CONTABILITATE - BILANTUL CONTABILITATIIBILANTUL CONTABILInformatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate.Dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acesteia inpune si dezvoltarea corespunzatoare a informatiei economice ca si arie ,continut si operativitate.Principala sursa de date a sistemului informational economic este contabilitatea, a carei sfera de actiune o reprezinta intreprinderea.

Avand in vedere caracterul obiectiv al celor 2 laturi ale patrimoniului,

Metoda contabilitati si-a stabilit un model cu ajutorul caruia sa cunoasca elementele patrimoniale alcatuind un tot unitar.Bilantul este documentul cel mai inportant din punct de vedere al studiului performantelor intreprinderii.

Cuvantul BILANT este de origine latina ,avand semnificatia unei balante cu doua talere echilibrate ("BI" inseamna doua si "LANX" inseamna talere). Potrivit Legi contabilitatii,bilantul contabil este documentul oficial al unitati patrimoniale , care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.


1 PREZENTAREA BILANTULUI

BILANTUL este un instrument specifici contabilitati, cu ajutorul caruia se prezinta existenta elementelor patrimoniale si a rezultatului exercitiului obtinut de agentul economic la un moment dat.

Elementele patrimoniale prezentate sunt constituite din elemente de activ si de pasiv sau ultilizari si resurse , iar rezultatul din profit sau pierdere.

Bilantul poate fi privit prin doua ipostaze:

Ca procedeu al metodei contabilitati, care sa fie folosit pentru explicarea dublei reprezentari a patrimoniului in bilant si ca o consecinta , aplicarea principiului dublei inregistrari , care sta la baza inregistrari operatiilor in conturi.

Ca document de sinteza si raportare contabila (anuala sau periodica)

Elementele de activ si pasiv (utilizari si resurse) patrimoniale existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul unui tabel cu doua parti de marimi egale , numit bilant.Partea stanga se numeste ACTIV si prezinta bunurile economice dupa componenta si destinatie, iar partea dreapta se numeste PASIV si prezinta sursele de finantare a bunurilor economice.Alaturi de acestea , in bilant este consemnat si rezultatul exercitiului sub forma de pierdere (in activ) sau profit (in pasiv).In cele doua parti , activ si pasiv , trebuie sa existe intotdeauna egalitate in virtutea principiului bilantier.

Deoarece dubla reprezentare realizeaza o reflectare sub dublul aspect al aceluiasi patrimoniu , se poate deduce relatia :ACTIV (UTILIZARI)=PASIV (RESURSE)Aceasta relatie reprezinta ecuatia economica a bilantului , numita si egalitate bilantiera.

Forma de principiu a bilantului se poate prezenta in felul urmator:

BILANT CONTABIL incheiat la data de .....
ACTIV (UTILIZARI)

PASIV(RESURSE)

1.Specificarea in expresie valorica       

a bunurilor(mijloacelor economice )
2.Pierderea 

1.Specificarea marimi valorice a            

surselor de finantare a bunurilor

economice2.Profitul

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

2 TRANSPUNEREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE                

IN BILANT

Transpunerea elementelor patrimoniale in bilant se face prin preluarea datelor din conturi si balanta de verificare (procedee specifice ale metodei contabilitatii), fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la sfarsitul exercitiului.Inregistrarile in conturi sunt generate de operatii economico-financiare .Fluxul de prelucrare a datelor contabile parcurge urmatorul traseu:operatii economice conturi balanta bilant


Datele preluate astfel se prezinta sub forma de elemente de activ si elemente de pasiv , precum si rezultate .


PREZENTAREA SI ORDONAREA ELEMENTELOR DE

ACTIV SI DE PASIV


LICHIDITATEA indica posibilitatea transformari elementelor patrimoniale in bani (in decursul timpului).Cu cat termenul de trannsformare in bani este mai mic ,cu atat lichiditatea este mai mare.


EXIGIBILITATEA indica termenul (intervalul de timp) la care o datorie va trebui sa fie achitata (scadenta) termenul sau cand elementul de pasiv se lichideaza (iese din patrimoniu).Cu cat intervalul de timp in care o datorie va fi achitata este mai mic , cu atat exigibilitatea creste (datoria este mai exigibila).BIBLIOGRAFIE : CONTABILITATE CLASA a X a (MANUAL PENTRU LICEE ECONOMICE) de MARIA POPAN