teza de an - Tipologia Dreptului - Facultatea Drept referat
Ministerul Invatamintului

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Drept

Catedra: Teoria si Istoria Dreptului


Teza de an

Tema: Tipologia Dreptului
Stedenta anului I-BAC

Frecventa zi gr.116

Specialitatea: economic

Movila Olesea

Conducator stiintific:

D-ra Cazacu Aliona
Chisinau 2004Plan:


Introducere. .pag.3


Consideratii generale privind tipologia dreptului..pag.4


Conceptul de tip istoric de drept.pag.8


Familiile de drept contemporanepag.12Familia juridica romano-germanica.pag.12


Familia juridica anglo-saxona.pag.14


Alte tipuri de sisteme juridice.pag.19
familia socialista de drept.pag.19


dreptul musulman..pag.21


dreptul hindusilor..pag.22Incheiere..pag.24Bibliografie.pag.26


Introducere

Problema tipologiei dreptului in conditiile actuale capata o importanta deosebit de mare. In sec. XX numarul sistemelor juridice a crescut aproape de 3 ori si acum atinge cifra de 200.

In acest context, este vorba, bineinteles, nu numai despre caracterisicile numerice si despre varietatea considerabila a sistemelor juridice nationale, ci si despre neuniformitatea dezvoltarii sociale si istorice, care determina jonctiunea intr-o sectiune sincronica a celor mai diferite stadii de dezvoltare a dreptului. De aceea tipologia juridica este o premisa necesara a analizei diferentiate, multilaterale a hartii juridice a lumii. In plan filozofic ea demonstreaza unitatea comunului - tipului de drept istoric, specificului - familiei de drep, si a unicitatii - sistemului juridic national concret. Analiza respectiva este mai ales necesara statelor care nu au traditii vechi, stabile in conditiile legiferarii, care intreprind primii pasi in crearea cadrului normativ national; deoarece in baza acestea este posibil de a determina trasaturile specifice ale fiecarei familii de drept, si pe baza realitatii din tarile respective de a determina propria cale in aceasta directie.

Scopul prezentei lucrari rezida in studierea literaturii de specialitate in domeniul propus pentru investigatie, a opiniilor doctrinare in materie si ca rezultat formularea anumitor concluzii referitoare la tipologia dreptului.

Pentru realizarea scopului propus lucrarea de fata a fost structurata in trei capitole, in care, intr-o ordine logica si consecutiva m-am straduit sa reflect toate aspectele tematicii abordate, in vederea carui fapt am analizat nu numai parerile autorilor autohtoni, ci si romani si rusi.

Consideratii generale privint tipologia dreptului

Dupa parerea unor autori[1], obiectul fundamental al tipologiei juridice este categoria de "sistem juridic", strins legata de asa notiuni conceptuale initiale ca "harta juridica a lumii", "tipul de drept istoric", "familia sistemelor juridice", "sistem juridic national". Intr-un sens restrins sub sistem juridic se subintelege dreptul unui stat concret, indicat terminologic prin "sistem national". In acest caz notiunea de "sistem juridic" nu este sinonimul notiunii "sistem de drept", deoarece aceasta din urma este o notiune institutiva ce dezvaluie legaturile reciproce, raportul si structura ramurilor dreptului, fapt ce este determinat de factori de ordin obiectivi si subiectivi.

Notiunea de "sistem juridic", considera aceiasi autori, este mai larga decit cea de "sistem de drept". Pe linga structura institutiva de drept ( sistem de drept ) ea mai cuprinde si un sir de componente ale vietii juridice a societatii, analiza carora permite evidentierea acelor parti si aspecte ale dezvoltarii juridice, care nu pot fi elucidate doar prin analiza structurii institutive.

Notiunea de "sistem juridic" folosita in al doilea sens este foarte legata de dreptul comparat. Aici terminologia este destul de diversa: de la termenul "familia sistemelor juridice", "cercuri juridice" la "comunitate structurala"; cel mai restrins fiind termenul "familie juridica".

Categoria "familie juridica" serveste pentru desemnarea unitatii relative a sistemelor juridice nationale, care au principii juridice asemanatoare si reflecta acele particularitati ale sistemelor indicate, care sint conditionate de asemanarea dezvoltarii lor istorice concrete: structuri, izvoarelor, institutiilor si ramurilor principale, culturii juridice, traditiilor etc. Ea este auxiliara in raport cu notiunea " tipul de drept istoric", reflectind mai intii de toate independenta relativa a formei juridice, particularitatile continutului tehnico-juridic al dreptului.

Asa dar, o familie juridica este o totalitate de sisteme juridice nationale in cadrul unui tip de drept, asociate prin comunitatea formarii istorice, structurii izvoarelor, principalelor ramuri si institutii juridice, aplicarii dreptului, aparatului de notiuni si categorii ale stiintei juridice.

In sens larg categoria "sistem juridic" este intrebuintata ca identica cu o notiune de "tipul de drept istoric", care cupride caracteristica esentiala sintetizata a sistemelor juridice ale unei formatiuni social-economice si exprima principalul si esentialul, caracteristic fiecarui sistem. Insa termenul "tipul de drept istoric" nu poate cuprinde toata diversitatea sistemelor juridice contemporane.

Avind in vedere toate sistemele juridice nationale de pe glob, in literatura juridica sint intrebuintati termenii: "harta juridica a lumii", "geografia juridica a lumii", "comunitatea sistemelor juridice".

Se mai distinge si tipologia globala, bazata pe criterii social-economice si clasificarea in cadrul tipologiei globale, bazata pe criterii juridice. In cadrul tipologiei globale este stabilita apartenenta sistemelor juridice actuale la un anumit tip istoric de drept. Criteriul folosit la structura ei este formatiunea social-economica. Tipologia globala a sistemelor juridice actuale fixeaza principalul, fara care nu poate fi tipul istoric de drept. Ea caracterizeaza sistemele juridice ca componente ale unei formatiuni social-economice anumite, prezentindu-se sub diferite forme si manifestari.

Problema tipologiei juridice nu se epuizeaza prin raportul comunului si specificului. Mai exista si un alt nivel - intermediar - fara care nu se poate fi studiat un sistem juridic actual. El presupune folosirea categoriei filozofice de "specific" ca exprimare a legaturii dialectice reciproce dintre comun si unic in studierea sistemelor juridice actuale. In acest caz este vorba de o tripla legatura: tipul istoric de drept - rezultatul tipologiei globale ( familia juridica ) - rezultatul clasificarii si sistemul juridic concret.

In fiecare sistem juridic nationa apar, in primul rind, trasaturi determinate de legitatile generale ale dreptului, adica semne caracteristice tuturor sistemelorjuridice, dreptului in general, in al doilea rind, trasaturi ce se unesc doar cu unele din ele in cadrul unui tip istoric de drept, in al doilea rind, trasaturi ce se unesc in cadrul familiei juridice si grupului juridic, si, in sfirsit, in al patrulea rind, trasaturi caracteristice numai sistemului juridic national dat.

In cadrul tipologiei juridice este posibila si necesara o clasificare, care ar lua in consideratie particularitatile concret-istorice, tehnico-juridice si altele ale diferitor sisteme juridice.

Clasificarea sistemelor juridice contemporane trebuie abordata ca un sistem complex a familiilor juridice. Problema structurii marilor sisteme de drept s-a pus abia dupa primul razboi mondial si aceasta se datoreaza scolii comparatiste initiate de englezul Gutteridge si continuata de elevii lui, francezul David Rene si englezul Hamson1.

Printre numeroasele incercari de clasificare a sistemelor de drept care folosesc diferiti factori, incepind cu unele criterii etice, rasiale, geografice, religioase si terminind cu tehnica juridica si stilul dreptului, de o popularitate deosebita se bucura cea facuta de David Rene. El critica aceste clasificari pentru ideile preconcepute ale autorilor, deoarece ele nu au un criteriu unic, ceea ce conduce la rezultate nestiintifice. Initial, profesorul francez sustinea ca exista doua sisteme principale de drept: romano-germanic si anglo-saxon.

In ultimul timp, David Rene a inaintat ideea despre o noua clasificare, conform careia in lume ar exista cinci sisteme principale de drept. Primul, cel al lumii occidentale, bazat pe principiile moralei crestine, pe principiile politice si sociale ale democratiei libere si pe o structura economica capitala. Al doilea sistem il denumeste "al lumii sovietice" diferit din cauza structurii orinduirii sociale careia i se aplica. Cel de-al treilea este sistemul islamic, al patrulea, cel hindus, iar al cincilea, sistemul chinez traditional2. El propune urmatoarele criterii de clasificare a sistemelor de drept:criteriul ierarhiei izvoarelor de drept dupa care distingem: dreptul statelor in care izvor principal de drept este legea - Franta, Germania, Italia etc.;

dreptul statelor in care acest rol este jucat de jurisprudenta sau de cutuma sistemul de drept common-low englez si cel american;

identitatea unor institutii, concepte si tehnici fundamentale.

Juristul german K. Zweigerdt, in calitate de criteriu de clasificare ia notiunea de stil juridic, care ia in consideratie cinci factori:

aparitia si evolutia sistemului juridic;

specificul gindirii juridice;

institutiile juridice specifice;

natura izvoarelor dreptului si modurile de interpretare a lor;

factorii ideologici.

In aceasta baza K. Zweigerdt deosebeste opt cercuri juridice: romanic, germanic, scandinavic, anglo-saxon, socialist, islamic, hindus.

Deci, tipologia juridica poate fi abordata, in principal, sub doua aspecte: al tipurilor istorice de drept si al familiilor juridice, fiecare tinind cont de criteriile mentionate mai sus.


Concepul de tip istoric de drept

Dupa cum s-a mentionat deja, in general, stiinta juridica cunoaste doua abordari cu privire la gruparea sau clasificarea dreptului: prima, bazata pe anumite caracteristici ale continutului si formei dreptului, il grupeaza in mari sisteme sau familii, a doua intemeiata pe criteriul cronologic, istoric il grupeaza in tipuri de drept.

Vorbind despre clasificarea pe tipuri de drept, teoria marxista, pornind de la teza caracterului exclusiv de clasa a dreptului, vorbeste de patru tipuri de drept sclavagist, feudal, burghez si socialist.

Dupa parerea unor autori , pornindu-se de la criteriul evolutiei istorice a dreptului s-ar putea distinge ca tipuri istorice de drept dupa dreptul incipient din comuna primitiva, dreptul antic, (cu unele grupe mari ca: dreptul oriental, dreptul greco- roman); dreptul medieval ( cu unele grupe prin care s-ar distinge dreptul european de origine romano-germanica si common-low, dreptul islamic, indian, chinez), intregul drept medieval este marcat de aspectul religios si traditional; dreptul modern (caracteristic instaurarii economiei capitaliste, liberale, de piata); dreptul contemporan care, desi are sau tinde sa aiba unele trasaturi comune, mai ales datorita influentei tot mai pronuntate a dreptului international cu principiile sale, se diferentiaza in mai multe grupe, unele din ele corespunzatoare sistemelor sau familiilor de drept amintite mai sus.

Astfel, s-ar putea diferentia urmatoarele grupe:

dreptul societatilor democratice cu economie de piata in care se include dreptul din fostele tari socialiste, aflate in faza de tranzitie spre democratie si statul de drept;

dreptul socialist, aflat in tarile unde se mai mentine sistemul socialist

dreptul tarilor in curs de dezvoltare sau a lumii a III-a care mai pastreaza puternice elemente traditionale si religioase, cum este, bunaoara, dreptul islamic, dreptul budist sau hindus .

Dezvoltarea puternica a relatiilor si colaborarii internationale, existenta mijloacelor moderne de comunicatii care practic au anulat distantele de pe Pamint, fac posibila si necesara apropierea si infuenta reciproca a sistemelor de drept din toate tarile existente astazi pe glob. Cu atit mai mult are loc o apropiere mergind pina la unificare intre sistemele de drept ale tarilor cuprinse in diferite forme de colaborare internationala, cum este de exemplu, Comunitatea Economica Europeana care a dus si la nasterea unui sistem propriu de drept denumit drept comunitar.

Astfel, in literatura juridica de astazi se fac numeroase incercari in scopul realizarii tipologiei statului si dreptului, demonstrarii logicii dezvoltarii si functionarii lor in lumea contemporana. Un interes marit prezinta doua tratari a acestei probleme efectuata de curentul civilizat si de cel formativ.

La baza tratarii civilizate sta opinia ca fiecare societatea, datorita specificului, legaturii si interdependentei diferitelor sale sfere (economica, politica, dreptului, sociale, culturale, ideologice, religioase, traditii) prezinta un tot intreg - civilizatie2. In dependenta de un fel sau altul de interactiune a componentelor societatii, durata existentei, scopurilor toate civilizatiile existente cindva si in prezent pot si divizate in anumite grupe. O astfel de divizare se rasfringe asupra tuturor componentelor sale, inclusiv asupra statului si dreptului. Astfel, cunoasterea tipurilor de baza a civilizatiilor permite foarte usor realizarea tipologiei statului si dreptului. Unul din cei mai de vaza cercetatori ai acestui curent se considera A. Toinbi.

Conform conceptiei lui A. Toinbi, istoria omenirii prezinta in sine istoria
doar unor civilizatii-culturi luate aparte . Astfel, dupa parereea lui, istoria omenirii

prezinta istoria a 21 de civilizatii, dintre care astazi s-au pastrat doar 8 (chineza, hindusa, islamica, occidentala, ortodoxa s.a.). Toate civilizatiile existente si care au existat A. Toinbi le recunoaste egale dupa valorile lor culturale si alte valori. Totodata fiecare civilizatie in dezvoltarea sa a trecut cinci stadii: aparitia, cresterea (dezvoltarea), fracturare (dezichilibru), descompunere si ulterioara distrugere (desfiintare). Deoarece procesele sociale ce au avut loc in fiecare civilizatie sint identice, autorul incearca deducerea unor legi empirice de dezvoltare sociala.

Dupa parerea lui, forta de dezvoltare a civilizatiei nu este dezvoltarea economica, ci "minoritatea creatoare" a societatii, capabila reusit sa reactioneze la diferite evenimente si sa atraga dupa sine populatia. Modalitatea de reactionare a societatii la evenimentele exteriare determina, in ultima instanta, sistema valorilor sociale. Civilizatia se pastreaza pina atunci pina cind "minoritatea creatoare" este capabila sa hotarasca problemele puse in fata societatii si sa duca dupa sine partea majoritara pasiva. Cum numai elita creatoare devine incapabila sa rezolve problemele, ea se transforma in minoritatea de guvernare care fortat detine puterea. Aceasta provoaca lupta majoritatii cu elita creatoare si in procesul acestei lupte cevilizatia inedit se distruge. Totodata civilizatia poate disparea ca rezultat al acapararii de catre alta civilizatie sau datorita catastrofelor naturale.

Fiecare civilizatie isi pastreaza stabilitatea datorita componentelor sale statul si dreptul2. Respectiv, se poate spune despre dependenta tipologiei statului si dreptului de civilizatiile existente, astfel despre 21 de tipuri de drept. Dar o tipologie speciala a dreptului nu a fost elaborata de A. Toinbi.

In literatura de specialitate se considera ca tratarea civilizata a problemei tipologiei dreptului nu rezolva toate aspectele acestei problematici. Ca argumente se invoca:

in primul rind, baza tipologiei - civilizatia, in literaturacontemporana apare destul de nedeterminata. Se considera ca istoria omenirii mai degraba este tratata, dupa A. Toinbi, in limitele tipurilor de civilizatie evidentiate de el si nu invers.

in al doilea rind, dupa coreacta apreciere a lui V.S. Nerseseant, in baza acestui studiu mai degraba se pot evidentia diferite forme de organizare a puterii de stat si de reglementare normativa.

in al treilea rind, A. Toinbi simplifica destul de mult procesele sociale reale de dezvoltare a societatii, constatind ca toate civilizatiile sint sortite pieririi.

Curentul formativ de tratare a tipologiei statului si dreptului pune la baza tipologiei formatiunea social-economica. Relatiile economice, fiind baza si izvorul dezvoltarii societatii, permite evidentierea unicitatii, asemanatorilor diferitor state, precum si trasaturilor lor specifiice.

Trecerea de la o formatiune social-economica la alta se realizeaza din cauze obiective. Schimbul consecutiv al celor patru formatiuni social-economice obiectiv determina logica dezvoltarii statului si dreptului si etapele de baza a acestei dezvoltari. Formatiunile social-economice sclavagista, feudala, burgheza si socialista corespund tipurilor de stat si drept sclavagist, feudal, burghez si socialist.

De unde se concluzioneaza ca prin tip istori de drept trebuie de inteles totalitatea esentialelor calitati, legaturi, care reflecta esenta lui in limitele formatiunii social-economice determinate .


3. Familiile de drept contemporane:

familia juridica romano-germanica

Familia juridica romao-germanica sau continentala (Franta, Germania, Italia, Spania si alte tari) are o istorie indelungata. Ea s-a format in Europa in baza studierii dreptului roman la universitatile italiene, franceze si germane, care au intemeiat in sec. XII-XVI in baza culegerii de legi a lui Iustinian o stiinta juridica pentru multe tari europene. A avut loc procesul cu denumirea "preluarea si adaptarea dreptului roman ".

La prima sa etapa aceasta preluare si adaptare avea un caracter doctrinar, deoarece era independent de politica, fiindca nu se aplica nemijlocit, se studiau notiunile de baza ale dreptului roman. La urmatoarea etapa, aceasta familie a inceput sa se supuna legitatilor comune a dreptului cu economia si politica, mai intii de toate in legatura cu proprietatea, schimbul etc. Codificarile nationale au atribuit dreptului o anumita claritate, au facilitat aplicarea si au devenit o consecinta logica a conceptiei formate in Europa continentala desre norma juridica si despre drept in general. Ele au incheiat formarea familiei juridice romano-germanice ca fenomen integru.

Pentru familia romano-germanica sint caracteristice existenta dreptului scris, sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului, divizarea lui in public si privat, precum si divizarea lui in ramuri de drept. Comun pentru dreptul tuturor tarilor din familia juridica romano-germanica este caracterul lui codificat, fondul de notiuni comune, un sistem mai mult sau mai putin comun al participiilor juridice.

In toate aceste tari exista constitutii scrise, normele carora au o autoritate juridica superioara, care este sustinuta si de stabilirea in majoritatea tarilor a unui control juriciar al constitutionalitatii legilor ordinare. Constitutia delimiteaza competenta elaborarii dreptului a diferitelor organe de stat si in corespundere cu aceasta competenta infaptuiesc diferentierea diferitelor izvoare ale dreptului.

Doctrina juridica romano-germanica deosebesc trei tipuri de legi ordinare:codurile, legile speciale (legislatia curenta) si culegere de norme .

In majoritatea tarilor continentale actioneaza coduri civile, penale, procesual civile, procesual penale si altele.

Sistemul legislatiei curente este de asemenea destul de ramificat. Legile reglementeaza sfere distincte ale vietii sociale, numarul lor in fiecare tara este semnificativ. Printre izvoarele dreptului romano-germanic este semnificativ rolul actelor normative subordonate legilor: regulamente, decrete etc.

Situatia obiceiului in sistemul de izvoare al dreptului romano-germanic este specifica, neobisnuita, el poate actiona nu numai in completarea legii dar si pe linga lege. Sint posibile situatii cind obiceiul ocupa o pozitie impotriva legii, de exemplu, in dreptul navigatiei italiene, unde obiceiul maritim preveleaza asupra normei codului civil. In general, insa, obiceiul in prezent si-a pierdut caracterul de sursa independenta a dreptului cu rare exceptii.

Cit priveste practica juduciara ca izvor de drept, aici pozitia doctrinei este destul de contradictorie. Cu toate acestea practica judiciara poate fi referita la numarul izvoarelor auxiliare.

In sistemul juridic romano-germanic un loc deosebit il ocupa doctrina ce a elaborat principiile generale ale structurii acestei familii juridice. Doctrina joaca un rol important in activitatea de elaborare, pregatire a legilor, precum si in activitatea de aplicare a actelor normative.

Odata cu dezvoltarea legaturilor internationale capata o mare importanta pentru sistemele juridice nationale dreptul international. In unele tari conventiile internationale au o putere juridica mai mare decit legile nationale.

In toate tarile familiei romano-geranice este cunoscuta divizarea dreptului in public si privat. Aceasta divizare poarta un caracter general, este preponderent doctrinara si in ultimul timp si-a pierdut insemnatatea de cindva. In linii generale se poate spune ca la dreptul public se atribuie acele ramuri care determina statul, activitatea organelor de stat, si relatiile individului cu organele statului; iar ladreptul privat - ramurile ce reglementeaza relatiile reciproce ale indivizilor. In fiecare dintre aceste sfere in fiecare dintre tarile familiei juridice respective nimeresc aproximativ aceleasi ramuri.

Apartenenta dreptului diferitor tari europene la familia juridica romano-germanica nu exclude anumite deosebiri intre sistemele juridice nationale. Astfel, dreptul francez pe de o parte si dreptul german pe de alta parte au servit drept model in baza caruia in interiorul acestei familiei juridice se deosebesc doua grupuri juridice: romanic, din care fac parte Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania si cel germanic care include Austria, Elvetia si alte tari.3.2. familia juridica anglo-saxona


Spre deosebire de tarile romano-germanice unde izvorul de baza al dreptului este legea, in tarile familiei juridice anglo-saxone ca izvor de baza a dreptului este norma formulata de judecatori si exprimata in precedente judiciare.

Dreptul comun anglo-saxon ca si dreptul roman s-a dezvoltat dupa principiul "Dreptul este acolo unde este apararea ". Si necatind la toate incercarile de codificare dreptul comun englez, completat si perfectionat de legile "dreptului de echitate", are la baza un drept de procedent creat de judecatorii. Acest fapt nu excludee cresterea rolului dreptului statular (legislativ).

Astfel, dreptul a obtinut o tripla structura:

dreptul comun bazat pe precedent, izvor de baza;

dreptul de echitate - care completeaza si corecteaza izvorul de baza;

dreptul statular - dreptul scris de origine parlamentara.

Trasaturile specifice intelegerii juridice in acest sistem de drept se explica prin formula: Mijlocul apararii judiciare e mai important decit dreptul, deoarece greutatea de baza se reduce la posibilitatea adresarii in jurisdictia regala. Lasfirsitul sec. XIII creste rolul si importanta dreptului statutar, in legatura cu ce rolul judecatorilor in crearea dreptului a inceput sa fie restrins, limitat. In sec. XIV-XV in legatura cu dezvoltarea relatiilor burgheze a aparut necesitatea de a iesi din limitele rigide ale precedentului. Rolul de judecata si l-a asumat cancelarul regal, care a inceput sa solutioneze in ordinea anumitei proceduri litigiile privind adresarea catre rege. Ca rezultat, de rind cu dreptul comun, s-a creat dreptul de echitate. Pina la reforma din 1873-1875 in Anglia exista dualismul judiciar: inafara judecatilor, care aplicau dreptul comun, exista judecata Lordului-Cancelar. Reforma a intrigat dreptul comun cu dreptul de echitate intr-un sistem integru al dreptului de precedent.

In familia juridica anglo-americana se deosebesc grupurile de drept englez si legat de el prin originea sa - dreptul SUA. In grupul de drept englez intra Anglia, Irlanda de Nord, Canada, Austria, Noua Zelanda, fostele colonii britanice (in prezent 36 de state sint membre ale Comunitatii). Dreptul SUA, avind drept sursa dreptul englez, in prezent este destul de independent. Exceptii fac statul Luiziana, unde un rol considerabil il joaca dreptul francez si statele cele mai sudice, pe teritoriul carora este raspindit dreptul Spaniei.

Dreptul comun este un sistem, care poarta amprenta istoriei, iar aceasta istorie pina in sec. XVIII este o istorie exclusiv a dreptului englez care s-a dezvoltat, dupa cum am mentionat deja, pe trei cai: formarea dreptului comun, completarea lui cu dreptul de echitate si interpretarea statutelor.

Insa, daca juristii familiei juridice romano-germanice considera dreptul o totalitate de norme juridice stabilite dinainte, atunci pentru un englez dreptul este in general aceea la ce va ajunge examinara judiciara. Pe continent juristii sint interesati in primul rind de faptul cum este reglementata situatia data, in Anglia -  in ce ordine ea trebuie corectata pentru a ajunge la o hotarire judiciara corecta.

In tarile din familia romano-germanica justitia se face de catre judecatori care poseda diploma de juristi; in Anglia chiar si judecatorii din Tribunalul Suprem
pina in sec. XIX nu trebuiau sa aiba neaparat studii juridice universitare: ei insusiau profesia lucrind ca avocati si studiind practica de procedura judiciara. Abia in timpurile noastre dobindirea diplomei universitare a devenit o conditie importanta pentru a deveni avocat sau judecator. Examenele profesionale care permit ocuparea de profesii juridice au devenit foarte serioase. Dar si in prezent, dupa parerea englezilor, principalul este ca dosarele sa fie examinate in judecatorii de catre oamenii practici. Dupa pareea lor, pentru a judeca bine este de ajuns sa se respecte principiile de baza ale procedurii judiciare, care sint o parte componenta a eticii generale.

Dreptul englez si astazi ramine un drept judiciar, elaborat de catre judecatori in procesul examinarii cazurilor aparte. Luind in consideratie regulile precedentului, o asemenea abordare asigura situatia in care normele de drept ale sistemelor romano-germanice, in schimb fac dreptul mai cazuistic si mai putin concret.

Structura dreptului in familia juridica anglo-saxona, conceptia dreptului, sistemul de izvoare ale dreptului, limbajul juridic - totul este diferit de cele din sistemele juridice ale familiei romano-germanice. In cadrul dreptului englez lipseste divizarea dreptului in public si privat, care este inlocuita aici cu divizarea in drept comun si dreptul de echitate.

Ramurile dreptului englez nu sint atit de bine pronuntate ca in sistemele de drept continentale, fapt ce l-au determinat doi factori: in primul rind, toate judecatoriile au o jurisdictie comuna, adica pot examina diferite categorii de dosare - de drept public si privat. Jurisdictia impartita duce la delimitarea ramurilor dreptului, iar cea unificata are efect opus. In al doilea rind, dreptul englez s-a dezvoltat treptat, pe calea practicii judiciare si a reformelor legislative in cazuri aparte. In Anglia nu exista coduri de tip european. Deaceea pentru un jurist englez

dreptul este omogen. Doctrina engleza nu cunoaste discutii despre diviziunile structurale ale dreptului, preferind mai mult rezultatul decit argumentari teoretice.
Revolutia Americana a inaintat pe primul plan ideea dreptului american national independent, care ar rupe legaturile cu trecutul sau englez. Adoptarea Constitutiei federale scrise din 1787, a constitutiilor statelor ce au intrat in competenta SUA, a fost un prim pas pe aceasta cale. Se presupunea o respingere totala a dreptului englez, iar odata cu el - a principiului precedentului si altor semne caracteristice pentru dreptul comun. Dar trecerea dreptului american in familia juridica romano-germanica nu a avut loc. Numai unele state, fostele colonii franceze sau spaniole ( Luiziana, California ) au adoptat coduri de tip european, care cu timpul s-au pomenit absorbite de dreptul comun.

In general, in SUA s-a format un sistem dualist, asemanator celui englez: dreptul precedentului in interactiune cu cel legislativ. In Anglia si SUA exista aceeasi conceptie a dreptului si a rolului sau. In ambele tari exista aceesi divizare a dreptului, se folosesc aceleasi metode de interpretare a dreptului. Pentru un jurist american ca si pentru unul englez, dreptul este mai intii de toate un drept al practicii judiciare. Normele elaborate de legiuitor patrund cu adevarat in sistemul de drept americat numai dupa o aplicare si interpretare a lui repetata de catre judecatorii si numai dupa ce se va putea face referire la hotaririle judiciare care  l-au aplicat si nu la norme nemijlocit. Prin urmare, dreptul SUA, in general, are o structura analogica cu structura dreptului comun. Dar numai in general. In procesul examinarii unei probleme apar diferite deosebiri structurale dintre dreptul englez si cel american, multe din care sint considerabile cu adevarat si nu pot fi neglijate .

Una din aceste deosebiri considerabile este legatura de structura federala a SUA. Statele din componenta SUA sint dotate cu o competenta destul de larga, in cadrul careia ele isi fauresc legislatia lor si sistemul de drept precedent, in legatura cu aceaste se poate spune ca in SUA exista 51 sisteme de drept - 50 a statelor membre si una federala. Judecatoriile feicarui stat isi exercita jurisdictia independent una fata de alta si de aceea nu este neaparat conditia de respectare ahotaririi luate de judecatoria unui stat in altul.

Cit de puternica nu ar fi tendinta spre un caracter unitar al practicii judiciare, nu sint rare cazurile cind judecatoriile state adopta asupra unor dosare asemanatoare hotarira neidentice, uneori chiar contradictorii. Acest fapt provoaca coliziuni.

Inca o deosebire a dreptului american de cel englez este actiounea putin mai libera a regulii precedentului, instantle superioare judiciare ale statelor si Curtea Suprema a SUA nici odata n-au fost legate de propriile lor precedente. De aici libertatea considerabila si capacitatea de manevre in timpul procesului de adaptare a dreptului la conditia ce se schimba. Aceasta comportare mai libera cu precedentul capata o deosebira importanta in legatura cu competenta judecatoriilor americane, necunoscuta judecatoriilor engleze, de a exercita controlul asupra constitutionalitatii legilor. Dreptul controlului constitutional, folosit activ de Curtea Suprema, subliniaza rolul puterii judiciare in sistemul american.

Posibilitatile mari ale influentei judiciare asupra legislatiei nu exclude faptul ca legislatia in sistemul juridic al SUA sa aiba o pondere mare si sa fie mai importanta decit dreptul statular in Anglia. Aceasta se datoreaza in primul rind existentei constitutiei scrise, mai corect constitutiilor, si in plus competentei legislative destul de largi a statelor, folosita destul de activ de catre ele.

In dreptul statular al SUA se intilnesc numeroase coduri, care sint cunoscute dreptului englez. In citeva state actioneaza codurile civile, in jumatate din statele SUA coduri de procedura civila, in toate penale, in unele de procedura penala.

O forma de codificare deosebita in SUA a devenit crearea asa numitelor legi si coduri cu caracter unitar, scopul carora este de a stabili o posibila unitate a acelor parti ale dreptului, unde acest lucru este deosebit de necesar. Pregatirea proiectelor acestor legi si coduri este infaptuita de Comisia Nationala a reprezentantilor tuturor statelor impreuna cu Institutul American de drept si Asociatia Americana a avocatilor. Pentru ca proiectul sa devana lege, el trebuie sa
fie adoptat de state. Printre codurile de acest gen, primul si cel mai cunoscut este Codul comercial unitar, care a fost adoptat oficial in 1962.

In SUA ca si in Anglia aplicarea legii depinde de precedentele judiciare, de interpretarea lor si nu sint garantii ca legile sau codurile unitare vor fi interpretate peste tot la fel de practica judiciara.

Deci, intr-o viziune generala, preocuparea dominanta a normelor de common-low este restabilirea imediata a ordinii juridice tulburate si nu stabilirea normelor de baza ale societatii .Alte tipuri de sisteme juridice


In acest compartiment al lucrarii de fata ne vom opri succint la sistemul de drept socialist, precum si la sistemele de drept religios.3.3.1. Familia socialista de drept


Familia socialista de drept (sau sistemele juridice socialiste) formeaza sau, mai corect, au format dupa parerea unor autori, a treia familie juridica. Sistemele juridice a tarilor ce se atribuie la "lagarul socialist" mai inainte s-au atribuit la familia juridica romano-germanica2. Si la etapa contemporana ele pastreaza un sir de trasaturi comune. Norma juridica aici intotdeauna se precauta si se precauta ca un model general de comportament. S-au pastrat intr-o masura considerabila si sistemul dreptului si terminologia stiintei juridice, formata prin straduintele savantilor europeni si sovietici cu radacinile sale in dreptul roman.Necatind la considerabilele asemannari cu dreptul continental, sistemele juridice socialiste au avut evidente trasaturi specifice, determinate de caracterul sau pronuntat de clasa. Unicul sau principalul izvor a dreptului socialist de la inceputut

era creatia revolutionara a executantilor, iar mai tirziu - actele normativ-juridice, cu referinta la care se declara ca ele reflecta vointa proletariatului, majoritatii populatiei, iar apoi - intregului popor, condus de partidul comunist. Actele normative adoptate, marea parte a carora o formau actele normative subordonate legii, de fapt exprimau vointa si interesele aparatului de partid statal.

Guverna tratarea, intelegerea juridica ingusta, restrictiva. Dreptul Public prevela, devinea dominant fata de cel privat. Pentru sistemul juridic socialist raminea straina ideea de cautare a unui drept ce ar corespunde principiului de dreptate. Dreptul avea un caracter imperativ, era in cel mai strins mod legat de politica de stat, era un aspect al ei, se asigura cu puterea de partid si forta de constringere a organelor de drept.

Teoriei, stiintei i se reducea rolul de interpretare stricta a dreptului. Necatind la proclamarea independentei intstantelor judecatorilor, acesta raminea un instrument in mainile clasei (grupei) dominante, garanta dominatia ei si proteja interesele ei.

Asupra sistemelor juridice socialiste ale Europei, Asiei si Americii Latine o influenta considerabila a avut prima din ele - sovietica. Sistemele nationale a acestor tari au fost si ramin a fi o varietate a dreptului socialist.

La momentul actual se poate de constatat anumite schimbari in tarile ex-socialiste, care au pornit pe calea democratizarii societatii, marea majoritate din care merg, in procesul de creare a dreptului national, pe calea dreptului continental.

Sistemele juridice a multor tari din Asia si Africa nu au o unicitate atit de evidenta ca sistemele analizate deja, in schimb au multe in comun din punct de vedere a esentei si formei; toate ele se bazeaza  pe concepte diferite decit cele din tarile occidentale. Se considera ca principiile de care se conduc tarile neoccidentale, sint de doua feluri:se recunoaste valoarea mare a dreptului, dar insasi dreptul se intelege altfel decit in Occident, are loc intercalarea dreptului si a religiei;

se renunta la insasi ideea de drept si se afirma ca relatiile sociale trebuie sa fie reglementate pe alta cale.

La prima grupa se refera tarile musulmane, hinduse si dreptul evreesc; la a doua - tarile Orientului Indepartat, Africii si Madagascarului.3.3.2. Dreptul musulman


Dreptul musulman ca sistem de norme, ce exprima in forma religioasa general vointa nobilimii musulmane religioase, intr-o oarecare masura sanctionate si sustinute de statul musulman in baza sa s-a format in Califatul Arab in sec. VII-X si este bazat pe religia musulmana - islam.

Islamul porneste de la faptul ca dreptul existent a venit de la Allah care intr-un anumit moment al istoriei l-a descoperit omului prin prorocul sau Muhamed. Acest drept este dat omenirii odata si pentru totdeauna, de aceea societatea trebuie sa se conduca de el si sa nu creeze altul sub influenta conditiilor sociale ce se schimba. Este adevarat ca teoria dreptului musulman recunoaste faptul ca revelatia divina necesita explicatie, interpretare pentru care au trecut veacuri de munca asidua a juristilor musulmani. Insa aceste eforturi n-au fost indreptate spre crearea unui drept nou, ci doar pentru a adapta dreptul dat la o intrebuintare practica.

Deoarece dreptul musulman reflecta vointa lui Allah, el cuprinde toate sferele vietii sociale, dar nu numai acele care de regula intra sub incidenta dreptului. Dreptul musulman in sensul larg determina motivele, pe care trebuie sa le stie un musulmat, posturile care trebuie respectate, pomana care trebuie data. In acest sens el este un sistem islamic unitar de reglementare social-normativa, care cuprinde atit norme juridice, cit si nejuridice religioase si obiceiuri.Sistemul musulman este bazat pe postulate incontestabile ce acorda sistemului statornicie. Jurustii musulmani condamna totul ce este intimplator si nedeterminat. Motivele si intentiile persoanei nici odata nu se iau in consideratie.

La examinarea dosarului judecatorul nu apeleaza la cartile religioase ci la autorul care le-a interpretat, autoritatea caruia este unanim recunoscuta.

Dreptul ca o totalitate de norme anumite s-a format in primele doua secole ale existentei islamului. Secolele urmatoare practic nu au admis nimic nou.

In cadrul dreptului musulman lipseste divizarea clasica in dreptul public si drept privat; din numarul principalelor ramuri ale lui fac parte dreptul penal. Dreptul judiciar si dreptul familiei.

Dreptul musuman care a suportat numeroase influente straine, ramine o familie juridica independenta, care actioneaza asupra milionelor de ameni.3.3.3. Dreptul hindusilor


Dreptul hindusilor, formindu-se inca in antichitate, si-a pastrat specificul si pina in prezent. Principalul motiv al acestei pastrari se exprima nu in particulaitatile deosebite ale acestui drept, ci in legatura strinsa a normelor lui cu institutiile sociale traditionale, in primul rind cu obstea si cu structurile de casta, foarte stabile, capabile la adaptarea in cele mai diferite credinte si ritualuri religioase, valori morale, filosofice si ideologice, care presupun un anumit mod de viata, o anumita organizare sau structura sociala.

Sistemul de drept hindus este unul din cele mai vechi din lume. De acest sistem de drept tine dreptul Indiei, Pachistanului, Birmei, Singapurului, Malaziei, precum a unor state de pe partea estica a Africii.

In perioada anterioara colonizarii britanice dreptul hindus clasic nu se baza nici pe normativele formale stabilite de catre autoritatile laice, nici pe hotaririle
judiciare. In fond, el se baza pe lucrarile savantilor, pe comentariile si pe culegerile lor. Toate aceste lucrari reprezinta o descriere a dreptului obisnuit. Preotii-juristi ai Indiei, fara indoiala, jucau un rol important in stabilirea obiceiurilor ce meritau o apreciere juridica.

Dreptul hindus a suportat modificari considerabile in perioada expansiunii coloniale engleze. In domeniul dreptului de propritate si dreptului obligatoriu normele traditionale au fost inlocuite cu normele dreptului comun. Alta era situatia in domeniul dreptuli familiei si de mostenire, unde totul se hotara conform dreptului hindus. S-a format ceva de genul "dreptul anglo-hindus ". Insa nu a avut loc o inlaturare totala a dreptului hindus si un sir de norme ale lui prelungeau sa actioneze. In timpul luptei pentru independenta s-a discutat planul codificarii totale a dreptului hindus, iar dupa proclamarea independentei, in 1947, guvernul Indiei a propus parlamentului sa examineze proiectul Codului hindus, care trebuia sa cuprinda dreptul de familie si de mostenire. Insa in urma rezistentei opuse de puterile conservatoare si a reactiei locale proiectul a fost retras de pe ordinea zilei si guvernul a pornit pe calea pregatirii unor proiecte de legi aparte, aceasta tactica reusindu-le.

Asa dar, prin dreptul hindus se subintelege dreptul personal al hindusilor, modificat de legi si obiceiuri.
Incheiere

Ca rezultat al studiului efectuat se cer a fi mentionate urmatoarele momente. Sistematizarea dreptului, bazata numai pe legaturile, trasaturile interne, a altor elemente de structura, ca o investigatie ce are ca obiect numai legislatia in actiune si alte fenomene juridice, se recunoastere partiala, limitata si incapabila sa dezvaluie adevartele legitati ale dezvolarii si functionarii dreptului.

Scopurile descoperirii tipurilor dreptului se efectuiaza cu ajutorul unei forme, varietati complexe a clasificarii tipologiei, care este recunoscuta ca metoda, cu ajutorul careia se determina legaturile complexe si dependentele dintre sferele principale ale societatii.

Specificul tipologiei ca metoda a cunoasterii stiintifice a dreptului se caracterizeaza prin urmatoarele:

obiectul tipologiei apare nu ca un fenomen, proces oarecare luat aparte, ci dreptul ca un tot intreg;

ca baza pentru tipologie se ia nu un singur atribut, caracter, ci ansamblul lor, capabile sa determine mai deplin calitatile de esenta;

caracterele luate ca baza pentru tipologie trebuie sa aiba o intensitate diferita in manifestarea sa concreta, reala;

starile calitative diferite a calitatilor luate ca baza formeaza clasele de clasificare - tipurile.

O tipologie a dreptului corect realizata permite rezolvarea unor probleme importante pentru teoria statului si dreptului, inclusiv:

evidentierea, descrierea tipurilor care sint caracteristice lumii geografice contemporane. Datorita acestor cunostinte este posibil determinarea varietatea calitativa reala a geografiei juridice a lumii contemporane, a vedea cit este de diferita sau invers asemanatoare totalitatea sistemelor juridice de astazi. Cunoasterea tipurilor de
drept existente va oferi argumente suplimentare privind caile si mecanismele ulterioarei integari economice, politice si altor forme de integrare a tarilor contemporane;

descoperirea logicii, legitatilor formarii si dezvoltarii de secole a dreptului, precum si a mecanismului de trecere de la un tip de drept la altul. Tratarea stiintifica a dreptului, precum si a statului, implica cu necesitate si studierea din punct de vedere istoric a lor. Pentru stiinta juridica contemporana este foarte important determinarea faptului care fenomene si procese au conditionat dreptul si statul si se pastreaza in prezent ca mijloace eficiente de conducere cu trebuirile societatii;

darea unor explicatii argumentate ale aparitiei si evolutiei dreptului, respectiv a statului, pentru a putea combate unele teorii de aparitie a fenomenului juridic, a demonstra caracterul nestiintific al acestora;

darea unor prognoze argumentate stiintific privind caile si mecanismele dezvoltarii de mai departe a dreptului in ansamblu, cit si intr-o tara concreta;

elaborarea si argumentarea masurilor concrete in vederea perfectionarii in continuare a dreptului si statului Republica Moldova, a eliminarii numeroaselor lacune ale actualei legislatii, contradictiilor dintre normele in vigoare, inlaturarea normelor care nu functioneaza.


Bibliografie:


D.Baltag, A.Gutu "Teoria generala a dreptului" Chisinau, 2002

Gh.Lupu, Gh.Avornic "Teoria generala a dreptului" Chisinau, 1997

R.I.Motica, Gh.Mihai "Introducere in studiul dreptului" Vol.II, Timisoara 1995

I.Ceterchi, I.Craiovan "Introducere in teoria generala a dreptului" Bucuresti 1993

M.V.Dvoracec, Gh.Lupu "Teoria generala a dreptului" Iasi 1996

V.D.Zlatescu "Mari sisteme de drept in lumea contemporana" Bucuresti 1992

I.Santai "Introducere in studiul dreptului" Sibiu 1991

N.Popa "Teoria generala a dreptului" Ed. Actami 1996


В.М.Сырых

А.И. Коваленко


D. Baltag, A. Gutu "Teoria generala a dreptului" Chisinau, 2002, pag. 283

Gh.Lupu, Gh.Avornic "Teoria generala a dreptului" Chisinau, 1997, pag. 124

R.I.Motica, Gh.Mihai "Introducere in studiul dreptului" Vol.II, Timisoara 1995, pag.305


D. Baltag, A. Gutu "Teoria generala a dreptului" Chisinau, 2002, pag. 92

I.Ceterchi, I.Craiovan "Introducere in teoria generala a dreptului" Bucuresti 1993, pag.19

, c


D. Baltag, A. Gutu, op. Cit, pag. 289

M.V.Dvoracec, Gh.Lupu "Teoria generala a dreptului" Iasi 1996 pag.166
D. Baltag, A. Gutu. op.cit. pag .303