Contract de autor - Notiunea contractului de autor, Contractul de editare, Contractul de folosire in film a unei opere, Contractul de difuzare a unei opere prin radiou si televiziune referat

Contractul de autor.

Plan.

 

 • Notiunea contractului de autor. 14454gln55edy3x

 • Contractul de editare.

 • Contractul de reprezentare in public.

 • Contractul de folosire in film a unei opere.

 • Contractul de difuzare a unei opere prin radiou si televiziune ld454g4155eddy • Subiect al contractului de autor,obiect, forma, teritoriul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiunea contractului de autor.

 

Valorificarea unei opere poate avea loc direct si prin contract.

Prin valorificarea directa se are in vedere realizarea prin mijloace proprii ale autorului, care isi aduce opera la cunostinta publicului. Ea poate imbraca forma unui contract civil. Conditiile valorificarii directe se stabilesc prin acordul liber al partilor atat in ceia ce priveste forma contractului cat si drepturile patrimoniale ale autorului.

Contractul de autor este un contract de drept civil care reglementeaza conditiile de folosire a operei autorului de alte persoane. In ultimul timp, in legatura cu modificarile, aparitia elementelor legislative noi despre dreptul de autor a suferit unele schimbari si insasi notiunea de autor.

Legislatia nu determina contractul de autor, in literatura juridica sunt prezentate diferite interpretari ale lui, astfel E.P.Gavrilov explica contractul de autor ca fiind vointa partilor privind folosirea operelor stiintifice, literare de arta ocrotite de dreptul de autor. Alti autori examineaza contractul de autor ca fiind un contract care stabileste conditiile de folosire a operei de o a treia persoana pe teritoriul national, precum si conditiile ce vizeaza folosirea dreptului de autor sau de succesor de drept.

Dupa cum prevede legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si anume, conform articolului 24 punctul 1, ca prin contracte de pot fi transmise numai drepturile patrimoniale ale autorului. Drepturile morale ale autorului nu pot fi instrainate si sunt inprescriptibile in caz de cedarea drepturilor patrimoniale.

Principalele contracte care sunt cunoscute avand drept obiect dreptul de autor

sunt: contractul de editare, contractul de reprezentare publica, contractul de folosire a unei opere intr-un film si contractul de utilizare a unei opere prin radio sau televiziune.

Legislatia Republicii Moldova in vigoare deosebeste doua feluri de cesiune a drepturilor sale patrimoniale:

 1. Contractul privind transmiterea dreptului de autor exclusive (licenta exclusiva);

 2. Contractul de autor privind transmiterea dreptului de autor neexclusive (licenta neexclusiva).

Licenta exclusiva, conform analizei legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, ca contract de autor prevede transmiterea urmatoarelor drepturi la folosirea operei unei a treia persoane:

 • Transmiterea drepturilor de valorificare a operei intr-un anumit mod;

 • Transmiterea operei in limitele stabilite de contract;

 • Transmiterea acestor drepturi numai unei singure persoane;

 • Investirea acestei persoane cu dreptul de a permite sau a interzice altor persoane valorificarea in mod analogic a operei.

Conform articolului 24 a legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, licenta neexclusiva permite beneficiarului sa valorifice in aceiasi masura cu o alta persoana, careia i s-a acordat dreptul de valorificare a aceleiasi opere, in acelasi mod.

Astfel, legea stabileste, ca prin contractul de autor despre transmiterea drepturilor de autor exclusive (licenta exclusiva), autorul transmite numai unei singure persoane drepturile sale de folosire a operei (printr-o anumita metoda si in limitele stabilite de lege). Totodata, conform contractului, autorul operei il inzestreaza pe contra-agentul sau cu dreptul exclusiv de a permite sau de a interzice persoanelor terte de a folosi opera dupa o anumita metoda si in limitele stabilite de contract.Pe cand prin transmiterea dreptului de autor neexclusive autorul are dreptul de a incheia mai multe contracte cu diferite persoane, acordandu-le drepturi egale de folosire a operei prin aceiasi metode.

Dupa cum a fost mentionat mai sus, doctrina in afara de aceste doua tipuri de contracte enumerate de catre legislatie, mai cunoaste asa tipuri de contracte, care au drept obiect dreptul de autor, asa ca contractul de editare, contractul de reprezentare publica, contractul de folosire a unei opere intr-un film si contractul de difuzare a unei opere prin radiou sau televiziune.

Toate aceste contracte au urmatoarele trasaturi comune:

 1. Au ca obiect transmiterea temporara a dreptului de a utiliza o oera determinata;

 2. Sunt contracte consensuale;

 3. Sunt contracte bilaterale;

 4. Au un caracter oneros;

 5. Sunt contracte incheiate intuite personal;

 6. Si este obligatoriu forma scrisa.

Contractul de editare cedeaza temporar dreptul sau de reproducere si difuzare a unei opere.

 

 

Contractul de reprezentare in public prin care autorul cedeaza, dreptul de reprezentare in public a unei opere dramatice, dramatico-muzicale, coreografice sau de pantonima. Ca si celelalte contracte de valorificare a dreptului de autor sunt reglementate decat relativ putine legislatii, si chiar in aceste cazuri reglementare este sumara. Pentru al caracteriza acest tip de contract in raport cu alte contracte e de importanta de mentionat doua observatii, si anume prima este ca spre deosebire de contractul de editare, cesiunea dreptului de reprezentare nu trebuie (in mod necesar) sa fie exclusiva si cea de a doua observatie este ca in domeniul dramatic, muzical si coreografic contractele sunt adesea incheiate nu direct cu autorii ci cu asociatiile sau agentiile care ii reprezinta.

Contractul de reprezentare este contractul prin care autorul cedeaza, in conditiile stabilite, dreptul de a comunica opera publicului.

 

 

Contractul de folosire in film a unei opere.

Prin acest contract autorul cedeaza exercitiul dreptului de folosire in film a unui scenariu cinematografic sau a unei compozitii muzicale.

 

 

Contractul de difuzare a unei opere prin radiou si televiziune ld454g4155eddy – prin intermediul acestui contract autorul cedeaza dreptul sau, de a comunica opera sa prin radiou sau televiziune.

Modul prin care o opera poate fi adusa la cunostinta publicului prin radio si televiziune poate fi diferit: executarea sau reprezentarea in direct din studio, sau intr-un spectacol fixarea prealabila prin inregistrarea sonora sau audiovizuala pe discuri sau casete accesibile in magazine si fixarea prealabila in vederea radiodifuzarii sau televizarii.

Asa cum este sustinut si in doctrina noastra, obiectul acestor contracte il constituie, pe de o parte dreptul autorului de a aduce opera la cunostinta publicului prin reproducere, reprezentare, executare si difuzare, dreptul pe care autorul il valorifica prin cedarea, in limitele legii, exercitarii lui, si pe de alta parte, dreptul recunoscut autorului de a trage foloase patrimoniale din folosirea operelor lor, drept care este exercitat in cadrul contractelor prin dobandirea unei creante impotriva contractului care se obliga la plata remuneratiei cuvenite autorului pentru utilizarea operei sale.

In general contractele pentru valorificarea dreptului de autor au ca obiect o opera terminata in momentul incheierii contractului.

In ceia ce priveste capacitatea autorului de a incheia un contract de valorificare a drepturilor sale asupra operei create, se vor aplica in general dispozitiile dreptului comun cu privire la capacitatea persoanelor.

 

In general contractul de autor se incheie pe un termen stabilit si limitat. Daca in contractul de autor nu se indica termenul lui de valabilitate, contractul de autor se considerat incheiat pe un termen de 3 ani de la data incheierii, si pe un termen de 5 ani pentru contractele de valorificare a operelor prelucrate si traduse.

Legea Republicii Moldova stabileste obligatoriu forma scrisa a contractului de autor. Cred ca forma scrisa este ceruta de lege nu pentru validitatea contractului, ci doar pentru probatiunea sa.

Incheierea in scris a contractului de valorificare a dreptului de autor se impune tocmai ca urmare a faptului ca in aceste contracte una din parti este o persoana juridica si deci forma obisnuita in care persoanele juridice incheie contractele, este in general, forma scrisa. Prin acte scrise se asigura stabilitatea si continuitatea raporturilor stabilite prin contract intre autor si persoana care urmeaza sa valorifice drepturile patrimoniale ale autorului.

In afara de acestea contractul de autor, conform articolului 25 al legii cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe, mai trebuie sa prevada: modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract; termenul; pentru care se transmite dreptul, pe teritoriul pe care se executa dreptul; cuantumul remuneratiei si modul de stabilire a cuantumului de remuneratie pentru fiecare procedeu de valorificare a operei; precum si alte clauze pe care partile le vor considera esentiale si care nu vor contravine legislatiei.

Clauzele contractului de autor ce vin in contradictie cu prevederile prezentei legi se considera nule si se inlocuiesc cu clauzele stabilite de prezenta lege.Articolul 25 punctul 6 al legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, ne stabilesc o clauza destul de importanta prin esenta sa si anume ca orice clauze ale contractului de autor care limiteaza autorul de a crea in viitor opere pe o anumita tema sau intr-un anumit domeniu se considera nule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiect al contractului de autor, obiect, forma, teritoriul.

 

Parti ale contractului de autor sunt autorul sau succesorul lui legal in drepturi pe de o parte si pe de alta parte clientul.

Autorul este persoana fizica prin a carei munca si a carei idei a fost nascuta opera care este in continuare obiect al dreptului de autor.

La fel in notiunea de autor intra cat autorul cat si coautorii care au luat parte la crearea operei de fata.

Pentru a incheia un contract este necesar acordul tuturor celor ce au participat la crearea operei date, deci a tuturor coautorilor daca acestea sunt mai multi sau este de ajuns iscalitura unuia din acestea daca acesta din urma are facuta procura de a avea dreptul de a incheia contractul din numele tuturor coautorilor.

Un alt subiect al contractului de autor poate fi editura sau beneficiarul care incheie contract cu autorul in scopul trecerii uneui parti din drepturi in posesia sa pe un termen prevazut in contract.

Editura – o institutie care este creata pentru editarea, reeditarea operilor de arta literare si stiintifice.

La fel parti ale contractului pot fi si succesorul legal (persoana care a devenit purtator a dreptului de autor in baza prevederilor legale). Acestia in primul rand fiind mostenitorii.

Forma.

Forma contractului de autor este forma scrisa obligatorie expres prevazuta. Urmeaza a fi respectata forma scrisa fara nici o autentificare notariala.

 

Teritoriul

Daca este indicat teritoriul pe care se vor difuza exemplarele de carte, dreptul transmis se va exercita numai in limitele teritoriului national.

Daca in contractul de autor lipseste clauza privind teritoriul pe care se executa dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercita numai in limitele teritoriului Republicii Moldova.

Obiect.

Obiectul contractului de autor este rezultatul unei activitati creatoare intelectuale din partea autorului. Adica opera creata de autor si este obiect al contractului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Contact | Trimite referat