IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL - IMPOZIT




IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL



AUTOR COSTACHE ROXANA



STUDENT, ANUL I

FACULTATEA DE DREPT

COORD. STIINTIFIC PROF.UNIV. CORNESCU VIOREL

PROF.UNIV. CARMEN RADU



Dupa incheierea unui an fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, urmeaza sa se stabileasca impozitul pe venitul global, intrucat sumele retinute in timpul anului reprezinta numai plati anticipate in contul impozitului datorat pe intreg anul.

Numim impozit pe venitul anual global suma de bani datorita de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal. Ea se poate determina prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit in conditiile prezentei ordonante.

Cumularea tuturor veniturilor realizate intr-un an si stabilirea impozitului pe baza lor respecta prevederile articolului 53 din Constitutia Romaniei potrivit caruia cetatenii au obligatia sa contribuie prin taxe si impozite la cheltuielile publice.

Sunt subiecte ale impozitului pe venit in conditiile prevazute de ordonanta urmatoarele:

Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pentru veniturile obtinute atat in Romania cat si in strainatate.

Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania pentru veniturile obtinute in Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 zile in oricare 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.

Persoanele fizice straine pentru veniturile obtinute in Romania, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in oricare 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.

Deasemenea sunt contribuabili si persoanele fizice romane fara domiciliu

in Romania precum si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate mai sus, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Potrivit aceleasi ordonante, veniturile ce se supun impozitului pe venit sunt:

veniturile din activitati independente

veniturile din salarii

veniturile din cedarea folosintei bunurilor

veniturile din dividende si dobanzi

Alte venituri

Tot in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.73/1999, nu sunt venituri

impozabile si nu se impoziteaza:

a)    ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, cu exceptia indemnizatiilor incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.

b)    sumele incasate din asigurarea de bunuri de accident, de risc profesional.

c)     sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale precum si pentru cazurile de invaliditate sau de deces.

d)    sumele fixe de ingrijire pentru pensionarii care au fost incadrati in gradul I de invaliditate precum si pensiile de orice fel.

e)    contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice.

f)      contravaloarea echipamentelor tehnice.

g)    sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat.

h)    alocatia individuala de hrana acordata sub forma de tichete de masa.

i)       veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal.

j)      sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul, cazarea, plata indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegarii sau detasarii in alt loc in tara sau in strainatate, in interesul serviciului si cheltuielile de mutare in interesul serviciului.

k)     drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen cu termen redus, elevii si studentii institutiilor de invatamant militare si civile.

l)       burse primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare intr-un cadru institutionalizat.

m)  sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie.

n)    veniturile din agricultura si silvicultura.

Veniturile scutite de impozit potrivit Ordonantei Guvernului nr.73/1999

sunt urmatoarele:

veniturile ce apartin membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare in conformitate cu anumite reguli de drept international si cele nete in valuta acordate personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.

veniturile ce apartin persoanelor fizice straine care desfasoara activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate de Guvernul Romaniei cu alte guverne sau organizatii.

veniturile pe care le obtin corespondentii de presa straini cu conditia reciprocitatii.

premiile si orice avantaje si/sau in natura obtinute de elevi si studenti la concursurile interne si internationale.

platile compensatorii pe care le primesc persoanele carora contractul individual de munca li s-a desfacut ca urmare a concedierii colective calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate.

platile compensatorii acordate cadrelor militare trecute in rezerva in urma reducerii sau restructurarii, calculate pe baza soldelor lunare nete.

sumele ce reprezinta diferenta de dobanda subventionata la creditele acordate, subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri precum si uniformele obligatorii si drepturile de echipament.

Avantaje in bani si/sau natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor reprezinta venituri in bani

si/sau in natura care provin din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. In categoria acestor venituri intra cele obtinute din inchirieri si subinchirieri ale bunurilor mobile si imobile si din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

Aceste venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor sunt stabilite pe baza unui contract in forma scrisa ce se incheie intre parti si se inregistreaza la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii. Cel care va inregistra contractul va fi dupa caz proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal.

Venitul brut ce se determina din cedarea folosintei bunurilor cuprinde totalitatea sumelor incasate in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. Venitul net se va majora cu valoarea cheltuielilor ce revin conform dispozitiilor legale in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. El se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30% aplicata la venitul brut, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului. Aceasta cota poarta denumirea de cota de cheltuiala forfetara de 30%. In ea se includ si impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta etc.

Ulterior articolul 32 din Ordonanta Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, a fost modificat si anume din venitul brut se va deduce o cota de cheltuieli de 50% in loc de 30%. Deasemenea au fost adaugate urmatoarele alineate:

venitul net provenit din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuinta nu se globalizeaza, venitul rezultat fiind impozit final.

definitivarea impunerii pentru venitul anual din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatia de locuinta se efectueaza de organul fiscal competent, impozitul fiind calculat prin aplicarea baremului mediu anual la venitul net determinat potrivit prezentului alineat.

In prezent in tara noastra nu sunt create inca conditiile pentru trecerea la

acest sistem si chiar Serban Mihailescu, ministrul pentru coordonarea secretariatului general al Guvernului afirma ca "impozitul pe venitul global a fost o decizie electorala pripita a Ministerului Finantelor, nepotrivita pentru o tara in care 58% din populatie traieste sub pragul saraciei". Deasemenea o problema foarte importanta e si aceea ca majoritatea contribuabililor au auzit doar de Impozitul pe Venitul Global, si a auzi nu este acelasi lucru cu a cunoaste. In consecinta cei care doar au auzit nu sunt la curent cu problema. Nici chiar argumentele oficiale aduse nu i-au convins pe romani. Un sondaj efectuat de Data Media releva faptul ca in jur de 30% din romani considera ca vor da fiscului mai mult decat pana acum, iar procentajul e in crestere. Deasemenea aproape 78% din romani cred ca Impozitul pe Venitul Global este o masura pentru alinierea legislatiei la cerintele U.E, si 32% dintre ei au o atitudine favorabila. Conform aceluiasi sondaj cei mai refractari sunt pensionarii si persoanele cu un nivel elementar de educatie. O atitudine favorabila o au intelectualii, persoanele de varsta medie si locuitorii Transilvaniei.

Concluzia ar fi aceea ca educatia, capacitatea de intelegere si acceptarea in consecinta de cauza joaca rolul cel mai important in diferentierea atitudinilor.




Bibliografie


Autori: - Biblioteca Legislativa

- Nicolae N. Popescu

- Ioana Speteanu


Titlul: - Impozitul pe venitul global

Stabilirea impozitului pe venitul anual global

(Tribuna economica nr.6/2001)

Impozitul pe venitul global ramane cum s-a stabilit

(Capital nr.4/2001)


Editura: - Carmel

- SC Tribuna economica SA

- SC Libertatea SRL


Localitatea: - Bucuresti

- Bucuresti

- Bucuresti


Anul aparitiei: - 2001 - editie actualizata

- 2001

- 2001