ADEVERINTA GIRANT referat… …… …… …… …… …… ……. … ……. Data… …… …… ……

( denumirea competa a societatii) Nr. … …… …… …….

Telefon nr… …… …… …… …… …….

C.F./Cod.unic. … …… …… …… …… …

Sector de activitate… …… …… …… …. 42721zhu79zlk8oForna de proprietate… …… …… …… …

(capital integral privat/de stat/mixt)

ADEVERINTǍ DE SALARIU

 

 

Societatea… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……cu sediul (adresa completa) in localitatea… …… …… ……str.… …… …… …… …… …… …nr… ……sectorul (judet ul)… …… …… ……..adeverim prin prezenta ca domnul (doamna)… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. este salariat(a) in unitatea noastra, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, de la data de… ……..… …… ……./determinata de la data de … …… …… …….. pana la data de … …… …… …….in functia de… …… …… …… …… …….cu un salariu net de… …… …… …… …… ……lei.

Salariul este(nu este) grevat de urma toarele retineri*):

 Avand in vedere calitatea de girant a sus-numitului la contractul de credit ce se va incheia de domnul(doamna)… …… …… …… …… …… …… …… …… …. cu BRD-SA Sucursala Triumf ne obligam sa retinem lunar din salariu si sa vira m in banca , in baza comunica rii dumneavoastra , ratele scadente si dobanda neachitata de titularul imprumutului si sa transmitem, daca este cazul, debitul la unitatea la care se va transfera sau incadra girantul, informand de aceasta banca.

Plata chenzinei a II-a se va face la data … …… …… …… …… …….ale lunii.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

------------------ -------------------- hl721z2479zllk

(Numele si prenumele) (Numele si prenumele)

------------------ -------------------- hl721z2479zllk

(Semna tura si stampila) (Semna tura si stampila)

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani