Act aditional referat

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

str. ……………………………. nr. … nr. …. data ……………

Localitate ………………., judet/sector ……………

Tel.: ………….; Fax: ………………

I N F O R M A R E

Catre,Domnul/Doamna …………………………………

Departament/Serviciu …………………………………

Functia …………………………………

Avand in vedere *) …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

 

Va informam ca incepand cu data de ……………, propunem modificarea contractului individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …... / …………. la Inspectoratul Teritorial de Munca al mun./jud. ………………., dupa cum urmeaza:

1. La elementul: **) …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

2. La elementul: **) …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

3. La elementul: **) …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

In termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii prezentei informari, va invitam sa va prezentati la sediul nostru in vederea incheierii si semnarii actului aditional de modificare a clauzelor, indicate in prezenta informare, ale contractului dvs. individual de munca.

Prezenta informare este emisa in conformitate cu prevederile Art. 17 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

ANGAJATOR

.............................................. hj777c8182njjz

(nume si prenume) 18777chk82njz2y

.............................................. hj777c8182njjz

(functie)

L.S.

.............................................. hj777c8182njjz

(semnatura) Dovada comunicarii:

Data ………………

…………………………..

(semnatura salariatului)

sau confirmare de primire-data postei

*) Se va consemna situatia de fapt si de drept

**) Denumirea elementului care se modifica si modificarea ce se propune

Copyright © Contact | Trimite referat