodice

-fila numarul 3(notificare avizare), se preda organelor statiei pentru expedierea vagonului la unitatea reparatoare.

-fila numarul 4(raportul notificarii), constitue piesa primara a dosarului pentru tratarea lipsurilor si degradarilor.

Notificarile albe cu dunga rosie se intocmesc numai de catre personalul stabilit al reviziei de vagoane.

Se interzice utilizarea notificarilor albe in loc de notificarile albe cu dunga rosie si invers.

In statiile fara revizie de vagoane in care se constata la sosire lipsuri si degradari nenotificate din categoria celor care afecteaza siguranta circulatiei sau integritatea incarcaturii, personalul statiei va intocmi totusi notificare alba in contul statiei de reformare cu sau fara revizie de vagoane. Aceasta notificare este valabila pana la inapoierea vagonului gol in statia cu revizie de vagoane unde va fi inlocuita cu notificare alba cu dunga rosie de personalul din aceasta statie, in cazul in care defectul nu poate fi remediat pe loc.In acelasi mod se procedeaza si cu vagoanele cu lipsuri si degradari rezultate in urma operatiilor de incarcare-descarcare si care necesita intocmirea notificarii albe cu dunga rosie.

Pe baza notificarilor intocmite, reviziile de vagoane vor lua imediat masurile corespunzatoare pentru remedierea lipsurilor si degradarilor care pun in pericol siguranta sau integritatea incarcaturii.

Notificarile intocmite au valabilitate pana la remedierea defectelor dar cel mult 15 zile de la data intocmirii.

Reviziile de vagoane cu magazie de materiale se aprovizioneaza cu blocuri de notificari de la bazele de aprovizionare si desfacere de pe raza regionalei de cai ferate sau de la Baza de aprovizionare M.T Chitila.

Aprovizionarea cu blocuri de notificari a statiilor si reviziilor de vagoane fara magazie de materiale se face de catre reviziile de vagoane cu magazie, stabilite de catre regionalele de cai ferate.

Pentru aprovizionarea cu blocuri de materiale se vor intocmi adeverinte de materiale cu stampila unitatii respective.

Personalul care a luat in primire blocurile de notificari va semna de primire pe adeverinta de materil si va nota pe aceasta numarul notificarilor primite.

In cazul in care aprovizionarea se face prin corespondenta, statiile si reviziile de vagoane fara magazie vor confirma in scris, primirea blocurilor de notificari.

Evidenta blocurilor de notificari aprovizionate se tine de catre divizia V regionala, de catre reviziile de vagoane si de catre statiile care le utilizeaza.

Diviziile V regionale vor tine evidenta blocurilor de notificari aprovizionate de catre reviziile de vagoane cu magazie de materiale pe baza comunicarilor scrise facute de acestea la inceputul fiecarei luni. In comunicari trebuie sa se arate ce numere au blocurile de notificari aprovizionate, precum si blocurile de notificari distribuite statiilor si reviziilor de vagoane fara revizie de materiale.

Reviziile de vagoane cu magazie vor tine evidenata stricta atat a blocurilor de notificari aprovizionate, cat si a celor distribuite statiilor si reviziilor de vagoane fara magazie de materiale, precum si a celor repartizate personalului propriu.

Statiile si reviziile de vagoane fara magazie vor tine si ele evidenta blocurilor de notificari aprovizionate si a blocurilor de notificari distribuite personalului din unitate.

Evidenta blocurilor de notificari se va tine pe formularul tipizat aprobat cod

numarul M.T.Tc. 28-29-7e.

Toate filele blocurilor de notificari distribuite personalului vor fi prevazute la locul anume rezervat cu stampila unitatii de care apartine personalul caruia i s-a repartizat blocul de notificari pentru folosire.

Blocurile si filele de notificari se vor utiliza numai in ordinea numerotarii.

In cazul completarii eronate a unei notificari se anuleaza toate exemplarele care raman.

Statiile si reviziile de vagoane vor tine intr-un registru separat evidenta tuturor rapoartelor de notificari ale blocurilor date in folosinta, in ordinea crescanda a scrierii acestora. In acest registru se vor trece toate datele in legatura cu situatia trataii notificari-lor ca: data intocmirii, cuprinsul pe scurt al raportului notificarii, data inaintarii la alte unitati sau la unitatea financiara pentru notare, datele urgentarilor facute, data tratarii definitive si data arhivarii.

Notarea datelor de mai sus, se va face numai pentru rapoartele notificarilor care urmeaza sa fie tratate.

In cazul rapoartelor de notificari clasate se va trece in registru in dreptul numarului de ordine a raportului de notificare respectiv numai initiala C(clasat).

Blocurile de notificari utilizate se vor pastra in depozitul unitatii care l-a emis timp de 3 ani socotiti de la data emiterii notificarilor din bloc.

Statiile si reviziile de vagoane fara magazie de materiale, dupa folosirea blocurilor si arhivelor lor, vor comunica reviziei de vagoane cu magazie, care le-a aprovizionat, nemerele blocurilor arhivate, iar aceasta le va nota in evidenta prevazuta.

In acelasi mod se va proceda si cu blocurile utilizate de catre reviziile de vagoane care au magazie de materiale.


Tratarea notificarilor intocmite pentru vagoanele

avariate in evenimentele de cale

ferata


Evaluarea pagubelor produse in urma avariilor sau distrugerilor de vagoane se va face de catre regionala de cai ferate pe raza careia s-a produs evenimentul.

La vagoanele care prezinta defectece pot fi remediate de catre atelierele de zona sau de catre reviziile de vagoane care a emis notificaile, intr-un deviz estimativ, intocmit de catre unitatea reparatoare pe raza listei de evaluare a pagubelor pentru lipsuri si degradari, anexa la instructiuni.

Dupa repararea vagoanelor, atelierul de zona sau revizie de vagoane, reparatoare intocmeste devizul pieselor insotit de specificatia cu piesele si materialele folosite pe care il trimite organului de cercetare a evenimentului, la cererea acestuia.

La vagoanele care se repara de catre sovietatile reparatoare de material rulant, stabilirea categoriei de reparatie(RP,RG,RK) se face la locul evenimentului de catre comisia de cercetare, urmand ca devizul postcalcul insotit de specificatia cu piesele de schimb si materialele folosite sa fie intocmit si incheiat organului de cercetare, la cererea acestuia, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

Pentru vagoanele straine grav avariate si care urmeaza sa fie reparate de catre administartia respectiva sau casate se vor cere relatii la Directia Generala Vagoane.

La vagoanele grav avariate pentru care comisia de cercetare stabileste ca urmeaza

sa fie casate, valoarea pagubelor se va calcula dupa cum urmeaza

a)din pretul de productie aprobat al intreprindeii, se scade valoarea uzurii reale a vagoanelor, inainte de producerea avariei.

Uzura reala a vagoanelor se stabileste de comisia de cercetare, aceasta tinand seama de anul de constructie a vagoanelor, respectiv de ultima reparatie capitala sau generala

b)din suma ramasa se scade valoarea pieselor ce pot fi refolosite si care se vor valorifica corespunzator starii lor

c)din ceea ce a ramas, se scade valoarea fierului vechi luandu-se in calcul pretul pe kilogram, valabil la data respectiva.

Suma rezultata reprezinta contravaloarea pagubelor.

In toate cazurile, modul de stabilire a valorii pagubelor va fi consemnat intr-un proces verbal, care se semneaza de catre pre;edintele comisiei de cercetare, delegatul specializat in vagoane si cel al uzinei reparatoare. In afara de acestia, modul de stabilire al pagubelor va fi avizat de organul juridic si serviciul de contabilitate regionala.


Tratarea rapoartelor de notificari


Prin tratarea rapoartelor de notificari, in sensul prezentelor instructiuni, se intelege indeplinirea tuturor formelor legale, pe baza carora se va incasa de la cel vinovat, valoarea pagubelor inscrise in rapoartele notificarilor.

Tratarea rapoartelor de notificari se va face de catre statia sau revizia de vagoane care l-a emis.

Toate unitatile care intocmesc notificari pentru lipsuri si degradari la vagoane vor urmari tratarea rapoartelor de notificari imputabile cu respectarea termenelor legale in vigoare.

Cand unitatile intampina dificultati in tratarea dosarelor pentru lipsuri si degradari la vagoane, acestea vor solicita sprijinul diviziilor de ramura.

Rapoartele de notificari, precum si dosarele de cercetare intocmite pe baza lor, dupa tratarea definitiva, potrivit prevederilor prezentelor instructiuni vor fi arhivate la unitatea care le-a emis, exceptie facand rapoartele notificarilor intocmite cu ocazia evenimentelor de cale ferata, care se vor arhiva impreuna cu dosarul de cercetare.

In acest caz se va intocmi si un exemplar comform cu originalul pentru unitatea care a emis notificarea.

Rapoartele notificarilor intocmite pentru lipsurile si degradarile provocate la vagoane pe liniile industriale si de garaj CFR sau pe liniile publice de incarcare-descarca- re in contul intreprinderilor beneficiare si care sunt recunoscute prin semnatura si stampila de catre delegatii respectivi, se trateaza direct de catre seful statiei sau inlocuitorul sau prin incasarea valorii pagubelor inscrise in rapoartele notificarilor.

Dupa incasarea valorii pagubelor notificate, seful statiei sau inlocuitorul sau va nota in raportul notificarii numarul chitantei de diverse inacasari, casa emitenta, data, precum si suma incasata si va semna si aplica stampila statiei, dupa care va proceda la inapoierea dosarului, la unitatea emitenta, pentru arhivare.

In cazul cand intreprinderea nu achita contravaloarea lipsurilor si degradarilor statia va inainta dosarul diviziei comerciale regionale pentru tratarea conform dispozitiilor legale.

Rapoartele notificarilor intocmite pentru lipsurile si degradarile constatate la vagoanele de calatori, pentru care personalul de tren a incasat valoarea pagubelor produse, sau a incheiat procesul verbal de contraventie, vor fi trimise cu adresa, impreuna cu mota de predare, de catre statia sau revizia de vagoane care a emis notificarea, statiei de care apartine conductorul de bilete respectiv.La primirea raportului notificarii si  a notei de predare, seful statiei de care apartine personalul de tren va verifica daca datele din chitantele sau procesele verbale de contraventie intocmite de conductor in parcurs corespund cu cele din rapoartele notificarilor.

Daca aceste date corespund, seful statiei va trimite raportul notificarii inpreuna cu nota de predare, statiei sau reviziei de vagoane care a emis notificarea, cu o adresa scrisa in care se va mentiona

-in cazul in care suma a fost incasata cu chitanta diverse incasari, numarul chitantei, casa emitenta, data si suma incasata

-in cazul proceselor verbale de contraventie, numarul acestuia, darta intocmirii si cuprinsul pe scurt al contraventiei, confirmand ca aceasta cu lipsa sau degradarea inscrisa in raportul notificarii.

Cand datele din procesul verbal de contraventie sau din chitanta de casari indicata de personalul de tren nu corespund cu cele din raportul de notificari, seful statiei va face cercetarile necesare, potrivit prezentelor instructini pentru imputarea la cei vinovati a valorii pagebelor inscrise in raportul notificarii.

Imputarea se va aproba de organul care are cometenta de angajare pentru functia respectiva. In acelasi mod se procedeaza si atunci cand personalul de tren nu a depistat pe cei care au sustras sau degradat piese din inventarul vagonului de calatori si nu si-a indeplinit sarcinile prevazute la articolul 10 din prezentele instructiuni.

Dosarul de cercetare complet tratat se va trimite statiei sau reviziei de vagoane care a emis notificarea pentru arhivare.

Rapoartele notificarilor intocmite pentru lipsuri si degradari la vagoane vor fi trimise imediat, de catre statia sau revizia de vagoane, unitatii de care apartine personalul respectiv, iar aceasta este obligata sa faca cercetarile necesare in vederea stabilirii vinovatilor, imediat ce a primit raportul notificarii, insa nu mai tarziu de 15 zile.

Sefii unitatilor de care apartine personalul in cazul in cauza, dupa ce au facut cercetarile si au stabilit pe cei vinovati, vor inainta dosarul cu propunerile de imputare organului care are aceasta competenta pentru emiterea deciziei.

In cazul in care in urma cercetarilor efectuate, sefii unitatilor constata ca personalul in subordine nu este vinovat, vor propune clasarea. Aprobarea clasarii acestor dosare se da de catre organul regional competent de care apartine personalul respectiv cu avizul diviziei de vagoane din regionala CF respectiva. In caz de divergenta decizia se ia de catre organul regional competent din regionala CF respectiva.

Rapoartele notificarilor intocmite pentru degradarile neimputabile personalului CFR, deoarece provin din uzura normala precum si cele pentru lipsuri nenotificate, seclaseaza de seful unitatii al carui personal a emis notificarea.

Pentru lipsurile nenotificate, notificarile se vor clasa numai daca s-au obtinut de la unitatea emitenta, copia notificarii necitibila gasita pe vagon si s-a constatat ca aceasta se refera la lipsa sau degradarea nenotificata.

De asemenea se claseaza notificarile intocmite pentru lipsurile si degradarile produse la vagoanele CFR ce sosesc de la alte administratii de cale ferata si care au avut la sosirea pe reteaua CFR etichetele corespunzatoare prevazute in regulamentele internationale in vigoare.

Valoarea pagubelor provocate prin lipsuri si degradari la vagoane se stabileste de regula de organul de vagon, in baza listei de evaluare a pagubelor pentru lipsuri si degradari la vagoane.

Pentru lipsurile si degradarile care nu sunt trecute in aceasta lista, evaluarea pagubelor se va stabili pe baza de decizii estimative, intocmite

potrivit dispozitiilor in vigoare.

Pentru stabilirea sumelor ce trebuie incasate in statii fara revizii de vagoane, personalul de statie va consulta sau convoca, dupa caz, organul competent de la revizia de vagoane in a carei zona de influienta se afla statia respectiva.

Decizia de imputare a sumei respective, in cazul in care paguba nu este urmarea unei infractiuni, trebuie sa se dea de catre organul care are competenta de angajare si respectiv de imputare in termenul si cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia in vigoare.

Decizia de imputare trebuie sa fie motivata, aratandu-se in ce consta paguba , care este valoarea ei, temeiul legal, termenul in care decizia poate fi contestata si organul competent sa o solutioneze.

Decizia de imputare se va executa potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Imputarea si recuperarea sumelor se va dispune in toate cazurile cu avizul organului juridic cu respectarea reglementarilor in vigoare referitoare la stabilirea, evidentierea si urmarirea recuperarii pagubelor provocate avutului obstesc.

Deciziile de imputare, respectiv hotararile organelor de rustictie a muncii, se vor transmite conform reglementarilor legale in vigoare.

Unitatile care primesc deciziile de imputare sunt obligate ca in 48 de ore de la primire, sa noteze retinerea sumei imputate in fisa de remunerare a muncii si sa inapoieze un exemplar confirmat pentru notarea retinerii, care se va atasa la dosarul respectiv.

Cand decizia de imputare nu a fost emisa in termen legal, suma se va imputa personalului din vina caruia s-a pierdut termenul potrivit legislatiei in vigoare.

Dosarele la care printr-o hotarare definitiva a uni organ de juristictie s-a admis contestatia si s-a anulat decizia de imputare vor fi recuperate, procedandu-se astfel

a)in cazul in care se constata ca paguba a fost produsa de o alta persoana incadrata, conducatorul unitatii va lua masuri pentru recuperarea pagubei de la persoana care a provocat prejudiciul prin emiterea unei decizii de imputare in termen de 60 de zile de la data cand s-a luat cunostinta de hotararea definitiva, la care hotararea a ramas definitiva.

Dupa expirarea acestui termen, prejudiciul se imputa celui vinovat de neluarea masurilor de imputare.

b)cand paguba a fost acoperita sau s-a dovedit neexistenta acestuia, precum si in cazul cand ea este urmare a unor uzuri normale, dosarul se va inainta diviziei regionale de ramura pentru clasare.

Dupa clasare dosarul se va trimite organului financiar caruia ia fost inaintat initial, pentru notarea anularii debitului si restituirea eventualelor sume retinute.

In afara de contravaloarea degradarilor sau a lipsurilor personalul de tren este obligat sa aplice celor vinovati amenzile contraventionale prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Daca lipsurile si degradarile sunt produse prin delicte civile sau infractiuni, unitatea care a facut constatarea si a stabilit valoarea pagubei va sesiza organul juridic regional respectiv pentru sesizarea organului penal sau instantei de judecata.


Dispozitii finale


Sumele incasate pentru lipsuri si degradari la vagoane vor fi contabilizate in creditul contului 601.19.4 Venituri din incasari pentru lipsuri si degradari la vagoane

Cu ocayia controalelor facute la statii si la revizii de vagoane, organul M,C,CFI si V regionale vor verifica prin sondaj modul cum sunt intocmite notificarile pentru lipsuri si degradari la vagoane, cum s-a stabilit valoarea pagubelor si cum se recupereaza, precum si modul in care se tine evidenta notificarilor.

In toate cazurile cand se constata ca s-au stabilit valori eronate sefii reviziilor de vagoane de vagoane le vor corecta, atat pe rapoartele notificarilor intocmite, cat si pe unicatele acestora care raman in bloc.

Personalul care s-a dovedit ca a sustras sau intocmit notificari fictive, cu intentia de a diminua sau a camufla pagubele va fi cercetate de catre sefii unitatilor de care apartin, imputandu-se valoarea pagubelor constatate la vagoanele in cauza si aplicandu-se totodata sanctiuni diciplinare. In plus cand asemenea abateri cu caracter infractionar, se va sesiza organul juridic regional respectiv pentru sesizarea organului penal sau al instantei de judecata.

In cazul pierderii unor sau mai multor file din blocul de notificari sau chiar al intregului bloc, seful de unitate va intocmi un dosar de cercetari, pe care il va trimite apoi in functie de valuarea pagubei organului competent pentru solutionare, comunicarea Deciziei V regionala, numele blocului pierdut.

Unitatile care au gasit parti mobile de vagoane si le-au expediat la servicii pentru vagoane, vor raporta la revizia de vagoane si la Divizia de vagoane din regionala proprie, piesa expediata, numarul vagon de la care provine piesa, daca este posibil, revizia de vagoane careia i s-a expediat pie-

sa, data si numarul documentului de transport cu care a foste expediata.

Diviziile V regionale vor tine evidenta pieselor mobile gasite(obloane, usi ,pereti). Diviziile V regionale vor lua masuri ca in exploatarea curenta sa se evite emiterea de dispozitii de retinere pentru piesele mobile gasite de la vagon.

Sefii reviziilor de vagoane impreuna cu sefii de statii vor efectua controale pe liniile industriale pe care se deterioreaza frecvent vagoane de marfa, analizand modul de lucru la incarcare-descarcare si la manevra vagoanelor de catre inteprinderi si vor stabili masuri pentru eliminarea cauzelor care conduc la avarierea si degradarea vagoanelor.

Copyright © Contact | Trimite referat