Acreditiv documentar
Acreditivul documentar


Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire la Regulile si uzantele uniforme privind acreditivul documentar din Publicatia Camerei Internationale de Comert nr .500 ( 1993 ) care stipuleaza in art . 2 ca :' Pentru scopurile acestor articole , termenii ' acreditiv documentar '( Documentary credit ) si ' scrisoare de credit stand - by ' ( Standby Letter of Credit ) , numiti in continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum ar fi denumit sau descris , prin care o banca ( banca emitenta ) , actionand la cererea si dupa instructiunile unui client ( ordonatorul ) , sau din partea bancii ,

( I ) trebuie sa faca o plata sau la ordinul unei terte parti ( beneficiarul ) sau trebuie sa accepte si sa plateasca cambii trase de beneficiar , sau

( II ) autorizeaza o alta banca sa efectueze o astfel de plata , sau sa accepte si sa plateasca astfel de cambii , sau

( III )    autorizeaza o alta banca sa negocieze , contra documentelor stipulate , daca sunt indeplinite conditiile acreditivului .

Pentru scopurile acestor articole , filialele unei banci in alte tari sunt considerate banci separate .'

In  unele lucrari de specialitate , ale unor autori consacrati , definitia acreditivului documentar apare sub o forma sau alta dar sensul acesteia ramane acelasi .

Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai Gheorghe ( vezi 1 ) defineste acreditivul documentar astfel : ' o forma de decontare prin care platile se efectueaza pe masura livrarii marfurilor , executarii lucrarilor si prestarilor serviciilor , dintr-o suma rezervata in acest scop si tinuta la dispozitia furnizorului la unitatea bancara a platitorului , intr-un cont special numit cont blocat .'

In lucrarea Tranzactii comerciale internationale , Ioan Popa da urmatoarea definitie : 'acreditivul documentar  ( engl . Letter of Credit , L/C ) reprezinta angajajamentul ferm asumat de catre o banca la ordinul si in contul clientului sau ( exportatorul ) de a plati o anumita suma de bani ( reprezentand contravaloarea exportului ) contra documentelor atestand efectuarea obligatiei ( livrarea marfii ) pe care exportatorul se obliga sa le emita si sa le prezinte in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului .'

O alta definitie , data de Al . Puiu , prezinta acreditivul documentar ca fiind ' un angajament prin care o banca ( emitenta , ordonatoare ) actionand la cererea si in conformitate cu instructiunile clientului sau ( ordonatorul acreditivului , cumparatorul ) se obliga sa efectueze o plata catre o terta persoana ( beneficiarul acreditivului , vanzatorul ) sau sa plateasca , ori sa accepte , ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului , cambii care au fost trase de catre beneficiar sau sa autorizeze o alta banca sa efectueze o plata catre beneficiar , sa accepte ori sa negocieze cambii .'

Din definitiile prezentate mai sus reiese ca , la derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 parti , si anume :

a ) - ordonatorul acreditivului ( importatorul ) , care solicita bancii sale deschiderea acreditivului documentar , formuleaza in ordinul de deschidere al acestuia exigentele asupra documentelor pe care trebuie sa le depuna beneficiarul la banca sa tinand cont de clauzele stabilite in contractul de vanzare - cumparare , precum si de normele acceptate pe plan international , care reglementeaza continutul acreditivului ;

b ) - banca emitenta ( banca importatorului ) , care la solicitarea importatorului isi asuma angajamentul de plata ;

c ) - beneficiarul acreditivului ( exportatorul ) , in favoarea caruia a fost deschis acreditivul si care prezinta setul de documente la banca in vederea incasarii contravalorii marfurilor livrate ;

d ) - banca exportatorului ( banca avizatoare , notificatoare , platitoare , negociatoare ) , care il deserveste pe beneficiarul acreditivului .

Intre partile mai sus amintite se incheie contracte separate dupa cum urmeaza:

-intre importator si exportator se incheie un contract de vanzare - cumparare ;

-intre importator si banca sa se incheie un contract pentru emiterea acreditivului documentar iar intre banca emitenta si beneficiar se incheie deasemenea un contract.

Trebuie precizat faptul ca cele trei contracte sunt distincte dar practic se refera la una si aceasi tranzactie comerciala.

Colectiv - Management bancar , Universitatea C.Brancoveanu , Rm. Valcea , 1995 .