Act aditional - exemplu referat

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

str. ……………………………. nr. …

Localitate ………………., judet/sector ……………

 

 

 

 
 

D E C I Z I E

nr. … din ………………..

 

Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), in baza prerogativelor acordate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, avand in vedere:

 • prevederile H.G. nr. ........ din data de ................ pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, coroborat cu prevederile Art. 17 (4) din Codul Muncii

DECID:

Art. 1 Incepand cu data de .................. se modifica salariile de baza brute lunare ale salariatilor Societatii la .................. lei/luna.

Art. 2 Salariile stabilite in conformitate cu prevederile Art. 1 sunt prezentate in anexa la prezenta decizie.

Art. 3 Departamentul/Serviciul Resurse Umane si Financiar-Contabil vor duce la indeplinire prezenta decizie, cu aducerea la cunostinta salariatilor vizati prin prezenta; cu obligatia prezentarii a 1 ex. al prezentei decizii la Inspectoratul Teritorial de Munca al mun./jud. ......................................

Art. 4 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la Instanta judecatoreasca competenta.

..............................................

(nume si prenume)

..............................................

(functie) 13115szj77nho5b

L.S.

..............................................

(semnatura) zh115s3177nhho

 

 

 

 

 

 

Anexa la Decizia nr. …. / ………….

  

Salariile de baza brute lunare ale angajatilor

incepand cu data de .............................

 1. Salariat 1 ………… lei/luna

 2. Salariat 2 ………… lei/luna

 3. Salariat 3 ………… lei/luna

 4. Salariat 4 ………… lei/luna

 5. Salariat 5 ………… lei/luna

 6. Salariat 6 ………… lei/luna

 7. Salariat 7 ………… lei/luna

 8. Salariat 8 ………… lei/luna

 9. Salariat 9 ………… lei/luna

 10. Salariat 10 ………… lei/luna

 11. Salariat 11 ………… lei/luna

 12. Salariat 12 ………… lei/luna

 13. Salariat 13 ………… lei/luna

 14. Salariat 14 ………… lei/luna

 15. Salariat 15 ………… lei/luna

 16. Salariat 16 ………… lei/luna

 17. Salariat 17 ………… lei/luna

 18. Salariat 18 ………… lei/luna

 19. Salariat 19 ………… lei/luna

 20. Salariat 20 ………… lei/luna

 

 

 Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani