alex plan de afaceri referatCapitolul 1

 

 

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PLANULUI DE AFACERI

  fs525j4437mssx

  fs525j4437mssx

1.1. NECESITATEA PLANULUI DE AFACERI

Planul de afaceri se refera fie la promovarea unei firme noi,fie la lansarea unui proiect important intr-o intreprindere existenta. 44525jfi37msx3cPlanul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive.In mod egal,el joaca un rol important in aplicarea unei operatiuni de restructurare a intreprinderilor.In cele din urma devine obligatoriu cu ocazia investigarii partenerilor financiari.Planul de afaceri este un dosar in care se concentreaza studiul analitic si exhaustiv al tuturor aspectelor unui proiect sau al unei intreprinderi.El contine un plan amanuntit de actiune,precum si o evaluare a rentabilitatii de perspectiva a proiectului propus.

Planul de afaceri este un instrument necesar:intreprinzatorilor care creaza o societate sau cauta parteneri pentru intreprinderile lor;gestionarilor de proiecte;managerilor care propun activitati noi,altor persoane decat cele care sunt deja responsabile in cadrul unor intreprinderi deja existente.

Planul de afaceri este important in toate sectoarele,industrial sau servicii,in mod independent de gradul lor de inovatie tehnica sau marketing.Planul de afaceri devine din ce in ce mai mult un instrument indispensabi,cu ajutorul caruia se poate reusi in orice domeniu.

Diagnosticarea activitatii tehnico-productive si economico-financiare se poate face prin masurarea performantelor activitatilor si pe ansamblul interpriderii pentru a gasi solutii ca aceasta sa devina competitiva. Se urmareste asanarea activitatilor nerentabile, cunoasterea sanselor intreprinderii de a deveni competitiva pe piata, de a-si relansa si stabiliza activitatea economica sau de a intra in faliment.

Informatiile necesare in vederea masurarii performantei economice prezente si previzibile se obtin din contabilitatea analitica din bilantul contabil si anexele acestuia, din analiza realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, din investigarea si evaluarea starii tehnice a interprinderii si a desfasurarii proceselor tehnologice, din studii de marketing, din analiza bonitatii si a previziunilor financiare, etc.

1.2.CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI

Planul de afaceri este un studiu complex care se elaboreaza in vederea inceperii unei afaceri noi, in cazul in care interprinderea solicita credite pentru investitii si restructurare, pentru constituirea unei societati mixte, in caz de fuziune, divizare, etc. Planul de afaceri permite investitorilor de capital, bancilor, altor agenti economici sa cunoasca starea actuala si perspectivele intreprinderii in competitie cu alti parteneri. Planul de afaceri trebuie sa dea raspunsuri la cateva intrebari fundamentale:Cine sunteti? Ce faceti? De unde veniti? Unde vreti sa ajungeti?.

Planul de afaceri trebuie sa fie realist, fiabil, credibil, ambitios si sa cuprinda indicatori tehnici si economico-financiari care sa poata fi realizati pe termen si lung. Din stabilirea clara a obiectivelor strategice si din fundamentarea indicatorilor trebuie sa se contureze solutii si masuri concrete care permit realizarea scopurilor propuse. Planul de afaceri se fundamenteaza pe o conceptie strategica, care sa asigure intreprinderii (firmei) cresterea puterii competitionale si maximizarea profitului. La elaborarea acestei lucrari trebuie angrenata intreaga echipa de conducere.

Planul de afaceri trebuie sa cuprinda un rezumat care sa prezinte elementele esentiale ce rezulta din analiza si proiectare si o scurta caracterizare a produselor care constituie obiectul proiectului. Aceasta caracterizare se refera la perspectiva relansarii firmei ca urmare a mediului economic favorabil si a realizarii unor performante ridicate in comparatie cu alti agenti ecnomici.

Calitatea planului de afaceri depinde de calitatea conceptiei si de efortul depus pentru reusita lui. Planul de afaceri cuprinde doua parti: diagnosticul economic si evaluarea activitatii viitoare.

Capitolul 2

DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIARAL SOCIETATII

  fs525j4437mssx

2.1.PREZENTAREA SOCIETATII AGRICOLE

  fs525j4437mssx

  fs525j4437mssx

Denumirea societatii: Societatea Comerciala AGRO ILFOV S.R.L.

S.C.AGRO ILFOV S.R.L.s-a infiintat in anul 1995 ca persoana juridica si functioneaza potrivit prevederilor legii 36/1991.Societatea s-a constituit de catre proprietarii agricoli in scopul exploatarii terenurilor agricole detinute si executarea de lucrari mecanizate asupra pamantului apartinand proprietarilor acestuia.

Este situata in zona de campie si face parte din unitatile cu potential,participand la aprovizionarea cu materiale la industria locala :unitati de morarit si de panificatie.

Avand in vedere posibilitatile acestea,societatea doreste ca,in sensul cresterii dimensiunii sale,sa arendeze teren,in conditiile legii65/1998.Asociatii sunt persoane fizice,atat fostii proprietari de terenuri cat si mostenitori ai acestora,beneficiari ai legii fondului funciar.

NR.CRT.
SPECIFICARE
U.M.
CANTITATE
 
1
SUPRAFATA
SOCIETATII
HA.
500
 
2
NR. MEMBRII
ASOCIATI
NR.
600
 
3
SUPRAFATA
ADUSA IN
FOLOSINTA/
ASOCIAT
HA.
0,83
 
4
SUPRAFATA
ARENDATA
HA.
200
 
 

2.2.ANALIZA POTENTIALULUI INTERN

2.2.1.DIAGNOSTICUL ORGANIZARII STRUCTURALE

Administrarea societatii se face de Adunarea Generala a Asociatiilor si de un manager ales de aceasta.Forta de munca de care dispune societatea este formata din muncitori permanenti si din asociati care doresc sa participe la munca.Structura fortei de munca este diferentiata pe categorii de varsta si sex si ca nivel de pregatire profesionala.

NR.CURENT
SPECIFICARE
NUMAR
1
TOTAL
SALARIATI
10
2
CU STUDII
SUPERIOARE
2
3
BARBATI
6
4
CU VARSTA
PESTE 62 ANI
1
5
FEMEI
4
6
CU VARSTA
PESTE 57 ANI
1

Adunarea

Generala

a Actionarilor

 

 

 

 

.G.A.

Consiliul de

administratie

Manager

Inginer agronom

Economist

Contabilitate

Departament

Agricol

2.2.2.DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI MATERIAL

Mijloacele fixe existente constau din sediul societatii si din parcul de masini agricole.Acestea din urma au fost achizitionate in cea mai mare parte a lor dupa 1995.Avand in vedere durata relativ redusa de folosire a lor,acestea asigura indicatori calitativi de lucru,contribuind la cresterea productiei.

NR.CRT.
SPECIFICARE
U.M.
CANTITATE
1
TRACTOR U650
BUC
4
2
TRACTOR U800
BUC
2
3
PLUG 3-5 TRUPITE
BUC
2
4
SEMANATOARE
BOB CU BOB
BUC
1
5
SEMANATOARE
PAIOASE
BUC
1
6
GRAPA
BUC
1
7
COMBINA
BUC
5
8
DISC
BUC
4
9
REMORCA
BUC
5

2.2.3.ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

Aceasta analiza economico-financiara reprezinta cel mai substantial instrument de analiza,cu impact puternic asupra deciziilor viitoare ale managerilor.

NR.
CRT.
INDICATORI
U.M.
SUME
1998
SUME
1999
SUME
2000
PROC.
1998
PROC.
1999
PROC.
2000
1
Venituri din
exploatare
Mii
Lei
3063563
3263219
3389400
 
 
 
 
-productia
vanduta
Mii
lei
3063563
3263219
3389400
 
 
 
 
-prestari
servicii
Mii
Lei
69821
65265
70000
 
 
 
2
Cheltuieli din
Exploatare
Mii
Lei
2815781
2973335
3025620
 
 
 
3
Profit net
Mii
lei
885836
202263
272835
 
 
 
4
Rata profitului
Procente
 
 
 
 
 
 

Pe baza informatiilor furnizate de societate se pot calcula,de asemenea,indicatorii financiari inregistrati,astfel:

Nr.crt.
<