Functiile si principiile conducerii operative a productiei referatFunctiile si principiile Conducerii Operative a Productiei

Prin functie se intelege un ansamblu de actiuni (activitati) omogene sau complementare orientate spre realizarea unor obiective derivate folosind anumite metode si tehnici specifice.

  1. Functia de informare cuprinde o serie de actiuni legate de evolutia (cunoasterea evolutiei) cererii, a conditiilor tehnice si materiale necesare executarii productiei, marimea costurilor, cauzele care genereaza anumite abateri, etc..  2. Functia de elaborare si fundamentare a programelor operative de productie: cuprinde lucrari (activitati) care au ca scop asigurarea unui echilibru intre sarcinile operative stabilite si potentialul tehnico-productiv existent in perioada respectiva.

  3. Functia de fundamentare a parametrilor Conducerii Operative a Productiei: cuprinde funda- mentarea lotului de fabricatie, durata ciclului de productie, marimea stocurilor, etc.. 17684hoc85dft4r

  4. Functia de control a indeplinirii programelor.

Realizarea acestor activitati ce compun functiile Conducerii Operative a Productiei este dependen-ta de conditiile concrete din intreprinderile industriale. Indiferent insa de acestea, realizarea lucrarilor ce compun Conducerea Operativa a Productiei trebuie sa fie subordonata indeplinirii unor principii (reguli de baza) si anume:

  1. Toate activitatile si fenomenele din intreprindere trebuie sa fie exprimate in unitati de timp calendaristi-ce. In acest fel aceste fenomene diferite sunt aduse la acelasi numitor comun avand aceeasi unitate de exprimare (timpul). Timpul necesar executarii unei sarcini de productie la o operatie tehnologica <exprimat in zile lucratoare> se calculeaza astfel:

  of684h7185dfft

Tij =
Q j * NTij
Nui * ns * ds

Unde:

Tij – timpul necesar executarii unei operatii “i” la o sarcina de productie “j”

Qj - cantitatea

NT – norma de timp

Nui - numarul de utilaje necesare

ns - numarul de schimburi

ds - durata unui schimb.

Timpul necesar executarii unei sarcini operative in cazul unor procese ce cuprind mai multe operatii si sunt executate de catre o formatie de lucru se calculraza astfel:

Qj *Ntij
  of684h7185dfft
Tj = a¾¾¾¾
  of684h7185dfft
Nui*ns*ds
  of684h7185dfft

  of684h7185dfft

  1. Inceperea lucrarilor C.O.P. se face avand la baza termenul de livrare contractuala a produselor. Pe langa acestea se pot stabili termene intermediare care vot constitui si criterii de apreciere a continuitatii procesului de productie.

SI
SII
Dc II = 6 zile
  of684h7185dfft
SIII
Dc III = 4 zile

Ti III Tl26 III 30 III

Ti-termenul de incepere a lucrarilor in sectia III;

Tl-termen de livrare;

Ca regula generala, termenul de incepere a procesului de productie intr-o subunitate de productie se determina astfel:

Tii = Tl – D*cpi

unde D*cpi – durata procesului de executie a procesului de productie a subunitatii ce precede sub-

unitatea de productie inclusiv a subunitatii.

  1. Programarea C.O.P. trebuie sa asigure paralelismul in executie a diferitelor sarcini in vederea reducerii perioadei de imobilizare a capitalului aflat sub forma productiei neterminate.

Determinarea duratei de executie a unui program operativ trebuie sa fie precedata de analiza tehnologiilor specifice fiecarei sarcini. In cazul unor sarcini independente din punct de vedere tehnologic durata de executie a programelor operative este data de sarcina care are durata cea mai mare

R1 : M1 ® M2 ® M3

R2 : M4 ® M5 ® M6

In cazul in care tehnologiile sarcinilor de productie ce compun programul operativ sau a unora dintre acestea sunt comune sau identice urmeaza a se stabili succesiunea de executie. Durata de executie a intregului program operativ va corespunde cu momentuls terminarii ultimei sarcini programate la ultima operatie.

R3
R4
R5
M7 ®
M8 ®
M9

In practica exista combinatii ale acestor situatii.

  1. Prin programarea productiei trebuie sa se asigure concordanta intre sarcinile stabilite repartizate si potentialul tehnico-productiv a fiecarei subunitati sau grupe de masini. Gradul de participare a unei verigi de productie la realizarea unei sarcini de productie se stabileste prin volumul de munca necesar executarii ei:

Ttnij = Qj * NTij

Pe baza volumului de munca si cunoscand durata impusa pentru executarea acestor sarcini se poate determina numarul de muncitori necesari executarii ei:

Ttnij

Nmij= ¾¾¾¾

Dij * 8

Compararea volumului de munca necesar cu potentialul tehnico-productiv al perioadei de executie se face cu ajutorul balantei operative de corelare capacitate-incarcare.

DTdi = Tdi – Ttni = Di * Nui * ns * ds - a Qj*NTij

unde Tdi-timpul disponibil ;

Ttni-timpul total necesar ;

  1. Conducerea Operativa a Productiei trebuie sa aiba la baza criteriul optimalitatii care presupune elaborarea mai multor variante si alegerea variantei optime.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani