Tehnica criminalistica - clasificarea mijloacelor tehnico-stiintifice criminalisticeTema. Tehnica criminalistica.


Clasificarea mijloacelor tehnico-stiintifice criminalisticeClasificarea mijloacelor tehnico-stiintifice criminalistice.


Prin termenul de tehnica se intelege totalitatea mijloacelor create si folosite de om in activitatea sa fauritoare.

Tehnica este produsul stiintelor naturale  si, prin urmare orice progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi, care penetreaza impetuos toate domeniile vietii sociale. Aceasta ne face sa credem ca tehnica criminalistica a aparut ca o consecinta a patrunderii realizarilor stiintelor naturale in justitia penala, favorizata, fireste de necesitatea perfectionarii a activitatii de urmarire penala.

Preocuparile pe parcur au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice si a proceselor de utilizare a lor, in functie de natura obiectelor si scopul cercetarilor criminalistice.

La momentul de fata tehnica criminalistica reprezinta un sistem argumentat stiintific de mijloace tehnice si metode privind utilizarea lor de catre experti, in vederea descoperirii, examinarii si administrarii probelor  necesare pentru stabilirea adevarului in procesul judeciar in scopul descoperirii si prevenirii infractiunilor.

Mijloacele tehnico-stiintifice de care dispune practica criminalistica pot fi clasificate dupa diferite criterii. Astfel,

dupa provenienta lor deosebim mijloace si metode fizice, chimice, biologice;

dupa natura lor - aparate, dispozitive, utilaje, instrumente, materiale;

dupa destinatia functionala - fotografice , acustice, mecanice, de modelare si transferare a urmelor, de cautare a obiectelor ascunse sau greu perceptibile;

auxiliare - instrumente, rechizite pentru scris, pentru desenatul grafic, articole de ambalare etc.

Fara a pune la indoiala insemnatatea clasificarilor mentionate consideram ca, practic, mai rezonabila este clasificarea mijloacelor tehnico-stiintifice criminalistice dupa scopul preconizat prin folosirea lor. Potrivit criteriului dat mijloacele tehnico-stiintifice in discutie se impart in trei categorii:

de prevenire a faptelor ilicite;

folosite in activitatea de urmarire penala in vederea descoperirii si ridicarii probelor;

ale expertizei criminalistice;