Contracte - Codul penal roman - Forma Contractelor referat

Forma Contractelor


Codul penal roman areun fundament consensualist. In principiu in scopul incheierii valabile a unui contract trebuie sa fir implinite conditiile prevazute la Art. 948 Cod Civil: capacitatea partilor de a contracta , consimtamantul valabil al partilor care se obliga, existenta unui obiect licitsi moral ,o cauza licita si morala. Totusi incheierea valabila a unor contracte presupune respectarea unor cerinte de forma: forma antetica a contrctelor de vanzare a terenurilor este ceruta pentru valabilitatea acestora ; contractele de donatie trebuie incheiat in forma antetica.
Cu toate ca in majoritatea situatiilor contractele civile nu trebuie incheiata sub forma scrisa pentru a fi valabile , partile prefera sa foloseasca asemenea contracte in forma scrisa , de regula sub forma unui inscris sub semnatura privata pentru ca potrivit Art. 1119 Cod Civil dovada actelor juridice a caror valoare depaseste 250 mii lei nu se poate face decat prin act autentic sau prin act sub semnatura privata.

Totusi exista cateva exceptii de la regula instituita de Art. 1119 , prevazute in Art. 1197 C.C. si 1198 C.C. Astfel, potrivit Art.1197 C.C. proba cu martori este posibila daca exista un inceput de dovada (chitanta) iar conform Art.1198 C.C. regula de la Art.1119 C.C. nu se aplica in cazul imposibilitatii de preconstituire a unui inscris. In cazul contractelor comerciale poate fi folosita proba cu martori indiferent de valoarea acestora (Art.46 Cod Comercial)

In toate situatiile este insa avantajoasa incheierea contractelor in forma scrisa cel putin ptr. urmatoarele motive :

se delimiteaza cu precizie etapa tratativelor de cea a desfasurarii raporturilor contractuale

fiecare parte contractanta cunoaste cu exactitate drepturile si obligatiile sale

se poate verifica mai usor modul in care partile isi indeplinesc obligatiile


Clauzele generale ale contractelor


Clauze de mentinere a valorii

a.     Clauze de consolidare valutara : monovalutara, multivalutara, aur

In cazul clauzei monovalutare partile contractante raporteaza moneda de plata la o moneda de cont puternica.Acest procedeu este folosit de parti pentru a se proteja in fata riscului devalorizarii sau reevaluarii monedei in care exprimat pretul. Moneda de cont , arata valoarea obligatiei monetare in timp ce moneda de plata reprezinta liberarea debitorului de obligatia sa. Daca partile omit sa introduca in contract o clauza de mentinere a valorii, in jurisprudenta exista tendinta de a se aplica la modul general principiul nominalismului monetar consacrat la Art.1578 Cod Civil in materia contractului de imprumut.Potrivit Art.1578 Cod Civil deprecierea monedei in care e prevazuta obligatia nu antreneaza o revalorizare. Debitorul este tinut sa plateasca numai suma nominalizata in contract, iar nu o suma care sa exprime valoarea reala sau efectiva.

Principiul nominalismului monetar este prevazut intr-o norma supletiva, ceea ce deschide posibilitatea pentru partile contractante sa inlature printr-o clauza expresa dispozitiile Art.1578 Cod Civil.In doctrina se preconizeaza admiterea teoriei impreviziunii ceea ce ar permite reevaluarea obligatiei asumata de catre debitor in situatia in care a intervenit un eveniment exterior, imprevizibil la momentul incheierii contractului. Clauza monovalutara : “pretul este de … lei”. Partile aleg ca moneda de cont dolarul SUA. La momentul incheierii contractului paritatea dintre dolar si leu este potrivit cursului de referinta al Bancii Nationale a Romaniei 1 dolar SUA = 33.000 lei. Daca la momentul platii paritatea dintre dolar si leu se va modifica, pretul se va modifica in mod corespunzator. Intr-o alta varianta a clauzei monovalutare partile pot stabili ca pretul se va modifica numai daca paritatea dintre moneda de plata si moneda de cont se va modifica la momentul platii fata de momentul incheierii contractului cu un anumit procent (5%).

Clauza multivalutara – partile contractante raporteaza moneda de plata la o unitate de cont plurimonetara sau la o moneda compozita. Valoarea monedei compozite este stabilita pe baza unui cos valutar in a carui componenta intra mai multe monede nationale alese de catre parti sau de catre o organizatie internationala . Clauza multivalutara asigura o siguranta mai mare decat clauza monovalutara.

In cadrul clauzei aur partile raporteaza moneda de plata la etalonul aur.Aceasta clauza este insa rar folosita pentru ca in prezent aurul e o marfa iar valoarea aurului poate inregistra fluctuatii importante pe piata. Preintampinarea riscurilor valutare se poate realiza si pe calea altor tehnici financiare: in contract se poate stabili un termen in cadrul caruia se va face plata. Debitorul avand posibilitatea sa grabeasca sau sa amane plata dupa cum moneda de cont este in proces de apreciere sau in proces de depreciere.

b.    Clauze care confera anumite optiunu creditorului

-clauza de optiune a monedei liberatorii

-clauza de optiune a locului de plata

Prin clauza de optiune a monedei liberatorii creanta este exprimata in mai multe monede la cursurile de schimb din momentul incheierii contractului, acordandu-se creditorului dreptul ca la scadenta sa aleaga moneda in care sa fie platit pretul. Toate monedele platite in contract sunt si unitati de cont. Clauza de optiune a locului de plata autorizeaza pe creditor sa incaseze la momentul platii valoarea creantei in locul pe care creditorul il alege dintre cele convenite in acest scop.Clauza de optiune a monedei liberatorii si a monedei de plata sunt folosite in contractele intrenationale.

c.     Clauza prin care poate fi prevenita escaladarea pretului marfii, serviciilor sau manoperei

Alaturi de clauzele monetare mentinerea valorii contractelor poate sa fie realizata si cu ajutorul calcularii si prin recalcularea sau postcalcularea pretului. Prin clauzele de recalculare pretul este raportat la valoarea unui produs de referinta determinat si se modifica de regula automat ori de cate ori valoarea etalonului adoptat se schimba. In cazul clauzelor de postcalculare a pretului pretul final este alcatuit din 2 componente: cheltuieli in natura, salariile si beneficiile debitorului. Post calcularea il indreptateste pe creditor sa solicite executarea lucrarii cu mijloacele tehnice cele mai moderne si sa controleze permanent facturile emise de furnizor, dar aceasta clauza nu e totusi recomandata pentru beneficiarul lucrarii, deoarece el va suporta in mod exclusiv riscurile de marire a preturilor.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani