Fondul de comert referat
Intreprinderile de comert si fondul de comert


In sens uzual intreprinderea reprezinta unitate economica de productie. Intreprinderea privita si din alt punct de vedere, fiind atit un mecanism productiv, dar si un grup uman coordonat de un organizator.
Fondul de comert

Legea nu defineste fondul de comert dar face referire la acesta in situatia in care el este gajat, inchiriat sau instrainat. Fondul de comert a fost definit initial ca fiind un ansamblu al bunurilor pe care comerciantul le grupeaza afectindu-le propriului sau comert.

In practica s-a statuat ca fondul de comert e o universalitate de fapt, de bunuri corporale si incorporale, active si pasive.


'Deci fondul de comert poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, in scopul atragerii clienteli si, implicit, obtinerii de profit.' - Prof. dr. Stanciu D. Carpenaru.

Bunuri materiale: imobilul in care se exercita comertul daca e proprietate al comerciantului, masini unelte, instalatii, marfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil.

Bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra marcilor de fabrica, a brevetelor de inventii, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.


Caracteristicile fondului de comert

Este o universalitate de fapt pentru ca reuneste un complex de bunuri eterogene, iar aceasta reunire este rezultatul exclusiv al vointei titularului.

Fondul de comert e un bun mobil, deoarece, desi cuprinde in componenta sa si bunuri imobile, elementele care precumpanesc sunt bunuri mobile. Este un bun incorporal, deoarece in componenta sa precumpanesc bunurile cu caracter incorporale, care au, in cadrul fondului de comert, o vocatie de statornicie mai pronuntata.

Din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecinte pe plan juridic:

Datorita obiectului lor, actele juridice privind fondul de comert sint fapte de comert obiective conexe (accesorii), si, deci, supuse regimului faptelor de comert;

Din caracterul de universalitate de fapt decurge aplicabilitatea regulilor subrogatiunii;

Pentru ca e un bun mobil, executarea silita asupra fondului de comert urmeaza regulile prevazute de Codul de procedura civila pentru bunurile mobile; se admite ca, in absenta unor dispopzitii legale, daca fondul de comert contine si bunuri imobile, urmarirea lor are loc in conditiile prevazute de lege pentru executarea silita a bunurilor imobile;

nu poate fi ipotecat, dar poate fi gaj fara deposedare;

poate fi instrainat cu acte cu titlu oneros si prin mostenire;

poate face obiectul unei transmisiuni prin uzufruct.


Obiectul activitatii societatii

Societatea comerciala poate avea ca obiect numai efectuarea actelor de comert.

Determinarea obiectului societatii prezinta importanta deoarece:

in obiectul activitatii pot fi incluse numai acte de comert.

anumite activitati pot fi efectuate numai de unele forme de societate:

activitatea de asigurari poate fi efectuata numai de SA sau SRL;

activitatea bancara numai de SA.

denumirea SRL trebuie sa arate obiectul de activitate.

unele societati comerciale trebuie sa aiba un singur obiect de activitate, respectiv societati bancare, societati de asigurari si casele de schimb valutar.


Determinarea obiectului de activitate trebuie sa fie explicita si clara. Un sprijin in acest sens il constituie "Clasificarea activitatilor economiei nationale" (CAEN), acestea cuprind in ciuda denumirii sale, pe langa activitatea de economia nationala si alte activitati:

ex.: activitati juridice, de asistenta sociala, activitati ale organizatiilor de presa, ale bibliotecilor, muzeelor, care nu fac parte din activitatile desfasurate in economia nationala.

Cerinta ca obiectul activitatii societatilor comerciale sa cuprinda numai acte de comert impune interdictia constituirii unor societati avand ca obiect activitati ce nu sint considerate de Codul Comercial ca acte de comert (avocatura, medicina, invatamintul sI arta).

Activitatea inclusa in obiectul societatii trebuie sa fie posibila, sub aspectul realizarii ei practice; de asemenea activitatea trebuie sa fie licita.


Nu pot face obiectul activitatii unei societati comerciale

activitati care potrivit legii constituie infractiuni sau care sunt contrare altor dispozitii legale cu caracter imperativ. (ex.: prostitutia, proxenetismul, asocierea pentru savarsirea de infractiuni).

activitati care constituie monopol de stat.

fabricarea si comercializarea de narcotice sau droguri in alte scopuri decit cele medicale.

remediile secrete (vrajitorii, ghicitul in carti).

imprimarea hartilor cu caracter militar.

fabricarea si comercializarea de aparatura utilizata in activitatea de interceptarea convorbirilor telefonice ori de codificare fara aprobarea MI sau cu incalcarea avizului acestuia.

activitati care incalca norme de protectia mediului inconjurator.

activitati care aduc atingere intereselor de securitate si aparare nationala a Romaniei.

activitati care dauneaza ordinii publice, sanatatii si moralei.

Unele activitati comerciale sunt supuse unor autorizari sau avize administrative.

societatile farmaceutice se infiinteaza cu autorizarea ministerului sanatatii

societatile bancare se infiinteaza cu autorizarea Bancii Nationale.

comerciantii persoane fizice trebuie sa obtina autorizatia prefecturii


Sanctiuni in cadrul neregularitatii obiectului activitatii soc. comerciale.

orice persoana poate cere radierea inmatricularii societatii.

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate are ca efect dizolvarea si lichidarea societatii.