ACTIVITATEA DE TRANSPORT referatCAP I                    ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA

                                    ACTIVITATEA DE TRANSPORT

A. IMPORTANTA ECONOMICO-SOCIALA A ACTIVITATII DE TRANSPORT


           Obiectul activitatii de transport presupune deplasarea in spatiu a bunurilor, marfurilor si persoanelor de catre un transportator, activitate care este o madalitate de infaptuire a intereselor de natura socio-economica, reglementate juridic.

           Procesul aparitiei transporturilor ca ramura distincta a economiei nationale a inceput la sfarsitul sec XV-lea si sa desfasurat o data cu revolutia industriala. Pana la inceputul sec al XIX-lea transportul se facea numai pe cai de comunicatii terestre si pe cai navigabile.

           Transportul feroviar a fost organizat dupa aparitia locomotivei cu abur in deceniul al treilea al sec XIX, locul acestuia fiind luat de transportul feroviar diesel-electric si electrificat.

           Transportul feroviar, auto, maritim, aerian, reprezinta un domeniu important al activitatii economico sociale prin intermediul caruia se realizeaza deplasarea sau stramutarea in spatiu a bunurilor si persoanelor in scopul satisfacerii intereselor materiale si spirituale ale societatii omenesti.


B. DRAPTUL TRANSPORTURILOR SI CADRUL JURIDIC APLICABIL ACESTUIA


           Normele juridice in materia transporturilor de marfuri si persoane si cele care vizeaza activitatea carausilor in calitate de profesionisti fac parte din ramura dreptului comercial.

           Pt ca activitatile de transport sa fie considerate fapte de comert acestea trebuie sa se desfasoare in mod repetat, organizat si profesional de catre o intreprindere specializata.

           Dreptul transporturilor este ansamblu normelor juridice care reglementeaza raporturile ce se stabilesc, se modifica sau se sting in procesul de organizare si executare a transportului de marfuri sau pasageri.


C. CLASIFICAREA TRANSPORTURILOR


1. In functie de obiectul lor, transporturile sunt:

a)                                                                                transporturi de persoane

b)                                                                               transportul de lucruri (marfuri)
In functie de caile de transport pe care se realizeaza, transporturile sunt:

a)    transporturi terestre

pe cale ferata

rutiere

b)    transporturi pe apa

navale

c)    transporturi aeriene

3. In functie de ruta parcursa in interiorul tarii sau transfrontaliere:

a)    trafic intern sau local

b)    trafic international care la randul lor pot fi:

- transporturi in trafic international de tranzit, adica transportul se efectueaza pe teritoriul unui stat numai in trecere

transportul de peage- locul de expediere si cel de destinatie se afla pe teritoriu aceluiasi stat insa parcursul transportului strabate un stat vecin

4. In functie de utilizarea succesiva a unor mijloace de transport diferite, distingem:a) transportul combinat care are ca obiect o singura partida de marfa ce este deplasata la o singura destinatie utilizandu-se cel putin doua mijloace de transport diferite si la care se va elibera un singur document de transport

b)    transportul multimodal care se realizeaza cu cel putin doua modalitati de transport diferite

5. In functie de interesul satisfacut prin executarea transportului, sunt cunoscute:

a) transporturile publice efectuate de persoane juridice specializate si autorizate in acest scop in temeiul unui contract de transport

b)    transporturi efectuate de persoane fizice in scopul satisfacerii unui interes personal, propriu, uzand de mijloace proprii de transport


 

CAP II                   CONTRACTUL COMERCIAL DE TRANSPORT


          Prin contractul de transport se intelege conventia prin care o parte, carausul, profesionist se obliga in schimbul unei remuneratii sa efectueze o deplasare de persoane sau de bunuri pe o anumita distanta cu un vehicul corespunzator.

           Codul civil roman reglementeaza contractul de transport in cadrul Titlului VII- Despre contractul de locatiune art. 1410-1490 C Civ., locatiunea lucrarilor asa cum este infatisata prin art. 1470 C Civ formeaza in prezent obiectul reglementarilor speciale cuprinse in dispozitiile normative privitoare la contractul de transport- terestru, fluvial, maritim, aerian.

Caractere juridice

a) este un contract bilateral sau sinalagmatic ceea ce denota ca obligatiile expeditorului si carausului sunt independente si reciproce fiecare avandu-si cauza juridica in cealalta

b)    caracterul oneros al contractului de transport presupune obtinerea de catre fiecare parte a unui echivalent, a unei contraprestatii in schimbul obligatiei ce ii revin

c)    este un contract comutativ – de la incheierea contractului, drepturile si obligatiile partilor au existenta certa cat si o intindere determinata

d)    contractul este in principiu consensual incheidu-se valabil prin simplul consimtamant al partilor

e)    contractul are un caracter real, respectiv nu poate lua nastere decat prin remiterea efectiva a marfurilor catre caraus

f)     contractul este unul de adeziuneCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani