Societatea in comandita simpla - SCS referat

Societatea in comandita simpla - SCS

reuneste doua categorii de asociati:

comanditatiicomanditarii

comanditatii - au aceeasi pozitie in societate ca asociatii in nume colectiv, ei raspund nelimitat si solidar pentru intregul pasiv.

comanditarii furnizeaza capital care formeaza capitalul social, marginindu-si riscurile la aportul lor la capitalul social.

Situatia comanditarului poate fi confundata cu a unei persoane care imprumuta comanditatului bani.

Diferente

imprumutatorul isi recupereaza intotdeauna banii pe cind aportul comanditarului constituie aport la capitalul social devenind proprietatea societatii.

imprumutatorul nu poate interveni in refacerea (modul de desfasurare) societatii, pe cind comanditarul fiind asociat, are drepturi provenind din aceasta calitate intervenind chiar si in activitatea societatii.

Se constituie prin contract si statut.

Comanditarii

a.   aportul comanditarului la constituirea societatii.
Acesta e obligat sa verse aportul subscris la constituirea societatii, neindeplinirea obligatiei facand sa curga dobanzile de la data stabilita ca termen al varsarii.
Poate fi constituita din numerar, bunuri si creante, varsarea aportului la constituirea societatii e singura obligatie a comanditarului.

b.   participarea comanditarilor la administrarea societatii.
In afara de dreptul de a participa la impartirea beneficiilor, comanditarul poate incheia operatii in contul societatii dar numai in conditiile unei procuri speciale date de catre asociatii comanditati.

c.   participarea la conducere.
Comanditarul participa la numirea si revocarea administratorilor, el poate acorda autorizarea comanditatilor pentru operatiile ce depasesc limitele puterii acestora.
Comanditatii

Le sunt aplicabile dispozitiile legale prevazute pentru asociatii SNC-urilor.

Moartea unicului comanditat atrage dizolvarea societatii daca nu exista clauza de continuare cu mostenitorii. Aceasta clauza nu e aplicabila daca toti mostenitorii sunt minori, intrucat minorii nu se pot obliga solidar si nemarginit pentru nici un fel de datorie.


Administrarea SCS


Potrivit art. 3 din Legea nr. 31/1990, in contractul de societate trebuie sa se prevada 'asociatii care administreaza si reprezinta socitatea, cu stabilirea puterilor lor.'

In cazul societatii in comandita simpla, calitatea de administrator o pot avea numai asociatii comanditati (art. 58 din Legea nr. 31/1990). Excluderea asociatilor comanditari se explica prin caracterul limitat al raspunderii lor pentru obligatiile sociale.

Astfel, in contractul de societate vor fi desemnati, ca administratori si reprezentanti ai societatii, numai asociatii comanditati.

Cu toate ca asociatii comanditari nu pot avea calitatea de administrator, totusi, legea le recunoaste posibilitatea de a incheia anumite operatii. Potrivit art. 59 din Legea nr. 31/1990, comanditarul poate incheia operatii in contul societatii numai in baza unei procuri speciale pentru operatiile determinate, data de la reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In cazul in care actioneaza fara o astfel de procura, comanditarul devine raspunzator fata de terti, nelimitat si solidar, pentru toate obligatiile societatii contractate de la data operatiei incheiate de el.Copyright © Contact | Trimite referat