Roluri mangariale ale profesorului in scoala - expert al actului de predare invatare, agent motivator, lider, consilier, model - profesorul referat 

ROLURI MANAGERIALE

51531xdt42rbg3i

 

ALE PROFESORULUI IN SCOALA

51531xdt42rbg3i

 

Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, in literatu –

ra de specialitate s-au conturat cateva ipostaze dominante, fiecare dintre ele punand accentul pe oanumita latura a activitatii sale, circumscriind, in fond, locul sau in procesul de invatamant :- expert al actului de predare – invatare : el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se intampla in procesul de invatamant ;

- agent – motivator : declanseaza si intretine interesul elevilor, curiozitatea si dorinta lor pentru activitatea de invatare ;

- lider : conduce un grup de elevi, exercitandu-si puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici, este un prieten si confident, un substitut al parintilor, obiect de afectiune, sprijin in ameliorarea starilor de anxietate, etc. ;

- consilier : este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un indrumator

persuasiv si un sfatuitor al acestora ;

- model : prin intraga sa personalitate, prin actiunile si comportamentul sau este un

exemplu pozitiv pentru elevi ;

- profesionist reflexiv : se straduieste tot timpul sa inteleaga si sa reflecteze asupra intamplarilor inedite din clasa, sa studieze si sa analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confrunta ;

- MANAGER : supravegheaza intreaga activitate din clasa, asigura consensul cu ceilalti profesori, cu parintii si cu ceilalti factori ; are de-a face cu un tip special de management ( al clasei ), ce include toate deciziile si actiunile solicitate pentru mentinerea ordinii ( in sensul larg al termenului ) in clasa .

Profesorul isi asuma deci o multitudine de roluri a caror exercitare este dependen-

ta de personalitatea lui. Este important pentru un manager sa distinga intre comportamentul dictat de personalitate si acela dictat de rol. Comportamentul in rol

apare atunci cand o persoana actioneaza in acord cu cerintele pozitiei pe care o detine. db531x1542rbbg

Managerii se pot confrunta cu o opozitie din partea colegilor, care, in mod gresit ( ? ),

atribuie acest comportament factorilor de personalitate.

Ar fi gresit sa se considere ca factorii de personalitate nu influenteaza comporta –

mentul oamenilor, dar se scapa uneori din vedere ca o persoana se poate simti uneori

obligata la un anumit comportament datorita cerintelor postului detinut. Pericolul este

ca aceasta chestiune poate fi personalizata. Conflictul real dintre roluri poate fi astfel

exacerbat prin conflicte de personalitate.

Pot fi identificate zece roluri manageriale diferite ale profesorului, in care se inca-

dreaza activitatile acestuia. Cele zece roluri sunt grupate in trei mari categorii, in ideea

ca, indiferent de continutul concret al muncii unui manager, actiunile sale se incadreaza

intr-una din urmatoarele :

# prelucrarea informatiilor ;

# angajarea de relatii interpersonale ;

# elaborarea de decizii .

R O L U R I
Profesorul – manager trebuie :
- monitor
- sa fie centrul retelei de informatii a
clasei
- difuzor
- sa fie cel care filtreaza si disemineaza
informatiile
- purtator de cuvant
- sa fie „porta-voce” pentru elevi
- figura reprezentativa
- sa reprezinte clasa ( „prima figura” )
- leader
- sa fie conducatorul clasei
- liaison
- sa realizeze conexiunile cu alte grupuri
( elementul de legatura )
- initiator
- sa fie „intreprinzatorul” cu initiativa si
vointa
- factor de solutionare a problemelor
- sa rezolve problemele elevilor
- moderator
- sa fie „negociatorul” clasei
- factor de alocare a resurselor
- sa aloce / gestioneze resursele didactice# C O N C L U Z I E :

51531xdt42rbg3i

 

- Profesorul – manager trebuie sa fie un veritabil * FACTOTUM *

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani