Pedeapsa penala si consecintele ei - amenda, detentiunea pe viata, inchisoarea, penitenciar referatMinisterul Educatiei si Stiintei a Republicii Moldova

51786jul13eml6x Colegiul Financiar-Bancar “A.Diordita.”

51786jul13eml6x

51786jul13eml6x

51786jul13eml6x 51786jul13eml6x 51786jul13eml6x 51786jul13eml6x Elaborat de:lebada Dima

51786jul13eml6x 51786jul13eml6x 51786jul13eml6x 51786jul13eml6x 51786jul13eml6x Gonta Costea51786jul13eml6x Chisinau 2003

51786jul13eml6x Pedeapsa penala

Notiunea si scopul pedepsei penale

Pedeapsa penala este o masura de constringere stala si un mijloc decorectare reeducare a condamnatului ce se aplica de instantele de judecata,in numele legii,persoanelor care au savirsit infractiuni,cauzind anumite lipsuri si restrictii a drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echitatii sociale,corectarea condamnatului,precum si prevenirea savirsirii de noi infractiuni atit din partea condamnatilor,cit si a altor personae.Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca demnitatea persoanei condamnate.

Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice

Persoanele fizice care au savirsit infractiuni li se pot aplica urmatoarele pedepse:

 • Amenda;

 • Privare de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate;

 • Retragere a gradului militar,a unui titlu special,a gradului de calificare si a distictiilor de stat;

 • Munca neremunerata in folosul comunitatii;

 • Arest;

 • Trimiterea intr-o unitate militara disciplinara [pentru militarii care indeplinesc serviciul militar in termen];

 • Inchisoarea;

 • Detentiune pe viata;

Munca neremunerata in folosul comunitatii,arestul,trimiterea intr-o unitate militara disciplinara,inchisoarea, detentiunea pe viata se aplica numai in calitate de pedepse principale.

Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate se aplica atit ca pedepse principale,cit si ca pedepse complementare.

Retragerea gradului militar ,a unui titlu special a gradului de calificare si a distinctiilor de stat se aplica numai in calitate de pedeapsa complementara.

Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice care desfasoara activitatea de intreprinzator

Persoanele juridice care desfasoara activitatea de inteprinzator li se pot aplica urmatoarele pedepse:

 1. Amenda;

 2. privare de dreptul de a exercita o anumita activitate;

 3. lichidare ;

Amenda se aplica in calitate de pedeapsa principala.

Privarea persoanei juridice care desfasoara activitate de intrprinzator de dreptul de a exercita o anumita activitate si lichidarea acesteia se aplica atit ca pedepse principale, cit si ca pedepse complementare.

 

 

Amenda

Amenda este o sanctiune pecuniara ce se aplica de instanta de judecata in cazurile si limitile prevazute de prezentul cod.

Amenda se stabileste in unitati conventionale.Unitate conventionala de amenda este egala cu 20 Lei.

Marimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileste in limitile de la 150 la 1.000 unitati conventionale, in functie de caracterul si gravitatea infractiunii savirsite, tininduse cont de situatia materiala a celui vinovat , iar pentru infractiunile comise din interes material-pina la 5.000 unitati conventionale, luindu-se ca bazamarimea unitatii conventionale la momentul savirsirii infractiunii.

In cazurile prevazute la art.21 marimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileste in limitele de la 500 la 1.000 unitati conventionale, in functie de caracterul si gravitatea infractiunii savirste, de marimea daunei cauzate, luindu-se in consideratie situatia economico-fianciara a persoanei juridice. In caz de eschivare cu rea-vointa a persoanei juridice care desfasoara activitate de intreprinztor de la achitarea amenzii fixate, instanta de judecata poate sa inlocuiasca suma neachitata a amenzii cu urmarirea patrimoniului.

In caz de eschivare cu rea-vointa a condamnatului de la achitarea amenzii stabilita ca pedeapsa principala sau complementara, instanta de judecata poate sa inlocuiasca sma neachitata a amenzii cu arrest sau inchisoare in limitele termenelor prevazute la art.68 sau 70. Suma amenzii se inlocuieste cu arrest sau inchisoare penru 50 unitati conventionale.

Amenda in calitate de pedeapsa complementara poate fi aplicata numai in cazurile in care ea este prevazuta ca atare pentru infractiunea corespunzatoare.

In cazul in care condamnatul nu esta in stare sa plateasca amenda stabilita ca pedeapsa principala sau complementara, instanta de judecata poate, potrivit prevederilor art.67, sa inlocuiasca suma neachitata a amenzii cu munca neremunerata in folosul comunitatii, calculindu-se 60 de ore de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru 50 unitati conventionale de amenda.

Inchisoarea

Inchisoarea consta in privarea de libertate a persoanei vinovate de savirsirea unei infractiuni prin izolare impusa a acesteia de domeniul normal de viata si de plasarea ei, in baza hotaririi instantei de judecata, pe un anumit termen,intr-un anumit penitenciar.

Inchisoarea se stabileste pe un termen de 6 luni la 25 ani.

La stabilirea pedepsei pentru o persoana care la data savirsirii infractiunii nu a atins virsta de 18 ani, termenul inchisorii nu poate depasi 15 ani.

La stabilirea pedepsei definitive in cazul unui concurs de infractiuni, pedeapsa cu inchisoarea nu poate fi mai mare de 30 ani, iar in cazul unui cumul de sentinte, ea nu poate depasi termenul de 35 ani.

In cazul inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu o pedeapsa mai blinda, cu titlul de gratiere, se aplica inchisoarea pe un termen de 35 ani.

Detentiunea pe viata

Detentiunea pe viata consta in privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vietii.

Detentiunea pe viata se stabileste numai pentru infractiunile exceptional de grave.

Detentiunea pe viata nu poate fi aplicata femeilor si minorilor.

Categoriile penitenciarilor in care se executa pedeapsa cu inchisoare

Pedeapsa cu inchisoare se executa in urmatoarele penetenciare:

 • de tip deschis

 • de tip semiinchis

 • de tip inchis

In penetenciare de tip desichis executa pedeapsa persoanele condamnate la inchisoare pentru infractiuni savirsite din imprudenta.

In penetenciare de tip semiinchis executa pedeapsa persoanele condamnate la inchisoare pentru infractiuni usoare, mai putin grave savirsite cu intentie.

In enetenciarede tip inchis executa pedeapsa persoanele condamnate la inchisoare pentru infractiuni deosebit de grave si exceptional de grave, pecum si persoanele care au savirsit infractiuni ce constituie recidiva.

Persoanele care nu au atins virsta de 18 ani executa pedeapsa cu inchisoare in penitenciarele pentru minori.

Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuiaza de catre instanta de judecata in corespundere cu legislatia.