CONTRACT DE CONT CURENT referat

CONTRACT DE CONT CURENT

din ..................

 

Incheiat intre:.....................................,

Str. ....................., nr. ......, bl. ...., sector ... BUCURESTI, reprezentata prin dl. .........................., in calitate de Director, 45353pcb19gdu1q

si......................................, Str. ..................., nr. ...., sector 1, BUCURESTI, reprezentata prin dl. ......................., in calitate de Director, s-a incheiat prezentul contract de cont curent avand ca obiect:
1. Vanzarea/Prestarea de servicii de consultanta si asistenta de catre ........................ catre ..................................

2. Vanzarea/Prestarea de …….........…........ de catre ...…………….................... catre .......................................

3. Contravaloarea relatiilor prevazute mai sus se va factura si se va inscrie reciproc in conturile deschise in contabilitatea fiecarei parti, iar compensarea reciproca pana la concurenta debitului si creditului respectiv se va face semestrial, prin plata diferentei cuvenite partii creditoare, conform reglementarilor financiar-fiscale existente. cd353p5419gddu

4. Operatiunile se inscriu in conturile din contabilitatea celor doua parti pe baza facturilor intocmite de fiecare dintre parti in conformitate cu reglementarile legale. Partile au obligatia sa confirme sau sa infirme, dupa caz, soldul existent in contabilitatea fiecareia. In caz de infirmare, partile urmand a se intruni prin imputerniciti pentru rezolvarea litigiilor.5. Operatiunile inscrise in conturile curente nu sunt purtatoare de dobanzi si comisioane.

6. Partile pot conveni la raportarea in exercitiul urmator a soldului stabilit pe 31 decembrie a exercitiului curent.

7. Prezentul contract este de drept desfiintat la retragerea uneia din parti comunicata celeilalte parti in scris cu cel putin 90 de zile inaintea retragerii.

8. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cealalta parte.


DIRECTOR ................................, DIRECTOR .....................,Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani