Electrotehnica generala - proiect de lectie referat

Proiect de lectieA.   DATE GENERALE


Student: 
Facultatea: 

Anul de studii:

Specialitatea: 

Anul de studiu ( clasa ):  IX

Specialitatea elevilor: Electrotehnica generala

Disciplina de invatamant la care se sustine lectia:  Electrotehnica

Profesor indrumator:

Data tinerii lectiei: 

Tipul lectiei: Lectie de transmitere de noi cunostinte

Titlul lectiei: Teoremele lui Kirchhoff

Durata lectiei:  50 min.


Continutul activitatii de invatare:


Elemente anterior invatate:

C1. Rezistorul ideal, sursa ideala de tensiune.


Elemente noi de continut:

C2. Nodul de circuit ;

C3. Prima teorema a lui Kirchhoff Nodul de circuit ;

C4. Ochiul de retea , latura de retea ;

C5. A doua teorema a lui Kirchhoff .


Obiectivele operationale ale lectie:

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :

O1. Sa identifice nodul de retea ;

O2. Sa defineasca prima lege a lui Kirchhoff ;

O3. Sa recunoasca o latura de retea ;

O4. Sa realizeze un ochi de retea ;

O5. Sa calculeze tensiuni ;

O6. Sa defineasca a doua lege a lui Kirchhoff .


Metode de invatamant folosite: conversatia, modelarea, problematizarea

Mijloace de invatamant: planse, montaje, folie pentru retroproiector.


Bibliografie: Manual „Electrotehnica si electronica aplicata”, clasa IX, EDP 1994


B.    DESFASURAREA LECTIEI:


Evenimentele instruirii

Continut si Obiective operationale

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Metode de invatamant

Mijloace de invatamant

Forme de organizare a activitatii

Timp

(min.)
Organizarea clasei pentru lectie

- Face prezenta elevilor

- Pregatirea elevilor pentru activitatile ce vor urma

- Pregateste materialele de la mesele de lucru


Preiau sarcinile propuse de profesor

Conversatia


Frontal


Reactualizarea cunostintelor anterioare

C1

Se reiau cunostinte referitoare la rezistorul ideal si sursa ideala de tensiune

Raspund la intrebari

Conversatia


Frontal


Comunicarea titlului lectiei si a obiectivelor operationale

Anunta titlul lectiei „Teoremele lui Kirchhoff” si comunica elevilor obiectivele operationale

Noteaza in caiet titlul lectiei si retin obiectivele urmarite

Expunere


Frontal


Dirijarea invatarii     C2, O1 .

Consideram un punct de ramificatie a curentului     dintr-un circuit electric .Acest punct il denumim nod.(fig. 1). Fie, si intensitatile curentilor prin conducroarele care se ramifica din nodul respectiv. Inconjuram nodul respectiv cu o suprafata pentru care, conform legii conservarii sarcinii

C3,O2 

Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea

 

Explicare, expunere

 

Plansa

montaj

 

Frontal

 
putem scrie :

si       . Sarcina electrica existenta pe supra-fetele conductoa-relor parcurse de curent continuu este invariabila in timp.

Inlocuind in enun-tul legii :

   , obtinem relatia :

Aceasta relatie este  Prima teorema a lui Kirchhoff, Ea se generealizeaza si se enunta astfel :

Suma algebrica a intensitatilor curentilor din latu-rile care se ramifica dintr-un nod al unui circuit de curent continuu este nula.

        . Dupa conventia adoptata in formularea legii conservarii sarcinii, intensitatile curentilor care pleaca din nod se iau cu semnul plus, iar cele ale curen-tilor care vin din nod – cu semnul minus.


Sunt atenti si ajuta la deducerea formulelor

 

Demons-tratie

 

C4,03, 04,O5

 

Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea

 

Explicare, expunere

Conver-satie

 

Plansa

montaj

 

Frontal

 
Prin latura se inte lege orice portiune de retea neramifica-ta, cuprinsa intre doua noduri.

Consideram o suc-cesiune (un lant) de laturi dintr-o retea de curent continuu, care formeaza un contur inchis pe care il numim ochi de retea . ( fig.2 ) Admitand ca sens-urile de referinta ale curentilor din laturi ( fig.2 )coincid cu sensurile de referin-ta ale tensiunii electro-motoare si considerand tensiu-nile de la bornele laturilor cu sensu-rile de referinta din fig.2,vom putea scrie :

Scriem si relatiile de legatura intre tensiunile la borne-le laturilor si poten-tialele bornelor :

Inmultind erlatia cu (-1) si adunand par-te cu parte obtinem


Procedand la fel si cu sistemul initial de ecuatii si tinand cont de rezultatul stabilit prin relatia anterioara obtinem :

Avem deci doua enunturi pentru teorema a doua a lui Kirchhoff :

-Suma algabrica a tensiunilor la bor-nele laturilor ce al-catuiesc un ochi de retea este nula :

-Suma algabrica a tensiunilor electro-motoare ale surse-lor din laturile unui ochi de retea este egala cu suma alge-brica a caderilor de tensiune pe rezis-toarele laturilor.

Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea

Explicare, expunere.

Plansa

Frontal


C3,O6

 

Noteaza desenele in caiete si participa la deducerea relatiilor

 
Fixarea cunostintelor

Se prezinta la retroproiector schema unui nod de retea si a unui ochi de retea.

Consemneaza schemele in caiete

Conversatie explicatie

Folie pentru retroproiec-tor

frontal


Sistematizare si consolidare

Se prezinta testul pentru sistematizarea cunostintelor. Se verifica realizarea lui de catre elevi si se analizeaza rezultatele obtinute

Rezolva testul, comenteaza rezultatele

Exercitiul conversatia

Foaie de evaluare

Individual


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani