Performanta firmeinr. crtDenumire produs

Cifra de afaceri (mii lei)


Structura cifrei de afaceri (gi %
Piine alba
Chfle simple
Lipie
Piine graham
Piine toast
Piine dietica
Covrigi
Cornuri simple
Cornuri umplute
Biscuiti
Piscoturi
Cozonac
Batoane
Stiks-uri
Taietei
Macaroane
Fidea
Foi napolitane
Foi placinta
Foi pizza
Blat tortTOTAL
Tabel nr.1 Situatia cifrei de afaceri pe produse mii lei


Tabel nr 2 Situatia vanzarilor lunare din produsul k

anul luna

Ian

Feb

Martie

Aprilie

Mai

Iunie
anul luna

Iulie

August

Sept

Oct

Noiembrie

Dec


Tabel nr.3 Situatia elementelor componente ale VA mii leiNr crt

Indicator

Cheltuili cu salariile

C.A.S.

Fond de somaj

Alte chelt cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea

Chelt financiare

Chelt cu impozite si taxe

exclusiv TVA si imp profit

Chelt cu devidende platite

Profit realizat

VA

Tabel nr.4 Situatia variatiei cifrei de afaceri mii lei


nr. crt

Denumire produs

Cifra de afaceri (mii lei)


Variatia CAPiine albaChfle simpleLipiePiine grahamPiine toastPiine dieticaCovrigiCornuri simpleCornuri umpluteBiscuitiPiscoturiCozonacBatoaneStiks-uriTaieteiMacaroaneFideaFoi napolitaneFoi placintaFoi pizzaBlat tort


TOTALINDICATII METODOLOGICE


a)    Se calculeaza coeficientul de concentrare Gini -Struk (G):

gi = structura CA pe produse;

n = numarul de termini ai seriei.


Si indicile Herfindhall (H), ce masoara gradul de diversificare al actvitatii:

Coeficientul G poate lua valori intre 0 si 1. Cu cat valoarea sa se apropie de unitate, cu atat activitatea este mai concentrata pe structura de calcul.

Se studiaza ΔCA si se analizeaza structura CA pe produse cu ajutorul metodei ABC.

Se traseaza curba ABC.indicator
coef de concentrare G
indicele Herfindhaal H
1/nnr. crt

Denumire produs

Structura cifrei de afaceri (gi %

Structura CA

la patratPiine alba
Chfle simple
Lipie
Piine graham
Piine toast
Piine dietica
Covrigi
Cornuri simple
Cornuri umplute
Biscuiti
Piscoturi
Cozonac
Batoane
Stiks-uri
Taietei
Macaroane
Fidea
Foi napolitane
Foi placinta
Foi pizza
Blat tortTOTAL

Metoda ABC de analiza a CA pe produs

nr. crt

CA 1997

CA ordon

CA cumul


CA 1998

CA ordon

CA cumul


CA 1999

CA ordon

CA cumulTOTAL


Xa=4

Xc=9

Xb=8

Xa = 5


Xc=9

Xb = 7


Xc=7

Xa = 6

Xb =8y 1997

x 1997

y 1998

x 1998

y 1999

x 1999

y teoretic

x teoretic
5
5
12
9
21
7

b) Modele de analiza factoriala a CA:


Analiza facoriala a CA pentru perioada de analiza 1997 si 1999:


Tabel nr. 6 Date complementare de analiza:


Nr crt

Indicatori   (mii lei)
cifra de afaceri CA

fonduri fixe FF

fonduri fixe active FFa

productia obtinuta Qf       

nr de salariati Ns

nr de personal operativ Nop

Qf/Ns

Ca/Qf

Ffa/FF

FF/Ns

Qf/Ffa

Nop/Ns
13

Qf/Nop


ΔCA =CA - CA = 23249173 - 10850516 = +12398657 mii lei;


  1. ;

    • Influenta factorului Ns:

= -451367,3 mii leiInfluenta factorului Qf/Ns:+ 10537713 mii leiInfluenta factorului CA/Qf:

+2312311 mii lei


Influenta factorului Ns:


- 451367,305 mii lei


Influenta factorului de structura FFa/FF:


+ 386964,1 mii lei;


Influenta factorului FF/NS:


+ 41042627 mii lei;


Influenta factorului Qf/FFa:


- 30891878 mii lei;


Influenta factorului grad de realizare a productiei CA/Qf:+ 2312311,31 mii lei  1. ;

Influenta factorului Ns :


- 451367,3051 mii lei;Influenta factorului structura personalului firmei Nop/Ns:


+ 47000,24916 mii lei;


Influenta factorului productivitatea personalului direct productiv Qf/Nop:


+ 10490712,94 mii lei;


Influenta factorului grad de realizare a productiei CA/Qf:


+ 12398657 mii leiVERIFICARE:ΔCA = + + = + +++ =+++ = + 12398657 mii lei

Analiza factoriala a CA pentru perioada de analiza 1999 fata de 1998Nr crt

Indicatori (mii lei)

cifra de afaceri  CA

fonduri fixe  FF

fonduri fixe active  FFa

productia obtinuta Qf       

nr de salariati  Ns

nr de personal operativ  Nop

Qf/Ns

Ca/Qf

Ffa/FF

FF/Ns

Qf/Ffa

Nop/Ns

Qf/Nop

ΔCA =CA - CA 23249173 - 13187505 = +10061668 mii lei;

;    • Influenta factorului Ns:

- 599918,993 mii leiInfluenta factorului Qf/Ns:= + 31236787,5 mii lei;Influenta factorului CA/Qf:

= - 20575200,56 mii lei;

2.


Influenta factorului Ns:


- 599918,993 mii lei;


Influenta factorului de structura FFa/FF:


+ 1479022,59 mii lei;


Influenta factorului FF/NS:


+ 28864976,1 mii lei;


Influenta factorului Qf/FFa:


+ 892788,824 mii lei;
Influenta factorului grad de realizare a productiei CA/Qf:- 20575200,56 mii lei


3.;


Influenta factorului Ns :


- 599918,9927 mii lei;Influenta factorului structura personalului firmei Nop/Ns:


+ 95329,86653 mii lei;


Influenta factorului productivitatea personalului direct productiv Qf/Nop:


+ 31141457,68 mii lei;


Influenta factorului grad de realizare a productiei CA/Qf:


- 20575200,56 mii lei

VERIFICARE:


ΔCA = + + = + +++ =+++ = + +10061668 mii lei


Se calculeaza coeficientul de sezonalitate Ks:


si se reprezinta cu ajutorul diagramei in coordonate polare.
anul luna

Ian

Feb

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

total

CAm lun
Ks
anul luna

Iulie

August

Sept

Oct

Noiembrie

Dec

total

CAm lun
Ks

Media mediilor

lunare
c) Ratele de remunerare a valorii adaugate VA:


(gradul de integrare economica a firmei)


nr crt

rate de remuneratie a VA

a personalului salariat

a capitaluli fix

a creditelor

a puterii publice

a actionarilor firmei

a firmei

TOTAL

RVA

Perioada de analiza 1999 fata de 1997


Comentariu privind analiza dinamicii si structurii CA


In ceea ce priveste dinamica CA in perioada de analiza se poate spune ca atat la nivelul intregii activitati, cat si pe produsele fabricate si comercializate de catre firma s-a inregistrat o evolutie favorabila a cesteia. In general au avut loc cresteri mici la fiecare articol de fabricati, cu mici exceptii la 2 produse, si anume: s-a inregistrat o scadere minora a CA la produsul "lipie" cu 19.300.000 lei sau cu 0,25% din totalul CA si una majora la articolul "sticks-uri" cu aproximativ 70.000.000 lei sau o reducere de 0,5% din totalul CA realizate de firma.

In ceea ce priveste structura CA rezulta ca ponderea cae mai mare o detin urmatoarele 3 produse: "paine alba", circa 35% urmat de "chifle simple" circa 12% si "biscuiti" 8% restul produselor fabricate detinind o pondere situata in intervalul 1,25% si 4,5%

De asemenea pentru analiza structurii CA s-au calculat urmatorii indicatori:

v    Gini - Struck, din rezultatele caruia reiese distributia relativ uniforma intre produsele si serviciile prestate de firma analizata, valoarea acestuia fiind de aproximativ 0,35, valoare care se apartine intervalului (0;1);

v    Herfindhall valorile calculate ale caruia, de asemene, ne confirma o participare agala a tuturor produselor, serviciilor si activitatilor luate in considerare la realizarea CA totale inregistrate de firma in cauza.

Din analiza CA pe produs cu ajutorul metodei ABC din graficul trasat rezulta ca curba pentru anul 1999 se afla sub cea din anul 1997, dar ambele curbe se afla deasupra curbei teoretice.


Comentariu privind analiza factoriala a CA


Analiza factoriala a CA s-a realizat prin teri modele de analiza, in urma calculelor efctutate se pot desprinde urmatoarele concluzii:

Activitatea de desfacere a produselor de panificatie a inregistrat o evolutie favorabila in anul 1999 fata de 1997, evolutie marcata de cresterea CA la nivelul intregii activitati cu + 12.400.000 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere de + 114% datorata influentei coroborate si pozitive a factorului material, a productivitatii medii a munciisi a mijloacelor de productie, cat si a gradului de realizare a acestuia.

Astfel se disting urmatoarele influente pozitive majore asupra CA totale:

Cresterea productiei realizate in periada de analiza fata de cea de baza cu circa 215.500.000 mii lei determina o influenta pozitiva a factorulri productivitatea personalului salariat asupra CA de + 10.000.000 lei si a gradului de realizarea productiei asupra CA de          + 23 milioane lei.

De asemenea cresterea valorii mijloacelor fixe in perioada de analiza cu circa 17.000.000 mii lei si a celor direct productive cu 15.000.000 mii lei, si o mai buna structurare a acestora ( +3%) determina o influenta pozitiva asupra CA de + 385.000.000 lei

O mai buna inzestrare a personalului salariat al firmei cu mijloace de productie in anul 1999 determina o influenta favorabila asupra CA de circa + 41.000.000 lei

De asemenea datorita schimbarilor efectuate la nivelul structurii personalului operativ in total personal salariat al firmei se inregistreaza o alta influenta pozitiva de + 47.000.000 lei;

O ultima influenta favorabila majora asupra CA de circa + 10 mld lei se datoreaza cresterii productivitatii personalului direct productiv al firmei in perioada de analiza cu 24 mil lei.

De asemenea in evolutia pozitiva a CA la nivelul intregii activitati se inregisteaza 2 influente negative, si anume:

q      La nivelul inzestrarii firmei cu personal salariat si operativ, astfel scaderea numarului salariatilor firmei in perioada de analiza fata de cea de baza cu 51 persoane sau 4% determina o influenta negativa de 450 mil lei la nivelul CA;

q      O alta influenta negativa se inregistreza la nivelul productivitatii fondurilor fixe direc productve care scade in 1999 fata de 1997 cu 3.000 lei productie realizata la 1 leu FFa utilizat, ceea ce determina o influenta negativa majora asupra CA de circa - 31.000.000.000 lei.

Comentariu privind analiza valorii adaugate (VA ):


VA reprezinta surplusul de resurse obtinut de catre firma peste consumurile intermediare de la terti si costurile de aprovizionare constituind bogatia creata de firma in expresia sa cea mai pura prin utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare aflate la dispozitia firmei.

In lucrarea data s-a folosit ca metoda de calcul a VA metoda aditiva prin calcularea unor rate de remunerare a VA si a gradului de integrare economica al firmei.

Astfel din calculele efectuate pentru perioada de analiza rezulta ca in ceea ce priveste ratele de remunerare a VA s-a inregistrat o crestere majora la nivelul ratei de remunerare a puterii publice cu circa 61%si a celei de remunerare a firmei cu257%, dar a avut loc si o scadere a ratei de remunerare a personalului salariat cu 25%, ceea ce reprezinta 40%.

Calculul ratei VA ne indica o crestere a gradului de integrare economica a firmei in perioada de analiza fata de perioada de baza cu aproximativ 35%, ceea ce sugereaza o mai buna integrare a firmei in sectorul de producere si desfacere a produselor de panificatie, fapt concretizat prin cistigarea unei cate de piata mai mari in acest domeniu.

Sugestii privind activitatea analizata:

In concluzie, apreciem activitatea desfasurata de catre firma ca una pozitiva in ceea ce priveste dinamica si structura CA in perioada de calcul fata de cea de baza prin ajustarea la limite normale a coeficientilor calculati (G si H ) si a curbei ABC.

Ca puncte forte ale activitatii de producere si desfacere a produselor de panificatiese pot nominaliza urmatoarele:

*   cresterea valorii fondurilor fixe ale firmei, ceea ce sugereaza o politica de investitie pe termen lung, fapt confirmat si de cresterea ratei de remunerare a creditelor 2% datorata majorarii cheltuielelor financiare a firmei prin contactarea unor noi credite necesare achizitionarii unor mijloace de productie cu o productivitate mai mare;

*   cresterea productiei obtinute de catre firma genereza o serie de influente pozitive majore la nivelul CA prin cresterea productivitatii personalului salariat al firmei si a celui direct productiv si prin cresterea gradului de realizare a productiei;

*   un alt avantaj il reprezinta cresterea inzestrarii personalului salariat al firmei in perioada de analiza cu circa 14 mil lei.

Problemele cu care se confrunta firma sunt urmatoarele:

*  scaderea numarului personalului salariat cu 51 persoane si a celui direct productiv cu 36 persoane in anul 1999 fata de 1997 genereaza o influenta negativa substantiala asupra CA de circa - 450 mil lei.Aceasta probema se poate rezolva fie prin angajarea unor noi salariati, fie printr-o mai buna structurare a personalului firmei (practic nu s-a inregistrat nici o schimbare in structura personalului operativ in total salariati ai frmei in anul 1999), fie prin automatizarea locurilor de munca prin achizitionarea unor mijloace productive mai performante;

*  o alta problema o reprezinta scaderea drastica a productivitatii fondurilor fixe active, ceea ce genereaza o pierdere majora de 30 mld lei asupra CA, problema ce poate fi rezolvata printr-o mai buna structurare a FFa si prin cresterea rentabilitatii acestoral (achizitii noi).

Perioada de analiza 1999 fata de 1998.


Comentariu privind analiza dinamicii si structurii CA:Din analiza dinamicii CA in perioada 1999 fata de anul 1998 rezulta o evolutie favorabila a acesteia atat la nivelul intregii activitati,inregistrandu-se o crestere de 10 mld lei, cat si individual pe produsele fabricate si comercializate de catre firma. Cele mai mari cresteri ale CA individuale au inregistrat urmatoarele produse de panificatie: "paine alba" +2,5 mld lei; "biscuiti" +11mld lei; paine toast" + 900 mil lei , restul produselor inregistrand o crestere mai mare sau mai mica a CA in perioada de analiza. De asemenea a avut loc si o reducere usoara a CA la doua produse, si anume: "lipie" - 15 mil lei ; "stiks-uri" - 56 mil lei.

In general, facand o comparatie intre perioadele de calcul 1999/1997 si 99/98 putem spune ca in ceea ce priveste dinamica CA evolutia acesteia a fost asemanatoare, adica s-a mentinut tendinta de crestere a CA cam la aceleasi produse, iar reducerea CA s-a constatat la aceleasi produse de panificatie in ambele perioade de calcul si analiza.


In ceea ce priveste evolutia structurii CA in perioada 1999 fata de 1998 s-a constat o scadere mai mare a ponderii acesteia in total doar la produsul " paine alba" - 4%, cu toate ca acest produs inregistreza valoarea cea mai mare a CA in perioada de calcul. De asemenea s-au inregistrat si cresteri usoare a ponderii CA cu + 2% la urmatoarele produse: " paine toast" - crestere justificata prin cresterea CA de 6 ori fata de perioada de analiza 99/ 97 si de aproape de 3 ori fata de anul 1998; "paine graham" si "cornuri umplute" , care de asemenea determina o crestere de 900 mil lei in anul de calcul.

Pentru o analiza mai aprofundata a CA s-au calculat urmatorii indicatori:

Gini - Struck, cu valoarea de 0,336 in 1998 si 0,302 in 1999, marimi care reflecta o distributie uniforma intre produsele si serviciile prestate de catre firma analizata, valori care se includ in intervalul (0;1);

Herfindhall, cu valorile 0,155 - 98 si respectiv 0,134 pentru 1999, valori care inca o data ne confirma participarea egala atuturor produselor , serviciilor si activitatilor luate in considerare la realizarea CA totale ale firmei in cauza.

Din analiza CA pe produs cu ajutorul metodei ABC si din cerba ABC trasata rezulta ca curba pentru anul de calcul se gaseste sub cea din anul de baza, avand o usoara tendinta de suprapunere pentru ultimele 5 produse, dar totusi ambele curbe se afla deasupra curbei teoretice, care este considerata ideala pentru activitatea analizata.Comentariu privind analiza factoriala a CA

Analiza factoriala a CA s-a efectuat cu ajutorul a trei modele de calcul si analizaa acesteia, din rezultatele obtinute se poate aprecia ca favorabila activitatea de fabricare si comercializare a produselor de panificatie , activitate care a inregistrat in anul de calcul o crestere a CA de + 10mld lei, ceea ce reprezinta , in termeni procentuali, o crestere a CA cu 76,3% fata de anul de baza (1998). Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza influentei conjugate a urmatorilor factori:

Cresterea productivitatii medii a muncii a personalului salariat Qf / Ns in perioada de analiza cu 27.000 mii lei pe salariat determina cea mai mare influenta pozitiva asupra CA de + 32 mld lei, de asemenea s-a inregistrat si o crestere considerabila a productivitatii personalului direct productiv al firmei de 34.000 mii lei pe salariat, crestere care aduce o influenta pozitiva de + 31 mld lei asupra evolutiei CA in anul de calcul.

O alta influenta favorabila si importanta ca marime este determinata de cresterea inzestrarii tehnice a personalului salariat al firmei cu 12.000 mii lei pe salariat, evolutie care determina cresterea CA cu + 28 mld lei;

Modificarile efectuate in structura mijloacelor de productie ( + 10%) si in structura personalului salariat (+ 0,6%) aduc influente pozitive notabile asupra CA de circa 1,48 mld lei - fondurile fixe, si respectiv 95 mil lei in perioada de analiza.

O ultima inluenta favorabila, dar deloc neglijabila ca marime, este datorata cresterii randamentului fondurilor fixe direct productive cu circa 5%, evolutie care atrage dupa sine cresterea CA cu + 890 mil lei in perioada de analiza fata de cea de baza.

Evolutia favorabila a CA in perioada de analiza se datoreaza influentelor pozitive exercitate de catre factorii de mai sus, dar care este contracarata , in mare masura,de actiunea negativa si conlugata a urmatorilor doi factori:

q      In primul rand, reducerea numarului personalului salariat al firmei in 1999 fata de 1998 cu 56 persoane, ceea ce reprezinta 4,8% din totalul personalului angajat al firmei atrage dupa sine o influenta negativa asupra CA de - 600 mil lei;

q      In al doilea rand, scaderea gradului de realizare a productiei cu 46% determina o scadere a CA cu - 20,5 mld lei.


Din datele furnizate de tab. nr.2 " situatia vanzarilor lunare din produsul K ", din calculul ulterior al coeficientului de sezonalitate si reprezentarea lui grafica, din reprezentarea in coordonate polare a CA medii lunare in perioada de analiza a fost identificat produsul K ca fiind produsul de panificatie cu denumirea " cozonac ". Acesta concluzie fiind datorata gradului accentuat de sezonalitate a acestuia in lunile aprilie si decembrie - perioade de sarbatori religioase in care consumul acestui produs reprezinta o traditie in Romania.
Comentariu privind analiza valorii adugate (VA)


Valoarea adaugata inregistrata de catre o firma reprezinta surplusul obtinut de aceasta peste consumurile intermediare de la terti si costurile de aprovizionare, constituind bogatia creata de unitatea comerciala si de productie in expresia sa cea mai pura prin utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare aflate la dispozitia sa.

In analiza VA s-a folosit ca metoda de calcul a acesteia metoda aditiva care presupune calcularea unor rate de remunerare a VA si calculul gradului de integrare economica a firmei.

Astfel din datele sintetizate in tabelul din pag.20 rezulta ca in ceea ce priveste ratele de remunerare a VA s-a inregistrat o crestere de 12% la nivelulratei de remunerare a puterii publice datorata cresterii povarei fiscale prin inregistrarea unor venituri mai mari, deci si a impozitului mai mare si o crestere de 5% a ratei de remunerare a firmei, evolutie datorata cresterii profitului firmei, deci a CA.

In aceeasi perioada de calcul s-a inregistrat o reducere substantiala a ratei de remunerare a personalului salariat cu 20%, evolutie explicata prin reducerea cheltuielelor salariale ale firmei datorata fie reducerii numarului personaluli angajat cu 56 persoane, fie acordariide catre stat a unor facilitati fiscale pentru reducerea ratei somajului.

Rezultatele calculului ratei VA ne indica o crestere a gradului de integrare economica a firmei in perioada de analiza fata de cea de baza cu circa 7%, ceea ce sugereaza castigarea unei cote mai mari de piata in domeniul de productie si distributie a produselor de panificatie si de morarit.
Sugestii privind activitatea analizata in perioada 1999 / 1998:


In concluzie, putem aprecia ca favorabila activitatea dsfasurata de catre firma in ceea ce priveste evolutia dinamicii si structurii CA in perioada de analiza prin ajustarea la limite normale a coeficientilor calculati G si H si a curbei ABC.

Ca puncte forte ale activitatii analizate se pot identifica urmatoarele:

*  cresterea CA inregistrate de fima cu 76% in 1999 fata de 1998 contribuie la crsterea disponibilitatilor financiare ale acesteia, ceea ce presupune pe viitor o politica de invesritie si o lichiditatea mai mare a firmei, adica posibilitatea procurarii unor resurse financiare in conditii mai avantajoase in cazul in care resursele proprii vor fi insuficiente.

*  cresterea valorii fondurilor fixe pe total si a celor direct productive sugereaza o politica de investitie pe termen lung, actiune care este de fapt o continuare a celei din perioada de analiza 1999/1997.

*  cresterea productiei realizate si a productivitatii atat a personalului angajatpe total, cat si a celui direct productiv in conditiilei in care are loc reducerea angajatilor, confirma ca politica de investitie in mijloace de productie a dat roade.

Problemele cu care se confrunta firma sunt urmatoarele:

*  scaderea drastica a gradului de realizare a productii in 1999 fata de 1998 cu circa 46% determina o reducere majora a CA de 20,5mld lei , problema care poate fi rezolvata prin reducerea costurilor de productie directe si indirecte pentru ca veniturile realizate sa acopere mai bine cheltuielele efectuate . O alta solutie pentru rezolvarea acestei probleme ar fi largirea canalelor de distributie ale firmei pri contactarea unor noi parteneri de afaceri si renuntarea la cei rau-platnici si dubiosi si reducerea stocurilor de marfuri si a duratei de rotatie a acestora, ceea ce poate reduce substantial cheltuielele cu stocarea si depozitatea produselor finite, problema care este foarte acuta datorita perisabilitatii acestor produse.