NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE - PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI referatCapitolul I.


NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE
SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE


1. Notiunea de drepturi fundamentale

Drepturile si libertatile fundamentale ale omului si cetateanului constituie nu doar o realitate ci si o finalitate a intregii activitati umane, bineinteles a aceleia democratice si progresiste. De aici si atentia cuvenita care este acordata aproape peste tot in lumea actuala, problemelor teoretice si practice referitoare la drepturile omului, la protectia si respectul libertatilor fundamentale ale persoanei umane.

Problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si cetateanului este reglementata de dreptul constitutional in plan intern si este in acelasi timp obiect al reglementarilor de drept international public.

Conceptele de „drepturi ale omului” si „drepturi ale cetateanului” solicita o analiza atenta in interferenta, dar si in individualizarea lor, deoarece, ele se conditioneaza dar nu se suprapun in mod perfect. Conceptul drepturilor omului, astfel cum a fost elaborat pe plan international, serveste ca un important suport pentru fundamentarea ideii existentei drepturilor si libertatilor cetatenesti. Conceptul drepturilor omului are o semnificatie mult mai larga decat acela al drepturilor cetatenesti, deoarece drepturile omului sunt drepturi universal valabile, aplicabile tuturor fiintelor umane, in timp ce drepturile cetatenesti sunt, potrivit insasi denumirii lor, specifice unui anumit grup de oameni si anume cetatenii unui anumit stat.

O prima problema teoretica o constituie definirea drepturilor fundamentale cetatenesti.

Pentru definirea lor trebuie sa luam in consideratie ca:

a) sunt drepturi subiective;

b)   sunt drepturi esentiale pentru cetateni;

c)    datorita importantei lor sunt inscrise in acte deosebite, cum ar fi declaratii de drepturi, legi fundamentale (constitutii).

a) Drepturile fundamentale ale cetatenilor nu constituie o categorie de drepturi deosebite prin natura lor de celelalte drepturi subiective. La fel ca orice drepturi subiective ele constituie o anumita facultate (posibilitate) recunoscuta de dreptul obiectiv unei persoane de a adopta o anumita conduita juridica sau de a cere celuilalt sau celorlalte subiecte o atitudine corespunzatoare si de a beneficia de protectia si sprijinul statului in realizarea pretentiilor legitime.

b) Constatand ca drepturile fundamentale sunt drepturi subiective, nu inseamna ca se neaga utilitatea categoriei drepturilor fundamentale cetatenesti; aceasta deoarece desi nu au un specific propriu nici din punct de vedere al naturii juridice si nici al obiectului lor, drepturile fundamentale ale cetatenilor isi justifica pe deplin existenta ca o categorie distincta de celelalte drepturi subiective datorita importantei economice, sociale si politice pe care o au.

c) Deoarece au aceasta pozitie importanta in cadrul drepturilor subiective, drepturile fundamentale sunt cuprinse in textul Constitutiei, care le investeste cu garantii juridice speciale. Deoarece normele constitutionale se gasesc in fruntea ierarhiei celorlalte norme juridice, acestea trebuind sa fie conforme cu normele constitutionale, urmarea este ca drepturile fundamentale, deoarece sunt prevazute si garantate de Constitutie, se ridica prin forta lor juridica deasupra tuturor celorlalte drepturi subiective. Totodata astazi, sub forma de drepturi ale omului, drepturile fundamentale ale cetatenilor, spre deosebire de alte drepturi, isi gasesc ocrotire si in o serie de documente internationale, cum ar fi Declaratia universala a drepturilor omului si cele doua Pacte din 1966 adoptate de Adunarea Generala a O.N.U.

Tinand cont de cele precizate mai sus, prin notiunea de drepturi fundamentale cetatenesti se desemneaza acele drepturi ale cetatenilor care, fiind esentiale pentru existenta fizica, pentru dezvoltarea materiala si intelectuala a acestora, precum si pentru asigurarea participarii lor active la conducerea statului, sunt garantate de insasi Constitutia.

Conform unei alte definitii, foarte asemanatoare ,drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetatenilor, esentiale pentru viata, libertatea si demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalitatii umane, drepturi stabilite prin Constitutie si garantate prin Constitutie si legi.

Consideram ca o interesanta si completa definitie este si cea care considera drepturile omului ca fiind acele prerogative conferite de dreptul intern si recunoscute de dreptul international fiecarui individ, in raporturile sale cu colectivitatea si cu statul, ce dau expresie unor valori sociale fundamentale si care au drept scop satisfacerea unor nevoi umane esentiale si a unor aspiratii legitime, in contextul economico-social, politic, cultural si istoric, ale unei anumite societati.[5]

Colocviul de la Aix din 1981 a considerat ca, prin notiunea de drepturi fundamentale individuale trebuie sa se inteleaga „ ansamblul drepturilor si libertatilor recunoscute atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice (de drept privat si de drept public) in virtutea Constitutiei, dar si a textelor internationale, si protejate atat contra puterii executive, cat si contra puterii legislative de catre judecatorul constitutional (sau de catre judecatorul international)”.

Din punct de vedere al terminologiei se poate observa ca se folosesc frecvent termenii drept sau libertate. Spre exemplu Constitutia foloseste termenul drept, atunci cand consacra dreptul la viata si la integritate fizica si psihica (art.22), dreptul la aparare (art.24), dreptul la informatii (art.31), dreptul la invatatura (art.32), dreptul la ocrotirea sanatatii (art.33), etc. In acelasi timp Constitutia foloseste si termenul libertate atunci cand consacra libertatea individuala (art.23), libertatea de constiinta (art.29), libertatea de exprimare (art.30), libertatea intrunirilor (art.36), etc. Aceasta terminologie constitutionala desi astfel nuantata, desemneaza doar o singura categorie juridica si anume dreptul fundamental. Din punct de vedere juridic dreptul este o libertate, iar libertatea constituie un drept.

Constitutia Romaniei din 1991 reglementand drepturile fundamentale le cuprinde sub titlul “Drepturile si libertatile fundamentale” fara a preciza ca este vorba despre drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. Aceasta deoarece exercitarea celor mai multe drepturi fundamentale prevazute in acest titlu nu este conditionata de calitatea de cetatean roman. Bineinteles insa ca strainii si persoanele fara cetatenie (apatrizii) care se afla pe teritoriul Romaniei nu se bucura de acele drepturi si libertati prevazute de Constitutie si de legi, care, prin chiar natura lor, sunt strans legate de activitatea de cetatean al tarii noastre (spre exemplu, dreptul de a alege si de a fi ales). Insa, cetatenii straini si apatrizii beneficiaza de un drept specific conditiei lor: dreptul la azil politic, in situatia in care, ca urmare a persecutiilor la care sunt supusi in tarile lor de origine pentru activitatile lor politice democratice, se refugiaza pe teritoriul statului nostru. Acest drept consta in faptul ca cetatenii straini sau apatrizii sunt asimilati cu cetatenii romani din punctul de vedere al dreptului de a nu fi extradati.

Daca exista neconcordanta intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.


2. Scurt istoric privind evolutia drepturilor fundamentale

Primele documente constitutionale au aparut in Anglia, Magna Charta Libertatum – data de regele Ioan fara de Tara, in 1215, in urma rascoalei baronilor – avand intaietate in raport cu alte acte elaborate in acest domeniu. Punctul 39 al acestui document prevedea, spre exemplu, ca “Nici un om liber nu va fi arestat sau intemnitat, sau deposedat de bunurile sale, sau declarat in afara legii, sau exilat, sau lezat de orice maniera ar fi si noi nu vom purcede impotriva lui si nici nu vom trimite pe nimeni impotriva lui, fara o judecata loiala a egalilor sai, in conformitate cu legea tarii.”

Alt document important aparut in Anglia a fost Petitia drepturilor din 1628. Cele mai importante prevederi ale acestui act aveau ca obiect stabilirea de garantii impotriva perceperii impozitelor fara aprobarea Parlamentului, a confiscarii de bunuri si a arestarilor fara respectarea procedurii de judecata normala.

Tot in Anglia au fost elaborate alte doua acte importante: Habeas corpus (1679) si Bill-ul drepturilor (1689). In conformitate cu Habeas corpus, la solicitarea arestatului sau a oricarei alte persoane, tribunalul trebuia sa emita un mandat de aducere a arestatului, putand hotari ca urmare fie retrimiterea lui in inchisoare, fie punerea lui in libertate cu sau fara cautiune. Prin Bill-ul drepturilor a fost declarata ilegala orice preluare de bani pentru Coroana sau pentru folosul ei pentru o alta perioada de timp si in alte conditii de cele stabilite de Parlament.

Declaratia drepturilor din statul Virginia, din 1776, a consacrat principiul ca “toti oamenii sunt prin natura lor in mod egal liberi si independenti si au anumite drepturi innascute.”

Declaratia de independenta a S.U.A., din 14 iulie 1776 prevede si ea ca “oamenii au fost creati egali, ei fiind inzestrati de Creator cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se gasesc viata, libertatea si cautarea fericirii. Acest act consacra ideea ca toate guvernarile au fost stabilite de catre oameni tocmai in scopul garantarii acestor drepturi. “Oricand o forma de guvernare devine contrara acestui scop, poporul are dreptul de a o schimba sau de a o aboli si de a stabili un nou guvernamant

In timp ce declaratiile americane vorbesc in titlul si in textul lor exclusiv de drepturile omului, Declaratia franceza din 1789 face un pas inainte si se intituleaza Declaratia drepturilor omului si cetateanului. In chiar primul sau articol Declaratia stipuleaza ca “oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi fundate decat pe egalitatea comuna,” precizandu-se ca finalitatea asociatilor politice o constituie apararea drepturilor naturale si imprescriptibile ale omului: libertatea, proprietatea, siguranta si rezistenta impotriva asupririi. Conform mentalitatii revolutionarilor francezi de atunci, egalitatea era un drept innascut, menit sa se mentina dupa constituirea societatii civile. Insa viata in cadrul statal atrage dupa sine unele situatii specifice, cum ar fi instituirea unor functii sau a unor demnitati care nu sunt accesibile oricarui individ, ci doar celor care au calitatea de cetateni.

In tara noastra institutia drepturilor fundamentale a fost consfintita pentru intaia oara intr-o conceptie moderna in Constitutia din 1866. Aceasta a cuprins drepturile si libertatile cetatenilor intr-o abordare politico-juridica caracteristica gandirii politice si filozofice a Europei Occidentale din prima jumatate a secolului al XIX-lea. Titlul II al Constitutiei a fost intitulat in mod sugestiv “Despre drepturile romanilor” si a avut o importanta sociala si politica fundamentala, deoarece stipula – este adevarat, intr-o maniera declarativa, formala – drepturile de esenta democratica din acea vreme. Constitutia a consacrat, printre altele, libertatea de constiinta, a invatamantului, libertatea presei si a intrunirilor. Toti romanii erau declarati “egali inaintea legii si datori a contribui fara deosebire la darile si sarcinile publice.” Ea mai prevedea totodata faptul ca libertatea individuala este garantata, nimeni neputand fi arestat decat in baza unui mandat judecatoresc motivat, iar motivele trebuiau comunicate in momentul arestarii sau la cel mult 24 de ore dupa arestare. O mare importanta se acorda proprietatii private, exproprierile nefiind admise decat pentru cauze de utilitate publica si numai “dupa o dreapta si prealabila despagubire.”

Odata cu noile realitati si cu intregirea tarii dupa Marea Unire din 1918, in tara noastra a fost adoptata Constitutia din 1923, document ce a reprezentat un instrument juridic mult mai elaborat decat Constitutia din 1866 si care a fost orientata nemijlocit spre cerintele dezvoltarii societatii intr-un stat de drept. Referitor la drepturile si libertatile cetatenesti, aceasta a preluat prevederile Constitutiei din 1866 dar a adus unora dintre ele imbunatatiri substantiale. Constitutia a introdus principii noi fata de vechea Lege fundamentala, cum ar fi: consacrarea statului national unitar (art.1); inscrierea votului universal (art.64); instituirea senatorilor de drept (art.61); introducerea conceptului de proprietate ca functie sociala (art.17); angajamentul statului pentru protectia sociala (art.21); principiul legalitatii si domnia legii ca fundament al statului. Totodata, in art.8 se prevedea ca “toti romanii, fara deosebire de origine etnica, de limba sau de religie, sunt egali inaintea legii si datori a contribui fara deosebire la darile si sarcinile publice.” Conform art.21 al Constitutiei “toti factorii de productie se bucura de o egala protectie.”

Constitutia din 1923 a fost inlocuita la 20 februarie 1938, atunci cand a fost proclamata o noua Constitutie elaborata din initiativa regelui Carol al II-lea. Referitor la drepturile fundamentale ale cetatenilor, aceasta pastreaza spiritul reglementarilor Legii fundamentale anterioare. Constitutia din 1938 a instituit insa si unele modificari ale unor principii constitutionale, cum ar fi: accentuarea limitarii factorului individual in favoarea extinderii puterii Statului si concentrarea puterii politice in mainile Regelui.

Constitutiile socialiste din 1948, 1952 si 1965 au legalizat grave abateri de la principiile democratice, sistemul constitutional socialist roman avand urmatoarele trasaturi :

a)    renuntarea la principiul separatiei celor trei puteri si inlocuirea acestuia cu principiul unicitatii si deplinatatii puterii;

b)   inlocuirea pluralismului politic cu monopolul unui singur partid;

c)    subordonarea intregului aparat de stat partidului unic;

d)   concentrarea puterii de decizie statala – legislativa si executiva – in mainile unei elite restranse si influentarea de catre aceasta a puterii judecatoresti;

e)    restrangerea unor drepturi si libertati cetatenesti si subordonarea individului de catre stat;

f)      absolutizarea luptei de clasa si extinderea acesteia la toti oponentii clasei muncitoare, de fapt ai partidului unic;

g)    prezentarea intereselor de grup ca interese sociale ale intregii societati si dirijarea eforturilor tuturor fortelor sociale spre realizarea acestora, dar in beneficiul grupului politic minoritar;

h)   institutionalizarea interventiei si controlului statului asupra intregii vieti economice si social-politice;

i)      crearea unui nou tip de “democratie” considerat in mod demagogic superior democratiei parlamentare occidentale si atragerea formala a cetatenilor la actul de conducere politica la nivel central si local.

Astfel, pentru a exemplifica restrangerea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, grave prejudicii au fost aduse dreptului de proprietate. Constitutia din 1948 a utilizat doua importante instrumente juridice pentru transferul unor bunuri din proprietatea privata in proprietatea statului. Aceste doua instrumente au fost: nationalizarea si exproprierea. Nationalizarea era conceputa ca un procedeu juridic, prin care o clasa intreaga de mijloace de productie putea fi transferata, pe cale de lege, din proprietatea privata in proprietatea statului. Deosebindu-se de nationalizare, exproprierea era un procedeu juridic, prin care, pe calea unui act juridic individual al organului de stat competent, un bun determinat putea fi trecut pe cale silita, cu plata unei despagubiri, din proprietatea unei persoane determinate, in proprietatea socialista, in vederea efectuarii unei lucrari sau actiuni de utilitate publica.

Dreptul la viata – principalul drept al omului cu toata suita de drepturi adiacente, era grav incalcat. Astfel, desi se insista in mod demagogic asupra acestuia, regimul refuza in mod sistematic sa ratifice documentele internationale care interziceau pedeapsa cu moartea.

Un alt exemplu il constituie dreptul persoanei de a se deplasa si de a circula, acest drept suferind numeroase ingradiri atat in cea ce priveste deplasarea in interiorul tarii, cat si deplasarea in afara granitelor. In ceea ce priveste libertatea persoanei de a-si stabili domiciliul unde doreste, trebuie amintit Decretul nr.68 din 20 martie 1976, acesta nepermitand stabilirea domiciliului intr-un numar de 14 orase declarate orase mari.

Libertatea de asociere a fost limitata la organizatiile oficiale, orice alt tip de asociatie, contrara principiilor comunismului, fiind interzisa. Desi legea electorala admitea si sistemul de alegeri cu mai multi candidati pentru organele centrale si locale ale puterii, toti candidatii aflati in competitie trebuiau sa candideze de pe aceeasi platforma politica.APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


. Specificati care sunt cele doua ramuri ale dreptului care reglementeaza problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si cetateanului.

2. Comparati conceptele de „drepturi ale omului” si „drepturi ale cetateanului”.

3. Precizati care este specificul drepturilor fundamentale ale omului si cetateanului si in ce consta importanta lor comparativ cu celelalte drepturi subiective.

4. Definiti drepturile omului.

5. Comparati termenii de „drept” si „libertate” din punct de vedere constitutional.

6. Precizati care este dreptul specific conditiei de cetatean strain sau apatrid si in ce consta acesta.

7. Care sunt primele documente de drept constitutional aparute in Anglia si care erau principalele lor prevederi

8.Comparati declaratiile americane cu Declaratia franceza din 1789.

9.Care dintre constitutiile romane a consfintit pentru prima oara intr-o conceptie moderna drepturile omului si ce prevedea aceasta referitor la acest domeniu?

10. Specificati care sunt trasaturile specifice constitutiilor socialiste din 1948, 1952 si 1965.

11. Precizati care sunt cele doua instrumente juridice utilizate de Constitutia din 1948 pentru transferul unor bunuri din proprietatea privata in proprietatea statului si comparati-le.Capitolul II


CLASIFICAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR FUNDAMENTALEConstitutiile moderne urmaresc prin consacrarea drepturilor si libertatilor fundamentale sa stabileasca garantii cat mai eficiente pentru apararea persoanei umane si a vietii ei private, pentru participarea cetatenilor la viata politica si pentru dezvoltarea materiala si culturala a cetatenilor.

Pornind de la aceasta observatie, un apreciat profesor de drept constitutional propune o clasificare a drepturilor fundamentale insusita si de catre noi.

Astfel, o prima categorie de drepturi fundamentale va cuprinde acele drepturi care au drept obiect ocrotirea persoanei umane si a vietii ei private fata de orice amestec din afara. Din aceasta categorie fac parte urmatoarele drepturi: dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului si resedintei, secretul corespondentei si a celorlalte mijloace de comunicare, libertatea constiintei, dreptul la informatie. Drepturile fundamentale din aceasta prima categorie au o trasatura comuna si anume faptul ca ele pot fi exercitate independent de un raport social, in cadrul caruia alti cetateni sa fie implicati intr-o atitudine participativa. Cu alte cuvinte, ele pot fi exercitate in mod individual, motiv pentru care drepturile din prima categorie pot fi grupate sub denumirea de libertati individuale.

O a doua categorie de drepturi fundamentale are drept obiect asigurarea dezvoltarii materiale sau culturale a cetatenilor motiv pentru care acestea sunt cuprinse sub denumirea de drepturi social-economice. Fac parte din aceasta categorie urmatoarele drepturi: dreptul la munca, dreptul la ocrotirea sanatatii, dreptul la greva dreptul la proprietatea privata, dreptul de mostenire, dreptul la invatatura, dreptul celui vatamat intr-un drept al sau de o autoritate publica, liberul acces la justitie.

Cea de a treia categorie de drepturi fundamentale are ca obiect exclusiv asigurarea participarii cetatenilor la conducerea statului, cum ar fi: dreptul de a alege si de a fi ales in organele reprezentative locale sau nationale, de a vota in cadrul referendumurilor, etc. Datorita specificului, aceste drepturi constituie o categorie distincta de libertatile individuale si de drepturile social-economice, careia i s-a dat denumirea de drepturi politice.

A patra categorie de drepturi fundamentale se caracterizeaza prin faptul ca pot fi exercitate de cetateni, la alegerea lor, atat in vederea participarii lor la conducerea de stat, cat si in scopul asigurarii dezvoltarii lor materiale sau culturale. In aceasta categorie intra urmatoarele drepturi: libertatea de exprimare, libertatea cultelor, libertatea intrunirilor, dreptul de asociere, dreptul de petitionare. Datorita caracterului complex al obiectului lor, acestor drepturi li s-a dat denumirea de drepturi social-politice.

Aceste drepturi social politice garanteaza posibilitatea cetatenilor de a actiona fara constrangere in raporturile lor cu alti cetateni in limitele stabilite de lege. Ceea ce este specific pentru unele din aceste drepturi este faptul ca cetateanul nu le poate exercita de unul singur, cum este cazul drepturilor grupate in categoria libertati individuale, ci doar in concurs cu alti cetateni, care in acest mod isi exercita propriul lor drept fundamental (spre exemplu, dreptul de asociere). Datorita acestor caracteristici, drepturile din aceasta categorie sunt denumite si libertati publice.

In ceea ce priveste egalitatea in drepturi, aceasta trebuie considerata o categorie distincta de drepturi fundamentale cetatenesti, examinate pana acum, deoarece obiectul ei il constituie toate drepturile garantate de Constitutie si legi, asigurand aplicarea lor in conditii identice pentru toti cetatenii.


Libertatile individuale

Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica

Articolul 22 din Constitutie consacra trei drepturi fundamentale cetatenesti aflate intr-o stransa legatura. Aceste drepturi sunt dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si dreptul la integritate psihica.

Dreptul la viata presupune in primul rand, ca nici o persoana sa nu poata fi privata de viata sa in mod arbitrar, art.22, alin.(3) interzicand pedeapsa cu moartea . Pedeapsa cu moartea nu constituie doar o incalcare a drepturilor naturale ale omului, insa este in acelasi timp o cruzime ce rareori s-a dovedit dreapta. Mai mult, ea produce efecte ireparabile, istoria dovedind ca de foarte multe ori ca ea a fost efectul unor grave erori judiciare si ca nu intotdeauna a fost pedepsit ceea ce trebuia astfel pedepsit.

Aceasta interdictie este absoluta, nefiind admisa nici o exceptie.

In ceea ce priveste dreptul la integritate fizica si psihica, art.22, alin.(2), prevede ca nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman sau degradant. Orice atingere adusa integritatii persoanei trebuie sanctionata de lege, insa daca totusi aceasta se impune din considerente sociale, ea se face numai prin lege si in conditiile art.49 (spre exemplu, recoltarea de probe de sange pentru dovedirea intoxicatiei alcoolice, vaccinarea pentru combaterea unei epidemii, etc.).

O problema controversata este aceea de a sti cand incepe sa fie operant si cand inceteaza dreptul la viata si la integritate fizica. Astfel, daca se porneste de la conceptiile religioase, atunci intreruperile voluntare ale sarcinii nu ar trebui sa fie acceptate decat in cazuri extreme (spre exemplu, atunci cand viata mamei este in pericol). In sfarsit, daca dreptul la integritate fizica este prelungit si dupa moarte, preluarea autorizata in scopuri medicale de organe ale unor persoane decedate ar fi ilegala, la fel ca si utilizarea pentru disectii a cadavrelor.

Un corolar al dreptului la viata si la integritate fizica si psihica il constituie si dreptul fundamental prevazut de art.26, adica dreptul la viata intima, familiala si privata. Textul legii fundamentale obliga autoritatile statului la respectul vietii intime, familiale si private si la ocrotirea impotriva oricaror atingeri din partea oricarui subiect de drept. Astfel, nimeni nu poate sa se amestece in viata intima, familiala sau privata a persoanei fara a avea consimtamantul acesteia, consimtamant care trebuie sa fie liber exprimat. In acest sens:

judecatorii au obligatia de a declara sedinta secreta e judecata in procesele in care publicitatea ar afecta viata intima, familiala si privata;

se considera atentat la viata intima a persoanei ascultarea, inregistrarea sau transmiterea imaginilor sau a valorilor unei persoane, fara consimtamantul acesteia;

este interzisa, de asemenea, aducerea la cunostinta publica a aspectelor din viata conjugala a persoanelor.

Alin.2 al aceluiasi articol consacra dreptul fiecarei persoane fizice de a dispune de ea insasi, cu conditia de a nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri. Potrivit cu aceasta consacrare constitutionala :

numai persoana poate dispune de fiinta sa, de integritatea sa fizica si de libertatea sa;

persoana are dreptul de a dispune de corpul sau;

in virtutea acestui drept, persoana are dreptul de a participa ca subiect de anchete, investigatii, cercetari sociologice, psihologice, medicale, stiintifice si de a accepta transplantul de organe si tesuturi.

Dreptul persoanei de a dispune de corpul sau nu se confunda cu dreptul de sinucidere.

Ca si alte drepturi sau libertati fundamentale si dreptul persoanei de a dispune de ea insasi comporta anumite limite. Aceste limite privesc:

examenul sanatatii impus pentru angajarea in munca sau in vederea incheierii casatoriei;

examenele medicale pentru combaterea bolilor venerice si a toxicomaniei;

vaccinarile obligatorii.

Libera circulatie

Acest drept fundamental, prevazut de art.25, vizeaza nu numai posibilitatea de miscare a cetateanului roman pe intregul teritoriu al statului, fara nici o restrictie, dar si alte cateva prerogative care, in sfarsit, au dobandit consistenta: libertatea de circulatie in strainatate, libertatea de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara, libertatea de a emigra, precum si de a reveni in tara.

Cu toate acestea, libera circulatie nu poate fi absoluta, ea trebuind sa se desfasoare conform unor reguli, cu respectarea unor conditii cerute de lege. Exercitarea acestui drept fundamental poate face obiectul unor restrictii daca se cere evitarea unui pericol grav care ameninta ordinea constitutionala; pentru prevenirea riscului raspandirii unei epidemii, precum si pentru evitarea consecintelor unei calamitati naturale.

In ceea ce priveste libertatea de circulatie in afara tarii, Constitutia desi o garanteaza, este evident ca statul roman nu este in masura sa impiedice restrangerea de catre un stat strain a dreptului de circulatie pe propriul teritoriu. In astfel de conditii, tot ceea ce statul roman poate garanta cetatenilor sai este dreptul la obtinerea unui pasaport.

Siguranta.

Acest drept fundamental este numit de catre englezi “habeas corpus”, ei intelegand prin aceasta sintagma garantia oferita de Constitutie fiecarui cetatean, conform careia o data retinut sau arestat, acesta va fi prezentat fara intarziere unui juriu chemat sa se pronunte fie pentru mentinerea invinuitului in stare de detentie, fie pentru punerea acestuia in libertate.

Astazi prin siguranta ca drept fundamental se intelege garantia data de Constitutie cetatenilor si tuturor persoanelor care se afla pe teritoriul statului impotriva oricaror forme abuzive de represiune si in special, impotriva oricaror masuri arbitrare ale organelor de stat avand ca obiect privarea lor de libertate prin arestare sau detentie.

Acest drept fundamental este prevazut in art.23 al Constitutiei care stipuleaza:

(1) – Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.

(2) – Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege.

(3) – Retinerea nu poate depasi 24 de ore.

(4) – Arestarea se face in temeiul unui mandat emis de magistrat, pentru o durata de cel mult 30 de zile. Asupra legalitatii mandatului, arestatul se poate plange judecatorului care este obligat sa se pronunte prin hotarare motivata. Prelungirea arestarii se aproba numai de instanta de judecata.

(5) – Celui retinut sau arestat i se aduc de indata la cunostinta, in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta numai in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.

(6) – Eliberarea celui retinut sau arestat este obligatorie daca motivele acestor masuri au disparut.

(7) – Persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.

(8) – Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.

(9) – Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita decat in conditiile si in temeiul legii;

Siguranta ca drept fundamental se bazeaza pe cateva principii esentiale ale dreptului, cum ar fi:

principiul legalitatii incriminarilor si pedepselor;

principiul independentei justitiei;

garantarea dreptului la aparare;

interdictia infiintarii de jurisdictii de exceptie: “este interzisa infiintarea de instante extraordinare” (art.125 din Constitutie).

principiul neretroactivitatii: “legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile” (art.15 alin.2 din Constitutie).

Inviolabilitatea domiciliului si a resedintei.

Acest drept fundamental este reglementat in art.27 al Constitutiei si garanteaza indivizilor posibilitatea de a-si folosi nestingheriti locuinta, astfel incat nimeni sa nu poata patrunde in domiciliul sau resedinta lor fara ca ei sa permita acest lucru.

Conform alin.(2) al art.27, exista anumite situatii cand se poate deroga prin lege de la aceasta regula si anume:

pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

pentru inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;

pentru apararea sigurantei nationale sau a ordinii publice;

pentru prevenirea raspandirii unei epidemii.

Avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiilor, Constitutia precizeaza care este autoritatea competenta care le poate ordona, precum si procedura de efectuare. In ceea ce priveste autoritatea competenta a le ordona, aceasta este numai magistratul, adica judecatorul sau procurorul.

Se mai specifica si faptul ca sunt interzise perchezitiile in timpul noptii, exceptie facand delictul flagrant. Aceasta se explica prin faptul ca o actiune a autoritatilor publice, legala desigur, trebuie sa se efectueze ziua, o perchezitie efectuata noaptea fiind de natura a produce efecte nedorite nu numai pentru persoana in cauza, ci si pentru familia acesteia si eventual si pentru vecini. Motiv pentru care, textul constitutional le interzice. Tratamentul juridic al delictului flagrant este insa diferit, in astfel de situatii interesul justitiei avand prioritate.


Secretul corespondentei

Prin secretul corespondentei se urmareste sa se protejeze posibilitatea fiecarei persoane de a-si comunica prin scris, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare opiniile si gandurile sale, fara ca acestea sa-i fie cunoscute de altii, facute publice sau cenzurate.

Din prevederile art.28 reiese ca sunt obligati sa respecte secretul corespondentei atat persoanele fizice si juridice cat si autoritatile publice. Totodata rezulta ca nimeni nu poate retine, deschide, citi distruge, da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata, avand obligatia de a o restitui destinatarului daca din intamplare a intrat in posesia ei. De asemenea, nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau de a divulga continutul convorbirii telefonice de care a luat cunostinta intamplator.

Trebuie insa precizat ca exercitiul acestui drept poate comporta o restrangere necesara in interesul justitiei, sau mai precis in scopul descoperirii infractorilor. Acest drept recunoscut magistratilor de a retine, citi si folosi in proces corespondenta care vine sau pleaca de la persoanele invinuite de savarsirea unor infractiuni, trebuie sa fie consacrat de lege, efectuat dupa o procedura stricta si doar pe baza de ordonante scrise, cu respectarea celorlalte drepturi ale persoanei.

Libertatea de constiinta.

Aceasta libertate confera fiecarei persoane dreptul de a avea orice opinie sau credinta ca si cel de a nu avea vreo credinta, persoana respectiva neputand fi constransa sa faca un act potrivnic convingerilor sale. O forma a libertatii de constiinta o constituie libertatea religioasa. Prin aceasta se intelege garantia data de Constitutie persoanelor de a nu putea fi constranse sa impartaseasca o credinta pe care nu o au sau alta decat cea pe care o au.

De regula, conceptiile despre lume sunt fie teiste, fie ateiste. Constiinta omului nu poate si nu trebuie sa fie directionata prin presiuni administrative, ea trebuind sa fie rezultatul libertatii de a gandi si de a-si exterioriza gandurile.

Referitor la libertatea de constiinta, art.29 al Constitutiei prevede urmatoarele:

(1) – Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale.

(2) – Libertatea de constiinta este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spiritul de toleranta si de respect reciproc.

(6) – Parintii adoptivi sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine.

Alin.(6) al acestui articol reflecta in mod firesc faptul ca educatia si cresterea copiilor in familie se fac in concordanta cu ideile si conceptiile parintilor, filiatia fiind prin ea insasi o relatie spirituala, parintii avand raspunderea morala, sociala si adeseori juridica pentru faptele si actele copiilor lor minori.

Dreptul la informatie

Dreptul la informatie este considerat un drept fundamental intrucat dezvoltarea spirituala a omului precum si exercitarea libertatilor consacrate prin Constitutie implica si posibilitatea de a avea acces la informatii si date referitoare la viata sociala, economica, stiintifica, politica si culturala.

Consacrand in art.31 dreptul la informatie, Constitutia stabileste si unele obligatii in sarcina autoritatilor statului:

de a informa corect cetatenii asupra problemelor publice, dar si a celor de ordin personal;

de a asigura prin serviciile publice de radio si de televiziune dreptul la antena;

de a asigura protectia tinerilor si siguranta nationala;

Trebuie insa precizat ca dreptul la informatie se refera numai la informatiile de interes public. De aici se poate trage concluzia ca acest drept nu presupune si accesul la informatii cu caracter secret, nici obligatia pentru autoritatile statului de a oferi astfel de informatii.


Drepturi social-economice

Dreptul la munca

Articolul 38 din Constitutie consacra un drept fundamental cetatenesc in temeiul caruia fiecarui cetatean i se asigura posibilitatea de a-si alege profesia si locul de munca, precum si de a desfasura, potrivit pregatirii si capacitatii sale, in conditii corespunzatoare de securitate si igiena, o activitate in domeniul economic, administrativ, social sau cultural remunerata echitabil.

Consacrand libertatea alegerii profesiei si a locului de munca, Constitutia exclude munca fortata. Potrivit art.39, nu constituie insa munca fortata:

serviciul cu caracter militar sau activitatile desfasurate in locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu presteaza serviciul militar obligatoriu din motive religioase;

munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate conditionata;

prestatiile impuse in situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege

Dreptul la munca presupune si obligatia statului de a lua masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent (art.43).

Totodata. dreptul la munca implica si obligatia pentru stat de a legifera si de a aplica masuri prin care sa se asigure securitatea si igiena muncii, repaosul saptamanal, concediul de maternitate platit, ajutorul de somaj, dreptul la pensie, etc.

Art.38 alin. (5) consacra dreptul la negocieri colective si caracterul obligatoriu al conventiilor colective, fapt ce reflecta rolul tot mai important ce le revine sindicatelor in lumea moderna.

Dreptul la ocrotirea sanatatii

Constitutia asigura fiecarei persoane, independent de calitatea de angajat, dreptul la ocrotirea sanatatii (art.33 alin.1).

Acest drept fundamental tine seama de standardele actuale de viata, prin continutul sau asigurand indivizilor pastrarea si dezvoltarea calitatilor lor fizice si mentale, care sa le ingaduie o cat mai eficienta participare la viata economica sociala politica si culturala.

Totodata, art.33 impune si unele obligatii ferme in sarcina statului, aceste trebuind sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice (alin2).

Impunandu-se obligatii pentru autoritatile statului, este firesc sa se impuna autoritatii legislative misiunea de a reglementa unele domenii cum ar fi: asistenta medicala, asigurarile sociale precum si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale. Tot legea urmeaza sa reglementeze controlul exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor paramedicale.

Dreptul la greva

Prin greva se intelege incetarea colectiva si voluntara a muncii de catre salariati, fiind o masura de presiune economica temporara folosita in scopul imbunatatirii conditiilor de munca si de viata a acestora.

Exercitarea dreptului la greva intervine atunci cand celelalte mijloace de rezolvare a conflictului de munca nu au dat rezultate, fiind astfel ultima solutie, prin care patronatul poate fi convins sa satisfaca revendicarile salariatilor. Succesul grevei depinde de intelegerea prealabila a muncitorilor de a inceta lucrul pe o anumita perioada de timp si totodata de posibilitatile lor materiale de a o continua.

Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca prevede urmatoarele:

greva constituie o incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate si poate fi declarata pe toata durata desfasurarii conflictelor de interese;

greva poate fi declarata numai daca, in prealabil, au fost epuizate posibilitatile de solutionare a conflictului de interese prin procedurile prevazute de lege si daca momentul declansarii a fost adus la cunostinta conducerii unitatii de catre organizatori cu 48 de ore inainte;

hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese, cu acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respective;

grevele pot fi de avertisment, propriu-zise si de solidaritate. Greva de avertisment nu poate avea o durata mai mare de doua ore, daca se face cu incetarea lucrului si trebuie, in toate cazurile, sa preceada cu cel putin 5 zile greva propriu-zisa. Greva de solidaritate poate fi declarata in vederea sustinerii revendicarilor formulate de salariatii din alte unitati. Aceasta nu poate avea o durata mai mare de o zi si trebuie anuntata in scris conducerii unitatii cu cel putin 48 de ore inainte de incetarea lucrului;

sindicatele reprezentative sau dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor sunt responsabile de organizarea grevelor si ii reprezinta pe grevisti pe toata durata grevei, in relatiile cu unitatea, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, in cazurile in care se solicita suspendarea sau incetarea grevei;

in situatia in care dupa declansarea grevei, jumatate din numarul salariatilor care au hotarat declansarea grevei renunta la greva, aceasta inceteaza.

In legatura cu organizarea si desfasurarea grevelor, legea stabileste urmatoarele reguli:

participarea la greva este libera, nimeni nu poate fi constrans sa participe sau sa refuze sa participe la greva;

pe durata grevei, conducerea unitatii nu poate fi impiedicata sa isi desfasoare activitatea de catre salariatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia; conducerea unitatii nu poate incadra salariati care sa ii inlocuiasca pe cei aflati in greva;

pe durata grevei organizatorii sunt obligati sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata si pentru sanatatea oamenilor;

pe durata grevei, salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, cu exceptia drepturilor salariale.

Dreptul la greva este reglementat de art.40 al Constitutiei iar in spiritul acestui articol pot fi aduse doua categorii de limitari exercitarii dreptului la greva.

O prima categorie de limitari priveste scopul grevei, el nu poate fi decat apararea intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor. In consecinta sunt interzise grevele care au un caracter politic.

Cea de a doua categorie de limitari este determinata de considerente legate de necesitatea mentinerii ordinii publice precum si de garantarea asigurarii serviciilor esentiale pentru societate. De multe ori se considera ca greva functionarilor publici este ilicita pentru ca ea vine in contradictie cu notiunea de serviciu public si mai ales cu principiul continuitatii serviciilor publice.

In legatura cu aceasta, Legea nr.168/1999 stabileste ca nu pot declara greva: procurorii, judecatorii, personalul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si a unitatilor din subordinea acestor ministere, personalul Serviciului Roman de Informatii, al Serviciului de Informatii Externe, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, personalul militar incadrat in Ministerul Justitiei, precum si cel din unitatile din subordinea acestuia; personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu pot declara greve din momentul plecarii in misiune si pana la terminarea acesteia.

De asemenea, in unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, in unitatile de transporturi pe caile ferate, in unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, greva este permisa cu conditia ca organizatorii si conducatorii grevei sa asigure serviciile esentiale, dar nu mai putin de o treime din activitatea normala, cu satisfacerea necesitatilor minime de viata ale comunitatilor locale.

Dreptul de proprietate privata

In sistemul nostru de drept, proprietatea este publica sau privata.

Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. Rezulta ca ele sunt scoase din circuitul civil, neputand fi instrainate. In conditiile legii, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate (art.135, alin.5).

Referitor la proprietatea privata art.135 alin.(6) prevede ca ea este inviolabila, adica un bun dobandit in mod legal face parte definitiv din patrimoniul proprietarului, o lege ulterioara putand cel mult sa modifice conditiile in care acesta isi exercita dreptul, dar nu sa-i afecteze insasi substanta.

Proprietatea privata poate avea ca obiect orice bun, bineinteles cu excluderea celor ce nu pot fi decat in proprietate publica. Astfel, nu pot forma obiectul dreptului de proprietate privata urmatoarele bunuri: bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege.

In opozitie cu proprietatea publica, proprietatea privata nu este exclusiva. Ea poate sa apartina oricarui subiect de drept – cetatenilor, organizatiilor sociale, cu conditia sa fie persoane juridice, deoarece doar in aceasta calitate pot fi tutelare de patrimoniu (societati comerciale, fundatii, etc.) statului, comunei, orasului sau judetului, cetatenilor straini si apatrizilor (cu exceptia dreptului de proprietate asupra pamantului).

Exercitiul dreptului de proprietate privata este supus potrivit Constitutiei la doua limitari principale, dupa cum stipuleaza art.41:

pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte forme imputabile autoritatii;

dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

Constitutia stabileste doua garantii principale care au menirea sa ocroteasca dreptul de proprietate privata. Astfel art.41 prevede ca:

nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire;

averea dobandita licit nu poate fi confiscata, iar caracterul licit al dobandirii se prezuma.

Dreptul la mostenire

Conform art.42 al Constitutiei, dreptul la mostenire este garantat. Acest drept este urmarea fireasca a dreptului de proprietate privata deoarece prin acest drept se asigura continuarea calitatii de proprietar de catre succesorii fostului proprietar decedat.

Dreptul la invatatura

Potrivit art.32 din Legea fundamentala dreptul la invatatura este asigurat prin obligatia statului de a organiza invatamantul general obligatoriu, invatamantul liceal si cel profesional, invatamantul superior si alte forme de instructie si de perfectionare. Deci, fiecare cetatean are posibilitatea sa isi aleaga asezamantul scolar sau profesional la care intelege sa se instruiasca.

Constitutia stabileste principiul conform caruia invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana. De la acest principiu, Constitutia admite doua exceptii:

in conditiile legii, invatamantul se poate desfasura si intr-o limba de circulatie internationala;

persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul de a invata limba lor materna si de a putea fi instruite in aceasta limba, urmand ca legea sa stabileasca modalitatile de exercitare a acestui drept,

Conform Constitutiei, invatamantul de toate gradele poate fi de stat sau particular.

Daca referitor la invatamantul particular, Constitutia prevede doar ca acesta se organizeaza si se desfasoara in conditiile legii, pentru invatamantul de stat ea a consacrat unele reguli specifice, dupa cum urmeaza:

invatamantul de stat este gratuit, potrivit legii, adica in cadrul acestei forme de invatamant nu pot fi percepute taxe de examene si nici taxe de frecventa;

in scolile de stat, invatamantul religios este organizat si garantat prin lege. Insa, in cadrul acestei reguli, notiunea de scoala cuprinde doar invatamantul general si preuniversitar, aceasta deoarece in tara noastra nu exista traditia organizarii invatamantului religios in institutiile de invatamant superior.

Conform alin. (6) al art.32, autonomia universitara este garantata, adica fiecare institutie de invatamant superior are libertatea de a-si alege propria conducere, de a-si stabili programele de invatamant si de a hotari in mod independent asupra modului de folosire a resurselor ei financiare.

Prevederile constitutionale si-au gasit o ampla dezvoltare in Legea invatamantului (nr.84/1995). Potrivit acesteia:

in Romania invatamantul constituie o prioritate nationala;

invatamantul urmareste realizarea idealului educational (ce consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative) intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti;

dreptul la invatatura se fundamenteaza pe dreptul egal de acces la toate nivelurile si formele de invatamant „indiferent de conditia sociala si materiala de sex, religie, nationalitate, apartenenta politica si religioasa”;

sistemul national de invatamant include mai multe trepte de formare educationale si anume: invatamantul liceal, postliceal si invatamantul superior;

invatamantul special organizat pentru prescolarii si elevii avand anumite deficiente se organizeaza in unitati de invatamant special, in grupe si clase speciale din unitati prescolare si scolare obisnuite, sau in unitati de invatamant obisnuite, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;

invatamantul nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor promovate de partide sau alte formatiuni politice;

de asemenea, legea invatamantului interzice in spatiile destinate procesului de invatamant si cercetare, activitatile care incalca normele generale de moralitate.

Liberul acces la justitie

Liberul acces la justitie desi nu este reglementat de Constitutie in capitolul “Drepturile si libertatile fundamentale”, totusi trebuie considerat a fi un drept fundamental deoarece el se analizeaza ca o facultate de vointa garantata indivizilor de Legea fundamentala, facultate careia ii corespunde obligatia pentru stat de a desfasura o activitate jurisdictionala.[21]

Articolul 21 al Constitutiei prevede:

(1) – orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime;

(2) – nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.

Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica

Constitutia din 1991, conditioneaza exercitarea acestui drept prevazut de art.38 de urmatoarele cerinte:

a)    Trebuie sa se faca dovada vatamarii unui drept subiectiv al unei persoane.

b)   Vatamarea dreptului subiectiv trebuie sa fie cauzata de o autoritate publica, in sensul acestui articol prin autoritate publica intelegandu-se oricare dintre organele statului.

c)    Vatamarea dreptului subiectiv sa se fi produs printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri.

Textul nu se refera la actele administrative emise numai de catre autoritatile administrative, ci la toate actele administrative emise de autoritatile publice, fara deosebire de natura lor judiciara.

Articolul 48 stipuleaza si pretentiile pe care le poate formula cetateanul, acestea fiind: recunoasterea dreptului pretins, anularea actului, repararea pagubei.


Drepturile politice.

In aceasta categorie sunt incluse acele drepturi ale cetatenilor romani care au ca obiect exclusiv participarea cetatenilor romani la conducerea statului. Ea include urmatoarele drepturi:

dreptul de a vota reprezentanti in Parlament;

dreptul de a-l vota pe Presedintele Republicii;

dreptul de a initia, impreuna cu numarul de cetateni cu drept de vot prevazut de art.73 al Constitutiei si in conditiile acolo stabilite, adoptarea, modificarea sau abrogarea unei legi ordinare sau organice;

dreptul de a initia, impreuna cu numarul de cetateni cu drept de vot prevazut de art.146 al Constitutiei si in conditiile acolo stabilite, revizuirea Constitutiei;

dreptul de a vota reprezentantii in consiliile locale si judetene;

dreptul de a vota primari in comune si orase;

dreptul de a fi ales deputat sau senator, presedinte al tarii, membru in consiliile locale sau primar in comune si orase.

Articolul 34 al Constitutiei prevede ca cetatenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.

La fel ca si dreptul de vot, dreptul de a fi ales apartine numai cetatenilor romani. Daca pentru dreptul de vot limita minima de varsta este de 18 ani, pentru a fi ales, aceasta varsta este sensibil mai ridicata. Acest fapt se explica prin importanta unor demnitati publice si prin responsabilitatea care le revine celor desemnati sa guverneze, responsabilitate care cere un suport de credibilitate si in experienta practica si in maturitatea candidatilor. In acest sens, art.35 din Constitutie stabileste doua limite minime de varsta, dupa cum urmeaza

varsta de 23 de ani impliniti, pana la ziua alegerilor inclusiv, pentru candidatii ce vor sa fie alesi in Camera Deputatilor sau in organele locale

varsta de cel putin 35 de ani pentru candidatii ce vor sa fie alesi in Senat sau in functia de Presedinte al Romaniei.


Drepturi social-politice

Libertatea de exprimare

Libertatea de exprimare prevazuta de art.30 al Constitutiei reprezinta posibilitatea persoanei fizice de a-si exprima prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public gandurile, opiniile, credintele religioase si creatiile spirituale de orice fel.

Mijlocul cel mai des folosit pentru ingradirea libertatii de exprimare a fost si este cenzura, fapt pentru care conform alin.2 cenzura de orice fel este interzisa. De asemenea, prin alin, (4) este interzisa suprimarea publicatiilor.

Libertatea de exprimare are un continut complex care cuprinde atat un aspect spiritual cat si un aspect material, acest lucru implicand si libertatea de a infiinta publicatii.

Pentru garantarea libertatii de exprimare, legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii. Impunerea transparentei financiare nu face decat sa intareasca exercitiul efectiv al acestei libertati, in fond cerandu-se sa fie cunoscuti de public conducatorii reali ai intreprinderilor de presa, conditiile finantarii ziarelor, tranzactiile financiare ale caror obiect pot fi.

Libertatea de exprimare nu este insa absoluta, ea fiind supusa anumitor limite. Astfel, dispozitiile constitutionale interzic acele exprimari care urmaresc prejudicierea demnitatii, onoarei, vietii particulare a persoanei si dreptul sau la propria imagine; defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial; manifestari obscene, contrare bunelor moravuri. Din aceasta rezulta ideea de ocrotire a unor importante valori umane, statale, publice.Textul constitutional stabileste ca raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestarii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. In ceea ce priveste ordinea in care se raspunde, ea este cea stabilita prin textul constitutional.

Referitor la raspunderea pentru delictele de presa, aceasta va fi stabilita prin lege. Constitutia nu putea stabili detalii, raspunderea penala pentru savarsirea unui delict avand caracter eminamente personal.

Libertatea cultelor

Alaturi de libertatea de constiinta, Constitutia prin art.29, alin.(3), (4), (5) garanteaza si libertatea cultului religios

In ceea ce priveste cultele religioase, trebuie observat ca termenul cult are doua acceptiuni. Conform primei acceptiuni, prin cult se intelege o asociatie, o organizatie religioasa, iar conform celei de-a doua ritualul practicat. In ambele acceptiuni, insa, cultul religios inseamna exteriorizarea unei credinte religioase atat prin unirea celor de aceeasi credinta intr-o asociatie religioasa (biserica, cult), cat si prin ritualurile cerute de acea credinta religioasa, cum ar fi procesiunile, adunarile religioase etc.

Fata de credinta religioasa care constituie un element psihic, intern, cultul religios reprezinta o exteriorizare a ideilor religioase.

Reglementarea libertatii cultelor poate avea loc in parametrii mai multor sisteme, dintre care principalele sunt urmatoarele:

a)    Regimul teocratic, conform caruia biserica detine suprematia in raport cu puterea de stat laica. Aceasta a fost mult timp pozitia dominanta pe care si-a arogat-o biserica romano-catolica.

b)   Regimul cesaro-papal, in cadrul caruia seful politic laic este in acelasi timp si seful bisericii. Acest regim este specific raporturilor dintre Coroana britanica si biserica anglicana.

c)    Regimul concordatelor, potrivit caruia relatiile dintre stat si biserica sunt reglementate pe calea unei conventii (concordat) intervenita intre cele doua parti. Astfel de concordate sunt intalnite intre biserica romano-catolica si diferite state

d)   Regimul separatiei bisericii de stat, potrivit caruia statul are obligatia de a se abtine de la orice amestec in organizarea si functionarea cultelor, dupa cum si acestora le este interzis orice amestec in treburile statului.

In ceea ce priveste Constitutia Romaniei, in art.29 alin.(5) este prevazuta autonomia cultelor religioase fata de stat si faptul ca acestea se bucura de sprijinul statului, prin inlesnirea asistentei religioase in armata, in spitale, in penitenciare, in azile si orfelinate.

Constitutia impune totodata si cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc intre credinciosii apartinand diferitelor culte religioase, ca si intre credinciosi si necredinciosi.

Pentru asigurarea linistii si pacii intre cultele religioase, prin alin. (4) Constitutia interzice, in relatiile dintre culte, orice forme, mijloace, acte sau actiuni de invrajbire religioasa.

Libertatea intrunirilor

Libertatea intrunirilor reprezinta un drept fundamental care consta in posibilitatea pe care o au oamenii de a se intruni in reuniuni publice sau private in scopul de a-si exprima opiniile, gandurile, credintele.

Aceasta libertate poate fi concretizata prin mai multe forme si mijloace, cum ar fi: mitingurile demonstratiile, procesiunile

Orice intrunire, in sensul legii, presupune o legatura cat de firava intre participanti, o intentie comuna si totodata un minimum de organizare. Aceste trasaturi prezinta importanta din punct de vedere juridic atunci cand se pun probleme de autorizare prealabila, de desfasurare sau de raspundere. Aceste trasaturi deosebesc intrunirile de gruparile sau aglomerarile intamplatoare de persoane.

Articolul 36 al Constitutiei consacra trei reguli in legatura cu intrunirile si anume: libertatea intrunirilor, caracterul pasnic al intrunirilor si interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme.

Cadrul juridic legal prin care se exercita libertatea cetatenilor de a-si exprima opiniile in cadrul unor adunari publice il reprezinta Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.

Potrivit acestei legi:

libertatea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa la acestea este garantata de lege;

asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara nici un fel de arme, in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber, numai, dupa declararea prealabila;

adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa se stanjeneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, functionarea institutiilor publice si private, a celor de invatamant, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurilor acestora ori ale domeniului public;

sunt interzise adunarile publice prin care se urmareste: propagarea ideilor totalitare, de natura fascista, comunista, rasista, sovina sau ale oricaror organizatii terorist-diversioniste; organizarea unei lovituri e stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale; incalcarea ordinii, sigurantei sau moralitatii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora.

Dreptul de asociere

Dreptul de asociere prevazut de art.37 nu trebuie confundat cu libertatea de intrunire, aceasta deoarece spre deosebire de intruniri, care sunt adunari cu caracter ocazional de persoane intre care nu se creeaza legaturi juridice cu caracter permanent, asociatiile sunt grupari cu caracter durabil, constituite in vederea realizarii unui scop permanent si care functioneaza conform anumitor reguli acceptate de membrii lor.[28]

Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate si in alte forme de asociere.

Partidele politice contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetatenilor, respectand suveranitatea nationala, integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratice. In consecinta, partidele – sau celelalte organizatii care, prin scopurile ori activitatea lor, sunt contrare pluralismului politic, principiilor statului de drept ori suveranitatii, integritatii sau independentei Romaniei sunt neconstitutionale.

Constitutia prevede ca nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica. Aceasta deoarece serviciile publice nu au voie sa faca nici o diferentiere intre cei carora le furnizeaza prestatii, pe motive politice. In fine aceeasi Constitutie stabileste ca asociatiile cu caracter secret sunt interzise, urmarindu-se astfel protejarea valorilor democratice fata de unele forte obscure care ar dori sa atenteze la ele.

Dreptul de petitionare

Dreptul de petitionare a fost reglementat ca drept fundamental in art.47 al Constitutiei. Acest drept garanteaza cetatenilor posibilitatea de a se adresa cu petitii autoritatilor statului, acestea avand obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii:

Petitiile adresate autoritatilor statului se fac doar in numele petitionarilor sau in numele colectivelor pe care le reprezinta. De aici si consecinta ca orice petitie trebuie semnata si deci trebuie sa contina datele de identitate ale petitionarului.

Din punct de vedere juridic, petitiile pot imbraca cel putin patru forme si anume: cereri, reclamatii, sesizari si propuneri.

Reglementarea data de Constitutie are un caracter deosebit de larg. Aceasta se exprima prin faptul ca petitiile cetatenilor privesc nu numai valorificarea unor drepturi, ci si a unor simple interese personale. Prin urmare, chiar daca un interes personal, nefiind ocrotit prin posibilitatea sanctionata de lege de a cere unui tert indeplinirea unei actiuni sau o abstentiune, nu constituie un drept subiectiv, el poate fi totusi aparat prin intermediul dreptului de petitionare.

Pe de alta parte, caracterul extins al reglementarii constitutionale isi gaseste expresie si in faptul ca, petitiile pot avea ca obiect nu numai drepturi si interese personale, ci si drepturi si interese colective.

Scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare consacrata de alin. (3) asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline.


Egalitatea in drepturi

Egalitatea, asa cum este definita de Constitutie constituie o garantie pentru toate drepturile subiective, fie ele prevazute de Legea fundamentala, fie de legi sau alte acte normative.[30]

Articolul 16 al Constitutiei prevede in alin. (1) ca toti cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Acelasi articol stabileste ca nimeni nu este mai presus de lege (alin.2).

Aceasta egalitate include toate domeniile in care persoana isi poate desfasura activitatea, indiferent daca ele vizeaza viata sociala, economica, juridica, politica sau culturala. In aceste domenii, nici prin legi sau alte acte normative, nici prin acte de aplicare a normelor juridice, nu este admisa vreo discriminare intre cetateni, care in conditii identice trebuie tratati in mod identic.

Articolul 4 alin.2 din Constitutie stabileste ca Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Constitutia cuprinde pe langa aceasta formulare generala si cateva aplicatii particulare ale principiului egalitatii in drepturi.

O prima aplicatie particulara o constituie situatia creata de art.59 alin.(2), acesta oferind minoritatilor nationale posibilitatea de a se afirma pe plan politic. Conform acestui articol, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care nu intrunesc in alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate in Parlament, au dreptul la cate un loc de deputat, in conditiile legii electorale. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie.

Cea de a doua aplicatie particulara se refera la pozitia in stat si societate a femeii. Datorita constitutiei sale biologice si a rolului pe care il are in societate, femeia, pentru a fi pusa intr-o situatie de egalitate cu barbatul nu este suficient sa se bucure de aceleasi drepturi ca acesta, fiind necesar sa i se dea din anumite puncte de vedere o ocrotire speciala: concedii de maternitate, un regim special de munca pentru femeile gravide, etc. Constitutia mai prevede ca la munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.

O alta aplicatie particulara priveste copiii si tinerii datorita interesului special pe care il are statul pentru formarea morala, intelectuala si profesionala a acestora precum si datorita nevoii de a ocroti interesele copiilor si tinerilor. Articolul 45 al Constitutiei stabileste obligatia pentru stat de a acorda alocatii pentru copii si pentru ingrijirea copilului bolnav. Totodata este interzisa exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in primejdie viata sau dezvoltarea normala. Minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.

O ultima aplicatie particulara a principiului egalitatii se refera la ocrotirea persoanelor handicapate. Astfel, art.46 al Constitutiei stipuleaza obligatia statului de a asigura realizarea unei politici nationale de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a handicapatilor, cu respectarea drepturilor si indatoririlor care le revin parintilor si tutorilor. Statul mai are si obligatia de a acorda alocatii de stat si ajutoare pentru ingrijirea copilului handicapat (art.45 alin.2).


6. Indatoririle fundamentale ale cetatenilor.

Corelativ cu drepturile fundamentale, cetatenii au si niste indatoriri fundamentale. Existenta acestor indatoriri se impune deoarece este de neconceput ca membrii unei colectivitati umane sa nu aiba alaturi de drepturi si anumite indatoriri, anumite obligatii fata de societatea in care traiesc. Indatoririle fundamentale mobilizeaza oamenii la realizarea scopurilor societatii, constituind in acelasi timp garantia, printre alte garantii, ca drepturile fundamentale se pot realiza efectiv.

Indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru stat, in aceeasi masura in care drepturile si libertatile sunt esentiale pentru cetateni.

Statul ar fi redus la o abstractie, la o forma fara fond daca nu i se ofera instrumentele conservarii si dezvoltarii sale. Ori aceste instrumente i le ofera in parte cetatenii sai prin asumarea constienta si infaptuirea de catre acestia a indatoririlor fundamentale.

Indatoririle fundamentale ale cetatenilor sunt acele obligatii ale cetatenilor, considerate esentiale de catre popor pentru realizarea intereselor generale, inscrise in Constitutie si asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.

Conform Constitutiei, o prima indatorire fundamentala a cetatenilor o constituie fidelitatea fata de tara, consacrata de art.50, Acesta prevede urmatoarele:

– Fidelitatea fata de tara este sacra.

– Cetatenii carora le sunt incredintate functii publice, precum si militarii, raspund de indeplinirea cu credinta, a obligatiilor ce le revin si in acest scop, vor depune juramantul cerut de lege.

Fidelitatea fata de tara reprezinta mai mult decat o indatorire pur juridica, ea avand si un profund sens moral, al devotamentului fata de tara, cat si politic, al subordonarii diferitelor optiuni politice ale cetatenilor fata de interesul national.

In mod deosebit, fidelitatea fata de Romania priveste pe acei cetateni carora le sunt incredintate functii publice, precum si pe militari, aceasta deoarece intr-un mod sau altul functia indeplinita presupune drepturi si obligatii in regim de putere, care la nevoie se aduc la indeplinire prin forta de constrangere a statului.

Conform art.51 al Constitutiei, o alta indatorire fundamentala o constituie respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor.

Deoarece a fost votata de o Adunare reprezentativa anume aleasa in scopul adoptarii ei si a fost aprobata apoi prin referendum, Constitutia beneficiaza de suprematie juridica fata de legile organice si ordinare.

Obligatia respectarii legii este esentiala pentru definirea statului de drept si totodata reprezinta principala garantie a respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor si a unei bune functionari a autoritatilor publice.

Fara securitatea juridica pe care legea o asigura raporturilor sociale incheiate cu respectarea ei, incertitudinea drepturilor si a obligatiilor corelative ar face imposibila insasi viata in comun, dreptul subiectiv ar fi o simpla iluzie, iar obligatia corespunzatoare, devenind pur facultativa, o fatarnicie.

Apararea tarii reglementata de art.52 din Constitutie reprezinta o indatorire fundamentala a cetatenilor. Conform acestui articol:

– Cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania.

– Serviciul militar este obligatoriu pentru barbatii, cetateni romani, care au implinit varsta de 20 de ani, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

– Pentru pregatirea in cadrul serviciului militar activ, cetatenii pot fi incorporati pana la varsta de 35 de ani.

Apararea tarii este un drept, ca expresie juridica a dragostei fata de Romania, insa reprezinta si o obligatie. In acest din urma sens, ea se refera la obligativitatea serviciului militar, ce revine barbatilor, cetatenilor romani, care au implinit varsta de 20 de ani. Pentru pregatirea in cadrul serviciului militar acestia pot fi incorporati pana la varsta de 35 de ani.

Indeplinirea serviciului militar reprezinta o obligatie avand in vedere statutul constitutional al armatei, asa cum este el definit de art.117, alin.(1) din Constitutie. Acest statut fiind imperativ, intrucat priveste subordonarea armatei exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale, asigurarea realizarii sale, prin prestarea serviciului militar, nu poate fi decat obligatorie.

Bineinteles ca aceasta obligativitate nu-i poate privi pe cei care, in mod obiectiv, nu pot presta serviciul militar. In ceea ce-i priveste pe cei care din motive religioase rezultate din specificul cultului nu-l pot presta, acestia vor presta serviciul militar alternativ, adica o alta activitate in locul serviciului militar obisnuit.

O alta indatorire fundamentala o constituie si contributiile financiare. Articolul 53 al Constitutiei stipuleaza urmatoarele:

– Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

– Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.

– Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.

Cheltuielile publice intereseaza atat comunitatea nationala in intregul sau daca se refera la cheltuielile statului, cat si comunitatile teritoriale – daca se refera la cheltuielile administratiei publice locale. De aceea, contributia cetateanului la suportarea acestor cheltuieli reprezinta o obligatie constitutionala.

Prevazand aceasta obligatie, Constitutia a stabilit si limitele sale, acestea reprezentand garantii constitutionale ale averii cetatenilor. Aceste limite sunt urmatoarele:

contributia cetatenilor la cheltuielile publice poate consta numai din plata impozitelor si a taxelor, iar acestea se pot stabili doar prin lege sau in conditiile legii, orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite in conditii exceptionale, prin lege;

sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale, adica sa fie subordonat unui principiu de echitate, pentru a nu deforma egalitatea de sanse, ceea ce exclude orice privilegiu ori discriminare, precum si unui principiu de justitie sociala, ceea ce corespunde caracterului social al statului, tinand seama de necesitatea de protectie a paturilor sociale cele mai dezavantajate.

Referindu-se nemijlocit la cetateni, textul constitutional are in vedere si subiecte colective de drept: societati comerciale, regii autonome, alte persoane juridice.

In fine, art.54 din Constitutie precizeaza ca cetatenii romani si strainii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti.

Consacrand acest articol, Constitutia Romaniei a stabilit doua principii ale regimului juridic al exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor: buna credinta si respectul drepturilor altuia.

Exercitarea cu buna-credinta a drepturilor este opusa atat abuzului de drept cat si fraudei la lege.

Abuzul de drept vizeaza, de fapt, exercitiul unui anumit drept intr-o forma aparent legala, dar prin modul in care este exercitat, aduce prejudicii drepturilor si intereselor legitime ale altor cetateni sau interesului general.

Frauda la lege reprezinta eludarea intentionata a dispozitiei unei norme juridice, de obicei prohibitiva, prin folosirea dispozitiei unei alte norme juridice, situatie in care subiectul de drept infaptuieste un act nu pentru a obtine efectele firesti ci cu intentia de a obtine pe cale indirecta efecte interzise de o alta norma juridica, ori a face inaplicabile efectele unei norme imperative, prin folosirea unei alte norme juridice cu caracter imperativ.


APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


1. Clasificati drepturile fundamentale ale omului si cetateanului.

2. Care sunt argumentele interzicerii pedepsei cu moartea

3. Specificati cum este ocrotit dreptul la viata intima, familiala si privata.

4. Precizati care sunt limitele dreptului persoanei de a dispune de ea insasi.

5. Care sunt restrictiile care pot fi aduse dreptului la libera circulatie

6. Definiti siguranta ca drept fundamental si aratati care sunt prevederile constitutionale referitoare la acesta.

7. Care este regula referitoare la inviolabilitatea domiciliului si a resedintei si care sunt exceptiile de la aceasta regula?

8. Precizati care sunt prevederile constitutionale referitoare la secretul corespondentei si in ce situatie exercitiul acestui drept poate comporta o restrangere.

9. Definiti libertatea de constiinta.

10. Specificati care sunt obligatiile autoritatilor statului referitoare la dreptul la informatie.

11. Ce activitati nu constituie munca fortata

12.Definitia grevei. Clasificarea grevelor.

13.Care sunt regulile referitoare la organizarea si desfasurarea grevelor

14.Precizati care sunt cele doua categorii de limitari aduse dreptului la greva

15. Ce categorii de persoane nu pot declara greve?

16. Care sunt bunurile care nu pot forma obiectul dreptului de proprietate privata?

17. Specificati ce limitari pot fi aduse exercitiului dreptului de proprietate privata.

18. Cum ocroteste Constitutia dreptul de proprietate privata

19. Care sunt exceptiile de la regula conform careia invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana

20. Specificati regulile specifice prevazute de Constitutie pentru invatamantul de stat.

21.Ce cerinte trebuie indeplinite pentru exercitarea dreptului unei persoane vatamate de o autoritate publica

22. Enumerati drepturile politice ale cetatenilor.

23.Care sunt limitele libertatii de exprimare

24. Definiti notiunea de cult religios.

25. Care sunt prevederile legislative referitoare la libertatea intrunirilor

26. Prin ce se deosebeste dreptul de asociere de libertatea intrunirilor

27. Ce categorii de persoane nu pot face parte din partide politice?

28. Definiti egalitatea in drepturi si precizati care sunt aplicatiile particulare ale principiului egalitatii in drepturi.

29. Ce intelegeti prin indatoriri fundamentale ale cetateanului si precizati care sunt indatoririle fundamentale prevazute de Constitutie.


Capitolul III


PRINCIPALELE DOCUMENTE INTERNATIONALE CARE GARANTEAZA DREPTURILE OMULUI


Principalele acte internationale referitoare la drepturile omului cu caracter de universalitate au fost adoptate dupa cel de-al doilea razboi mondial sub egida Organizatiei Natiunilor Unite. Aceste acte stau la baza intregii constructii juridice internationale referitoare la drepturile omului. Ele influenteaza legislatiile nationale ale statelor in aceasta materie, prevederile lor constituind standarde internationale ale drepturilor omului.

Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in scopul crearii conditiilor necesare pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, a justitiei si a respectarii obligatiilor care decurg din tratatele internationale. In realizarea acestor teluri, se reafirma credinta in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea persoanei umane, in egalitatea in drepturi a barbatilor si femeilor, precum si a natiunilor mari si mici.

Articolul 1 aliniatul (3) al Cartei Natiunilor Unite declara urmatorul scop ca fiind unul dintre obiectivele O.N.U.:

„ Realizarea cooperarii internationale in solutionarea problemelor internationale de natura economica, sociala, culturala sau umanitara, si promovarea si incurajarea respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie.”

Articolele 55 si 56 ale Cartei Natiunilor Unite prevad obligatiile O.N.U. si ale statelor membre care impreuna, dar si separat, vor crea conditiile de stabilitate si de bunastare necesare unor legaturi pasnice si prietenesti intre natiuni, intemeiate pe respectarea principiului egalitatii in drepturi ale popoarelor si a dreptului de a dispune de ele insele. Pentru realizarea acestor teluri, statele membre ale O.N.U. se obliga sa promoveze: „ ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a bratelor de munca si conditii de progres si dezvoltare economica si sociala; rezolvarea problemelor internationale in domeniile economic, social, al sanatatii publice si al altor probleme conexe si cooperare internationala in domeniile culturii si educatiei; respectarea universala si efectiva a drepturilor omului si libertatile fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba, religie.”

Carta Natiunilor Unite aduce ca noutate prin continutul sau internationalizarea drepturilor omului, acestea devenind obiectivul comunitatii internationale si nu doar al reglementarilor interne ale statelor. Faptul ca un stat care a ratificat Carta nu poate sustine ca drepturile omului ca subiect cad sub incidenta exclusiva a jurisdictiei interne nu inseamna totusi ca orice incalcare a drepturilor omului de catre un stat membru al O.N.U. este o problema de interes international. Inseamna insa ca si in cazul absentei unor obligatii asumate printr-un tratat un stat nu mai poate afirma ca prejudicierea propriilor sai cetateni, indiferent in ce proportie sau cat de sistematic s-ar produce, este o problema ce tine exclusiv de jurisdictia sa interna. Carta reprezinta un tratat international multilateral, iar statele care sunt parti la ea recunosc drepturile omului asa cum sunt consacrate in cuprinsul dispozitiilor acesteia.

Totodata, Carta precizeaza obligatia statelor membre O.N.U. de a coopera cu organizatia pentru promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Pe baza dispozitiilor Cartei Natiunilor Unite si a noii conceptii ce rezulta din aceasta cu privire la drepturile omului, Adunarea Generala a O.N.U. a proclamat Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ca un prim instrument international referitor la drepturile omului. Aceasta a dobandit o importanta politica si juridica deosebita de-a lungul timpului datorita valorilor pe care le promoveaza si le apara.

Carta internationala a drepturilor omului este denumirea sub care documentele O.N.U. reunesc principalele acte internationale referitoare la drepturile fundamentale ale omului. Aceste documente sunt: Declaratia universala a drepturilor omului din 1948, cele doua Pacte internationale privind drepturile omului din anul 1976 si Protocolul facultativ la Pactul privind drepturile civile si politice.

Declaratia universala a drepturilor omului, reprezinta primul document cuprinzator in sfera drepturilor omului adoptat de o organizatie internationala universala. Datorita importantei juridice si politice dobandite de-a lungul timpului, Declaratia constituie alaturi de Magna Charta, Declaratia franceza a drepturilor si Declaratia de independenta a Americii, un reper important in lupta omenirii pentru libertate. Desi cuprinsa intr-un cadru nu intotdeauna sistematic, Declaratia are meritul incontestabil de a fi proclamat ca fundamentale o gama foarte larga de drepturi si libertati. Din punctul de vedere al sferei acestor drepturi si libertati, Declaratia universala este mult mai cuprinzatoare si mai complexa decat oricare alta declaratie de drepturi ale omului elaborata pana in acel moment pe planul legislatiei interne.

Declaratia universala nu este un tratat. Ea a fost adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. ca rezolutie, neavand putere de lege. Scopul sau, conform preambulului este de a oferi un mod de intelegere comun al drepturilor fundamentale si de a servi tuturor popoarelor si natiunilor drept standard comun de infaptuire.

Insa, odata cu trecerea timpului, situatia s-a schimbat, Declaratia transformandu-se dintr-o recomandare fara caracter obligatoriu intr-un document cu valoare de norma juridica. Ceea ce a determinat acest lucru este faptul ca O.N.U., organizatiile internationale sau guvernele, de fiecare data cand doreau sa invoce prevederi referitoare la drepturile omului sau sa reclame o incalcare a acestora, faceau referire si se bazau pe Declaratie ca reprezentand standardul ce trebuia respectat.

Declaratia Universala cuprinde doua categorii de drepturi: drepturi civile si politice pe de o parte si drepturi economice, sociale si culturale, pe de alta parte.

Declaratia Universala proclama urmatoarele drepturi civile si politice: dreptul oricarei persoane la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale; nimeni nu va fi supus torturii, ori unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; toti oamenii sunt egali in fata legii si au dreptul sa fie egal ocrotiti de ea; nimeni nu poate fi arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar; orice persoana are dreptul sa fie ascultata, in mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial; orice persoana acuzata de comiterea unei infractiuni este prezumata ca fiind nevinovata, pana cand vinovatia sa nu a fost dovedita, potrivit legii; nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau inactiuni care, in momentul savarsirii lor, nu constituiau infractiuni; nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare in viata sa particulara, in ceea ce priveste familia, domiciliul sau corespondenta sa si nici unor atingeri aduse onoarei sau reputatiei sale; dreptul la libera circulatie; dreptul la azil politic; dreptul fiecarui om la o cetatenie, barbatul si femeia au dreptul sa se casatoreasca si sa intemeieze o familie; dreptul la proprietate si de a nu fi lipsit in mod arbitrar de ea; dreptul omului la libertatea de gandire, constiinta si religie, la libertatea de opinie si de exprimare, la libertatea de intrunire si asociere pasnica; dreptul oricarei persoane de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale si dreptul de acces la functii publice.

In ceea ce priveste drepturile economice, sociale si culturale, conform Declaratiei universale acestea sunt urmatoarele: dreptul la securitate sociala, dreptul la munca, la conditii de munca echitabile si la protectie impotriva somajului; dreptul la un salariu egal pentru o munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta demna; dreptul de a infiinta sindicate, dreptul la odihna si timp liber, precum si la concedii periodice, platite; mama si copilul au dreptul la un ajutor si asistenta sociala; dreptul la invatatura; dreptul fiecarui om de a lua parte, in mod liber, la viata culturala a comunitatii sale si la protectia intereselor sale morale sau materiale decurgand din productii stiintifice, literare sau artistice ale sale.

Pactele internationale cu privire la drepturile omului au fost adoptate de catre Adunarea Generala a O.N.U. in anul 1966, trecand apoi un deceniu pana cand acestea sa intre in vigoare in 1976.

Cele doua Pacte contin unele prevederi comune. Astfel, in preambulul lor se enunta principiul general ca “recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume” (alin.1). Tot o prevedere comuna o constituie si obligatia statelor parti de a asigura egalitatea in drepturi a barbatului si femeii. Ele interzic de asemenea discriminarea pe baza de rasa, cultura, sex, limba, religie, opinie politica sau de alta natura, origine nationala sau sociala, avere sau nastere.

Avand statut de tratat, aceste Pacte instituie obligatii juridice pentru statele parti, in acest fel problemele legate de recunoasterea si respectarea drepturilor garantate de cele doua Pacte reprezentand probleme de interes international.

Pactul privind drepturile civile si politice, consacra mai multe drepturi decat Declaratia Universala si cu o specificitate mai mare. In continuare vom mentiona unele dintre aceste drepturi:

a)    Dreptul la viata:” Nimeni nu poate fi lipsit de viata sa, in mod arbitrar” (art.6, alin.1). Referitor la pedeapsa cu moartea, printre altele, Pactul prevede ca aceasta nu poate fi pronuntata impotriva minorilor si nu poate fi executata impotriva femeilor gravide (art.6, alin.5);

b)   Interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante. Este interzisa supunerea unei persoane la astfel de practici si la experiente medicale sau stiintifice, fara consimtamantul acesteia (art.7);

c)    Interzicerea sclaviei, comertului cu sclavi si a muncii fortate (art.8);

d)   Dreptul omului la libertate si securitatea persoanei, adica nimeni nu poate fi detinut sau arestat in mod arbitrar si nici nu poate fi lipsit de libertatea sa, decat pentru motive legale si in conformitate cu procedura legala (art.19);

e)    Nimeni nu poate fi intemnitat pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute o obligatie contractuala (art.11);

f)      Dreptul fiecarui om la libera circulatie si de a-si alege liber resedinta (art.12);

g)    Un strain poate fi expulzat numai pe baza unei hotarari luata in conformitate cu legea. Expulzarea se face numai pe baza unei hotarari legale, intemeiata pe ratiuni de securitate nationala. Cel supus expulzarii trebuie sa aiba posibilitatea de a prezenta considerentele care pledeaza impotriva expulzarii sale (art.13):

h)   Toti oamenii sunt egali in fata tribunalului si curtilor de justitie (art.14);

i)      Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituie un act delictuos, potrivit dreptului national sau international, in momentul in care actele au fost savarsite (art.15);

j)      Se interzice amestecul arbitrar sau ilegal in viata particulara a omului, in aceea a familiei sale, in domiciliul si corespondenta sa, ca si sa i se aduca atingeri ilegale onoarei si reputatiei sale (art.17),

k)   Dreptul omului la libertatea de gandire, de constiinta si religioasa (art.18);

l)      Nimeni nu trebuie sa sufere din cauza opiniilor sale (art.19);

m) Dreptul la intruniri pasnice (art.21);

n)   Orice copil, fara nici o discriminare, are dreptul la ocrotire din partea familiei sale, a societatii si statului (art.24);

o)    Dreptul persoanelor care apartin unor minoritati etnice, religioase sau lingvistice de a avea, in comun cu ceilalti membri ai grupului lor, propria lor viata culturala, de a profesa si practica propria religie si de a folosi propria lor limba (art.27).

Pactul international cu privire la drepturile politice si civile a infiintat un Comitet al drepturilor omului, compus din 18 membri. Ei sunt alesi de catre statele parti la Pact pentru un mandat de 4 ani si pot fi realesi. Statele parti au obligatia de a prezenta Comitetului rapoarte asupra masurilor adoptate de ele pentru aplicarea drepturilor prevazute in Pact. Comitetul are competenta de a studia rapoartele statelor si de a prezenta propriile rapoarte care cuprind si observatiile sale generale.

Pactul international cu privire la drepturile civile si politice a fost completat prin doua Protocoale facultative.

Primul este Protocolul facultativ referitor la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Acest tratat adoptat de Adunarea Generala a O.N.U. ca document separat, a fost elaborat pentru a suplimenta masurile de realizare a scopurilor Pactului.

El ofera persoanelor particulare care se pretind victime ale unei incalcari a Pactului, posibilitatea de a inainta Comitetului drepturilor omului comunicari sau plangeri individuale.

Persoanele particulare pot adresa aceste plangeri Comitetului drepturilor omului, doar daca au epuizat toate caile interne de recurs (art.2). Comitetul drepturilor omului nu va admite acele plangeri ale persoanelor particulare care sunt anonime, constituie un abuz al dreptului de petitionare sau sunt incompatibile cu dispozitiile Pactului (art.3).

Plangerile persoanelor particulare acceptate de catre Comitet vor fi transmise statelor vizate, care in termen de 6 luni trebuie sa dea explicatii Comitetului sau daca este cazul, vor comunica masurile luate pentru remedierea situatiei (art.4).

Comitetul drepturilor omului nu va examina o plangere din partea unei persoane particulare, daca aceasta plangere este in curs de examinare de catre o alta instanta internationala.

Al doilea este Protocolul facultativ la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice referitor la abolirea pedepsei capitale, adoptat de Adunarea Generala a O.N.U. in 1989. In acest scop se prevede, in primul rand, ca din momentul in care un stat ratifica Protocolul, nici o persoana aflata sub jurisdictia sa nu va fi executata si in al doilea rand, ca fiecare stat parte are obligatia de a lua masurile care se impun pentru abolirea pedepsei cu moartea, pe teritoriul aflat sub jurisdictia sa. Acest Protocol facultativ nu admite rezerve la prevederile sale, insa permite aplicarea pedepsei capitale in timp de razboi, pentru crime cu caracter militar (art.2).

Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

Acest Pact contine o lista mai lunga si mai cuprinzatoare de drepturi economice, sociale si culturale decat Declaratia universala.

El recunoaste urmatoarele drepturi: dreptul la munca; dreptul de a se bucura de conditii de munca juste si prielnice; dreptul de a infiinta si de a face parte din sindicate; dreptul la securitate sociala, inclusiv asigurare sociala; dreptul la protectia familiei; dreptul la un standard de viata satisfacator; dreptul de a se bucura de cel mai inalt standard posibil de sanatate fizica si psihica; dreptul fiecaruia la educatie; dreptul de a participa la viata culturala.

Statele care ratifica acest Pact au obligatia de a lua masuri pentru utilizarea la maximum a resurselor lor disponibile cu scopul de a ajunge treptat la deplina infaptuire a acestor drepturi (art.2).

Pactul cere statelor parti sa prezinte rapoarte asupra masurilor pe care le-au adoptat si asupra progresului inregistrat in respectarea drepturilor (art.16). Aceste rapoarte sunt adresate Secretarului general O.N.U. care le transmite Consiliului Economic si Social al organizatiei.

Pe langa Carta internationala a drepturilor, O.N.U. a adoptat de-a lungul timpului un important numar de tratate care abordeaza tipuri specifice de incalcari ale drepturilor omului. In continuare vom prezenta cateva dintre aceste tratate.

Conventia cu privire la prevenirea si pedepsirea crimei de genocid a fost adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. in 1948, fapt determinat de exterminarea a milioane de evrei si a altor membri ai unor grupuri nationale in timpul celui de-al doilea razboi mondial.

Conventia declara ca genocidul reprezinta o crima de drept international, indiferent daca este savarsit pe timp de pace sau pe timp de razboi. Crima de razboi difera de simpla incalcare a dreptului international, aceasta din urma atragand raspunderea unui guvern pentru prejudiciile rezultate fara a implica raspunderea penala a unei persoane, in timp ce crima de razboi reprezinta o infractiune grava pentru care faptuitorul individual poate fi pedepsit.

Conventia defineste genocidul ca fiind comiterea unor anumite acte cu intentia de a distruge, in intregime sau partial, un grup national, etnic, rasial, sau religios. Actele care constituie genocid sunt:

a ucide membrii ai grupului;

a cauza grave vatamari corporale sau mentale membrilor grupului;

a impune in mod deliberat grupului conditii de viata de natura a cauza distrugerea sa psihica in intregime sau partial;

a impune masuri menite sa impiedice nasterile in cadrul grupului;

transferarea fortata a copiilor unui grup la un alt grup.

Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala a fost adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. in 1965.

Conventia interzice discriminarea rasiala, pe care o defineste ca fiind orice diferentiere, excludere, restrictie sau preferinta intemeiata pe rasa, culoare, ascendenta sau origine nationala sau etnica, care are ca scop sau efect distrugerea ori compromiterea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate, a drepturilor omului si libertatilor fundamentale in domeniile politic, economic, social si cultural sau in alt domeniu al vietii publice.

Conventia condamna orice propaganda si toate organizatiile care se inspira din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase si care justifica sau incurajeaza astfel discriminarea rasiala si cere statelor parti sa adopte masuri pentru eliminarea si sanctionarea actelor de discriminare.

Statele parti la conventie trebuie sa respecte urmatoarele:

sa nu savarseasca acte sau practici de discriminare rasiala;

sa nu incurajeze, sa nu apere sau sa sprijine discriminarea rasiala, practicata de o persoana sau o organizatie;

sa ia masuri oficiale pentru reexaminarea politicii guvernamentale nationale si locale si sa abroge, sa modifice sau sa anuleze legile si regulamentele care duc la discriminarea rasiala;

sa favorizeze organizatiile si miscarile integrationiste multirasiale.

Conventia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei

Acest tratat a fost adoptat de Adunarea generala a O.N.U. in 1979 si a definit discriminarea fata de femei ca fiind orice distinctie, excludere sau restrictie bazata pe sex si care are ca efect sau scop de a compromite sau distruge recunoasterea, beneficierea sau exercitarea de catre femei, indiferent de starea lor matrimoniala pe baza de egalitate a femeilor si barbatilor, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in domeniile politic, economic, social, cultural si civil, sau in orice alt domeniu.

Conventia cere statelor ca ele sa promoveze o politica de natura sa elimine discriminarea fata de femei, prin masuri legislative si de alta natura. Astfel de masuri sunt: inscrierea in constitutiilor statelor a egalitatii in drepturi a femeii cu barbatul; sanctionarea de catre state a practicilor discriminatorii fata de femei.

Conventia cere statelor parti sa adopte masuri pentru eliminarea prejudecatilor si a practicilor cutumiare bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unuia dintre sexe (art.5). Statelor le mai revine obligatia de suprimare, sub orice forma, a comertului si a exploatarii prostitutiei feminine (art.6).

Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante.

Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat acest tratat in anul 1984 si a definit tortura ca fiind orice act prin care o durere sau suferinta ascutita, fizica sau mentala, sunt in mod intentionat aplicate unei persoane in scopul, in special, de a obtine de la ea sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, de a o pedepsi pentru un act comis de ea sau de o terta persoana sau este banuita ca la comis, de a o intimida sau face presiuni asupra ei sau asupra unei terte persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma oarecare de discriminare, cand o astfel de durere sau suferinta sunt aplicate de un agent cu functii publice sau o alta persoana actionand cu titlu oficial sau la instigarea sa, ori cu consimtamantul sau expres sau tacit (art.1).

Ea prevede ca nici o circumstanta exceptionala nu poate fi invocata pentru justificarea torturii, precum nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.

Statul nu trebuie sa expulzeze, sa respinga sau sa extradeze o persoana spre un alt stat, daca exista motive serioase ca persoana respectiva risca sa fie supusa torturii in acel stat (art.3).

Declaratiile obtinute prin tortura nu pot fi invocate ca probe intr-un proces.

Statelor le revin si urmatoarele obligatii: sa includa in legislatia lor penala actele de tortura ca infractiuni care se pedepsesc (art.4); sa retina persoana banuita ca a savarsit infractiunea de tortura, daca se afla pe teritoriul sau (art.6); statul care detine persoana banuita de savarsirea infractiunii de tortura, daca nu o extradeaza, este obligat sa o judece (art.7),etc.

Conventia mai prevede ca orice persoana victima a torturii, are dreptul sa se planga autoritatilor competente ale statului si de a obtine reparatii si despagubiri. In cazul cand victima a murit, urmasii ei au dreptul la o indemnizatie.

Conventia privind drepturile copilului a fost adoptata de catre Adunarea Generala a O.N.U. in anul 1989.

Conventia defineste copilul ca fiind orice fiinta umana, sub varsta de 18 ani, cu exceptia cazurilor cand, in baza legii aplicabila copilului, majoratul este stabilit sub aceasta varsta (art.1).

Ea precizeaza ca familia este mediul natural pentru cresterea si bunastarea copiilor, motiv pentru care ei trebuie sa creasca in familia lor, intr-o atmosfera de fericire, dragoste si intelegere.

Principiul calauzitor al Conventiei este enuntat in art.3 alin.(1) care precizeaza ca in toate actiunile care privesc copiii, fie ca sunt intreprinse de institutii de ocrotire publice sau private, instante de judecata, autoritati administrative sau organisme legislative, se va avea in vedere in primul rand interesul copilului.

Conventia prevede urmatoarele obligatii care revin statelor parti la ea: sa vegheze ca functionarea institutiilor, serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asigura protectia lor, sa fie conforme cu normele fixate de catre autoritatile competente; sa vegheze ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai, cu exceptia cazului cand aceasta separatie este in interesul copilului; sa garanteze copiilor protectia si ingrijirile necesare; sa protejeze copiii impotriva folosirii ilicite a stupefiantelor sau substantelor psihotrope; sa protejeze copiii impotriva oricarei forme de exploatare sexuala si violenta sexuala; sa impiedice rapirea, vanzarea si comertul cu copii in acest scop, etc.

Se mai precizeaza ca statele recunosc responsabilitatea si obligatia parintilor, a membrilor familiei si a comunitatii de a da copilului orientare si sfaturi (art.5). De asemenea, se afirma principiul potrivit caruia ambii parinti au o raspundere comuna pentru cresterea si dezvoltarea copilului (art.18).

Copiilor handicapati trebuie sa li se asigure o viata plina si decenta, care sa asigure participarea lor la viata colectivitatii din care fac parte (art.23).

Copii apartinand minoritatilor etnice, religioase sau lingvistice au dreptul la propria viata culturala, de a practica propria religie si de a folosi propria limba (art.3).

Conventia Europeana a drepturilor omului.

In perioada de dupa cel de-al doilea razboi mondial, alaturi de actele internationale cu caracter de universalitate privind drepturile fundamentale ale omului, au fost adoptate mai multe acte internationale regionale, in aceasta materie. Aceste acte regionale nu vin doar sa reafirme drepturile fundamentale prevazute si reglementate in actele internationale cu caracter de universalitate, dar le si dezvolta si le completeaza, prin adaptarea lor la conditiile specifice ale regiunii in care se aplica.

Un astfel de act regional il constituie Conventia Europeana a drepturilor omului, act adoptat in anul 1950 in cadrul Consiliului Europei.

Conventia reafirma faptul ca scopul Consiliului Europei il constituie realizarea unei uniuni cat mai stranse intre statele membre si ca unul dintre mijloacele de realizare a acestui scop este protejarea si dezvoltarea drepturilor omului.

Conventia Europeana din 1950 reglementeaza numai drepturi civile si politice ale omului, cum ar fi: dreptul fiecarei persoane la viata; nimeni nu va fi supus torturii si nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau serbie, nici sa fie fortat sa execute o munca obligatorie; dreptul fiecarei persoane la libertate si siguranta; dreptul omului de a i se respecta viata particulara, de familie; inviolabilitatea domiciliului si a corespondentei; dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si religioasa; libertatea de intrunire si de asociere; dreptul barbatului si a femeii de a intemeia o familie. Totusi, o precizare trebuie facuta in legatura cu dreptul fiecarei persoane la viata, si anume ca moartea nu era considerata ca fiind contrara acestui drept, atunci cand ea este rezultatul recurgerii la forta, pentru apararea unei persoane impotriva unei violente ilegale, pentru efectuarea unei arestari legale, ca si in cazul impiedicarii evadarii unei persoane, sau pentru reprimarea, conform legii, a unei rascoale sau a unei insurectii.

De-a lungul timpului care a trecut de la adoptarea ei, Conventia a fost completata prin mai multe Protocoale aditionale, acestea consacrand printre altele unele drepturi cum ar fi: dreptul la proprietate; dreptul la invatatura; nimeni nu poate fi lipsit de libertate pe considerentul ca nu poate indeplini o obligatie contractuala; este interzis exilul fortat al propriilor cetateni, precum si expulzarea colectiva a strainilor; abolirea pedepsei cu moartea.

Carta sociala europeana, la fel ca si Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a fost elaborata sub auspiciile Consiliului Europei. Ea completeaza Conventia, care garanteaza numai drepturile civile si politice, stabilind un sistem european regional de protectie pentru drepturile economice si sociale. Carta a intrat in vigoare in anul 1965.

Carta proclama o lista de 19 categorii de drepturi si principii, incluzand dreptul la munca, la conditii prielnice de munca, la munca in conditii de siguranta, la remuneratie echitabila, la organizare in sindicate, si la negociere colectiva. Carta consacra dreptul la protectie al copiilor, tinerilor si femeilor angajate. Sunt de asemenea recunoscute dreptul familiei la protectie sociala, juridica si economica, dreptul mamelor si al copiilor la protectie sociala si economica, si dreptul lucratorilor imigranti si al familiilor lor la protectie si asistenta. Este de asemenea statuat dreptul la pregatire si recuperare al persoanelor handicapate fizic sau psihic si dreptul de a desfasura activitati lucrative pe teritoriul altor state parti la acest tratat.


APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


1. Care este noutatea pe care o aduce prin continutul sau Carta Natiunilor Unite?

2. Ce a determinat transformarea Declaratiei universale a drepturilor omului din recomandare fara caracter obligatoriu in document cu valoare juridica

3. Ce este genocidul Aratati care acte constituie genocid.

4. Definiti discriminarea rasiala si precizati care sunt obligatiile statelor parti la Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala.

5.Definiti discriminarea fata de femei.

Ce este tortura? Care sunt obligatiile statelor parti la Conventia impotriva torturii?

Specificati care sunt obligatiile statelor parti la Conventia privind drepturile copilului?

CAPITOLUL IV


CONSILIUL EUROPEI


SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI


1.Consiliul Europei este o organizatie internationala cu

caracter interstatal creata in anul 1949. Membrii fondatori ai acestei organizatii au fost: Anglia, Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Novegia, Olanda si Suedia. Ca urmare a primirii succesive de noi membri de-a lungul anilor, Consiliul Europei are 40 de membri.

Preambulul Statutului Consiliului Europei stipuleaza ca in conceptia statelor membre „edificarea pacii bazata pe justitie si cooperare internationala este de interes vital pentru pastrarea societatii umane si civilizatiei.” Motiv pentru care membrii originari ai organizatiei isi exprima „atasamentul lor pentru valorile spirituale si morale care sunt mostenirea comuna a popoarelor lor si sursa reala a libertatii individuale, libertatii politice si statului de drept, principii care formeaza baza oricarei democratii autentice.”

Scopul principal al Consiliului Europei este realizarea unei unitati mai stranse intre tarile membre, in vederea salvgardarii si promovarii idealurilor si principiilor care constituie patrimoniul comun al lor si favorizarea progresului economic si social al membrilor sai (art.1, pct.a).

Realizarea acestui scop se va implini prin urmatoarele actiuni: examinarea de catre organele Consiliului a problemelor comune tarilor membre; incheierea de acorduri; adoptarea de actiuni comune ale statelor membre in domeniile economic, social, cultural, stiintific si administrativ, ca si in ceea ce priveste salvgardarea si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (art.1, pct.b).

Statutul Consiliului Europei prevede o serie de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca statele care doresc sa devina membre ale acestei organizatii si anume: fiecare membru trebuie sa accepte principiile statului de drept; fiecare persoana aflata sub jurisdictia respectivului stat trebuie sa se bucure de drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Calitatea de membru al Consiliului Europei o poate dobandi orice stat care se poate conforma conditiilor de mai sus si care are vointa de a le realiza in practica.

In ceea ce priveste organele Consiliului Europei, acestea sunt: Comitetul de Ministri si Adunarea Parlamentara.

Comitetul de Ministri reprezinta principalul organ al Consiliului si este alcatuit din Ministrii Afacerilor Externe din toate statele membre ale Consiliului, fapt pentru care ei apar in calitate de reprezentanti ai guvernelor si nu cu titlu individual, ca experti in domeniul drepturilor omului.

Comitetul de Ministri este competent sa examineze, la recomandarea Adunarii Parlamentare sau din proprie initiativa, masurile necesare realizarii scopului organizatiei, inclusiv incheierea de acorduri internationale, precum si adoptarea de catre statele membre a unei politici comune fata de diferitele probleme (art.15).

Comitetul de Ministri are obligatia sa prezinte un raport de activitate Adunarii Parlamentare. El poate sa infiinteze comitete sau comisii cu caracter consultativ sau tehnic in scopurile pe care le considera necesare.

Adunarea Parlamentara este organul deliberant al Consiliului Europei si este compusa din reprezentanti ai fiecarui stat membru, alesi de catre Parlamentul national dintre membrii sai. Ca organ deliberativ, ea dezbate problemele care tin de competenta sa si transmite Comitetului de Ministri concluziile sale sub forma de recomandari. In cadrul competentei sale si Adunarea Parlamentara poate infiinta comisii sau comitete care sunt insarcinate sa examineze si sa raporteze in legatura cu anumite probleme.


2. Sistemul European de protectie a drepturilor omului.

Activitatile desfasurate de Consiliul Europei au in centrul lor respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, iar Conventia Europeana pentru protectia drepturilor omului, adoptata in 1950 si organul judiciar instituit prin aceasta, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, sunt cele mai importante instrumente si mijloace prin care Consiliul Europei isi duce la indeplinire principalul scop al activitatilor sale.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului are sediul la Strasbourg, in Franta, la Palatul Drepturilor Omului. Ea functioneaza permanent, fiind organul judiciar european ce are sarcina sa protejeze drepturile si libertatile fundamentale ale individului.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a instituit o procedura judiciara care permite si persoanelor fizice sa introduca actiuni impotriva guvernelor daca acestea considera ca au fost victimele unei violari a vreunui drept sau a unei libertati garantate de Conventia Europeana pentru protectia drepturilor omului.

Pana la intrarea in vigoare a Protocolului nr.11 la Conventie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a fost unul din cele trei organe alaturi de Comisia Europeana a Drepturilor Omului si de Comitetul Ministrilor, cu rolul de a asigura garantarea drepturilor consacrate de Conventie.

Aceste trei institutii ce aveau menirea sa vegheze la respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului nu aveau o functionare permanenta ci numai temporara, durata de lucru a lor fiind limitata la o perioada de numai 6 luni pe an.

Conventia dadea dreptul statelor parti contractante, si acolo unde statele parti contractante acceptasera, dadea dreptul si persoanelor fizice sau juridice de a introduce plangeri impotriva statelor parti contractante care violeaza drepturile sau libertatile fundamentale prevazute in Conventie.

Plangerile astfel introduse faceau obiectul unei examinari preliminare de catre Comisia Curtii Europene a Drepturilor Omului care stabilea admisibilitatea sau inadmisibilitatea lor. Daca plangerea era declarata admisa si nu se putea ajunge la o rezolvare pe cale amiabila a plangerii. Comisia elabora un raport prin care stabilea care sunt faptele si de asemenea, exprima opinia sa asupra motivelor plangerii. Raportul Comisiei era apoi transmis Comitetului de Ministri.

In situatia in care statul raspunzator acceptase jurisdictia obligatorie a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Comisia si oricare dintre statele interesate aveau intervalul de timp de 3 luni incepand din momentul in care raportul a fost transmis Comitetului de Ministrii, in care sa trimita spre judecare cazul in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului care trebuia sa o solutioneze in ultima instanta.

In cazul in care plangerea nu era inaintata Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci Comitetul de Ministrii hotara daca avusese loc o violare a Conventiei si daca da, stabilea modalitatile de despagubire a partii vatamate. De asemenea, tot Comitetului de Ministrii ii revenea responsabilitatea de a supraveghea executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului are ca origini vechea Curte care a fost reorganizata datorita evolutiei sociale, iar necesitatea restructurarii modului de organizare si functionare a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a devenit evidenta incepand cu anul 1980, aceasta deoarece numarul de cereri inaintate spre solutionare institutiilor stabilite prin Conventie a crescut foarte mult si astfel durata procedurilor a devenit prea lunga.

Numarul sporit al cazurilor a impus o reforma cat mai rapida a institutiilor Conventiei. Solutia adoptata a fost crearea unei Curti Europene a Drepturilor Omului care sa functioneze permanent si care sa aiba o procedura mai simpla care sa permita accesul cat mai larg la justitie si sa conduca la rezolvarea cu rapiditate a plangerilor introduse.

Astfel, scopul restructurarii sistemului prin renuntarea la Comisia Europeana a Drepturilor Omului, a fost acela de a simplifica toate procedurile, de a scurta pe cat posibil durata procesului.

Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului, a inceput sa functioneze de la 1 noiembrie 1998, o data cu intrarea in vigoare a Protocolului nr.11.

Compunerea Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului este compusa in acest moment din 41 de judecatori, adica un numar egal cu acela al statelor parti la Conventie. Referitor la cetatenia acestor judecatori, desi Conventia nu prevede nici o restrictie referitoare la numarul de judecatori de aceeasi cetatenie, in practica, fiecare stat parte la aceasta are un judecator membru al Curtii.

Statutul judecatorilor, membrii ai Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta consideratie morala si sa indeplineasca acele conditii cerute pentru exercitarea de inalte functii judiciare sau sa fie juristi posedand o competenta notorie.

Judecatorii sunt independenti si impartiali si isi exercita functiile fara a reprezenta statele ai caror cetateni sunt. Ei se pronunta in functie de convingerile lor juridice si neavand in vedere alte considerente.

Judecatorii nu pot exercita pe durata mandatului lor nici o activitate politica sau administrativa si nici vreo activitate profesionala incompatibila cu obligatia lor de independenta si de impartialitate.

Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru un mandat de 6 ani, dupa urmatoarea procedura:

statele membre inainteaza o lista de 3 persoane nominalizate in vederea numirii in functia de judecator;

Adunarea Parlamentara, din lista prezentata de statele membre, alege un judecator pentru un mandat de 6 ani;

La terminarea mandatului judecatorul are dreptul de a fi reales.

O data la 3 ani are loc o reinnoire partiala a numarului de judecatori, respectiv pentru jumatate din numarul de judecatori expira mandatul si vor fi inlocuiti de alti judecatori sau vor fi realesi pentru un nou mandat de 6 ani. Pentru aceasta, mandatul a jumatate dintre judecatorii desemnati cu ocazia primei alegeri ia sfarsit dupa o perioada de 3 ani, acestia fiind desemnati prin tragere la sorti efectuata de Secretarul general al Consiliului Europei.

Mandatul judecatorilor se incheie de drept la data la care au implinit varsta de 70 de ani.

Daca un judecator nu mai corespunde cu cerintele functiei sale, poate fi revocat de catre ceilalti judecatori cu o majoritate de 2/3 din numarul acestora.

Ordinea rangurilor judecatorilor este urmatoarea:

Presedintele Curtii;

Vicepresedintii;

Presedintii sectiilor;

Ceilalti judecatori.

La egalitate de pozitie este avantajat judecatorul cu mai multa vechime in functie.

Organizarea Curtii Europene a Drepturilor Omului

Judecatorii Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt organizati in structuri specifice, dupa cum urmeaza:

Sectii de 10, respectiv 11 judecatori;

Comitete de 3 judecatori;

Camere de 7 judecatori;

Mari Camere de 17 judecatori.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului este organizata pe patru Sectii si doua Mari Camere a caror compunere este stabilita de plenul Curtii pentru o perioada de 3 ani, Comitete de filtraj de 3 judecatori care sunt stabilite in interiorul fiecarei Sectii pe o durata de 12 luni si Camere de 7 judecatori.

Curtea este condusa de un Presedinte si doi Vicepresedinti, Vicepresedintii Curtii fiind in acelasi timp si Presedintii a doua din cele patru Sectii.

Presedintele, Vicepresedintii, Presedintii de Sectii sunt alesi de Curtea Europeana a Drepturilor Omului reunita in adunarea plenara, mandatul lor fiind de 3 ani.

Curtea este organizata pe 4 Sectii, fiecare Sectie cuprinde un numar de 10 sau 11 judecatori, astfel ca fiecare din cei 41 judecatori membrii ai Curtii Europene a Drepturilor Omului, face parte dintr-o anumita Sectie.

Numarul minim de Sectii in care poate fi organizata Curtea Europeana a Drepturilor Omului este de patru Sectii, dar la propunerea Presedintelui Curtii, Curtea reunita in plen poate constitui o Sectie suplimentara.

Presedintele Sectiei este cel care repartizeaza cazurile catre judecatorii raportori, membrii ai Sectiei, de asemenea, la propunerea Presedintelui Sectiei, Presedintele Curtii stabileste numarul de Comitete din cadrul fiecarei Sectii.

In cadrul fiecarei Sectii, la propunerea Presedintelui Sectiei, Presedintele Curtii stabileste un anumit numar de Comitete de filtraj.

Comitetele reprezinta structuri foarte importante ale Curtii fiind alcatuite din trei judecatori, judecatorii membrii ai unui Comitet de filtraj sunt membrii ai aceleiasi Sectii.

Alcatuirea Comitetelor ramane neschimbata pe o durata de 12 luni. Comitetele de filtraj sunt conduse de catre unul dintre membrii Sectiilor care are gradul cel mai inalt.

In componenta Comitetelor intra prin rotatie membrii ai Sectiilor, mai putin Presedintii Sectiilor.

Daca vreunul dintre membrii unui Comitet din anumite motive nu isi poate exercita atributiile, el poate fi inlocuit de un alt membru al aceleiasi Sectii care nu este membru al nici unui Comitet de filtraj.

Deci, Comitetele au un rol deosebit in cadrul functionarii Curtii, intrucat exercita atributiuni de filtrare a admisibilitatii cazurilor, atributii care fusesera exercitate, anterior, pe vechea organizare a Curtii, de catre Comisia Europeana a Drepturilor Omului.

Camerele compuse dintr-un numar de 7 judecatori, constituie o alta structura organizatorica a Curtii si au fost create in scopul examinarii pe fond a cauzelor.

In alcatuirea Camerelor se porneste tot de la Sectii, Camerele de 7 judecatori fiind constituite in interiorul Sectiilor, prin rotatie, tinandu-se seama ca in cadrul fiecarei Camere sa fie prezent, in semn de respect fata de statul parte in proces, judecatorul care are cetatenia statului implicat. Judecatorii care alcatuiesc o Camera sunt toti membri ai aceleiasi Sectii.

Daca insa judecatorul, statului membru caruia i s-au adus critici, nu face parte in mod normal din Camera desemnata sa solutioneze litigiul, atunci acesta va fi desemnat ca membru ex officio al Camerei.

Camera este compusa din Presedintele Sectiei si judecatorul ales in numele oricarui stat parte contractanta aflat in cauza. Ceilalti membri ai Camerei sunt desemnati de catre Presedintele Sectiei, potrivit unui sistem de rotatie, dintre membrii Sectiei.

Deciziile luate de Camera trebuie sa indeplineasca majoritatea numarului de voturi ale judecatorilor membri ai Camerei.

In cazul in care judecatorii, membri ai unei Camere apreciaza ca nu pot solutiona corespunzator o anumita problema ce se iveste in cadrul spetei in cauza, acestia se desesizeaza in favoarea Marii Camere.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului are doua Mari Camere fiecare cuprinzand un numar de 17 judecatori si 3 judecatori supleanti.

Alcatuirea Marii Camere ramane neschimbata pentru o perioada de 3 ani.

Fiecare dintre cele doua Mari Camere are in componenta ei urmatorii membrii:

Presedintele Curtii (1);

Vicepresedintele Curtii (2);

Presedintii Sectiilor (2).

In afara de acesti 5 judecatori mentionati, fiecare Mare Camera mai are in compunerea sa un numar de inca 12 judecatori si 3 supleanti.

Marea Camera are in sarcina sa sa solutioneze acele plangeri de care s-a desesizat in favoarea sa vreuna din Camere intrucat Marea Camera solutioneaza acele petitii care ridica probleme deosebite privind interpretarea Conventiei ori, daca solutionarea acelei probleme ar duce la pronuntarea unei hotarari ce s-ar afla in contradictie cu o hotarare sau cu principiile de drept formulate anterior de Curte.

Conditiile de admisibilitate a cererii.

Pentru ca o plangere sa fie declarata admisibila si astfel, Curtea sa poata examina pe fond problema in speta, trebuie sa fie indeplinite trei conditii:

sa existe o violare a Conventiei;

sa fie epuizate toate caile de atac interne;

sa nu fi decazut din termenul de 6 luni.

Curtea poate cerceta numai plangeri referitoare la drepturile enumerate in Conventie.

Plangerile trimise spre solutionare Curtii trebuie sa fie facute impotriva unui stat parte contractanta care a ratificat Conventia.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu este o instanta de apel impotriva hotararilor instantelor nationale si nu poate anula sau modifica deciziile lor, dupa cum nici nu poate interveni direct pe langa autoritatea de care partea se plange.

Curtea poate fi sesizata cu privire la probleme ce tin de responsabilitatea unei autoritati publice (legislatie, instante de judecata, etc.). Curtea nu poate cerceta plangeri impotriva persoanelor fizice sau a organizatiilor private.

Inainte de a sesiza Curtea, trebuie ca reclamantul sa fie incercat sa-si afirme dreptul ce i-a fost incalcat exercitand toate remediile in statul respectiv adresandu-se tuturor autoritatilor juridice sau administrative care ar fi putut rezolva cererea. Aceasta epuizare a cailor de atac interne include si sesizarea celei mai inalte instante de judecata care este competenta a rezolva cererea.

Dupa ce a fost pronuntata decizia de catre cea mai inalta instanta de judecata sau autoritate competenta, partile dispun de un termen de 6 luni pentru a se putea adresa Curtii.

Daca nu se trimit detalii ale plangerii partilor, chiar si intr-o forma sumara, in cele 6 luni, Curtea nu va putea sa examineze cererea, deoarece termenul de 6 luni este un termen de decadere, neexercitarea dreptului de a introduce plangerea in intervalul indicat ducand la pierderea acestui drept.

Procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Procedura poate fi o procedura contencioasa in cazul in care este vorba despre o plangere privind incalcarea unei prevederi a Conventiei, sau o procedura necontencioasa in cazul in care o parte interesata cere Curtii emiterea unui aviz consultativ.

In ceea ce priveste procedura contencioasa, in principiu etapele procedurale ale solutionarii unei plangeri introduse in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt urmatoarele:

procedura de examinare a admisibilitatii cererii;

reglementarea pe cale amiabila;

procedura contencioasa posterioara deciziei de admisibilitate a cererii.           

In ceea ce priveste procedura de examinare a admisibilitatii cererii, odata ajunsa la Curte, plangerea formulata este inregistrata de grefa Curtii si este repartizata unei Sectii.

Plangerea adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

numele, data nasterii, nationalitatea, sexul, profesia si adresa petentului;

daca este cazul, numele, profesia si adresa reprezentantului sau;

partea impotriva careia este indreptata petitia;

o expunere succinta a faptelor;

o expunere succinta privind respectarea de catre petent a criteriilor de admisibilitate a cererii;

obiectul petitiei, ca si descrierea in linii mari a cererii unei satisfactii echitabile, pe care petentul poate dori sa o formuleze;

copii ale tuturor documentelor pertinente, in mod special ale deciziilor judiciare sau de alt fel, cu privire la obiectul petitiei.

Presedintele Sectiei numeste unul sau mai multi judecatori raportori care intocmesc un raport cu privire la admisibilitatea petitiei.

Pentru pregatirea raportului, judecatorul raportor poate cere partilor sa prezinte informatii necesare si documente.

Raportul judecatorului raportor contine:

o expunere succinta a faptelor;

indicarea problemelor de drept ce se ridica in cerere;

propunerea motivata, pe scurt, privind admisibilitatea sau respingerea petitiei.

Raportul judecatorului raportor este inaintat Comitetului de filtraj compus din trei judecatori. Comitetul de filtraj examineaza cererea si avand in vedere si raportul, va lua decizia asupra admisibilitatii cererii. Daca, in unanimitate, toti cei trei judecatori ai Comitetului de filtraj decid respingerea cererii, atunci petitia este declarata inadmisibila si radiata de pe rolul Curtii. Aceasta decizie este definitiva.

Daca insa, Comitetul de trei judecatori nu ajunge la o concluzie unanima privind respingerea cererii aceasta este inaintata spre examinarea unei Camere. In cazul in care Camera considera ca este necesar, din oficiu sau la cererea unei parti, poate sa decida tinerea unei audiente si abia dupa aceasta se va pronunta sub aspectul admisibilitatii cererii.

Camera se pronunta asupra admisibilitatii cererii cu majoritate de voturi. In decizia pronuntata de Camera cu privire la admisibilitatea cererii se va mentiona daca aceasta hotarare a fost luata in unanimitate sau cu majoritatea de voturi.

Daca decizia Camerei este de a respinge cererea, cazul in discutie se incheie aici.

Decizia luata de Camera este comunicata partilor si publicata in „Culegerea de decizii oficiale ale Curtii Europene a Drepturilor Omului.”

Daca insa decizia luata a fost in favoarea admisibilitatii cererii, partile au la indemana doua posibilitati: fie sa incerce reglementarea situatiei dintre ele pe cale amiabila, fie sa continue procedura contencioasa posterioara deciziei de admisibilitate a cererii.

Referitor la reglementarea pe cale amiabila, daca cererea formulata de reclamant este retinuta ca fiind admisibila, grefierul intra in legatura cu cele doua parti ale litigiului in vederea concilierii.

In vederea reglementarii pe cale amiabila, partile incep negocierile. Negocierile purtate in vederea ajungerii la o reglementare amiabila sunt confidentiale si nu prejudiciaza observatiile partilor din procedura contencioasa. Nici o comunicare scrisa sau orala, nici vreo oferta sau concesie intervenite in cadrul negocierilor nu pot fi mentionate sau invocate in procedura contencioasa.

In cazul in care partile ajung la o reglementare pe cale amiabila a conflictului dintre ele, comunica acest lucru Grefei care va incunostinta Camera asupra acestui aspect.

In conditiile in care Camera constata ca reglementarea amiabila intre parti s-a facut cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale asa cum sunt ele prevazute de Conventie, radiaza cauza de pe rol, incetand astfel procedurile in cazul respectiv.

In situatia in care partile nu reusesc sau nu doresc sa ajunga la o intelegere pe cale amiabila, atunci procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului se desfasoara continuand cu procedura contencioasa posterioara deciziei cu privire la admisibilitate.

In ceea ce priveste procedura contencioasa posterioara deciziei de admisibilitate a cererii, odata ce Camera a hotarat sa retina cererea spre judecare, in principiu procedura va cuprinde doua faze: faza scrisa si faza orala.

In cadrul fazei scrise, Presedintele Camerei ce are in sarcina solutionarea plangerii, va fixa, dupa consultarea prealabila a partilor, anumite termene in interiorul carora partile trebuie sa depuna toate documentele si observatiile lor scrise cu privire la fond.

In mod normal faza scrisa este urmata de faza orala, faza audierilor. In timpul audierilor se discuta numai probleme legate de fondul cauzei.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului procedeaza la examinarea cauzei in sedinta publica, audierile fiind orale, publice si contradictorii.

Ordinea luarii cuvantului este stabilita de Presedintele Camerei in care reclamantul are primul dreptul la cuvant, apoi in replica are dreptul la cuvant paratul, urmarindu-se ca timpul acordat partilor sa fie acelasi.

Odata incheiate audierile, procedura orala se incheie si ea incepand deliberarile in vederea pronuntarii unei hotarari.

Dezbaterile sunt secrete si se fac in Camera de Consiliu. Doar judecatorii iau parte la deliberari , nici o alta persoana nu poate fi admisa la deliberari. Inainte de a supune la vot o anumita problema, Presedintele Curtii ii invita pe judecatori sa-si exprime opinia.

Hotararea se va lua cu majoritatea voturilor judecatorilor Camerei, precedentele juridice avand o importanta deosebita in luarea deciziilor Curtii Europene a Drepturilor omului.

Hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

numele Presedintelui si al celorlalti judecatori ce compun Camera, ca si numele grefierului sau al grefierului adjunct;

data adoptarii si cea a pronuntarii sale;

indicarea partilor;

numele consilierilor partilor;

expunerea procedurii;

faptele cauzei;

un rezumat al concluziilor partilor;

motivele in drept;

dispozitivul;

decizia luata cu privire la cheltuieli de judecata;

indicarea numarului de judecatori care au constituit majoritatea;

dispozitii referitoare la acordarea unei satisfactii echitabile.

Hotararea este semnata de Presedintele Curtii si de Grefier si este citita in sedinta publica si comunicata Comitetului de Ministri, fiecarei parti in parte, tertilor si oricarei alte persoane interesate.

Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului se publica in culegerile oficiale de hotarari ale Curtii.

In termen de un an de la data pronuntarii, respectiv comunicarii, oricare dintre partile interesate are dreptul de a cere Curtii sa interpreteze anumite puncte din dispozitivul hotararii, pe care le considera neexplicite.

Hotararea Curtii este obligatorie pentru statele parti la Conventie. Daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului gaseste o incalcare a Conventiei, ea nu are dreptul sa caseze hotararea instantelor nationale sau sa ordone alte masuri. Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate sa acorde conform principiilor echitabilitatii, o suma de bani compensatorie pentru daunele morale si materiale pe care le-a suferit reclamantul, precum si rambursarea tuturor cheltuielilor ocazionate de solutionarea acelui litigiu.

Controlul executarii hotararilor este asigurat de catre Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. De asemenea, este tot in sarcina Comitetului de Ministri sa verifice daca statele care au comis incalcari ale Conventiei au gasit si au adoptat masuri care sa previna pe viitor astfel de incalcari, in conformitate cu obligatiile privind respectarea Conventiei, asa cum si le-au asumat la semnarea si ratificarea Conventiei.

In situatia in care un stat refuza sa aplice hotararile care-l privesc, Comitetul de Ministri va face statului in cauza o recomandare in acest sens. Daca insa, statul in cauza nu intelege sa-si indeplineasca obligatiile, acest conflict poate merge pana acolo incat statul recalcitrant sa fie exclus sau sa se retraga el insusi din Consiliul Europei.

Obligatiile care rezulta din hotararile judecatoresti sunt de natura reparatorie. Ele au o importanta individuala, acordandu-se partii vatamate o satisfactie echitabila constand fie intr-o suma de bani, fie in retragerea unei masuri, fie in simpla constatare a violarii unui drept recunoscut prin Conventie.

In ceea ce priveste procedura necontencioasa, trebuie precizat ca rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului este nu numai acela de a solutiona litigiile ce au ca obiect incalcarea unui drept fundamental sau a unei libertati, dar si emiterea de avize consultative care sa conduca la o interpretare si aplicare unitara de catre statele membre a dispozitiilor conventiei.

Procedura prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului emite aceste avize consultative este o procedura necontencioasa.

Cererea privind emiterea de avize consultative este formulata de Comitetul de Ministri si este solutionata de Marea Camera.

Cererea privind emiterea avizelor consultative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

prezentarea in termeni precisi a problemei juridice pentru care se solicita emiterea avizului consultativ;

data la care Comitetul de Ministri a luat decizia de a adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului, o cerere prin care solicita emiterea avizului consultativ;

documente necesare la solutionarea problemelor in cauza.

Avizele consultative sunt adoptate prin majoritate de voturi de catre Marea Camera.


APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


1. Care sunt conditiile prevazute de statutul Consiliului Europei pentru ca un stat sa devina membru al acestei organizatii ?

2. Prezentati succint organele Consiliului Europei.

3. Care este statutul judecatorilor, membrii ai Curtii Europene a Drepturilor Omului ?

Precizati cum este organizata Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

5. Care sunt conditiile de admisibilitate a cererii in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului?

6. Ce elemente trebuie sa cuprinda o plangere adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului?

7. Care este procedura reglementarii pe cale amiabila?

In ce consta procedura contencioasa posterioara deciziei de admisibilitate a

cererii?

Ce elemente trebuie sa cuprinda hotararea pronuntata de Curtea Europeana a

Drepturilor Omului?

10. Care sunt consecintele nerespectarii de catre un stat a unor hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului care il privesc?

11. In ce consta procedura necontencioasa in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului?CAPITOLUL V


SISTEMUL NATIONAL DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI


Mijloacele de aparare, garantare si asigurare a respectarii drepturilor omului pe plan intern decurg din sistemul legislativ national, din normele interne ale statului.

Unul dintre mijloacele cele mai importante de asigurare a respectarii drepturilor omului il constituie controlul constitutionalitatii legilor.

Este recunoscut si admis ca un act normativ trebuie emis de organul de stat competent, in limitele competentei sale, cu respectarea procedurii legale si, mai ales, cu respectarea dispozitiilor din actele juridice normative situate mai sus in ierarhia normativa.

In momentul in care suprematia constitutiei s-a afirmat ca o regula fundamentala de drept s-a pus si problema controlului conformitatii actelor normative cu Constitutia. Acest control a aparut ca firesc vizavi de caracterizarea data Constitutiei drept lege fundamentala. Motiv pentru care, odata cu trecerea timpului, s-a impus controlul jurisdictional, realizat fie prin instante din sistemul puterii judecatoresti, fie prin autoritati jurisdictionale distincte si specializate, denumite frecvent curti constitutionale, tribunale constitutionale, curti de arbitraj. Daca acest control ar fi incredintat Parlamentului, s-ar ivi unele neajunsuri, cum ar fi faptul ca acesta ar fi judecator in propria cauza, precum si faptul ca acesta ar putea fi pus in situatia de a-si critica propria lege.

Examinand constitutiile din Romania vom observa ca au fost explicit imputernicite cu acest control: Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sectiuni unite (1923 si 1938); Marea Adunare Nationala (1965). Constitutia din 1991, in titlul V, incredinteaza acest control Curtii Constitutionale.

Nu este insa lipsit de interes sa precizam ca Parlamentul, in tara noastra, are nu numai dreptul ci si obligatia, in procesul de legiferare, de a urmari respectarea Constitutiei, fiind sprijinit, in acest sens, de catre organul sau specializat, Consiliul Legislativ. Consiliul Legislativ, conform art.79 al Constitutiei, este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii. El tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei.

Consiliul Legislativ nu face parte din puterea legislativa, nici din puterea executiva si nici din puterea judecatoreasca; el reprezinta o autoritate administrativa autonoma, pusa sub autoritatea Parlamentului, pentru a aviza proiectele de legi, propunerile legislative ce pot veni din partea cetatenilor, deputatilor si senatorilor, precum si proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ ale Guvernului. Avizul Consiliului Legislativ este un aviz consultativ, care obliga, insa, pe cel ce emite proiectul de act normativ sa-l solicite intotdeauna, fara ca prin aceasta sa fie obligat sa se conformeze avizului.[52]

Revenind la Curtea Constitutionala, aceasta este un organ politico-jurisdictional, special si specializat pentru a asigura - prin intermediul controlului de constitutionalitate – suprematia Constitutiei in sistemul juridic normativ, precum si pentru indeplinirea altor atributii pe care legea fundamentala i le-a conferit expres si limitativ. Ea este compusa din noua judecatori numiti pentru un mandat de noua ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.

Constitutia stabileste si conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi numit judecator la Curtea Constitutionala. Aceste conditii sunt: pregatire juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.

Cei noua judecatori sunt numiti astfel: trei de catre Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.

Stabilindu-se durata mandatului la 9 ani, rezulta ca acesta nu se suprapune pe mandatul parlamentar si nici pe cel prezidential fapt ce are importanta, mai ales, in ceea ce priveste independenta judecatorilor.

Judecatorii Curtii Constitutionale aleg, prin vot secret, presedintele acesteia, pentru o perioada de 3 ani. Daca Curtea Suprema din S.U.A. este formata din 9 judecatori, numiti pe viata, Constitutia din 1991 din tara noastra prevede reinnoirea Curtii Constitutionale.

Ideea functionarii permanente a Curtii Constitutionale a impus un sistem de reinnoire periodica a judecatorilor. Acesta permite imbinarea experientei cu infuzia de personal nou, fara a crea pauze in existenta Curtii, pauze care ar fi inevitabile daca mandatul tuturor judecatorilor ar inceta in acelasi moment.

Pentru functionarea acestui principiu, Constitutia a stipulat ca judecatorii primei Curti Constitutionale sunt numiti pentru o perioada de 3, de 6 si respectiv de 9 ani. Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor si Senatul desemneaza cate un judecator pentru fiecare perioada.

Functia de judecator al Curtii Constitutionale este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul juridic superior. Aceasta incompatibilitate are drept scop independenta celui numit ca judecator la Curtea Constitutionala.

Constitutia cuprinde si reguli de protectie a judecatorilor Curtii Constitutionale, astfel incat acestia sa poata realiza nestingheriti misiunea pe care o au. In cadrul acestei protectii putem mentiona: regulile privind raspunderea , independenta si inamovibilitatea judecatorilor, imunitatea acestora, rezervarea postului.

In ceea ce priveste raspunderea judecatorilor, Legea nr.47/1992 consacra faptul ca acestia nu pot fi trasi la raspundere pentru opiniile exprimate.

Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe durata acestuia. Referitor la independenta judecatorilor, Legea nr.47/1992 extinde aceasta independenta la intreaga Curte Constitutionala, precizand ca „ea este independenta fata de orice alta autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi.”

Inamovibilitatea este institutia pe temeiul careia judecatorul nu poate fi eliberat din functie, suspendat, pensionat prematur, avansat sau transferat prin vointa arbitrara a executivului sau a altei autoritati publice, ori in afara cazurilor si fara respectarea formelor si conditiilor prevazute de lege.

Referitor la rezervarea postului, fiind o functie electiva, functia de judecator constitutional implica o durata de timp determinata, in principiu la 9 ani. Deoarece mandatul de judecator nu poate fi nici prelungit, nici reinnoit, in mod firesc, la expirarea sa, judecatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a-si relua activitatea la locul de unde a plecat. Motiv pentru care legea le rezerva postul. Aceasta rezervare este obligatorie pentru judecatorul care a venit la Curte dintr-un post de magistrat.

In celelalte cazuri legea prevede ca judecatorul are dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea sa la Curtea Constitutionala s-a facut cu conditia rezervarii acestuia.

Conform art.14 al Constitutiei, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:

a)    se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;

b)   se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 25 de senatori;

c)    hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor;

d)   vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;

e)    constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului;

f)      da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei;

g)    vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia;

h)   verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni;

i)      hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.

Referitor la controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea lor, aceasta modalitate de control se caracterizeaza prin faptul ca intervine dupa ce legea a fost adoptata de Parlament, dar inainte ca aceasta sa fie promulgata.

Prin promulgare se confirma printr-un act oficial ca o lege a fost adoptata de Parlament cu respectarea procedurii prevazute in acest scop de Constitutie, dispunandu-se ca urmare punerea in executare de catre organele competente ale statului.

In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului si Curtii Supreme de Justitie si se depune la secretarul general de la Camera Deputatilor si de la Senat.

Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, cu participarea judecatorilor Curtii, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite. Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei.

Sesizarea Curtii Constitutionale intrerupe termenul de 20 de zile pentru promulgare si suspenda dreptul de promulgare a legii. Numai ca, dupa reexaminarea legii sau dupa primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea nu incepe sa curga din nou acelasi termen de 20 de zile pentru promulgare, ci un termen nou de 10 zile.

In situatia in care Curtea Constitutionala declara neconstitutionala o lege inainte de promulgarea ei, decizia data are valoarea unui veto suspensiv, aceasta deoarece are ca efect trimiterea legii spre reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata, iar promulgarea devine obligatorie. Dimpotriva daca aceasta majoritate nu este intrunita, legea nu mai va putea fi promulgata de Presedinte.

In ceea ce priveste exceptiile ridicate in fata instantelor judecatoresti, privind neconstitutionalitatea unei legi sau a unei ordonante, aceasta exceptie nu va putea fi solutionata de instanta, ci doar de Curtea Constitutionala.

Exceptia poate fi invocata de catre oricare dintre parti, din oficiu de catre instanta de judecata si de reprezentantul Ministerului Public. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate este posibila in orice faza a procesului (in prima instanta, in apel sau in recurs). Pe toata perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate, judecarea cauzei se suspenda.

Exceptia de neconstitutionalitate trebuie verificata de catre instanta in fata careia aceasta a fost invocata, sub aspectul pertinentei ei. Aceasta deoarece, conform cerintelor Legii 47/1992, exceptia trebuie sa aiba ca obiect neconstitutionalitate unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare de care depinde solutionarea cauzei. Altminteri instanta o va respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.

Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate printr-o incheiere. Incheierea va cuprinde punctele de vedere ale partilor pentru sustinerea sau combaterea exceptiei si opinia instantei asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti. In situatiile in care exceptia a fost ridicata din oficiu de catre instanta, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.

Odata primita incheierea, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un complet de judecata, compus din 3 judecatori si pe presedintele acestuia. Apoi, presedintele completului va desemna pe unul dintre judecatori ca raportor. Daca raportorul ca considera ca exceptia este evident nefondata sau constata ca anterior Curtea a decis printr-un control prealabil ca prevederea legala incriminata este constitutionala, va instiinta pe presedinte pentru convocarea completului de judecata, care poate decide cu unanimitate de voturi, sa respinga exceptia, fara citarea partilor.

Judecata in prima instanta are loc pe baza raportului prezentat de judecatorul raportor, a incheierii prin care a fost sesizata Curtea constitutionala, a punctelor de vedere prezentate de autoritatile publice carora le-a fost solicitat, a probelor administrative, a sustinerii partilor, cu citarea acestora si a Ministerului Public.

In cadrul procesului partile pot fi reprezentate prin avocatii cu drept de a pleda la Curtea Suprema de Justitie.

Decizia Curtii va putea fi atacata de catre partile aflate in litigiu doar cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul va fi judecat de un complet alcatuit din 5 judecatori, din care unul este presedintele Curtii Constitutionale sau inlocuitorul acestuia, care il va prezida. Daca recursul este admis, instanta de recurs se pronunta prin aceeasi decizie si asupra exceptiei de neconstitutionalitate. In urma deliberarii, decizia se adopta cu majoritate de voturi. Unul, sau dupa caz, mai multi dintre membrii completului de judecata, pot avea o opinie separata, motivand-o la sfarsitul deciziei.

Daca decizia este admisa, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat care in mod evident nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare. Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.

O alta modalitate ce poate fi folosita pentru protectia drepturilor omului de orice persoana o reprezinta contenciosul administrativ.

Aceasta reprezinta o forma juridica de aparare a drepturilor omului impotriva eventualelor abuzuri ale organelor administratiei publice si a functionarilor publici ce-si desfasoara activitatea in cadrul acestor organe.

Administratia publica realizeaza o activitate de organizare a executarii legii in statul de drept. Prin natura sa aceasta activitate derivata din lege trebuie sa se conformeze legii iar organele administratiei publice pot incalca drepturi care apartin persoanelor fizice sau juridice, creand in acest fel litigii juridice care trebuie rezolvate pe calea unei activitati jurisdictionale.

Contenciosul administrativ este reglementat de catre art.48 alin.(1) din Constitutie si de Legea contenciosului administrativ din 1990.

Constitutia stipuleaza ca persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termen legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.

In ceea ce priveste Legea contenciosului administrativ, aceasta prezinta o importanta deosebita pentru constructia statului de drept din tara noastra. Prin aceasta lege se pune la indemana persoanelor fizice si juridice un instrument eficace pentru curmarea unor eventuale abuzuri ale organelor administratiei publice, creandu-se mijloace de restabilire a legalitatii incalcate, de repunere in drepturi si de sanctionare a celor ce folosesc abuziv competenta pe care o au, in legatura cu emiterea actelor administrative.

Judecarea actiunilor formulate in temeiul acestei legi este de competenta tribunalului sau a curtii de apel in raza carora isi are domiciliul reclamantul.

Tinand cont de particularitatile dreptului aplicabil in solutionarea acestor actiuni, care necesita o anumita specializare pentru magistratii care judeca cauzele respective, legea prevede infiintarea unor sectii speciale de contencios administrativ la tribunalele judetene si la Curtea Suprema, ca instanta de recurs. Existenta unor sectii speciale nu inseamna existenta unor instante speciale de contencios administrativ. Contenciosul administrativ revine puterii judecatoresti si se realizeaza prin instante de drept comun, care au intre celelalte sectii si sectii de contencios administrativ. Judecatorii care functioneaza la aceste sectii de contencios administrativ fac parte din corpul judecatoresc care alcatuieste tribunalele de resort si Curtea Suprema de Justitie.

In cazuri bine justificate, pentru a preveni producerea unei pagube iminente, instantele au dreptul sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ, chiar inainte de solutionarea actiunii. In astfel de cazuri, cererea de suspendare va fi solutionata de urgenta, chiar fara citarea partilor, hotararea pronuntata fiind executorie.

Legea contenciosului administrativ prevede si o serie de acte administrative care sunt exceptate de la aplicarea prevederilor acestor legi, cum ar fi: actele care privesc raporturile dintre Parlament sau Presedinte si Guvern; actele administrative de autoritate si gestiune ale organelor de conducere din cadrul Parlamentului; actele administrative referitoare la siguranta interna si externa a statului; actele administrative referitoare la interpretarea si executarea actelor internationale la care Romania este parte; actele administrative emise in circumstante speciale pentru luarea masurilor urgente de organele puterii executive pentru evitarea sau inlaturarea efectelor unor evenimente prezentand pericol public; actele de comandament cu caracter militar; actele de gestiune savarsite de stat ca persoana juridica si pentru administrarea patrimoniului sau; actele administrative adoptate in exercitarea atributiilor de control ierarhic; actele administrative in cazul carora se prevede prin lege speciala o alta procedura judiciara.

Inainte de a se adresa tribunalului, reclamantul are obligatia de a folosi recursul administrativ gratios, solicitand autoritatii administrative care a emis actul administrativ sa-i recunoasca pretentia sa juridica. Termenul in care se exercita este de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ sau a refuzului expres, sau in cazul tacerii administratiei, de la epuizarea termenului in care aceasta avea obligatia sa rezolve cererea. Daca cel vatamat nu se considera multumit de solutia data, el se va putea adresa tribunalului in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei. Legea prevede si posibilitatea folosirii recursului administrativ ierarhic la autoritatea ierarhic superioara celei emitente a actului administrativ. In situatia in care reclamantul a optat pentru aceasta modalitate, are obligatia de a astepta raspunsul autoritatii administrative sesizate, timp de 30 de zile, dupa care va putea sesiza tribunalul cu actiunea in contencios administrativ.

Dupa cum am mai mentionat, reclamantul poate solicita instantei judecatoresti competente, atunci cand se considera vatamat in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei pretentii juridice, de a i se rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, anularea actului respectiv, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei care i-a fost cauzata.

Rezulta de aici ca instanta de judecata va avea de cercetat existenta dreptului subiectiv care apartine reclamantului si ilegalitatea actului administrativ prin care i se incalca acest drept.

Daca se constata existenta acestor doua elemente, instanta de judecata in dispozitivul hotararii poate decide urmatoarele:

a)    Anularea totala sau partiala a actului administrativ si recunoasterea dreptului pretins, care face obiectul actiunii. De asemenea poate obliga autoritatea administrativa parata sa modifice actul administrativ contestat sau chiar sa-l inlocuiasca prin alt act, in vederea realizarii dreptului incalcat care apartine reclamantului.

b)   Despagubirea reclamantului pentru daunele materiale si morale suferite, prin actul administrativ ilegal sau prin refuzul satisfacerii pretentiei privitoare la un drept recunoscut de lege.

Legea admite actiunea in daune atat contra administratiei parate, cat si impotriva functionarului care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul cererii.

Temeiul hotararii judecatoresti pentru despagubirea reclamantului consta in culpa administratiei parate exprimata in ilegalitatea actului administrativ emis sau a refuzului de a satisface pretentia juridica a reclamantului in legatura cu dreptul acestuia pe care legea il recunoaste. Ilegalitatea actului sau refuzul rezultand din activitatea functionarului vinovat de emiterea actului ilegal sau de refuzul nejustificat de satisfacere a pretentiei juridice a reclamantului, angajeaza solidaritatea administratiei publice parate cu prepusul sau la despagubirea reclamantului. Administratia parata obliga sa plateasca daune reclamantului in actiunea de contencios administrativ poate intenta actiune in regres impotriva functionarului vinovat de astfel de fapte.

Hotararile pronuntate de tribunale in prima instanta pot fi atacate cu recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul este suspensiv de executare.

Un alt mijloc de aparare a drepturilor omului il constituie si institutia Ombudsmanului (Avocatul Poporului). In ultimele decenii, tot mai multe tari au introdus in sistemul juridic national o institutie receptata din practica parlamentara suedeza, care are rolul de a solutiona plangerile adresate de catre cetatenii care pretind ca drepturile lor au fost incalcate de functionari sau de catre autoritati ale administratiei publice. Este vorba despre Avocatul Poporului.

Articolul 55 al Constitutiei stipuleaza ca:

- Avocatul Poporului este numit de Senat, pe o perioada de 4ani, pentru apararea drepturilor si a libertatilor cetatenilor. Organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului se stabilesc prin lege organica.

- Avocatul Poporului nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata.

Aceasta institutie a fost pentru prima data consacrata in legislatia tarii noastre prin acest text constitutional.

Pe plan organizatoric, Legea nr.35 din 1997 precizeaza ca Avocatul Poporului, ales pe 4 ani de catre Senat, conditiile pentru numirea lui fiind aceleasi ca si cele cerute pentru numirea judecatorilor Curtii Constitutionale.

Legea mai prevede ca Avocatul Poporului este asistat in activitatea sa de doi adjuncti, pe care ii numeste pe durata mandatului sau, cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.

Avocatul Poporului nu se substituie organelor competente sa acorde un drept sau sa rezolve un conflict de interese, astfel incat activitatea lui nu este nici paralela si nici in contradictie cu activitatea instantelor judecatoresti, a Ministerului Public sau a altor autoritati publice competente sa solutioneze un litigiu, privind un interes legitim al cetateanului.

Articolul 56 din Constitutie prevede urmatoarele:

- Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate in drepturile si in libertatile lor, in limitele stabilite de lege.

– Autoritatile publice sunt obligate sa asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar in exercitarea atributiilor sale.

Avocatul Poporului are la dispozitie urmatoarele mijloace de actiune :

a)     Avocatul Poporului isi exercita atributiile nu numai la sesizarea persoanelor lezate, prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti, dar si din oficiu;

b)     Cererile – scrise sau semnate - pot fi adresate de orice persoana fizica, fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase;

c)     Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia Avocatului Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile care i-au fost adresate, acordandu-i sprijin in exercitarea atributiilor sale;

d)     Avocatul Poporului are dreptul sa faca anchete proprii, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze, sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionarii cererii;

e)     Daca se constata ca plangerea persoanei este intemeiata, el va cere in scris autoritatii administratiei, care a incalcat drepturile acesteia, sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse, precum si sa repuna persoana lezata in situatia anterioara;

f)       Autoritatile in cauza sunt obligate sa ia de indata masurile necesare nu numai pentru inlaturarea ilegalitatilor constatate si repararea pagubelor, dar si pentru inlaturarea cauzelor care au generat sau au favorizat incalcarea drepturilor persoanei lezate, informandu-l despre aceasta pe „Avocatul Poporului”;

g)     Daca autoritatea sau functionarul nu inlatura, in termen de 30 de zile de la data sesizarii ilegalitatii comise, Avocatul Poporului se adreseaza autoritatilor administratiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sa ii comunice, in termen de cel mult 45 de zile, masurile luate;

h)    Avocatul Poporului este indreptatit sa sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administratiei publice centrale si al prefectilor, neadoptarea de catre Guvern, in cel mult 20 de zile a masurilor luate, comunicandu-se Parlamentului;

i)       Avocatul Poporului nu numai ca trebuie sa aduca la cunostinta persoanei care i-a adresat cererea solutia sau masurile luate, dar , mai mult, cu acordul acesteia sau al persoanelor interesate, el poate face publice constatarile sale;

j)       Avocatul Poporului poate face recomandari privind modificarea legislatiei sau poate propune Parlamentului masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

k)     Avocatul Poporului, in exercitarea atributiilor sale, emite recomandari, acestea neputand fi supuse controlului parlamentului si nici controlului judecatoresc.

Independenta Avocatului Poporului este consacrata de catre Constitutie si de Legea nr.35 din 1997. Acestea prevad urmatoarele :

a)    In activitatea sa, Avocatul Poporului este independent fata de orice autoritate publica;

b)   Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, astfel ca nimeni nu-l poate obliga sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale;

c)    La cererea celor interesati sau pentru motive intemeiate, el poate decide asupra caracterului confidential al activitatii sale;

d)   Avocatul Poporului prezinta rapoarte doar in fata Parlamentului;

e)    Mandatul Avocatului Poporului nu poate fi reinnoit decat o singura data;

f)      Mandatul sau este incompatibil cu orice alta functie publica sau privata;

g)    Revocarea sa din functie poate interveni numai ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, cu votul majoritatii absolute a senatorilor;

h)   Recomandarile facute de Avocatul Poporului, in exercitarea atributiilor sale, nu pot fi supuse controlului parlamentar, nici controlului judecatoresc;

i)      Avocatul Poporului si adjunctii sai nu raspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pentru care le indeplinesc, cu respectarea legii, in exercitarea atributiilor prevazute de lege;

j)      Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului si adjunctii sai nu pot fi retinuti, perchezitionati sau trimisi in judecata penala sau contraventionala fara incuviintarea Senatului;

k)   In timpul exercitarii functiei, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia nu pot fi membrii ai unui partid politic.

Avocatul Poporului, conform art.57 din Constitutie, prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte. Acestea trebuie sa fie prezentate cel putin o data pe an, insa textul constitutional permite ca, din initiativa sa, Avocatul Poporului sa se poata adresa Parlamentului de fiecare data cand considera necesar. La randul lor si Camerele Parlamentului pot solicita Avocatului Poporului sa prezinte un raport. Este de presupus ca un asemenea raport va avea ca obiect anumite aspecte stabilite de Camera care a solicitat prezentarea raportului.

Rapoartele, in afara relatarilor legate de activitatea desfasurata, pot contine si recomandari privind legislatia sau masuri de alta natura, pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor.


APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


1. Faceti o prezentare succinta a Consiliului Legislativ.

2. Care este statutul judecatorilor, membrii ai Curtii Constitutionale ?

3. Precizati care sunt atributiile Curtii Constitutionale.

4. Ce se intelege prin contencios administrativ ?

5.Ce acte administrative sunt exceptate de la aplicarea prevderilor Legii contenciosului administrativ ?

6. Precizati in ce consta recursul administratic gratios, precum si recursul administrativ ierarhic.

7. Specificati care sunt mijloacele de actiune pe care le are la dispozitie Avocatul Poporului.

8. Prezentati in ce mod este consacrata de catre legislatie independenta Avocatului Poporului?
CAPITOLUL VI


SITUATIA TRATATELOR INTERNATIONALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI IN DREPTUL INTERN DIN ROMANIA


RESTRANGEREA EXERCITIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTATI


1. Situatia tratatelor internationale privind drepturile omului in dreptul intern din Romania.

Relatia dintre legislatia internationala si cea interna a unei tari prezinta importanta atat din punct de vedere teoretic cat si practic.

De-a lungul timpului au fost elaborate diverse teorii cu privire la raportul dintre dreptul international si dreptul intern al statelor.

Statele si-au adaptat sau schimbat politica si legislatia in functie de teoria pe care au considerat-o ca avand castig de cauza. Toata elaborarea doctrinara are menirea sa dea raspunsuri unor chestiuni practice, indicand comportamentul care trebuie urmat de stat, pe plan intern, in sistemul legislativ si mai ales in domeniul infaptuirii justitiei, si pe plan extern, in domeniul relatiilor internationale in continua schimbare.

Astfel, una dintre aceste teorii este teoria dualista. Conform acestei teorii, cele doua drepturi sunt egale, insa independente si separate. Ele nu s-ar intalni, asemenea liniilor paralele. Ca urmare, valoarea normelor lor nu depinde de concordanta dintre ele. Aceasta teorie absolutizeaza deosebirile existente intre cele doua sisteme de drept.[67]

O alta teorie este cea a prioritatii dreptului intern fata de dreptul international public. Aceasta teorie afirma ca dreptul international public deriva din dreptul intern al statelor si drept urmare cele doua drepturi constituie o unitate deplina numita „drept statal national”. Se mai sustine ca dreptul international public ar fi doar o prelungire a dreptului intern al statelor in domeniul relatiilor internationale, care poate fi numit „dreptul public extern” al statului. Aceasta teorie se baza pe vechea conceptie a suveranitatii absolute a statelor.

Dupa primul razboi mondial s-a impus teoria prioritatii dreptului international public in raport cu dreptul intern al statului. Drept urmare dreptul international ar stabili limitele competentelor dreptului intern al statelor.

Aceasta teorie este sustinuta si dupa cel de-al doilea razboi mondial avand la baza urmatoarele argumente :

recunoasterea superioritatii prevederilor tratatelor internationale fata de dreptul intern al statelor, fapt consemnat in unele sentinte arbitrare si in jurisprudenta internationala;

constitutiile unor state, in special cele membre ale Uniunii Europene, consacra superioritatea angajamentelor lor internationale fata de dreptul lor intern.

Pentru a deveni efective si a produce efecte, multe din tratatele internationale trebuie sa fie puse in actiune; dar acest lucru nu are loc doar prin simplul fapt al legiferarii lor pe plan international; ducerea mai departe a actiunii pentru atingerea obiectivului din tratat presupune includerea reglementarii in legislatia interna, iar aceasta se face prin activitatea legislativului.

Conform Conventiei de codificare a dreptului tratatelor din anul 1969 „o parte nu poate invoca dispozitiile dreptului sau intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat.”

De aici rezulta ca in situatia in care o lege interna constituie un obstacol ori nu ar fi de natura sa conduca la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate printr-un tratat, de vreme ce statul respectiv este obligat sa-si indeplineasca obligatiile si atata timp cat nu se poate prevala de acea lege, nu-i ramane alta alternativa decat aceea de a modifica o asemenea lege si a crea baza legala interna pentru aplicarea tratatului respectiv.

In unele situatii, se formuleaza in tratat obligatia pentru parti de a include prevederile acestuia in legislatia interna a partilor, in altele, sunt consacrate drepturile care apar in virtutea aplicarii tratatului, dar pe care beneficiarii – subiectele de drept intern nu le pot invoca in lipsa unei reglementari interne. In cazul in care tratatul nu se poate aplica direct in ordinea juridica interna a unui stat, ca tratat, se pune problema prin ce modalitate acele prevederi conventionale internationale ajung sa fie incorporate in dreptul intern, astfel incat sa ajunga operationale, iar finalitatea tratatului sa poata fi atinsa.

Conform art.11 din Constitutie, in cazul tarii noastre, incorporarea tratatului in dreptul intern se face prin ratificarea acestor tratate internationale de catre Parlament.

In Dictionarul de drept international public ratificarea este definita ca fiind „actul juridic prin care un stat isi exprima consimtamantul, prin intermediul organelor sale competente, de a fi legat de un tratat international, semnat de plenipotentiarii sai.

Articolul 20 al Constitutiei prevede urmatoarele:

– Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.– Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.

Solutia constitutionala oferita de art.20 exprima nu doar atasamentul fata de reglementarile internationale, ci si marea receptivitate fata de dinamica posibila si previzibila a acestora. In domeniul drepturilor omului raman inca multe lucruri de infaptuit, care presupun colaborarea intre state si care se vor realiza prin tratate internationale.

Dispozitiile art.20, in perspectiva aplicarii lor, implica doua consecinte majore :

o prima consecinta il priveste chiar pe legiuitor, care va trebui intotdeauna si obligatoriu sa verifice daca proiectele de legi pe care le discuta si le adopta se coreleaza cu tratatele internationale la care Romania este parte;

o a doua consecinta priveste autoritatile publice competente a negocia, incheia si ratifica tratate internationale, care vor trebui sa manifeste o atentie sporita la observarea corelatiei dintre prevederile dreptului international si dreptul romanesc, iar in situatii mai dificile sa se foloseasca de procedeul rezervelor.

Conform Conventiei din anul 1969 privind dreptul tratatelor, rezerva este definita ca fiind „o obligatie unilaterala, oricare ar fi continutul sau denumirea sa, facuta de un stat atunci cand semneaza, ratifica, accepta sau aproba un tratat, ori adera la acesta, prin care isi manifesta intentia de a exclude sau modifica efectul juridic al unor dispozitii din tratat cu privire la aplicarea lor, fata de statul respectiv.” Conform unei alte definitii, mai simple, aparuta intr-un dictionar diplomatic, rezerva reprezinta „o declaratie de vointa prin care statul, in timp ce admite tratatul in ansamblul sau, exclude de la acceptarea sa anumite dispozitii determinate, de care nu va fi legat.”

O problema ce se poate ridica in legatura cu art.20 este aceea de a sti care este solutia in situatia in care unele reglementari internationale ar contraveni Constitutiei. Conform art.51 din Constitutie, respectarea Constitutiei si a suprematiei acesteia este obligatorie. Deci suprematia Constitutiei nu permite ratificarea unui tratat international care ar contraveni prevederilor sale.

In sistemul dreptului romanesc, prevederile tratatelor internationale nu pot fi situate, sub aspectul fortei lor juridice deasupra prevederilor Constitutiei. De aici rezulta obligatia constitutionala pentru autoritatile competente in negocierea si incheierea tratatelor internationale de a observa concordanta lor cu Constitutia. Daca prevederile unor tratate internationale care se negociaza contin prevederi contrare Constitutiei, ratificarea lor se poate face fie cu rezervele corespunzatoare, fie numai dupa ce Constitutia este revizuita.

2. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Articolul 39 al Constitutiei prevede urmatoarele:

– Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

– Restrangerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii.

Exercitarea drepturilor si libertatilor prevazute de Constitutie trebuie realizata in cadrul unor coordonate morale, politice, religioase si juridice, fiind de regula admis ca respectarea drepturilor si libertatilor individuale, inclusiv a celor care se exercita in grup, ale celorlalti, tine de chiar conceptul de libertate.

Declaratia Drepturilor Omului si cetateanului din Franta din anul 1789 prevedea in art.4 ca: „Libertatea consta in a putea face tot ceea ce nu dauneaza altuia; astfel, exercitiul drepturilor naturale ale fiecarui om nu are alte limite decat cele care asigura celorlalti membri ai societatii sa se bucure de aceleasi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decat de lege.”

Posibilitatea juridica a stabilirii unor limitari raspunde nevoii de a asigura securitatea juridica a drepturilor si libertatilor celorlalti, atat in perspectiva intereselor lor individuale, cat si a celor nationale sau de grup, a binelui public ca expresie sintetica a acestor interese.

Din prevederile art.49 al Constitutiei rezulta ca s-a optat pentru institutia restrangerii drepturilor sau libertatilor si nu pentru posibilitatea suspendarii lor. Aceasta optiune corespunde prevederilor art.29, alin.2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit carora: „In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decat numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica.”

Deci, restrangerea nu poate aduce atingere existentei dreptului sau libertatii.

Aceasta, in fond, reprezinta diferenta esentiala dintre suspendarea sau pierderea dreptului si restrangerea exercitiului sau. Restrangerea constituie o limitare si, deci, ea nu poate avea ca efect suprimarea dreptului. Un drept al carui exercitiu a fost restrans constituie un drept al carui exercitiu in aceste limite, este liber. Aceasta reprezinta o garantie constitutionala ce rezulta din insasi consacrarea prin Constitutie a drepturilor si libertatilor fundamentale.

O alta garantie prevazuta de art.49 este aceea a principiului proportionalitatii, in virtutea caruia restrangerea unui drept sau a unei libertati trebuie sa fie proportionala cu situatia care a generat-o. Aceasta presupune ca orice restrangere sa fie facuta numai in scopul pentru care a fost prevazuta si in anumite limite strict necesare, in functie de situatia care justifica restrangerea exercitiului unor drepturi.

Cea mai importanta garantie constitutionala a legalitatii restrangerii o reprezinta faptul ca aceasta nu poate fi instituita decat prin lege si numai daca este necesar, dupa caz, pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

Acest fapt permite atat controlul judecatoresc al actului administrativ prin care s-ar introduce o restrictie a unui drept sau al unei libertati, un asemenea act fiind nelegal si, deci anulabil pe calea contenciosului administrativ, cat si controlul constitutionalitatii de catre Curtea Constitutionala, o lege sau ordonanta prin care s-ar depasi cazurile limitativ prevazute de alin.(1) al art.49 fiind de asemenea nelegala, ca urmare a incalcarii prevederilor Constitutiei.APLICATII SI INTREBARI DE AUTOEVALUARE


1.Prezentati teoriile elaborate de-a lingul timpului privitoare la raportul dintre reptul interational si dreptul intern al statelor.

2.Ce se intelege prin ratificarea tratatelor interationale ?

3.Precizati ce se intampla in cazul existentei unei neconcordante intre pactele si tratatele privitoare ladrepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte si legile sale interne.

4.Ce se intelege prin rezerva la un tratat international ?

5.Specificati in ce situatii poate fi restrans exercitiul unor drepturi sau al unor libertati.

6.Precizati in ce consta diferenta esentiala dintre suspendare sau pierderea unui drept si restrangerea exercitiului sau.

7.Care este garantia constitutionala a legalitatii restrangeri unui drept ?


DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI


PREAMBUL


Considerand ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume.

Considerand ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revolta constiinta omeniri si ca faurirea unei lumi in care fiintele umane vor beneficia de libertatea cuvantului si a convingerilor, eliberate de teroare si de mizerie, a fost proclamata drept cea mai inalta aspiratie a omului.

Considerand ca este esential ca drepturile omului sa fie protejate de un sistem de drept pentru a omul sa nu fie constrans, ca mijloc suprem, la revolta impotriva tiraniei si asupririi.

Considerand ca este esential sa fie incurajata dezvoltarea relatiilor prietenesti intre natiuni.

Considerand ca in Carta, popoarele Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea persoanei umane, in egalitatea in drepturi a barbatilor si femeilor si ca s-au hotarat sa favorizeze progresul social si sa instaureze conditii mai bune de viata in cadrul unei libertati mai mari.

Considerand ca statele membre s-au angajat sa promoveze, in cooperare cu Organizatia Natiunilor Unite, respectul universal si efectiv al drepturilor omului si al libertatilor fundamentale.

Considerand ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,

Adunarea generala,

Proclama prezenta Declaratie Universala a Drepturilor Omului ca ideal comun catre care trebuie sa tinda popoarele si toate natiunile pentru ca toate persoanele si toate organele societatii, avand in vedere permanent aceasta Declaratie, sa se straduiasca, prin invatatura si educatie, sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure, prin masuri progresive de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva, atat in cadrul statelor membre insesi, cat si in teritoriile aflate sub jurisdictia lor.


Articolul 1.

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de celelalte in spiritul fraternitatii.


Articolul 2.

Fiecare se  poate prevala de toate drepturile si de toate libertatile proclamate in prezenta Declaratie, fara nici o deosebire, ca de exemplu, de rasa, de culoare, de sex, de limba, de religie, de opinie politica sau de orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, de avere, de nastere sau decurgand din orice alta situatie.

2.Pe langa aceasta, nu se va face nici o deosebire bazata pe statut politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care apartine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu este independent, sub tutela, neautonom sau supus unei limitari oarecare a suveranitatii.


Articolul 3.

Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.


Articolul 4.

Nimeni nu va fi tinut in sclavie, nici in robie; sclavia si traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.


Articolul 5.

Nimeni nu va fi supus la tortura, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.


Articolul 6.

Fiecare are dreptul sa i se recunoasca personalitatea sa juridica, oriunde s-au afla.


Articolul 7.

Toti oamenii sunt egali in fata legii si au dreptul, fara deosebire, la protectie egala a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o astfel de discriminare.
Articolul 8.

Orice persoana are dreptul sa se adreseze, in mod efectiv, instantelor judiciare competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale care ii sunt recunoscute de Constitutie sau de lege.


Articolul 9.

Nimeni nu poate fi arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar.


Articolul 10.

Orice persoana are dreptul, in deplina egalitate, sa fie ascultata in mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptata impotriva ei.


Articolul 11.

Orice persoana acuzata de savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata pana cand vinovatia sa va fi dovedita, in mod legal, in cursul unui proces public, in cadrul caruia I s-au asigurat toate garantiile necesare apararii sale.

Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care, in momentul in care au fost comise, nu constituiau infractiuni potrivit dreptului national sau international. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai aspra decat aceea care era aplicabila in momentul in care a fost savarsita infractiunea.


Articolul 12.

Nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare in viata sa particulara, in familia sa, la domiciliul sau ori in corespondenta, nici unor atingeri aduse onoarei sau reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.


Articolul 13.

Orice persoana are dreptul sa circule liber si sa-si aleaga resedinta in interiorul oricarui stat.   

Orice persoana are dreptul sa paraseasca orice tara, inclusiv pe a sa, si de a reveni in aceasta.


Articolul 14.

1. In cazul persecutiei, orice persoana are dreptul sa caute azil si sa beneficieze de azil in alte tari.

2. Acest drept nu poate fi invocat in cazul unor urmariri penale, bazate pe comiterea unei infractiuni de drept comun sau pe actiuni contrare scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.


Articolul 15.

Oricine are dreptul la o cetatenie.

Nimeni nu poate fi lipsit, in mod arbitrar, de cetatenia sa, nici de dreptul de a-si schimba cetatenia.


Articolul 16.

1. Cu incepere de la varsta nubila, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in privinta rasei, cetateniei sau religiei, au dreptul sa se casatoreasca si sa intemeieze o familie. Ei au drepturi egale la incheierea casatoriei, pe durata casatoriei si la desfacerea ei.

2. Casatoria nu poate fi incheiata decat cu consimtamantul liber si deplin al viitorilor soti.

3. Familia este elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.


Articolul 17.

1. Orice persoana are dreptul la proprietate, atat singura cat si in asociere cu altii.

2. Nimeni nu va fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.


Articolul 18.

Orice persoana are dreptul la libertatea gandirii, a constiintei si a religiei; acest drept implica libertatea de a-si schimba religia sau convingerile, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerile sale, individual sau in colectiv, atat in public cat si in mod privat, prin invatamant, practici, cult si indeplinirea de rituri.


Articolul 19.

Orice persoana are dreptul la libertatea de opinie si de exprimare, ceea ce implica dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale si acela de a cauta, de a primi si de a raspandi, fara a se tine seama de granite, informatii si idei prin orice mijloc de exprimare.


Articolul 20.

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica.

2. Nimeni nu poate fi obligat sa faca parte dintr-o asociatie.


Articolul 21.

1. Orice persoana are dreptul sa participe la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanti liber alesi.

2. Orice persoana are dreptul de acces, in conditiile de egalitate, la functiile publice din tara sa.

3. Vointa poporului este fundamentul autoritatii puterilor publice; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri libere, care trebuie sa aiba loc periodic, prin sufragiu universal egal si prin vot secret sau dupa o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului.


Articolul 22.

Orice persoana, in calitate de membru al societatii, are dreptul la securitate sociala; ea este indreptatita sa obtina satisfacerea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea si libera dezvoltare a personalitatii sale, prin efort national si cooperare internationala, tinandu-se seama de organizarea si de resursele fiecarei tari.


Articolul 23.

1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotire impotriva somajului.

2. Toti oamenii au dreptul, fara nici o discriminare, la salariu egal pentru munca egala.

3. Orice om care munceste are dreptul la o remuneratie echitabila si satisfacatoare, care sa-i asigure lui, precum ti familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, daca este cazul, cu alte mijloace de protectie sociala.

4. Orice persoana are dreptul sa intemeieze cu alte persoane sindicate si de a se afilia la sindicate, pentru apararea intereselor sale.


Articolul 24.

Orice persoana are dreptul la odihna si la timp liber si, indeosebi, la o limitare rezonabila a timpului de munca, precum si la concedii periodice platite.


Articolul 25.

1. Orice persoana are dreptul la u nivel de viata corespunzator asigurarii sanatatii sale, bunastarii proprii si a familiei, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala precum si servicii sociale necesare, dreptul la asigurare in caz de somaj, de boala, de invaliditate, vaduvie, batranete sau in alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, ca urmare a unor imprejurari independente de vointa sa.

2. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire speciale. Toti copiii, indiferent daca s-au nascut in cadrul sau in afara casatoriei, se bucura de aceeasi ocrotire sociala.


Articolul 26.

1. Orice persoana are dreptul la educatie. Educatia trebuie sa fie gratuita cel putin in ce priveste invatamantul elementar si de baza. Invatamantul elementar este obligatoriu. Invatamantul tehnic si profesional trebuie sa fie accesibil tuturor, iar accesul la studii superioare trebuie sa fie deschis tuturor, pe baza deplinei egalitati, in functie de merit.

2. Educatia trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului pentru drepturile omului si libertatile fundamentale. Ea trebuie sa stimuleze intelegerea, toleranta si prietenia intre toate natiunile, grupurile rasiale sau religioase, ca si dezvoltarea activitatii Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii.

3. Parintii au, cu prioritate, dreptul sa aleaga felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor sai.


Articolul 27.

1. Orice persoana are dreptul sa ia parte, in mod liber, la viata culturala a colectivitatii, sa se bucure de arte si sa participe la progresul stiintific si la binefacerile care rezulta din acestea.

2. Fiecare are dreptul la protectia intereselor morale si materiale care decurg din orice opera stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.


Articolul 28.

Fiecare are dreptul sa beneficieze, pe plan social si international, de existenta unei ordini care sa permita ca drepturile si libertatile enuntate in prezenta Declaratie sa-si poata gasi o realizare deplina.


Articolul 29.

Fiecare are indatoriri fata de colectivitate, numai in

cadrul acesteia fiind posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.

2. In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare este supus numai ingradirilor stabilite de lege, in scopul exclusiv al asigurarii recunoasterii si respectului drepturilor si libertatilor celorlalti si in vederea satisfacerii cerintelor juste ale moralei, ale ordinii publice ale bunastarii generale, intr-o societate democratica.

3. Aceste drepturi si libertati nu vor putea sa fie exercitate, in nici un caz, contrar scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.


Articolul 30.

Nici o prevedere a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicand pentru un stat, un grup sau pentru o persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savarsi vreun act care sa conduca la desfiintarea drepturilor si libertatilor enuntate in aceasta.
CUPRINS
CAPITOLUL I
NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE

SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE


CAPITOLUL II

CLASIFICAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR FUNDAMENTALE


CAPITOLUL III

1.PRINCIPALELE DOCUMENTE INTERNATIONALE CARE GARANTEAZA DREPTURILE OMULUI


CAPITOLUL IV

CONSILIUL EUROPEI

2.SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI


CAPITOLUL V

1.SISTEMUL NATIONAL DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI


CAPITOLUL VI

1.SITUATIA TRATATELOR INTERNATIONALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI IN DREPTUL INTERN DIN ROMANIA

2.RESTRANGEREA EXERCITIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTATI

BIBLIOGRAFIE
Ion Anghel – Tratatul international si dreptul intern, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1999

Mihai Badescu – Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex,

Bucuresti, 2001

Thomas Buergenthal si Renate Weber – Dreptul international al drepturilor omului, Editura ALL, 1996

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, Regia autonoma „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 1992

Ion Deleanu – Institutii si proceduri constitutionale, Editura Servo Sat, Arad, 1999

Ion Deleanu – Justitia constitutionala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995

Dictionarul de drept international public, Bucuresti, 1982

Tudor Draganu - Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998

Victor Duculescu – Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998

Cristian Ionescu – Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex, Bucuresti

Doina Micu - Garantarea drepturilor omului, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1998

Ioan Muraru - Drept constitutional si institutii politice, Editura Actami,

Bucuresti, 1998

Ioan Muraru - Protectia constitutionala a libertatilor de opinie, Editura Lumina

Lex, Bucuresti, 1999

Ioan Muraru, Mihai Constantinescu – Curtea Constitutionala a Romaniei,

Editura Albatros, Bucuresti, 1997

15.Adrian Nastase - Drepturile omului, religie a sfarsitului de secol, I.R.D.O.

Bucuresti, 1992

16. Martian Niciu - Drept international public, Editura Servo Sat, Arad, 1997

17. Alexandru Negoita - Contenciosului administrativ, Editura Lumina Lex,

Bucuresti 1992

18. Nicolae Purda Protectia drepturilor omului, Editura Lumina Lex,

Bucuresti, 2001

19. Corneliu-Liviu Popescu - Protectia internationala a drepturilor omului, Editura

ALL BECK, Bucuresti, 2000

20. Ioan Vida - Drepturile omului in reglementari internatione, Editura Lumina

Lex, Bucuresti, 1999

21. Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta - Curti internatio-

nale de justitie, Editura ALL BECK, Bucuresti, 2000


Nicolae Purda, Protectia drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p.26,27

Ioan Muraru, Drept constitutional si institutii politice, Editura Actami, Bucuresti,     1998.,p165

Tudor Draganu, Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex, 1998, Volumul 1, p.151

I. Muraru, op.cit.,p.166

Adrian Nastase, Drepturile omului, religie a sfarsitului de secol, I.R.D.O. Bucuresti, 1992, p.18

Victor Duculescu, Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1998, p.34

Cristian Ionescu, Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex, Bucuresti, Volumul 2, p.80

T. Draganu, op.cit., .386

T. Draganu, op.cit., p.154 si 155

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, Regia autonoma “Monitorul Oficial”, Bucuresti, 1992, p.53

T. Draganu, op.cit., p.158

Mihai Badescu, Drept constitutional si institutii politice, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p.199

Ion Deleanu, Institutii si proceduri constitutionale, Editura Servo Sat, Arad, 1999, p.337

T. Draganu, op.cit., p.159

T. Draganu, op.cit, p.160

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.72

T. Draganu, op.cit., p.162

T. Draganu, op.cit., p.163

T. Draganu, op.cit., p.167

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.103

T. Draganu, op.cit., p.171

I. Muraru, op.cit., p.226

Ibidem, p.174

I. Muraru, op.cit., p.231 si232

Ioan Muraru, Protectia constitutionala a libertatilor de opinie, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999, p.56

T. Draganu, op.cit., p.183

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.91

T. Draganu, op.cit., p.184

I. Deleanu, op.cit., p.365

T. Draganu, op.cit., p.185

I.Muraru, op.cit., p.168,169

C.Ionescu, op.cit.,p.169

I.Muraru, op.cit., p.169

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.124

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.126

M.Badescu, op.cit. p.226

Doina Micu, Garantarea drepturilor omului, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1998, p.6

Martian Niciu, Drept international public, Editura Servosat, Arad, 1997, p.206

Thomas Buergenthal si Renate Weber, Dreptul international al drepturilor omului, Editura ALL, 1996, p.25

M.Niciu, op.cit., p.207


Th. Buergenthal si R.Weber, op.cit., p.36

Th. Buergenthal si R.Weber, op.cit., p.43

M.Niciu, op.cit.,p.221

M. Niciu, op.cit., p.233

V.Duculescu, op.cit. p.100

Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta, Curti internatio- nale de justitie, Editura ALL BECK, Bucuresti, 2000, p.19

Corneliu-Liviu Popescu, Protectia internationala a drepturilor omului, Editura ALL BECK, Bucuresti, 2000, p.90

Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta, op.cit. p.31

Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta, op.cit. p.32

Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta, op.cit. p

Madalina Voican, Ruxandra Burdescu, Gheorghe Mocuta, op.cit. p.50

Ioan Vida, Drepturile omului in reglementari internationale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 199, p.34

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.303

Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constitutionala a Romaniei, Editura Albatros, Bucuresti, 1997

Ion Deleanu, Justitia constitutionala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995

I.Muraru, M.Constantinescu, op.cit., p.65

T.Draganu, op.cit., p.296

Idem, p.537

I.Deleanu, op.cit., p.550

C.Ionescu, op.cit., p.360

C.Ionescu, op.cit., p.361

Alexandru Negoita, Contenciosului administrativ, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1992

Al.Negoita, op.cit., p.136-137

I.Deleanu, op.cit., p.371, 372

I. Deleanu, op.cit., p.370, 371

Th. Buergenthal, R.Weber, op.cit., p.216

M.Niciu, op.cit., p.11

M.Niciu, op.cit., p.11

Ion Anghel, Tratatul international si dreptul intern, Editura Lumina Lex, Bucuresti 1999, p.25

Dictionarul de drept international public, Bucuresti, 1982, p.248

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.49

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.50

Idem, p.116

Constitutia Romaniei comentata si adnotata p.118

Constitutia Romaniei comentata si adnotata, p.119


loading...
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani