Nume colectiv referat
Societatea in nume colectiv (SNC)


Cel mai vechi tip de societate comerciala cunoscut. Fiecare asociat raspunde integral si solidar cu intregul sau patrimoniu personal pentru datoriile societatii.

(solitar - singur; solidar - asociat cu cineva)

Contractul de societate in nume colectiv poate fi incheiat intre persoane fizice, persoane fizice si juridice sau numai intre persoane juridice. Creditorii societatii in nume colectiv sunt platiti in special din bunurile societatii dar au si un drept de gaj asupra averii oricarui asociat, chiar daca asupra acestor averi vin in concurs si creditorii proprii ai asociatilorE o societate de persoane, fiind constituita in considerarea calitatilor personale a celor 2 sau mai multi asociati.

SNC se infiinteaza prin incheierea unui contract si a unui statut intre asociati.Societatea in comandita simpla - SCS

reuneste doua categorii de asociati:

comanditatii

comanditarii

comanditatii - au aceeasi pozitie in societate ca asociatii in nume colectiv, ei raspund nelimitat si solidar pentru intregul pasiv.

comanditarii - furnizeaza capital care formeaza capitalul social, marginindu-si riscurile la aportul lor la capitalul social.

Situatia comanditarului poate fi confundata cu a unei persoane care imprumuta comanditatului bani.

Diferente :

imprumutatorul isi recupereaza intotdeauna banii pe cind aportul comanditarului constituie aport la capitalul social devenind proprietatea societatii.

imprumutatorul nu poate interveni in refacerea (modul de desfasurare) societatii, pe cind comanditarul fiind asociat, are drepturi provenind din aceasta calitate intervenind chiar si in activitatea societatii.

Se constituie prin contract si statut.Societatea pe actiuni - SA

Se caracterizeaza prin aceea ca toti asociatii au calitatea de actionari.

Exista societati care pot avea doar aceasta forma de organizare.

ex: banci, societatile de asigurare.

Pot fi infiintate atat timp cat au capital social minim 1.000.000, numar minim de asociati 5, cel maxim nelimitat.

Avantajul pe care-l reprezinta aceste societati e acela ca actiunile sunt facil de transmis, in cazul actiunilor la purtator neintocmindu-se nici un act.

Dezavantajul societatilor pe actiuni, in general au un numar mare de asociati care nu sunt comercianti toti.

Hotararile SA se iau cu votul majoritatii capitalului social.


Societatea in comandita pe actiuni - SCA

Ca si in cazul SCS exista doua feluri de asociati:

comanditatii

comanditarii

comanditatii - raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii

comanditarii - au doar calitatea de actionari


Societatea cu raspundere limitata - SRL

E societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris.Intreprindere de comert si fondul de comert

In sens uzual intreprinderea reprezinta unitate economica de productie. Intreprinderea privita si din alt punct de vedere, fiind atit un mecanism productiv, dar si un grup uman coordonat de un organizator.


Fondul de comert

Legea nu defineste fondul de comert dar face referire la acesta in situatia in care el este gajat, inchiriat sau instrainat. Fondul de comert a fost definit initial ca fiind un ansamblu al bunurilor pe care comerciantul le grupeaza afectindu-le propriului sau comert.

In practica s-a statuat ca fondul de comert e o universalitate de fapt, de bunuri corporale si incorporale, active si pasive.


'Deci fondul de comert poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si incorporale pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, in scopul atragerii clienteli si, implicit, obtinerii de profit.' - Prof. dr. Stanciu D. Carpenaru.

Bunuri materiale: imobilul in care se exercita comertul daca e proprietate al comerciantului, masini unelte, instalatii, marfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil.

Bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra marcilor de fabrica, a brevetelor de inventii, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.


Caracteristicile fondului de comert

Este o universalitate de fapt pentru ca reuneste un complex de bunuri eterogene, iar aceasta reunire este rezultatul exclusiv al vointei titularului.

Fondul de comert e un bun mobil, deoarece, desi cuprinde in componenta sa si bunuri imobile, elementele care precumpanesc sunt bunuri mobile. Este un bun incorporal, deoarece in componenta sa precumpanesc bunurile cu caracter incorporale, care au, in cadrul fondului de comert, o vocatie de statornicie mai pronuntata.

Din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecinte pe plan juridic:

Datorita obiectului lor, actele juridice privind fondul de comert sint fapte de comert obiective conexe (accesorii), si, deci, supuse regimului faptelor de comert;

Din caracterul de universalitate de fapt decurge aplicabilitatea regulilor subrogatiunii;

Pentru ca e un bun mobil, executarea silita asupra fondului de comert urmeaza regulile prevazute de Codul de procedura civila pentru bunurile mobile; se admite ca, in absenta unor dispopzitii legale, daca fondul de comert contine si bunuri imobile, urmarirea lor are loc in conditiile prevazute de lege pentru executarea silita a bunurilor imobile;

nu poate fi ipotecat, dar poate fi gaj fara deposedare;

poate fi instrainat cu acte cu titlu oneros si prin mostenire;

poate face obiectul unei transmisiuni prin uzufruct.


Obiectul activitatii societatii

Societatea comerciala poate avea ca obiect numai efectuarea actelor de comert.

Determinarea obiectului societatii prezinta importanta deoarece:

in obiectul activitatii pot fi incluse numai acte de comert.

anumite activitati pot fi efectuate numai de unele forme de societate:

activitatea de asigurari poate fi efectuata numai de SA sau SRL;

activitatea bancara numai de SA.

denumirea SRL trebuie sa arate obiectul de activitate.

unele societati comerciale trebuie sa aiba un singur obiect de activitate, respectiv societati bancare, societati de asigurari si casele de schimb valutar.


Determinarea obiectului de activitate trebuie sa fie explicita si clara. Un sprijin in acest sens il constituie "Clasificarea activitatilor economiei nationale" (CAEN), acestea cuprind in ciuda denumirii sale, pe langa activitatea de economia nationala si alte activitati:

ex.: activitati juridice, de asistenta sociala, activitati ale organizatiilor de presa, ale bibliotecilor, muzeelor, care nu fac parte din activitatile desfasurate in economia nationala.

Cerinta ca obiectul activitatii societatilor comerciale sa cuprinda numai acte de comert impune interdictia constituirii unor societati avand ca obiect activitati ce nu sint considerate de Codul Comercial ca acte de comert (avocatura, medicina, invatamintul sI arta).

Activitatea inclusa in obiectul societatii trebuie sa fie posibila, sub aspectul realizarii ei practice; de asemenea activitatea trebuie sa fie licita.


Nu pot face obiectul activitatii unei societati comerciale :

activitati care potrivit legii constituie infractiuni sau care sunt contrare altor dispozitii legale cu caracter imperativ. (ex.: prostitutia, proxenetismul, asocierea pentru savarsirea de infractiuni).

activitati care constituie monopol de stat.

fabricarea si comercializarea de narcotice sau droguri in alte scopuri decit cele medicale.

remediile secrete (vrajitorii, ghicitul in carti).

imprimarea hartilor cu caracter militar.

fabricarea si comercializarea de aparatura utilizata in activitatea de interceptarea convorbirilor telefonice ori de codificare fara aprobarea MI sau cu incalcarea avizului acestuia.

activitati care incalca norme de protectia mediului inconjurator.

activitati care aduc atingere intereselor de securitate si aparare nationala a Romaniei.

activitati care dauneaza ordinii publice, sanatatii si moralei.

Unele activitati comerciale sunt supuse unor autorizari sau avize administrative.

societatile farmaceutice se infiinteaza cu autorizarea ministerului sanatatii

societatile bancare se infiinteaza cu autorizarea Bancii Nationale.

comerciantii persoane fizice trebuie sa obtina autorizatia prefecturii


Sanctiuni in cadrul neregularitatii obiectului activitatii soc. comerciale.

orice persoana poate cere radierea inmatricularii societatii.

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate are ca efect dizolvarea si lichidarea societatii.Constituirea societatii in nume colectiv - SNC

SNC se constituie prin contract de societate incheiat in forma autentica. Contractul trebuie sa cuprinda:

numele, prenumele, domiciliul si cetatenia, asociatilor persoane fizice si dupa caz denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor pers. juridice;

denumirea si sediul societatii;

obiectul de activitate al societatii;

capitolul subscris si cel varsat cu mentionarea fiecarui asociat. Aportul poate consta in numerar sau bunuri; daca aportul nu se varsa integral la data semnarii contractului se va mentiona in contract data calendaristica la care se va varsa integral capitalul social;

numele si prenumele asociatilor care administreaza si reprezinta societatea, cu stabilirea limitei puterilor lor;

partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

localitatile in tara sau strainatate unde societatea isi infiinteaza filiale si sucursale:

filiala - are personalitate juridica proprie;

sucursala - nu are personalitate juridica proprie;

durata societatii;

modul de dezvoltare si lichidare a societatii.


Partile contractului pot fi persoane fizice sau juridice.


Modificarea contractului in privinta asociatiilor unui SNC.

moartea unui asociat
SNC cu 2 asociati se dizolva prin efectul legii, daca nu exista clauza de continuare cu mostenitorii. In lipsa unei astfel de clauze, e posibila incheierea unui contract de continuare a societatii, care consimte aceasta. In situatia in care societatea are mai multi asociati ea continua cu asociatii supravietuitori, iar mostenitorilor asociatului decedat, in lipsa clauzei de continuare cu acestia, li se vor plati cele cuvenite dupa ultimul bilant aprobat in termen de 3 luni de la notificarea decesului.

excluderea unui asociat.
Excluderea are loc in temeiul unei hotarari a asociatilor cu exceptia celui exclus si e pronuntata printr-o hotarare judecatoreasca. Are loc excluderea pentru cauza expres prevazuta de lege. In cazul SNC cu 3 sau mai multi asociati excluderea unuia duce la continuarea activitatii cu ceilalti asociati, in cazul SNC cu 2 asociati excluderea unuia duce la dizolvarea societatii.

retragerea unuia dintre asociati.
Nu e reglementata de lege si reprezinta manifestarea de vointa a unui asociat de a primi din partea societatii echivalentul banesc al aportului sau.
Situatia e identica cu cea de la excluderea unui asociat privind continuarea activitatii sau dizolvarii acesteia in functie de numarul asociatilor ce au constituit initial societatea.

cesiunea aportului de capital (cedarea).
Reprezinta o retragere cu un inlocuitor, care transmite si calitatea de asociat impreuna cu aportul de capital si e posibila numai daca a fost permisa prin contractul de asociere. Asociatii pot consimti insa la cesiune si printr-o manifestare de vointa ulterioara.


Denumirea, sediul, filialele si sucursalele SNC-ului

FIRMA SNC trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea SOCIETATE IN NUME COLECTIV scrisa in intregime.
Pentru evitarea confuziilor datorita numelor mai raspandite se poate adauga denumirii o alta mentiune care sa indice persoana comerciantului sau felul comertului.
In situatia in care asociatul al carui nume se retrage sau e exclus se va opera schimbarea corespunzatoare a denumirii societatii, in caz contrar acesta va ramane raspunzator, solidar si nemarginit de toate datoriile societatii.

SEDIUL poate fi ales de asociati dupa preferinte, singurul criteriu fiind asigurarea primirii comunicarilor oficiale.

SUCURSALELE si FILIALELE trebuie infiintate prin contractul de societate. Simpla mentiune ca societatea isi infiinteaza sucursale sau filiale fara indicarea localitatilor nu reprezinta o infiintare a acestora.


Aportul la constituirea capitalului social

In cadrul SNC capitalul social poate fi constituit din numerar, bunuri sau drepturi de creanta. Dreptul de creanta poate consta din locatiunea (inchirierea) unui spatiu, sau dintr-o suma pe care o alta persoana o datoreaza unui asociat. In aceste situatii se produce o cesiune de creanta in favoarea societatii. Asociatul care a adus ca aport una sau mai multe creante nu e liberat fata de societate cit timp societatea nu a obtinut plata sumei.

Daca plata nu se poate obtine, asociatul raspunde fata de societate cu suma datorata cu dobinda legala din ziua scadentei si cu daune.


Functionarea SNC

a) Protectia capitalului social

este dator sa se abtina de la luarea hotararilor asociatul care are asupra unei operatii comerciale interese contrare cu ale societatii.

asociatul care fara consimtamantul scris al celorlalti intrebuinteaza capitalul sau creditele societatii in folosul sau e obligat sa restituie beneficii ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daune.

e permisa reglementarea prin contract a conditiilor in care asociatii pot lua din casa societatii anumite sume de bani pentru cheltuielile lor particulare.

asociatii SNC nu pot lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect fara consimtamantul celorlalti asociati.

b) Impartirea beneficiilor si a pierderilor.
In lipsa unor stipulatii contractuale contrare, dividendele se vor plati in proportie cu cota de participare la capitalul social.

c) Raspunderea asociatilor pentru pierderi.
Creditorii societatii sunt tinuti in primul rind sa urmareasca patrimoniul social, raspunderea solidara si nemarginita a asociatiilor fiind subsiliara (secundara) primeia.