ADEVERINTA TITULAR referat…………………………………… Data………………

( denumirea societatii) Nr. ………………….

Telefon nr……………………………

C.F./Cod unic ……………………….

Sector de activitate…………………..Forma de proprietate………………… 46644gie54ilq7p

(capital majoritar privat/de stat/mixt)

ADEVERINTǍ DE SALARIU

 

Societatea…………………………………………………….cu sediul in localitatea……………………..str.…………………nr.…………sectorul(judetul)…………………………..adeverim prin prezenta ca domnul(doamna) …………………………………. este salariat(a) in unitatea noastra, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, de la data de………………in functia de…………………………….cu un salariu net de……………………………lei.

Salariul este(nu este) grevat de urmatoarele retineri ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ne obligam sa retinem lunar si sa viram in banca, pana la achitarea integrala a creditului, din drepturile ce i se cuvin, rata scadenta si dobanda aferenta pe care o va comunica Banca Romana pentru Dezvoltaea SA - Sucursala Triumf ca datorata de sus-numitul in calitate de beneficiar al creditului in baza comunicarii dumneavoastra si sa transmitem, daca este cazul, debitul la unitatea la care se va transfera sau incadra beneficiarul de credit, informand de aceasta banca.

Plata chenzinei a II-a se va face la data ……………………………ale lunii.

SEMNATURA PERSOANELOR AUTORIZATE

SI STAMPILA

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani