Informatia, hardware, software, componentele unui pc
Universitatea de Stiinte Agronomice si

Medicina Veterinara - Bucuresti


Departamentul de Studii pentru

Invatamant la Distanta Mocanu Anatolie Costin
Anul I

BAZELE INFORMATICII


Tema 11. Informatia este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul.


2. Sistemul informational prelucreaza si vehiculeaza informatiile intre sistemul condus si sistemul conducator, fiind reprezentat de totalitatea metodelor, procedurilor si mijloacelor, folosite in procesul informational si poate fi definit ca un ansamblu organizat si integrat de operatii de culegere, transmitere, prelucrare, sistematizare, analiza si pastrare, difuzare si valorificare a informatiilor. Sistemul informational trebuie sa fie capabil sa furnizeze rapoarte periodice privind desfasurarea activitatii dar si rapoarte la cerere, determinate de semnalarea unor situatii neobisnuite. Sistemul informational fundamenteaza activitatea de analiza si prognoza, permitand adoptarea rapida si eficienta a masurilor impuse de evolutia activitatii. Rezulta ca, sistemul informational reprezinta un ansamblu structurat si corelat de proceduri si echipamenteelectronice de calcul care permit culegerea, transmiterea si prelucrarea datelor, obtinerea de informatii.

Sistemul informatic largeste campul de actiune al sistemului informational, ii potenteaza valentele imbunatatindu-l sub aspect calitativ. Odata cu evoluta sistemelor electronice de calcul, sistemul informatic tinde sa se suprapuna sistemujlui informational ca sfera de cuprindere. Mai mult, daca se include in sfera sistemului informatic activitatea de conducere a proceselor tehnologice, cu ajutorul claculatoarelor de proces, sfera sistemelor informatice va depasi sfera sistemelor informationale.


3. Notiuni de:

Hardware - Ansamblul componentelor fizice ale unui sistem de clacul

Software - Ansamblul componentelor logice ale unui sistem de calcul


4. Un PC este format din unitate centrala si dispozitive periferice. Unitatea centrala se monteaza intr-o carcasa orizontala sau verticala In ea se gasesc:

placa de baza;

microprocesorul;

memoria RAM;

memoria ROM;

dispozitivele de memorare externa (hard-disc, unitatile floppy-disc, compact-disc, banda magnetica);

sursa de alimentare;

dispozitive interne suplimentare (placa de sunet, extensii de memorie, modem intern etc);

porturi paralele ce permit conectarea sipozitivelor externe de intrare/iesire.

Dispozitivele periverice externe (monitor, tastatura, mouse, imprimanta, scanner etc) sunt conectate la unitatea centrala prin cabluri seriale sau paralele.


5. Microprocesorul are doua componente de baza: unitatea de comanda si control si unitatea aritmetica si logica.

Functiile indeplinite de microprocesor sunt: capacitatea de a recunoaste si a executa o serie de comenzi si instructiuni furnizate de program, citirea si scrierea informatiilor din/in memoria calculatorului, posibilitatea de a comanda celelalte componente, operatiile ce urmeaza a fi efectuate, coordonand activitatea intregului calculator.


6. Exista doua tipuri de memorie interna

ROM - Read Only Memory - accesibila numai la citire si ramane nemodificata la disparitia tensiunii de alimentare (este nevolatila)

ROM - Read Access Memory - este accesibila utilizatorilor pentru citire si scriere pe toata durata functionarii calculatorului si se foloseste ca memorie operativa pentru stocarea temporara a datelor si programelor aflate in executie la un moment dat. Continutul se pierde la deconectarea sistemului (este volatila).


7. Perifericele utilizate de un calculator sunt:

Tastatura - folosita pentru introducerea de date, programe, comenzi si texte;

Monitorul - folosit pentru afisarea pe ecran a informatiilor alfa numerice si grafice;

Mouse-ul - care este utilizat pentru selectarea unor optiuni din meniuri sau activarea unor obiecte de pe ecran prin actionarea unor butoane;

Imprimanta - care realizeaza tiparirea pe hartie a informatiilor alfanumerice sau grafice;

Scanner-ul care asigura digitizarea color sau alb-negru a imaginii si textelor aflate pe o coala de hartie;

Faz-modem-ul - care faciliteaza comunicarea intre doua calculatoare sau a unui calculator si un fax independent, pentru schimbul de informatii pe linii de telefon.


8. Cand se formateaza un disc, softul de formatare traseaza o serie de inele concentrice numite piste pe disc. Pistele sunt impartite in sectoare, fiecare dintre ele continand 512 bytes de date. Formatarea software va adauga o tabela de alocare a fisierelor fAT pe disc. Discul este marcat sa stocheze fisiere in unitatile numite clustere, care vor avea o dimensiune ce va depinde de marimea discului.


Hard-disck-ul este un dispozitiv utilizat pentru citirea/scrierea informatiei, are cea mai mare parte capacitate de stocare si are o durata de viata mult mai mare.

Unitatea floppy disck este un echipament de citire/scriere a unei dischete.

Discurile optice cre utilizeaza o tehnologie optica pentru citirea/scrierea informatiilor si au capaciati mari de stocare.

Discurile magneto-optice care functioneaza asemanator cu discurile magnetice standard, ambele avand -----, medii de inregistrare magnetica si capete de citire/scriere cu deplasare radiala.

Banda magnetica are capacitate mare de stocare si preturi scazute dar permit accesarea secventiala a informatiei.


10. Sistemul de operare este constituit dintr-un ansamblu de programul care coordoneaza toate activitatile sistemului de calcul.


Sistemele de operare pot fi clasificate in functie de numarul de utilizatori ce pot folosi sistemul in acelasi timp, monotasking si multitasking si in functie de numarul de programe ce pot fi prezentate simultan in memoria calculatorului monoprogramare si multiprogramare.

In prezent, pentru calculatoarele IBM, PC, cele mai utilizate sisteme de operare sunt cele din familia Windows (WIN 95, WIN 98, WIN 2000, WIN NT), precum si cele de tip Unix.

In ultimul timp se impune o platforma, bazate pe sistemul de operare JAVA OS. Alte sisteme de operare MS-DOS, Macintosh OS.


12. Multitasking - capacitatea unui sistem de operare de a executa in aparenta simultan, mari operatii de prelucrare.

Multiuser, cand sistemul de operare poate gestiona comunicarea concomitenta cu mai multi utilizatori, conectati la sistemul de calcul prin intermediul echipamentelor terminale de intrare/iesire.


13. Programul rerezinta un ansamblu de comenzi sau instructiuni in scopul de a permite executarea unor functii de catre un sistem de tratare a informatiilor numit calculator.

Schema logica este o diagrama bloc care ajuta la realizarea si intelegerea functionarii unui anumit program.


14. Un limbaj de programare reprezinta un mijloc de comunicare intre om si sistemul electronic de calcul. Exemple de limbaje de programare ar fi Pascal, Cobol, Lisp, Fotran.


15. Fisierul este o colectie de informatii omogena din punct de vedere al naturii acestora si cerintelor de prelucrarea organizata dupa reguli determinate si memorata pe un suport tehnic de date pe care pot fi citite automat de calculator in timpul prelucrarii.

Exemple: My Documents, My Briefcase.

Comenzi:

a.      afisare lista subdirectori si fisiere - DIR;

b.     copiere un fisier sau un grup de fisiere - COPY;

c.      stergerea unui fisier sau a unui grup de fisiere - DEL.


16. Directorul este un concept pe care se bazeaza organizarea memoriei externe pe nivelele ierarhice arborescente pentru gestionarea fisierelor.

Crearea unui director se face cu comanda MD.

Schimbarea unui director se face cu comanda CD.

Stergerea unui director se face cu comanda RD, cu conditia ca directorul sa fie vid si sa nu fie cel curent.


17. Daca intre elementele unei colectii de date exista o relatie de ordine, spunem ca structura acestei colectii de date este o structura arborescenta.

Aceasta structura are ca proprietati un unic element, numit radacina arborelui, orice nod diferit de radacina are un predecesor mic, orice nod nedetrminal are un numar finit de succesori imediati, relatiile stabilite intre noduri sunt de tipul unul la mai multi.