Particularitati Biopedogeografice ale Romaniei - vegetatia, fauna si solurile referat

PARTICULARITATILE BIOPEDOGEOGRAFICE

ALE ROMANIEI


Elementele biopedogeografice sunt: vegetatia, fauna si solurileCaracteristici generale

sunt determinate de clima in special T formatiuni biopedogeografice zonale;                                  dar si de relief T formatiuni biopedogeografice azonale

sunt interdependente

activitatea antropica a influentat negativ elementele biopedogeografice mai ales prin despaduriri

exista un mozaic de tipuri biopedogeografice dispuse in trepte concentrice impuse de relief

pozitia pe Glob in cadrul zonei temperate include Romania in zona biopedogeografica a stepei, silvostepei si al padurii de stejar

relieful determina aparitia unei zonalitati altitudinale (etajare) cu aparitii de paduri de gorun, fag si conifere si a pajistilor alpine

se diferentiaza unitati zonale, etaje si unitati intrazonale


A. UNITATILE ZONALE:

a. ZONA STEPEI SI SILVOSTEPEI - 0-300 m

1. Stepa - 0-100m

- caracteristica: C. Baraganului, Dobrogea central-sudica, sudul Pod. Moldovei

Dep. Elan, C. Bahluiului, SV C. Banatului, Lunca Dunarii-stepa secundara

- vegetatia ( ierburi marunte xerofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 1

2. Silvostepa: - 100-300 m

- caracteristica: C. Moldovei, E Pod. Barladului, SE Colinelor Tutovei, C. Tecuci, C. Ramnicului, V C. Burnazului, S C. Olteniei, SV Dobrogei, Dobrogea de Nord ( exceptie M. Macin). C. Transilvaniei. C. Banato- Crisana

vegetatia (ierburi marunte xerofile si palcuri de arbor cu specii termofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 1

b. ZONA PADURII-300-1800 m

I. Etajul padurii de foioase -300-1200 m

Subetajul stejarului -300-500m (uneori chiar de la 100 m sau 200 m)

Subetajul de amestec gorun si fag -500-700 m

Subetajul fagului - 700 -1200 m

II. Etajul padurilor de amestec fag si conifere - 1200 -1400 m

II. Etajul padurii de conifere - 1400 -1800 m

c. ZONA ALPINA - la peste 1800 m

Etajul subalpin- 1800 -2000 m

Etajul pajistilor alpine ( stepa rece) >2000 m


B. UNITATILE AZONALE ( INTRAZONALE)

Apar pe suprafete restranse fiind impuse de tipul de roca, interventia antropica si microclimat.

Tipuri

a.   de lunca- vegetatie de lunca (plante higrofite),fauna caracteristica, soluri aluvionareb.   de saraturi- vegetatie halofila, fauna caracteristica, soluri saraturate ( soloneturi si solonceacuri)

c.   de nisip- vegetatie psamofila, fauna caracteristica,  soluri nisipoase( psamosoluri)

d.   de mlastina- vegetatie higrofila, fauna caracteristica, soluri turboase (organice


C. VEGETATIA SI FAUNA ACVATICA

Vegetatia si fauna apelor curgatoare si lacurilor

Vegetatia si fauna din Marea Neagra


Interventia antropica - a determinat modificari importante asupra elementelor biopedogeografice

  1. Vegetatia:

inlocuirea completa a padurilor cu pajisti secundare sau terenuri agricole

reducerea suprafetelor forestiere-doar 27% in prezent din suprafata tarii

extinderea speciilor cu capacitate de regenerare mai mare dar slab productive ( fag, stejar, taposica de munte, etc.)

  1. Fauna:

in fauna spontana predominau elementele central- europene urmate de cele pontice si sudice

unele specii au disparut: bourul, antilopa de stepa, castorul ,zimbrul, elanul, vulturul barbos

unele specii sunt pe cale de disparitie: vulturul alb, bufnita, dropia, acvila de munte

diminuarea habitatului unor specii : broasca testoasa

introducerea unor specii noi ( unele daunatoare- gandacul de Colorado, filoxera): marmota, capra neagra, muflonul

  1. Solurile

scaderea fertilitatii datorita utilizarii unor tehnologii inadecvate

eroziunea de suprafata pe versanti determinata de defrisari

clasele de soluri au o distributie aproximativ egala:    - 25% molisoluri

26% argiluvisoluri

21% cambisoluri si spodosoluri

25% alte soluri
profesor Raducan Sorin


Copyright © Contact | Trimite referat