ADEVERINTA GIRANT referat… …… …… …… …… …… ……. … ……. Data… …… …… ……

( denumirea competa a societatii) Nr. … …… …… …….

Telefon nr… …… …… …… …… …….

C.F./Cod.unic. … …… …… …… …… …

Sector de activitate… …… …… …… …. 42721zhu79zlk8oForna de proprietate… …… …… …… …

(capital integral privat/de stat/mixt)

ADEVERINTǍ DE SALARIU

 

 

Societatea… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……cu sediul (adresa completa) in localitatea… …… …… ……str.… …… …… …… …… …… …nr… ……sectorul (judet ul)… …… …… ……..adeverim prin prezenta ca domnul (doamna)… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. este salariat(a) in unitatea noastra, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, de la data de… ……..… …… ……./determinata de la data de … …… …… …….. pana la data de … …… …… …….in functia de… …… …… …… …… …….cu un salariu net de… …… …… …… …… ……lei.

Salariul este(nu este) grevat de urma toarele retineri*):

 

Avand in vedere calitatea de girant a sus-numitului la contractul de credit ce se va incheia de domnul(doamna)… …… …… …… …… …… …… …… …… …. cu BRD-SA Sucursala Triumf ne obligam sa retinem lunar din salariu si sa vira m in banca , in baza comunica rii dumneavoastra , ratele scadente si dobanda neachitata de titularul imprumutului si sa transmitem, daca este cazul, debitul la unitatea la care se va transfera sau incadra girantul, informand de aceasta banca.

Plata chenzinei a II-a se va face la data … …… …… …… …… …….ale lunii.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

------------------ -------------------- hl721z2479zllk

(Numele si prenumele) (Numele si prenumele)

------------------ -------------------- hl721z2479zllk

(Semna tura si stampila) (Semna tura si stampila)