Proiect - campanie de promovare a educatiei ecologice referat

 

Ministerul Educatiei si Cercetarii

Unitatea de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural

Programul de Granturi Scoala - Comunitate

FORMULAR DE APLICATIE

 

PENTRU SUB - PROIECT

 

 
 

 

 

RUNDA DE COMPETITIE nr 1 din 15 noiembrie 2004 (zi/luna/an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATII GENERALE:

Inainte de a completa acest formular, va rugam sa cititi cu atentie Manualul Operational si Ghidul Aplicantului care contin informatii detaliate cu privire la acest program.

Formularul poate fi completat la masina de scris, la calculator si listat la imprimanta sau scris de mana cu majuscule.

Informatiile cuprinse in formularul dumneavoastra vor fi protejate in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unitatii/structurii de invatamant:Scoala cu clasele I-VIII Bralostita

Persoana de contact (nume, prenume):Troaca Adrian

Data inaintarii formularului de aplicatie pentru sub-proiect la U.J.I.P:15 noiembrie 2004

Rezervat pentru U.J.I.P. (Unitatea Judeteana de Implementare a Proiectului)

Numar de inregistrare: 17162fel98ufj8o

Data primirii formularului de aplicatie pentru sub-proiect:

DOVADA DE PRIMIRE

Dupa predarea formularului de aplicatie la UJIP, aceasta pagina va va fi returnata ca dovada a depunerii sub-proiectului. Va rugam sa completati informatiile de mai jos cu atentie.

Titlul sub-proiectului: Campanie de promovare a educatiei ecologice

Numele si adresa completa a unitatii/structurii de invatamant:Scoala cu clasele I-VIII Bralostita, com. Bralostita, jud. Dolj ef162f7198uffj

Numele persoanei de contact:Troaca Adrian

Data inaintarii formularului de aplicatie pentru sub-proiect:15 noiembrie 2004

REZERVAT PENTRU UNITATEA JUDETEANA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Va confirmam primirea formularului de aplicatie pentru sub-proiect

Data primirii sub-proiectului:

Nr. de inregistrare:

Cod:

Va rugam sa utilizati acest cod in comunicarea dvs. cu U.J.I.P.

Data:

Locul:

Numele:

Semnatura:

A. INFORMATII DESPRE APLICANT

A.1.1 INFORMATII GENERALE

Numele unitatii/structurii de invatamant care aplica
Scoala cu clasele I-VIII Bralostita
Adresa completa
Localitatea Bralostita
Judet
Dolj
Nr. de telefon/fax
- / -
Adresa posta electronica/Pagina de Internet
-

A.1.2. PERSOANA DE CONTACT

Nume
Dl.
Troaca Adrian
Functia
Invatator
Adresa completa
Municipiul Craiova, strada Dimbovitei, Bl. B21, sc. 1, ap. 12
Judet
Dolj
Nr. de telefon/fax
0724267902 , 0351408968/ -
Adresa posta electronica
adriantroaca@rdslink.ro
A.1.3. Descrieti cum v-a sprijinit Consiliul Educational Local in realizarea propunerii de sub-proiect
5 intalniri CEL in vederea elaborarii Planului de dezvoltare scolara, identificarea nevoilor educationale, resurse, evaluarea obiectiva a relatiilor cu comunitatea, elaborarea programelor de dezvoltare, alegerea temei de subproiect, elaborarea propriu-zisa.
A.1.4. Anexati Planul de Dezvoltare Scolara
A.1.5. Anexati Chestionarul de mediu completat

Se certifica exactitatea informatiilor date in aceasta forma

Data: Semnatura: Stampila:

A.2 INFORMATII DESPRE POTENTIALI PARTENERI

A.2.1. Institutia partenera, daca o alta unitate/structura de invatamant este implicata in sub-proiect
Nu este cazul
Adresa completa
 
Nr. de telefon/fax
 
Adresa posta electronica /Pagina Internet
 
Numele si functia persoanei de contact:
 
Adresa completa
 
Nr. de telefon/fax
 
Adresa posta electronica
 
A.2.2. Numele firmei/companiei locale sau organizatiei (se completeaza numai daca o firma/companie locala sau organizatie este partenera in sub-proiect)
Primaria Bralostita
Domeniul de activitate
Administratie publica
Adresa completa
Localitatea Bralostita, judetul Dolj
Nr. de telefon/fax
0251450704 / 0251450704
Adresa posta electronica/Pagina de Internet
-
Numele si functia persoanei de contact
Amza Dumitru
Adresa completa
Localitatea Bralostita , judetul Dolj
Nr. de telefon/fax
0745574413
Adresa posta electronica
-

B.INFORMATII DESPRE SUB-PROIECTB.1. Titlul sub - proiectului
Campanie de promovare a educatiei ecologice
 

x

B.2. Categoriile de sub-proiecte:
(bifati categoria in care se incadreaza
sub-proiectul dumneavoastra)
a) Sub-proiecte care incurajeaza participarea elevilor in procesul de invatare si sprijina elevii dezavantajati:
b) Sub-proiecte care sprijina imbunatatirea performantelor cadrelor didactice:
 
  1. Sub-proiecte care intaresc parteneriatul comunitar si deschid scoala catre comunitate:
 
B. 3. Finantare solicitata (suma solicitata va fi exprimata in LEI)
LEI:181 747 800
B.4. Durata sub-proiectului: (durata se va exprima in numar de luni)
NR. LUNI: 6 luni

C. INFORMATII DESPRE UNITATEA/STRUCTURA DE INVATAMÂNT

 

C.1. Tipul institutiei (Va rugam sa bifati categoria careia ii apartine unitatea/structura de invatamant a dumneavoastra):

Tipul unitatii/structurii de invatamant
Scoala cu clasele I-VIII
 
 
 
Numarul cadrelor didactice
Total : 17 Femei: 12 Barbati: 5
Numarul elevilor inmatriculati
Total : 217 Fete: 100 Baieti: 117

C.2. Cadre didactice si elevi care participa la sub-proiect

Numarul cadrelor didactice participante la sub-proiect
Total : 7 Femei: 5 Barbati: 2
Numarul elevilor participanti la sub-proiect
Total : 60 Fete: 30 Baieti: 30
Numarul claselor participante la
sub-proiect si tipul acestora
6 clase : clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, calsa a IV-a, clasa a V-a, clasa a VI-a

C.3. Participari anterioare la alte programe/proiecte

 

xDA (in acest caz, completati tabelul de mai jos)
NU
An
Finantat de catre
Titlul proiectului
 
 
 
 
 
 

 

C.4. Gradul de risc al unitatii/structurii de invatamant (se bifeaza de catre reprezentantii UJIP)

Gradul de risc al unitatii/structurii de invatamant
....Risc scazut
....Risc mediu
.....Risc mare

D. REZUMATUL SUB-PROIECTULUI

D. 1. OBIECTIVUL SUB - PROIECTULUI

 

D.1.1. Aratati care sunt necesitatile educationale carora li se adreseaza sub-proiectul, in conformitate cu Planul de Dezvoltare Scolara
Necesitati educationale :
- responsabilizarea elevilor, cadrelor, comunitatii in pastrarea unui mediu curat.
- dotare materiala slaba;
- resurse financiare insuficiente;
- lipsa de interes a unor parinti in educatia copiilor;
- implicare redusa a unor cadre si a elevilor in propria formare;
D.1.2. Descrieti obiectivele generale si specifice ale sub-proiectului
Obiectiv general : formarea si dezvoltarea unui mod de gandire ecologic in randul elevilor, cadrelor didactice, partenerilor comunitari.
Obiective specifice :
-constientizarea elevilor, cadrelor didactice, partenerilor comunitari cu privire la consecintele actiunilor negative ale omului asupra mediului;
-implicarea unui numar cat mai mare de membri ai comunitatii in actiuni de protectie a habitatului;
-organizarea unor actiuni concrete de curatire a unor zone din comuna;
-responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, partenerilor cu privire la importanta pastrarii unui mediu curat pentru o viata sanatoasa;
 
 
D.1.3. Descrieti grupul tinta caruia i se adreseaza sub-proiectul
Grupul tinta principal caruia i se adreseaza sub-proiectul este format din elevi si cadre didactice iar grupul tinta secundar din parinti, autoritate locala, cetateni din comunele Bralostita si Racari.
 
D.1.4. Aratati in ce consta parteneriatul cu comunitatea locala, cu alta scoala si/sau cu o firma/companie locala sau organizatie, daca este cazul (cel mult o pagina)
Parteneriatul cu Primaria Bralostita consta in achizitionarea de catre aceasta a unui numar de 3 tomberoane si in plata manoperei pentru montarea si amenajarea gardului gradinii scolii.
 
D.1.5. Descrieti sub-proiectul (cel mult 2 pagini)
Sub-proiectul are ca obiectiv general formarea si dezvoltarea unui mod de gandire ecologic in randul elevilor, cadrelor didactice, comunitatii.Prin realizarea unor sondaje de opinie, dezbateri in cadrul unor intalniri organizate cu elevi, parinti,autoritate locala, dispensar, politie,programe de ingrijire a mediului, actiuni de igienizare a habitatului, expozitii de fotografie, editare de brosuri sunt vizate constientizarea, implicarea si responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, partenerilor educationali cu privire la importanta pastrarii unui mediu curat.
Capacitatile insuficiente pentru colectarea si transportul deseurilor menajere si slaba educatie
civica in domeniul protectiei mediului au determinat aparitia de zone in care se stocheaza deseuri, punand in pericol sanatatea populatiei si calitatea mediului si afectand in mod negativ peisajul.
Pentru imbunatatirea esteticului si cresterea gradului de constientizare asupra intretinerii proprietatii publice, se propun urmatoarele actiuni:
-realizare lucrari agrotehnice specifice de intretinere a tipului de vegetatie
-greblare/colectare si selectare deseuri/maturare/sapare, afanare/greblare
-taiere, igienizare si cosmetizare a coronamentului copacilor
-taiere/sadire plante
-taiere si refacere a gardurilor vii
-varuire copaci
- colectarea si sortarea deseurilor in functie de caracteristici
Resursele naturale sunt limitate -- a contribui la conservarea si refolosirea resurselor existente este mai mult decit o buna politica civica, este exact ceea ce trebuie facut.
 

D. 2. REZULTATE

D.2.1. Descrieti rezultatele generale si specifice asteptate ca urmare a implementarii sub-proiectului
Din desfasurarea activitatilor prevazute in sub-proiect va rezulta o imbunatatire a bazei materiale, stimularea muncii in echipa, dezvoltarea abilitatilor de gandire critica, invatarea prin colaborare, stimularea competentelor de comunicare in scoala, intre scoala si comunitate, identificarea problemelor de mediu cu care se confrunta comunitatea din zona, rezolvarea problemelor din vecinatatea scolii, dezvoltarea unei constiinte ecologice, schimbarea imaginii scolii, organizarea unor cercuri stiintifice, elaborarea unor materiale didactice noi in colaborare cu elevii, parintii, crearea unei sali speciale de resurse didactice (audiovizuale, informare si documentare) si a unui avizier scoala- comunitate pentru informarea si optimizarea comunicarii interinstitutionale.
-asigurarea protectiei si conservarii mediului natural si a mediului construit in concordanta cu cerintele dezvoltarii durabile;
-asigurarea unui management integrat al deseurilor;
-cresterea nivelului de educatie si constientizare a elevilor, cadrelor didactice si cetatenilor in spiritul protectiei mediului
-prin implementarea proiectului, se va identifica la nivelul scolii o dezvoltare reala a capacitatii de a structura politica de combatere a poluarii, la nivel local, pe baza unor date reale si solid argumentate
-dezvoltarea unei relatii solide de parteneriat cu societatea civila, pe baza unui parteneriat real si eficient in directia implementarii serviciilor propuse.
-implicarea elevilor in actiuni concrete de refacere a mediului natural;
-implicarea activa a adminstratiei locale si a societatii civile in procesul de imbunatatire a calitatii mediului;
-promovarea unor programe educationale de mediu prin mass media pentru cetateni (colectarea selectiva a deseurilor, protejarea spatiilor verzi, etc.);
 
Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu