ACT DE MECENAT referat





ACT DE MECENAT

I. Subscrisa:

1. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,

cu sediul social in ……………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)




nr. ………..………., bloc ……….., scara ..……..., etaj ……., apartament …......, sector/judet ………………..………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,

cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., avand contul nr.

…………………………………..., deschis la …………….………...………………., reprezentata de ………………………., cu functia de …………………………., in calitate de mecena,

sau

2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………...,

cu sediul in ……………………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judet ………………………….………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………………...… din ……………………….……., a Tribunalului ……………..….…….., codul fiscal nr. …………….………., din …….....…………., avand contul nr. …………….……...,

deschis la …………….…….……………., reprezentata de………………………., cu functia de …………………..……., in calitate de mecena,

sau

3. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………..,

cu sediul in ……………………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judet ……………………….…., posesoarea autorizatiei nr. …………….... din ….…………………., eliberata de Primaria ……………………………………., codul fiscal nr. …………..….………., din …….....……………., avand contul nr. …………….………….., deschis la ………..….…………………., reprezentata de ……………………..………., cu functia de …………………………………..……., in calitate de mecena,



sau

4. D …………………………………………….., domiciliat in ………………………..,

str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judet ……………………..……, nascut la data de ………….……………………….., in …………………………….

(ziua, luna, anul) (localitatea)

sector/judet ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... si al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ………...….…………… cod numeric personal …………………………………, in calitate de mecena,

Eu …………………………………………. in calitate de mecena inteleg sa transfer, fara nici o obligatie de contrapartida directa sau indirecta, domnului/doamnei ……………………………………………, domiciliata in ………………………………,

str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judet ……………………..……, posesorul/posesoarea …………………………………………. seria ..……………… nr. ……..…….., eliberat de ……………...………… la data de ………..……………., urmatoarele:



  1. Suma de …………………….. lei/o valuta convertibila ………………..… .

  2. Bunuri materiale/facilitati in valoare de …………………………...…. lei/o valuta convertibila, conform listei, anexa nr. ……………… care face parte integranta din prezentul contract.

Suma/bunurile/facilitatile se acorda ca activitate filantropica, cu caracter umanitar pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. .

 

II. Eu, in calitate de beneficiar accept astazi, ……………………..….. data semnarii prezentului act, sponsorizarea oferita de ……………………………………………..., in scopul ……………..…………………….. si ma angajez sa o folosesc exclusiv in acest scop.

III. Alte clauze …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. .

 

Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act raman in sarcina ………………………………………. .

Redactat si dactilografiat de …………………………..….. la ………………………. in …….……. exemplare, din care …..……… pe seama partilor contractante, iar restul pentru ………………………………………… .

 

 

MECENA BENEFICIAR











Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu











Scriitori romani