Automatica - SISTEM DE REGLARE AUTOMATA A UNUI SISTEM DE ORDINUL I referat

Olteanu Ciprian AUTOMATICA  IV


LABORATOR  NR. 3

SISTEM DE REGLARE AUTOMATA A UNUI SISTEM DE ORDINUL I


Problema nr. 1

Sistem de reglare automata a unui sistem de ordinul I cu ajutorul unui bloc PI cu variabile introduse de la consola.


r u(t) y


_


unde :
cu  Ti=constanta de integrare

kr=factor de acord al regulatorului

Hf(s)=functia de transfer a procesului

Hr(s)=functia de transfer a regulatorului.


Program MATLAB:

Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

np=[Kr*Ti Kr];

dp=[Ti 0];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

[nd,dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc,dc]=cloop(nd,dd,-1);

t=0:50;

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y);

title('Sistem de reglare automata');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');


Obs. :Variabilele “[nd dd]” reprezinta numaratorul, respectiv numitorul functiei de transfer.

Graficul sistemului este reprezentat pentru valorile:

kr=2;

Ti=10;

kf=5;

Tf=5.


Problema nr. 2

Aceeasi problema ca mai sus , cu exceptia faptului ca se vor reprezenta pe acelasi grafic 4 variabile ce sunt definite in vectorul “krv=[1 2 5 7]”,kr ,Ti ,kf ,Tf sunt aceleasi ca la problema anterioara.

Sistem de reglare automata – preluare date de la tastatura.
Program MATLAB:Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

culoare=['c' 'm' 'r' 'g'];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

t=0:20;

krv=[1 2 5 7];

for i=1:4;

np=[krv(i)*Ti 1];

dp=[Ti 0];

[nd dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc dc]=cloop(nd,dd,-1);

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y,culoare(i));

title('Sistem de reglare automata');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

hold on;

end;


Problema nr. 3

Pentru problema nr. 2 sa se gaseasca raspunsul la perturbatie.

Program MATLAB:

Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

culoare=['c' 'm' 'r' 'g'];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

t=0:20;

krv=[1 2 5 7];

for i=1:4;

np=[krv(i)*Ti 1];

dp=[Ti 0];

[nd,dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc,dc]=cloop(nd,dd,-1);

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y,culoare(i));

title('Sistem de reglare automata si raspunsul la perturbatie(alb)');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

hold on;

ncv=[Ti*Tf 0];

dcv=[Ti*Tf Ti*(1+Kr) Kr*Kf];

yv=step(ncv,dcv,t);

plot(t,yv,'b');


end;


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani