Microeconomie - referat referatUniversitatea ˝Aurel Vlaicu˝              Veszpremi

C.I.G.I.D, Grupa III A
Oficial site: https://www.stiucum.com/economie/microeconomie-si-macroeconomie/index.php

REFERAT NR.2LA

MICROECONOMIE

AO banca acorda imprumuturi dintr-un capital de 180 milioane u.m. din depuneri. Rata dobanzii la credite este de 10%, cheltuielile de functionare ale bancii 7 milioane u.m. pe an, iar profitul 75% din castigul anual. Determinati rata dobanzii la depuneri.

Cb = Di - Dd

Pb = Cb - Cf Cb = X Pb = 75% x X = 3/4X

¾X = X - 7.000.000 = 4 x 7.000.000 = 28.000.000

Cb = 180.000.000 - Dd => - Dd = 28.000.000 - 180.000.000 => Dp = 152.000.000

R = d/cx100

Cb - capitalul activ

Di - dobanda la imprumut

Dd - dobanda la depuneri

Pb - profitul

Cf - cheltuieli de functionare

Daca rata dobanzii scade de la 50% la 30%, cursul unei obligatiuni creste cu 1000 u.m. Determinati venitul anual adus de obligatiune.

V1 = C/d1               V2 = C/d2

V2 - V1 = C/d2 - C/d1 => C(1/d2 - 1/d1)

1000 = C (1/30/100 - 1/50/100) = C (3,33 - 2) = 1,33 x C

C = 1000 : 1,33 = 751,879

V1 - venitul la cursul de 50%

V2 - venitul la cursul de 30%

C - castigul

O actiune in valoare de 10.000 u.m. aduce un dividend de 1000 u.m., iar rata medie a dobanzii este de 15%. Spre ce valoare tinde cursul actiunii?

Vn = 10.000

d = 1000

Vc => d/R = 1000/15/100 x 100 = 1000 x 100/15 = 66,6

Vn - valoare nominala

d - dividend

Vc - valoare curs

R - rata

Un fermier detine 2,5 ha suprafata agricola de pe urma careia incaseaza o renta anuala de 7,5 mil. lei. La finele anului, fermierul se hotaraste sa vanda suprafata detinuta. Care va fi pretul pe care trebuie sa-l solicite fermierul pentru pamant, tinand cont ca rata dobanzii este de 25%?

Pp = R/d x 100 = 30.000

Pp- pret pamant

R - rata

d - dobanda


Intr-o tara rata somajului este de 10%, fiind inregistrati 2 mil. someri. Stiind ca populatia ocupata reprezinta 60% din populatia totala, sa se determine care este populatia totala a tarii respective.

Rs = Ns / Poc x 100 => Poc = Ns / Rs x 100 = 20.000.000

Poc = 60% x Pt => Pt = Poc / 60 x 100 => 33.333.333

Rs - rata somajului

Ns - numarul de someri

Poc - populatia ocupata

Pt - populatia totala

Valoarea de amortizat ramasa dupa 5 ani de functionare a unui utilaj este de 70 mil. u.m., iar amortizarea anuala a utilajului este de 15 milioane u.m.. care este durata de functionare a utilajului?

Va = A x T

V1 = V + V

A = V1/T => T = V1/A

Pe piata unui bun oarecare oferta saptamanala este de 10.000 buc., ea fiind satisfacuta in proportie de 80%. Cererea pentru bunul respectiv are coeficientul de elasticitate 2, iar oferta 3. care va fi ponderea ofertei satisfacute fata de cea existenta pe piata, daca pretul scade cu 10%?

O0 = 10.000

Co = O0 x 80% = 8.000

Kec/P = ∆C/C : ∆P/P = (C1-C0)/C x P/(P1-P0) = 2

O0 - oferta initiala

C0 - cererea initiala

Kec/P - coeficientul de elasticitate

Intr-o tara populatia activa disponibila este de 60 milioane persoane, din care populatia ocupata reprezinta 48 milioane. Daca populatia totala a tarii respective este de 100 milioane locuitori, iar rata somajului 6%, sa se determine: numarul inaptilor, rata inaptilor, numarul somerilor, gradul de ocupare a fortei de munca.

Papta = Pact + Nr. somerilor

Nr. somerilor = (Rata somajului x Pact ) /100

Papta = 63.600.000

Pinapta = P - Papta

Rin = Pin/P x 100

Pin = P - Papta

Nr. someri = 3.600.000

Roc = Pactiv/P x 100 = 48%

Papta = populatia apta

Pact = populatia activa

Pin = populatia inapta

Rin = rata populatiei inapte

P = populatia

Valoarea marfurilor vandute intr-un an s-a ridicat la suma de 100.000 mii u.m., iar marimea masei monetare a fost de 7500 sold u.m. Din volumul marfurilor tranzactionate, 25% au fost preluate prin credit comercial cu scadenta peste 18 luni. Sa se determine viteza de rotatie a banilor.

V = 100.000 mil - 25/100 x 100.000 mil = 75.000 mil

M x V = P x T => V = (P x T)/M = 10.000 V/min

V = valoare marfuri

M = masa monetara

P = numarul tranzactiilor

T = timp.

O firma achizitioneaza un utilaj cu 50 mil. u.m. si asteapta in primul an de functionare o productie in valoare de 15 mil. u.m., in al doilea an de 25 mil. u.m. si in al treilea an 45 mil. u.m. Este rentabila investitia daca rata dobanzii este de 20%?

Vp = (∑3t=1 x Vt)/(1+d)t = V1/(1+d) + V2/ (1+d)2 + V3/(1+d)3

Vp = valoare productie

Vt = valoare intermediara

d = rata dobanzii.

Valoare de productie este mai mare decat cheltuielile => investitia este rentabila.

O intreprindere dispune de o masina unealta cu o valoare de inventar Vi = 2,7 x 106 lei si o durata de functionare T = 19 ani. Dupa 16 ani de functionare apare un nou tip de masina cu parametri tehnici superiori, avand Vi = 3,1x 106 si T = 15 ani. Cheltuielile cu modernizarea primei masini se ridica la 0,3 x 106 lei. Sa se arate:

1. Cu ce fel de uzura avem de-a face?;

2. Care varianta justifica: modernizarea sau achizitionarea unei noi masini?

V1 = 2,7 x 106           T = 19

V2 = 3,1 x 106 T = 15

Cm = 0,3 x 106

V1 = valoare initiala la T = 19 ani

V2 = valoare la T = 15 ani

Cm = cheltuieli de modernizare

12. Durata programata a unei rotatii a capitalului circulant intr-o intreprindere este de 90 zile. Volumul total al capitalului circulant ( Kc ) este de 109 lei. Daca durata unei rotati se reduce cu 20 zile, perioada totala anuala ( T ) este de 360 zile, sa se calculeze :

a) productia marfa programata si realizata;

b) sporul productiei de marfa obtinut;

c) economiile de capital circulant in cazul in care volumul productiei marfa ramane constant ( la nivelul programat).

a) ∆t = 90

K = 109

∆t = K/Q1 x t2 => t2 = 4 x 109

b) ∆t = 20

∆t = Kc/Q2 x 360 => Q2 = 18 x 109

Q2 - Q1 = 14 x 109

c) ∆t = K/Q1 x 360 => Ka = (20 x 4 x 109)/360 = 4,5 x 109

∆t = perioada de timp

Kc = capital circulant

Q = productia de marfa

Se cunosc urmatoarele date privitoare la activitatea sectiei tesatorie a unei intreprinderi:

a) nr. de razboaie de tesut = 1700 bucati;

b) productia orara a unui razboi = 3 mp;

c) nr. de schimburi in care se lucreaza =3;

d) nr. mediu anual de nefunctionare a unui razboi =10 ore;

e) nr. de duminici si sarbatori legale = 58.

Sa se determine capacitatea de productie a sectiei respective.

Cp = 3mp x [(360 zile - 58 zile) x (8 ore x 3 ore) - 10 ore] = 21,714mp

Cp = 1700 x 21,714 = 36,913800 mp/an

Doi agenti economici produc aceeasi marfa. Primul agent economic produce din produsul respectiv 9000 bucati, consumand 2000 Kw h energie electrica, 2700 Kg materie prima si 3600 ore de munca. Al doilea agent economic produce 4500 bucati, consuma 1200 Kw h , 1500 Kg materie prima si 2300 ore de munca. Celelalte cheltuieli sunt strict proportionale cu volumul activitatii agentilor economici. Sa se determine nivelul competitivitatii celor doi agenti economici.


Se cunosc urmatoarele informatii in legatura cu oferta, cererea si pretul produsului ˝X˝, pe o anumita piata in cursul unei saptamani:PRET (lei)


CANTITATEA OFERITA (unitati)


CANTITATEA CERUTA (unitati)

EXCES OFERTA / CERERE                 ( + / - unitati)


a)     determinati excesul de oferta sau de cerere;

b)     aratati la ce nivel al pretului, ofertei si cereri se realizeaza un echilibru, reprezentati grafic.


Cunoscand faptul ca valoarea unei actiuni este de 1500 u.m. iar rata dobanzii este de 13% sa se arate:

a)     cu ce fel de societate avem de-a face;

b)     sa se determine marimea dividendului.


Un actionar obtine de pe urma actiunilor ce le poseda, un dividend de 19.000 u.m. Cunoscand ca rata dobanzi este de 19% sa se calculeze:

a)     valoarea totala a actiunilor pe care le detine;

b)     numarul total al actiunilor, stiind ca acestea sunt fractiuni ale capitalului unei societati anonime.


In momentul t0 cursul actiunilor firmei X este de 2.500 u.m. Intre agentul economic A (vanzator) si B (cumparator) se incheie o conventie privind vanzarea - cumpararea de 850 actiuni a carei scadenta este t1. La scadenta cursul actiuni este de 2.600 u.m. Care dintre cei doi castiga? Cum explicati acest lucru? Cu ce tranzactie avem de-a face?


Daca, capitalul social al unui S.A. este de 10x109 u.m. iar valoarea nominala a unei actiuni este de 2.000 u.m. sa se determine numarul de actiuni emise de respectiva societate.


Cs = 10 x 109 = 1010

Vn = 2.000

Mac = Cs : V = 1010 : 2000 = 5.000.000 act

In conditiile unei firme oferta initiala este de 2.000 buc. In conditiile unui pret unitar de 10.000 u.m. Daca pretul va scadea la 9.000 u.m., in conditiile unui coeficient al ofertei la pret egal cu 1,5, care va fi oferta viitoare a respectivei firme? Comentati rezultatul.

O1 = 2.000 P1 = 1.000 Kec/p = 1,5

O2 = ? P2 = 9.000

Keof = 1,5

Keof = 1,5 x ∆O/O : ∆P/P = ∆O/2.000 : 1.000/10.000     => 3.000
B


1. Subliniati etapele evolutiei stiintei economice si principalele caracteristici ale fiecareia.

a) etapa prestiintifica - mercantilismul;

- bogatii acumulate din practicarea comertului;

- pretul just;

- bani adevarati( aur argint).

b) conceptia fiziocratilor - punerea accentului pe productie;

- dezvoltarea agriculturii;

- dezvoltarea industriei;

- viziunea statica asupra preturilor;

- viziunea dinamica a populatiei si resurselor

- sistemul libertatii economice;

- armonizarea intereselor individuale.

c) aportul celor trei scoli - Scoala de la Viena;

- teoria marginalista a valori.

- Scoala de la Lausanne;

- teoria echilibrului general;

- definirea interdependentei generale;

- Scoala de la Cambridge;

- teoria echilibrului partial.

d) etapa epocii contemporane - trecerea de la analiza microeconomica

la cea macro si mondoeconomica;

- analiza concurentei imperfecte;

- keynesismul, neokeynesismul,

neoliberalismul.
2. Ce este sistemul economic si care sunt functiile lui?

Sistemul economic reprezinta ansamblul elementelor componente aflate in interactiune, fiecare dintre acestea formand o entitate distincta.

Principalele sale functii sunt:

- asigurarea bunurilor materiale si a serviciilor economice necesare satisfacerii cerintelor societatii;

- asigurarea bunurilor necesare activitatilor sociale necreatoare de venit national;

- aparitia de activitati corespunzatoare noilor nevoi sau diversificarea celor existente.

3. Subliniati conceptele de fenomene economice, procese economice, notiuni economice, categorii economice, legi economice si politica economica.

Fenomenele economice sunt acele insusiri , laturi, legaturi, care se manifesta la suprafata lucrurilor si evenimentelor economice, ele reflecta aspectele si actele economice care apar si se desfasoara la suprafata activitatii economice, putand fi cunoscute direct de catre oameni.

Procesele economice reflecta transformarile cantitative si calitative suferite, in timp si spatiu, de catre fenomenele economice.

Notiunile economice sintetizeaza caracteristicile comune ale fenomenelor si proceselor economice care fac parte dintr-o anumita grupa sau clasa.

Categoriile economice evidentiaza elementele de ordin calitativ al fenomenelor si proceselor economice.

Legile economice reflecta esentialul, oglindind un raport general, nu unul singular si izolat, a legaturilor de suprafata exprimate de catre fenomenele si procesele economice ce au la baza o multime de alte relatii profunde, esentiale, permanente si se caracterizeaza printr-o stabilitate care se mentine atat timp cat se mentin conditiile care au determinat aceste relatii si legaturi .

Politica economica este un ansamblu de parghii, mijloace, instrumente, elaborate si folosite in realizarea si transpunerea in practica a cerintelor legilor economice si realizarii unor scopuri prestabilite.


4. Definiti economia naturala, economia de schimb si economia de piata si efectuati o paralela intre ele.

Economia naturala reprezinta acea forma de organizare si desfasurare a activitatii economice in care nevoile de consum sunt satisfacute din propriile rezultate ale activitatii, fara interventia schimbului.

Economia de schimb este acel sistem de organizare a activitatilor economice in care bunurile sunt destinate satisfacerii nevoilor prin intermediul pietei, a actelor de vanzare - cumparare, ele transformandu-se in marfa.

Economia de piata reprezinta un stadiu de dezvoltare avansat al economiei de schimb si care presupune ca intreaga activitate economica sa fie condusa si sa se desfasoare doar prin parghii economico-financiare, reglarea facandu-se doar in functie de raportul cerere - oferta, in scopul unei finalitati izvorata din asigurarea bunastarii individului.

Ca si o observatie putem vedea ca in economia naturala producatorul se identifica cu consumatorul in economia de schimb producatorul si consumatorul sunt separati, producatorul fiind specializat in realizarea unor bunuri de care consumatorul v-a putea beneficia doar prin intermediul pietei. Iar in economia de piata observam o adancire a diviziuni sociale a muncii prin specializarea agentilor economici de a produce doar anumite bunuri precum si o intensificarea schimbului si interdependentei dintre ei.

5. Subliniati conditiile de trece la o economie de piata, elementele economiei de piata si trasaturile economiei de piata moderne.

Pentru a putea trece la o economie de piata trebuiesc create unele conditii ca:

a) realizarea pluralismului economic;

b) privatizarea.

Elementele economiei de piata sunt: - unitatile economice autonome;

- piata;

- parghiile economico-financiare utilizate;

- mecanismul functional propriu;

- reglementari juridice;

- cadru organizatoric adecvat.

Trasaturile economiei de piata moderne sunt:

- se bazeaza pe productia si circulatia marfurilor generalizata;

- se bazeaza pe legile economice obiective ce guverneaza aceste procese;

- se bazeaza pe utilizarea parghiilor si stimulentelor marfo - banesti;

- asigura un rol adecvat pietei;

- are la baza pluralismul formelor de proprietate(preponderent cea privata);

- autonomia deplina pentru fiecare forma de proprietate(facand ca interesul

personal si rapoartele economice dintre ele sa stea la baza activitatii

economice);

are ca si caracteristici principale care se generalizeaza in toate procesele reproductiei sociale competitia si concurenta;

asigura echilibru de influenta intre producatori si consumatori(eliminand monopolul);

statul intervine doar in mod indirect prin parghii economico - financiare;

formarea libera a preturilor(doar prin negociere, fara interventii administrative si politici monopoliste);

o structura tehnico - economica moderna pentru cresterea eficientei;

un sistem bancar modern.

6. Definiti mecanismul economic si mecanismul economiei de piata. Subliniati trasaturile mecanismului economiei de piata.

Mecanismul economic reflecta modalitatea specifica de realizare a legaturilor dintre activitati cu scopul acoperiri nevoilor sociale si asigurari resurselor solicitate in acest scop.

Mecanismul economiei de piata cuprinde ansamblul mijloacelor si metodelor de antrenare a resurselor, a parghiilor de sustinere a acestora, cu ajutorul carora economia nationala, ca sistem, dar si sub aspectul subsistemelor ei sunt puse in miscare cu rationalitate si eficienta economica.

Mecanismul economiei de piata este:

- un mecanism liber;

- de piata;

- concurential;

- stimuleaza pe baza proprietati private libera initiativa;

- echilibru dintre productie si consum si dintre cerere si oferta pe piata.

7. Ce sunt agentii economici, care sunt principalele categorii de agenti economici specifici economiei de piata?

Agentii economici reprezinta o persoana sau un grup de persoane fizice sau/si juridice care participa la viata economica cu functii si comportari asemanatoare.

Principalele categorii de agenti economici sunt:

- intreprinderile;

- menajele (gospodariile);

- administratiile;

- institutiile financiare si bancare;

- restul lumii(agenti economici straini).

8. Definiti creditul si subliniati functiile lui.

Creditul este relatia monetara aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi unor agenti economici cu conditia rambursarii lor la un termen numit scadenta si in schimbul unei plati suplimentare numita dobanda.

Functiile lui sunt:

- folosirea mai eficienta a capitalului banesc;

- determina cresterea gradului de valorificare a factorilor materiali de productie;

- inlesneste procesul de concentrare si centralizare a intreprinderilor si a capitalului;

- mijloceste redistribuirea capitalurilor pe diferite ramuri de productie;

- stimuleaza desfacerea marfurilor pe scara mai mare;

- regleaza circulatia monetara prin sistemul bancilor de credit;

- influenteaza consumul prin vanzarea in rate.

9. Care sunt principalele functii ale bancilor si operatiuni efectuate la banca?

Functiile bancilor sunt:

- mobilizarea capitalurilor banesti si distribuirea lor agentilor economici;

- transformarea economiilor si veniturilor de la populatie in capital de imprumut;

- de a emite instrumente de credit(carduri);

- efectuarea de operatiuni specifice(decontari).

Operatiunile efectuate de banci sunt de doua feluri:

a) operatiuni pasive - depuneri la termen;

- primirea depozitelor;

b) operatiuni active - scontul;

- lombardul;

- contul curent.

10. Definiti bursa si subliniati aspecte legate de functii, tipuri si mecanism de functionare a bursei.

Bursa este o piata speciala de marfuri, efecte sau devize, adica atat reuniunea de agenti, bancheri, comercianti sau intermediari, stransi pentru a negocia, a vinde, sau a cumpara valori fungibile(omogene) cat si spatiul sau locul in care se desfasoara asemenea reuniuni sau tranzactii, este o forma de piata desavarsita.

Principalele functii ale bursei sunt:

- efectuarea tranzactiilor cu hartii de valoare si a marfurilor;

- inregistrarea sistematica a cursurilor de schimb ale hartiilor cu valoare si a preturilor principalelor categorii de marfuri;

- reflectarea cat mai fidela a conjuncturii economice si valutare;

- efectuare de tranzactii cu valute convertibile si metale pretioase.

Dupa obiectul negocierilor bursele se grupeaza in 4 categorii:

a) Bursele de marfuri - sunt pietele unde se efectueaza tranzactii cu privire le cantitati mari de marfuri fungibile.

b) Bursele pentru operatiuni ajutatoare in comertul international -

sunt pietele unde se tranzactii intre diferite firme de asigurare.

c) Bursele de valori - sunt pietele unde se fac tranzactii cu hartii de valoare sau titluri de credit.

e) bursele valutare - sunt pietele unde se efectueaza operatiuni de vanzare - cumparare de valute convertibile.

Efectuarea operatiunilor bursiere implica o serie de tehnici, dintre care cea mai importanta e aceea de stabilire a cursurilor de schimb sau cotatiilor.

Stabilirea cotatiilor se face prin:

a)confruntarea cererilor cu ofertele in cadrul sedintei de bursa, ca urmare a strigarii cursurilor la care sunt dispusi a vinde sau a cumpara obiectul tranzactiei, cursul de schimb definitiv fiind stabilit de catre secretariatul ringului, in intervalul de timp stabilit pentru sedinta(intervalul de timp in care au loc tranzactiile) de bursa, cand cererea se egalizeaza cu oferta;

b) examinarea cererilor si ofertelor scrise , depuse in prealabil la camera sindicala a bursei;

c) alte metode, cum ar fi simpla stabilire de catre bursa a cotatiei unei actiuni.

Dupa stabilirea cotatiilor, cursurile se publica de bursa in ˝cota oficiala.˝

Bursa este condusa de catre un Comitet al Bursei, supravegherea operatiunilor revine Sindicatului Bursei, operatiunile facandu-se de agentii mijlocitori oficiali( brokeri, makleri).

11. Definiti piata si subliniati functiile si conditiile functionari ei.

12. Ce este cererea si care sunt factorii ce o influenteaza?

Cererea reprezinta raportul de cauzalitate dintre modificarea pretului unui bun si schimbarea cereri solicitate din bunul respectiv, adica reprezinta cantitatea de bunuri pe care agentii economici sunt dispusi sa o cumpere la un anumit pret, intr-un timp dat, indiferent daca ei actioneaza rational sau sub influenta mediului.

Factorii care o determina sunt: - capacitatea de cumparare a consumatorilor;

- vointa de cumparare;

- nevoia;

- nivelul veniturilor disponibile;

- pretul;

- anticipatiile consumatorului;

- consumul ostentativ;

- efectul de imitatie si demonstratie;

- ireversibilitatea consumului.

13. Prezentati aspecte legate de elasticitatea cererii.

Privitor la elasticitatea cererii se poate spune ca ea reprezinta reactia, sensibilitatea cererii totale, pe piata, la modificarea preturilor, fiind o functie descrescanda de preturi.

Elasticitatea este determinata si de alti factori cum ar fi: gradul de substituire al bunurilor, ponderea din venit cheltuita pe u anumit bun, urgenta necesitatii de consum, durata de timp de la modificarea pretului.

14. Ce este oferta? Dar elasticitatea ofertei? Subliniati factorii ce le determina.

Oferta este sinteza raporturilor de cauzalitate dintre schimbarea preturilor si cantitatea oferita, adica reprezinta cantitatea de bunuri economice care poate fi vanduta pe piata la un anumit pret.

Elasticitatea ofertei reprezinta reactia ofertei la modificarea pretului.

Factorii care o influenteaza sunt: - disponibilitatea factorilor de productie;

- fluiditatea si mobilitatea acestora;

- randamentul lor;

- costul productiei;

- pretul altor bunuri;

- numarul firmelor concurente,etc.

15. Analizati corelatia : cerere - oferta si prezentati concluziile ce se desprind.

Daca analizam relatia dintre cerere si oferta observam ca intre ele exista un raport direct si ca miscarea uneia fata de cealalta reflecta de fapt echilibrul pietei.

Din reprezentarea grafica putem observa ca in momentul in care cererea este egala cu oferta se obtine un pret de echilibru.

In momentul in care pe piata avem un pret de echilibru atat producatorul cat si cumparatorul sunt satisfacuti, un lucru care este ideal.

16. Definiti concurenta si prezentati principalele ei forme de manifestare.

Concurenta reprezinta competitia dintre agentii economici pentru obtinerea unor conditii mai avantajoase, in vederea cresterii gradului de profitabilitate, este cea mai buna cale de satisfacere a intereselor tuturor.

Concurenta se manifesta ca o lege economica obiectiva specifica economiei de schimb, tot o data este si motorul care pune in miscare ansamblul de legaturi dintre capitalurile individuale si capitalul social, asigura executarea tuturor celorlalte legi economice obiective si transforma totodata suma tuturor intereselor individuale in necesitati sociale.

17. Ce politici anticoncurentiale cunoasteti? Subliniati caracteristicile lor si elementele comune.

Politicile anticoncurentiale sunt privite ca niste strategii care urmaresc obtinerea unui loc mai bun pe piata si acapararea unui numar cat mai mare de cumparatori.

Dintre aceste strategii se remarca trei tipuri principale de strategii anticoncurentiale:

a) strategia eforului concentrat - efortul de a obtine suprematia asupra vanzarii unui produs, anumite clientele, anumitor regiuni de desfacere a marfurilor;

b) strategia elitei - efortul de a aduce pe piata, in exclusivitate a unui produs de exceptie, care prin calitatea sa sa elimine orice alt concurent(Strategia Mercedes);

c) strategia costurilor - efortul de a obtine suprematia pe piata prin practicarea unor preturi mici datorate unor costuri mici(Strategia Japoneza).

Ca elemente comune strategiile concurentiale nu se manifesta in mod izolat, strict determinat, producatorii practicand simultan in diferite perioade, alternative ale acestor strategii.

18. Ce este somajul si care sunt formele lui de manifestare?

Somajul este o disfunctionalitate a economiei de piata si reprezinta situatia in care o persoana nu este capabila sa desfasoare o munca utila ca rezultat al conditiilor sociale care nu permit perceperea utilitatii munci sale.

El se manifesta atunci cand pe piata se afla o oferta mai mare de forta de munca decat cererea, manifestandu-se sub diferite forme cum ar fi:

a) somajul invizibil - sub diferite nuante:

i) ciclic - prin ocuparea posturilor inferioare pregatiri;

ii) camuflat - prin absorbtia unor lucratori in ocupatii unde productivitatea este mai mica(agricultura);

iii) de expansiune - cand lucratori din sectorul primar isi gasesc de lucru in sectorul urban dar in ocupatii cu productivitate mai scazuta;

iiii) somajul generat de munca partiala sau sezoniera.

b) somajul frictional - prin schimbarea frecventa a locurilor de munca;

c) somajul conjunctural - o forma a somajului involuntar, rezultat al modului defectuos in care se realizeaza legatura dintre nivelul salariilor si cel al productivitatii muncii si preturilor.

d) somajul structural - determinat de dezechilibrul creat intre oferta si cererea de forta de munca.

19. Ce este inflatia? Prezentati cauzele ei si solutii de atenuare (rezolvare).

Inflatia reprezinta deprecierea monedei prin inundarea arterelor circulatiei cu o cantitate excedentara de semne banesti care determina deprecierea banilor de hartie fata de aur, exprimata prin reducerea continutului de aur reprezentat efectiv de o unitate monetara.

De regula, inflatia este determinata de doua situatii:

a) emisiunea monetara excedentara in raport cu nevoile circulatiei bunurilor economice;

b) cand cantitatea de bani ramane aceeasi, desi se reduce considerabil cantitatea de bunuri economice oferite pietei.

Inflatia se reduce prin demersuri antiinflationiste cum ar fi:

a) politica blocarii masei monetare - limitarea creditelor;

b) politica de blocare a cheltuielilor publice - rationalizarea acestora;

c) politica blocarii veniturilor si costurilor - blocarea salariilor si preturilor

d) politica cresterii productivitatii si stimularii concurentei - recomandata.

20. Subliniati notiunile de bun economic, marfa, utilitate economica, calitate si valoare economica.

Bunurile economice constau in acele elemente din natura, rezultat al activitatii umane, identificabile si masurabile, care intra intr-o relatie corecta cu nevoile umane.

Marfa reprezinta bunurile economice care satisfac o nevoie sociala concreta prin intermediul pietei sau al schimbului.

Utilitatea economica reprezinta capacitatea reala sau presupusa a unui bun de a satisface prin folosirea sa productiva sau neproductiva o nevoie sociala concreta.

Calitatea bunurilor si serviciilor reprezinta gradul, masura, intensitatea la care se realizeaza utilitatea acestora, respectiv gradul, masura in care acestea raspund si satisfac nevoile pentru care au fost create.

Valoarea economica constituie o latura a marfii a carei definire si masurare ii preocupa nu numai pe economisti, ci si pe sociologi, psihologi, ingineri, nefiind altceva decat expresia dorintelor omului.

21. Cum se masoara rezultatele activitatii agentilor economici? Indicatorii folositi in acest sens.

Rezultatele activitatilor agentilor economici se masoara printr-un sistem de indicatori si anume: - indicatori fizici

- natural-conventionali

- indicatori valorici.

22. In ce consta comportamentul consumatorului si cum se manifesta el?