Proiect la economie - Infiintarea unui proiect de Brokeraj in cadrul asigurarilor referat

INFIITAREA

UNEI SOCIETATI

DE BROKERAJ IN

DOMENIUL ASIGURARILORVLASCA - ASIG

C U P R I N Spag

Notiuni introductive


Sinteza proiectului pentru planul de afaceri


Prevederi legale referitoare la brokerul de asigurari


Justificarea si obiectivele proiectului


Descrierea proiectului. Etape


Echipa manageriala si resurse umane


Segmentul de piata vizat si promovarea produselor


Prezentarea unor produse care se ofera. .


Analiza economico - financiara a societatii create


ANEXEnr. 1


nr. 2


nr. 3


nr. 4


nr. 5

NOTIUNI     INTRODUCTIVE
Planul de afaceri pentru infiintarea unei societati comerciale cu activitate in domeniul brokerajului in asigurari reprezinta documentul ce sintetizeaza rezultatele activitatilor de cercetare, concepere si dezvoltare a unor proiecte privind crearea unor noi servicii sau a unei noi societati.

Planul de afaceri proiecteaza in timp obiectivele intreprinzatorului si metodele cu ajutorul carora acestea se vor realiza. De asemenea, planul de afaceri prezinta, pentru o anumita perioada de timp , rezultatele anticipate ale respectivei afaceri .


Prezentul proiect va contine o prezentare detaliata a unor date referitoare la

societatea comerciala ce urmeaza a fi creata ;

noul serviciu introdus pe piata locala ;

segmentul de piata vizat ;

strategia de marketing ce se aplica pentru promovarea produselor

analiza economico - financiara a societatii create

venitul estimat

investitiile necesare si recuperarea acestora

profit urmarit


De asemenea se incearca un raspuns viabil pentru urmatoarele intrebari fundamentale :

este complet " pachetul " ce prezinta noua afacere

va fi afacerea propusa atractiva pentru potentialii parteneri de afaceri

ce sanse de succes are afacerea propusa

ce avantaje competitive prezinta pe termen lung afacerea pentru intreprinzatori Dar pentru investitori

au piata de desfacere asigurata serviciile create prin noua afacere

pot fi recuperate in timp relativ scurt fondurile financiare investite in noua societate comerciala


Prezentul plan de afaceri reprezinta o schema de actiune construita logic si presupune o gandire de perspectiva asupra afacerii respective

Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele si resursele de care intreprinzatorul are nevoie pentru a le realiza pentru o perioada de timp determinata .


Am intocmit acest plan de afaceri deoarece acesta :


permite intreprinzatorilor sa realizeze o imagine de ansamblu asupra intregii afaceri

realizeaza o evaluare a noii idei de afaceri, reprezentand practic un studiu de fezabilitate ;

constituie un util instrument de proiectare, realizare, conducere si control al afacerii ;

faciliteaza mentinerea si, in functie de caz, diversificarea directiilor de actiune stabilite, permitand intreprinzatorului sa-si concentreze eforturile pentru atingerea scopului si / sau a obiectivelor propuse .Acest proiect indeplineste trei functii :este un instrument de lucru extrem de valoros pentru intreprinzator, permitandu-i gasirea celor mai eficiente solutii pentru problemele cu care se poate confrunta, fundamentarea solicitarilor de finantare adresate potentialilor creditori ;

este un important dispozitiv de evaluare a schimbarilor ce trebuie efectuate in cazul unei societati comerciale ;

reprezinta baza de conducere in cazul noii afaceri .

SINTEZA

PROIECTULUI   PENTRU PLANUL DE AFACERI

Sinteza planului de afaceri reprezinta un element esential si se refera la declararea scopului pentru care respectivul proiect a fost intocmit .

Acest proiect a fost intocmit pentru a estima eficienta infiintarii unei societati comerciale cu profil de brokeraj in asigurari .

Noua idee de afaceri consta in infiintarea unei societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, autorizata in conditiile legilor existente in vigoare la aceasta data, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor de orice natura.

Activitatea in sine este relativ simpla, dar necesita mult timp si activitati intense pentru prezentarea si intelegerea tipului de servicii potentialilor clienti .

Prezenta societate comerciala va reprezenta pe piata locala serviciile mai multor societati din domeniul asigurarilor, cum ar fi :


asigurari de viata ;
asigurari de persoane, altele decat cele de viata ;
asigurari de autovehicule ;
asigurari fluviale, maritime si de transport terestru ;
asigurari de aviatie ;
asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri ;
asigurari de raspundere civila ;
asigurari de credite si garantii ;
asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate ;
asigurari agricole ;
asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule .


Printre societatile de asigurari pe care S.C. "VLASCA - ASIG " S.R.L. au le reprezinta, enumeram :


INTERAMERICAN

ASIROM

ASTRA

AIG - LIVE

ALIANTZ - TIRIAC

ING - NEDERLANDEN

ARDAF

AVIVA

GENERALI


In urma testelor de fezabilitate, a rezultat existenta un climat favorabil de afaceri in Zona Libera Giurgiu, municipiu sau judetul GIURGIU in ceea ce priveste eventualii beneficiari ai serviciile noastre .


Perioada de desfasurare este in conformitate cu legislatia in vigoare adica minim un an incepand cu data obtinerii autorizatiei de functionare. Ulterior Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor, in baza rezultatelor financiare obtinute, urmeaza sa prelungeasca sau sisteze functionarea societatii comerciale


PREVEDERI

LEGALE CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA

BROKERULUI DE ASIGURARE

Principalul act normativ care reglementeaza activitea ce se desfasoara in domeniul asigurarilor este "Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 148 din 10 aprilie 2000 "

La articolul 2, punctul 6 sunt explicati termenii si expresiile din domeniul asigurarilor, printre care "brokerul de asigurare" cu urmatoarele semnificatii :

broker de asigurare - persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor ;


Brokerului de asigurare ii este rezervat in cuprinsul legii capitolul 7 din care am selectat principalele prevederi :


CAPITOLUL V I I


Intermediarii in asigurari

Art. 33. - (1) In conditiile prezentei legi intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.


Art. 35. - (1) O persoana juridica poate desfasura o activitate de broker de asigurare, daca are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

(2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor din care sa rezulte ca solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).(4) Un broker de asigurare nu poate fi inmatriculat in registrul comertului fara autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conform prevederilor prezentei legi.

(5) Orice broker de asigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie persoana juridica;

b) sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizata prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in concordanta cu cerintele prevazute de norme;

d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;

e) sa pastreze si sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere, registrele si inregistrarile contabile care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpul desfasurarii activitatii, incluzand informatii asupra contractelor de asigurare incheiate si asupra intelegerilor cu asiguratorii;

f) sa se conformeze solicitarilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in ceea ce priveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoara, astfel cum vor fi stabilite prin norme.

(6) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor refuza o cerere de autorizare de functionare pentru un broker de asigurare, daca constata ca:

a) actionarul semnificativ sau persoana semnificativa a solicitantului are cazier judiciar;

b) conducatorul executiv nu indeplineste conditiile privind pregatirea si experienta pentru a detine aceasta pozitie, in conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

c) numele solicitantului induce in eroare publicul ;

d) solicitantul nu respecta conditiile prevazute la alin. (5).

(7) Autorizatia de functionare acordata unui broker de asigurare poate fi retrasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in cazul in care:

a) aceasta constata ca brokerul de asigurare se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (6);

b) brokerul nu a achitat pentru brokerii de asigurare taxele prevazute la art. 36.

(8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica, cel putin o data pe an in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand brokerii de asigurare autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.

(9) Un broker de asigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator. Un asigurator nu poate fi actionar sauadministrator al unui broker de asigurare.

(10) Brokerii de asigurare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, sunt indreptatiti sa colecteze primele in numele acestora si sa emita documente de asigurare.

(11) Brokerii de asigurare se pot asocia in uniuni profesionale si pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.

Art. 36. - (1) Un broker de asigurare care solicita autorizarea conform art. 35 achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30.000.000 lei.

Cuantumul taxelor de autorizare se actualizeaza periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

(2) In cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie.

(3) Brokerii de asigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din comisioanele incasate in perioada pentru care sunt datorate.

(4) Brokerii de asigurare achita taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.

(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3) se calculeaza majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.


JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul se va realiza in contextul dezvoltarii ZONEI LIBERE GIURGIU, a municipiului si judetului Giurgiu .

Initial societatea se va deschide in Zona Libera Giurgiu, ulterior, ca urmare a extinderii activitatii, se vor infiinta agentii de lucru in municipiul GIURGIU si orasele din judet ( MIHAILESTI si BOLINTIN VALE ) .

Aceasta activitate este necesara deoarece viata a demonstrat ca in procesul de productie sau pe timpul prestarii unor servicii pot interveni diverse tipuri de accidente sau alte cauze ce influenteaza negativ activitatea, lucru ce se soldeaza cu pierderi de orice natura : umana, financiara, sau a mijloacelor de productie .

In acest context societatea noastra are rolul de a intermedia cea mai buna oferta a firmelor de asigurare pentru a se prelua aceste riscuri contra unor sume de bani numite " prime de asigurare

Principala facilitate oferita de catre S.C. " VLASCA - ASIG " S.R.L. este oferta de produse nou introduse pe piata, in principal in domeniul pensiilor viagere, cat si pentru celelalte domenii de activitate ce se deruleaza in zona libera.

Un element favorizant il constituie numarul redus de brokeri in acest domeniu si in special pentru produsele de viata .

Principala constrangerea consta in reticenta fata de aceste servicii a unor manageri .

Principalul obiectiv al societatii il constituie atingerea unui procent de minim 10 % din cota de piata a numarului de asigurari din judet, iar ca obiective secundare extinderea afacerii in tot judetul si chiar in municipiul BUCURESTI .DESCRIEREA PROIECTULUI


In descrierea proiectului am abordat atat perspectiva initiatorului afacerii cat si a viitorilor potentiali clienti, astfel :


echipa manageriala apreciaza ca dintre serviciile propuse de catre societatea comerciala, cele mai apreciate vor fi :

asigurarile colective (asigurarile impotriva accidentelor si bolilor profesionale pentru salariati) ;

pensiile viagere ( echipa apreciaza ca aceste produse vor aduce cel mai mare profit societatii);

asigurarea spatiilor de productie, comerciale sau de depozitare (se asigura protectia impotriva incendiilor, catastrofelor si calamitatilor naturale, riscurilor financiare, etc.)


in urma studiului de piata efectuat s-a desprins concluzia ca potentialii clienti ( in special persoanele fizice) sunt tentate de urmatoarele servicii :

pensiile viagere ( produsul cel mai solicitat) ;

asigurarile de viata pentru copiiConducerea societatii si-a propus sa :


vanda doar produse de calitate si verificate prin cererea de piata ;

atragerea a unui numar cat mai mare de clienti in special din Zona Libera Giurgiu ;

atingerea unei rate de profit cat mai mare ( cu un minim de 40 %) ;

instruirea permanenta a personalului societatii in vederea cunoasterii celor mai noi produse ale societatilor pe care le reprezentam ;

aplicare celor mai noi tehnici de vanzare si marketing ;


Etapele ce trebuiesc atinse in derularea proiectului sunt urmatoarele :

inregistrarea societatii comerciale la Oficiul National al Registrului Comertului, avand ca obiect de activitate principal " broker de asigurare " ;

solicitarea unui imprumut in valoare de 250 milioane de lei (banci sau fonduri) ;

inchirierea unui spatiu in Zona Libera Giurgiu ;

intocmirea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in concordanta cu cerintele prevazute de legile in vigoare ;
depunerea documentelor de mai sus la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare ;

incheierea contractelor de mandat cu societatile de asigurare pe care le vom reprezenta ; (Anexa nr. 1)intocmirea unui business-plan al afacerii (Anexa nr. 2) ;

achizitionarea de mobilier si materiale de birotica ;

selectia si instruirea personalului ;

mediatizarea activitatii ce o desfasuram, apeland la mass - media locala .ECHIPA MANAGERIALA
SI RESURSELE UMANE


Toate datele referitoare la managementul societatii comerciale sunt extrem de importante si utile, ele continand informatii atat pentru partenerii de afaceri existenti, cat si pentru cei potentiali.

In acest sens orice institutie creditoare, investitori, clienti, etc. examineaza cu maxima atentie aptitudinile, calitatile si experienta manageriala a celor ce urmeaza sa conduca afacerea.

O afacere "slaba" condusa de o echipa manageriala foarte buna este mai sigura decat o afacere promitatoare condusa de manageri de " mana a doua " .Nr.

crt

Numele si prenumele

Formarea

profesionala

Experienta

profesionala

Functia

actuala

Perioada

de timp


Pers 1

inginer

11 ani

directorPers 2

inginer

10 ani

asociatPers 3

inginer

10 ani

asociatPers 4

inginer

10 ani

asociatPers 5

inginer

10 ani

asociatPers 6

inginer

10 ani

asociatDate referitoare la organizarea activitatii si resursele umane ale societatii comerciale :

prezentarea structurii organizatorice a societatii comerciale :

ierarhicaFunctionalaierarhic - functionala
matricealape diviziigeografica
pe produsde tip reteade tip familial


Numarul total al salariatilor : 20, din care :

personal productiv            = 17

personal administrativ      = 3, din care :

economisti                    = 1

functionari        = 1

personal administrativ = 1


Politica societatii comerciale in domeniul managementului resurselor umane :

sunt prevazute concedieri / angajari de noi persoane ;

sunt necesare specializari noi ale personalului existent ;

se prevede angajarea de personal specializat pentru constatarea daunelor ;

se aplica un sistem de motivare a angajatilor, dupa cum urmeaza :

marirea comisioanelor ;

promovarea in alte functii in cadrul companiei (unit manager) ;

lunar celor mai merituosi li se acorda o bonificatie ;


Sistemul de salarizare practicat in societatea comerciala este :

procent din vanzari (comision) ;


SEGMENTUL

DE PIATA VIZAT

SI PROMOVAREA PRODUSELOR
Pentru orice plan de afaceri, definirea pietei, in scopul fundamentarii judicioase a starii de spirit marketing, reprezinta componenta cea mai importanta si, in acelasi timp, cel mai dificil de elaborat (identificat). Aceasta trebuie sa ia in considerare urmatoarele elemente :

" pietele - tinta " ;

concurentii actuali si cei potentiali ;

strategia de marketing ;

principalele avantaje competitive ale produselor si / sau serviciilor propuse .


01. Date si informatii despre " pietele - tinta "


Definirea pietei tinta pentru noile servicii ale societatii. Patrunderea pe aceste piete presupune gasirea combinatiei optime a urmatoarelor variabile ale mixului de marketing :

produsul / serviciul, pretul, distributia si promovarea acestuia .


Produsele intermediate de catre societate vizeaza in primul rand agentii economici din Zona Libera Giurgiu si persoanele fizice din municipiul si judetul Giurgiu .


02. Date si informatii despre societatile concurente :Pentru a ne putea forma o imagine cat mai edificatoare asupra situatiei tuturor concurentilor cu care se va confrunta societatea comerciala, este necesara, in primul rand identificarea acestora.

In contextul celor mentionate, situatiile concurentiale ale produselor / serviciilor cu care se poate confrunta societatea sunt :

concurenta frontala directa ( cand si alte societati vand aceleasi produse ) ;

concurenta frontala prin variante (cand si alte societati comerciale vizeaza acelasi client si vinde si aceleasi produse) ;Analiza societatii comerciale fata de actualii concurenti trebuie sa raspunda urmatoarelor probleme :


A) determinarea elementelor care determina succesul societatii pe piata :

metode de munca avansate ;

resurse umane specializate ;

dinamismul echipei de conducere ;


B) determinarea principalelor restrictii impuse intreprinderilor concurente :

o retea de agentii restransa ;

localizarea societatii in raport cu piata


Strategia de marketing :

Pentru realizarea unei strategii eficiente de marketing, este necesara luarea in considerare a doua elemente, si anume :

pozitia societatii comerciale in mediul concurential existent si cel viitor

societatea beneficiaza de o dezvoltarea relativ redusa a concurentei pe piata din Zona Libera ;


perspectivele domeniului de activitate ale societatii comerciale

domeniul de activitate este acelasi in permanenta ;

se urmareste diversificarea produselor ;

reactia previzibila a concurentei la aparitia noilor produse

scaderea usoara a preturilor de catre concurenta, la noile produse oferite .


04. Principalele avantaje competitive ale produselor oferite :


Pentru a solutiona aceasta problema, trebuie sa raspundem la urmatoarele intrebari :

a) cui se adreseaza produsele propuse, comparativ cu concurenta

- produsele se adreseaza societatilor comerciale din Zona Libera Giurgiu ;

b) diferente calitative ale produselor oferite

- diferenta consta in aceea ca se poate alege din mai multe produse care vizeaza acelasi segment de piata ;

c) diferentele de pret

- in cazul in care se solicita o asigurare de o valoare mai mare se pot face reduceri de pret ;
PREZENTAREA UNOR TIPURI DE PRODUSE


Societatea de asigurare INTERAMERICAN Romania ofera atat asigurari de viata, cat si asigurari generale, dupa cum sunt prezentate in continuare :


ASIGURARI DE VIATA


Orice iti rezerva viata, vrei sa fii sigur ca esti protejat financiar. In fiecare moment si vrei sa ii protejezi pe cei dragi.

Vrei ca evenimentele nedorite sa nu-ti afecteze viata


Viata Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca economiile tale cresc si ca esti protejat financiar de evenimentele nedorite, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare mixta in lei : 'Viata Ta'.

Suma asigurata va fi protejata pe toata durata derularii contractului, rezultatele fiind garantate pe termen mediu si lung. In functie de resursele financiare si de necesitatile tale, alegi valoarea ratelor, modalitatea de plata (anuala, semestriala sau trimestriala) si durata platilor.

La expirarea contractului, asiguratul primeste suma asigurata. Daca evenimentul asigurat s-a produs inainte de expirarea contractului, intreaga suma revine beneficiarilor alesi de tine si specificati in contract.

In cazul in care nu vei mai putea sa achiti ratele, iti poti rascumpara asigurarea, dupa primii trei ani de plata integrala a primelor. In cazul in care nu doresti sa renunti la contract, ai posibilitatea ca, dupa perioada mentionata, sa transformi asigurarea intr-un contract cu o valoare mai mica a sumei asigurate.

Astfel, vei inceta plata ratelor, beneficiind in continuare de avantajele oferite de contractul de asigurare.

Prin programul 'Viata Ta', poti sa fii sigur ca vei putea sa economisesti, fara ca banii tai sa se devalorizeze, cei dragi fiind scutiti de griji financiare. Mai mult ca sigur !


Vrei ca anii de pensie sa fie linistiti si confortabili


Pensia Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca la anii de pensie vei avea aceeasi forta financiara, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea 'Pensia Ta', primul produs de pensie privata garantata introdus pe piata romaneasca, ca o alternativa la sistemul de pensii de stat. Datorita flexibilitatii sale si a structurii care permite acoperirea unor nevoi variate, asigurarea 'Pensia Ta' a fost declarata cel mai bun produs privat de pensii in 2001, de catre revista PRIMM.

Pensia este protejata de inflatie pe toata durata derularii contractului, prin majorarea periodica a sumei asigurate si a primei.

Tu alegi momentul in care primesti banii si forma de plata, in functie de necesitatile si posibilitatile tale. Noi iti oferim 7 modalitati de incasare a pensiei stabilite prin contract.

In cazul in care nu vei mai putea sa platesti ratele, iti poti rascumpara asigurarea, dupa primii trei ani de plata integrala a primelor. Daca doresti sa nu renunti totusi la contract, dupa perioada mentionata, asigurarea poate fi transformata intr-un contract cu o valoare mai mica a sumei asigurate. Astfel, vei inceta plata ratelor, beneficiind in continuare de avantajele oferite

de contractul de asigurare.Prin programul 'Pensia Ta', poti sa fii sigur ca vei putea sp iti pastrezi standardul de viata si atunci cand vei ajunge la pensie. Mai mult ca sigur !


Vrei ca economiile tale sa nu-si piarda valoarea .


Averea Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca economiile tale sunt protejate, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea 'Averea Ta'. Produsul coreleaza suma asigurata cu o moneda puternica, dolarul american, pentru ca investitia ta sa nu fie afectata de inflatie. Acest tip de asigurare se adreseaza, in special, persoanelor care, pe langa protectie, doresc si o investitie avantajoasa. In plus, vei beneficia de un program flexibil, a carui durata si valoare a ratelor o vei stabili tu insuti, pentru a obtine forma asigurarii care se potriveste cel mai bine necesitatilor tale.

In cazul in care nu vei mai putea plati ratele, iti poti rascumpara asigurarea, dupa primii trei ani de plata integrala a primelor. In cazul in care nu doresti sa renunti la contract, dupa perioada mentionata, asigurarea poate fi transformata intr-un contract cu o valoare mai mica a sumei asigurate. Astfel, vei inceta plata ratelor, beneficiind in continuare de avantajele oferite de contractul de asigurare.

Prin programul 'Averea Ta', poti sp fii sigur cp vei putea sa economisesti, fara ca banii tai sa se devalorizeze. Mai mult ca sigur !


Vrei ca viitorul copilului tau sa fie protejat .


Comoara Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca fiul / fiica ta va avea un sprijin material cand va ajunge la maturitate si ca va porni in viata cu dreptul, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea 'Comoara Ta'.

Pe toata perioada asigurarii suma asigurata este protejata de inflatie. Programul ia in calcul si posibilitatea ca tu sa nu mai poti continua plata ratelor ca urmare a unui accident sau a unei imbolnaviri. In aceasta situatie, noi preluam plata primelor de asigurare pe toata durata incapacitatii de munca a parintelui. Suma garantata la expirarea contractului este majorata anual, in aceleasi conditii in care tu ai fi achitat singur primele de asigurare.

In plus, poti atasa o asigurare de viata a parintelui, prin care familia ta este protejata financiar.

Tu alegi valoarea ratelor si modul de plata, putand schimba termenii contractului in functie de posibilitatile financiare. In cazul in care nu vei mai putea sa platesti ratele, iti poti rascumpara asigurarea, dupa primii trei ani de plata integrala a primelor. Daca nu vrei sa renunti totusi la contract, dupa perioada mentionata, asigurarea poate fi transformata intr-un contract cu o valoare mai mica a sumei asigurate. Astfel, vei inceta plata ratelor, beneficiind in continuare de avantajele oferite de polita de asigurare.

Prin programul 'Comoara Ta', poti sa fii sigur ca la maturitate copilul tau va avea sprijinul financiar de care va avea nevoie. Mai mult ca sigur !
Vrei ca cei dragi tie sa fie protejati financiar atunci cand tu nu vei mai fi .


Linistea Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca cei dragi sunt protejati financiar in orice moment , INTERAMERICAN iti ofera o asigurare pe termen nelimitat : 'Linistea Ta'.

Suma este destinata cheltuielilor provocate de decesul persoanei asigurate sau pentru

protectia permanenta a familiei asiguratului. Contractul se incheie pe toata viata, suma asigurata fiind protejata de inflatie. Tu alegi valoarea ratelor si modul de plata : anual, semestrial sau trimestrial.

In cazul in care nu vei mai putea sa platesti ratele, iti poti rascumpara asigurarea, dupa primii trei ani de plata integrala a primelor. Daca nu vrei sa renunti totusi la contract, dupa perioada mentionata, asigurarea poate fi transformata intr-un contract cu o valoare mai mica a sumei asigurate. Astfel, vei inceta plata ratelor, beneficiind in continuare de avantajele oferite de polita de asigurare.

Prin programul 'Linistea Ta', poti sa fii sigur ca ii vei putea proteja financiar pe cei din jurul tau, orice s-ar intampla . Mai mult ca sigur .


Vrei ca tu sa ai un sprijin material in viata, iar cei dragi sa fie protejati de evenimente nedorite


Siguranta Ta


Pentru ca tu sa fii sigur ca tu si cei dragi sunteti protejati financiar, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare pe termen limitat : 'Siguranta Ta'. Suma asigurata este destinata cheltuielilor ocazionate de decesul asiguratului, sprijinirea persoanelor care pun bazele unei afaceri sau sunt la inceputul carierei, protejarea copiilor pana devin independenti financiar.

Acest tip de asigurare are avantajul ca, in schimbul unor prime mici de asigurare, beneciezi de o protectie ridicata pentru nevoi temporare.

Pe toata durata contractului, suma asigurata este protejata impotriva inflatiei. Tu alegi valoarea ratelor si modul de plata care iti este la indemana : anual, semestrial sau trimestrial.

Prin programul 'Siguranta Ta', poti sa fii sigur ca tu si cei dragi veti avea un sprijin financiar sigur. Mai mult ca sigur !


Asigurari Suplimentare


In afara de asigurarea de baza, poti opta pentru una sau mai multe asigurari suplimentare, ce vizeaza evenimente nedorite precum incapacitatea de munca sau accidentele :


Asigurare Suplimentara de Deces

Iti suplimenteaza protectia oferita de asigurarea de baza pentru deces prin asigurarea, in plus fata de returnarea primelor pentru asigurarea de baza, a unei sume stabilite de tine in cazul decesului.


Asigurare de Deces a Contractantului

Suplimenteaza protectia oferita de asigurarea de baza pentru deces prin asigurarea, in plus fata de returnarea primelor pentru asigurarea de baza, a unei sume stabilite de tine in cazul decesului
Scutirea de la Plata Primelor datorate Invaliditatii

Iti garanteaza continuarea contractului de asigurare, in cazul in care un accident sau o boala te va impiedica sa-ii desfasori activitatea profesionala.


Scutirea de la Plata Primelor datorita Invaliditatii Contractantului

Garanteaza continuarea contractului de asigurare, in cazul in care un accident sau o boala va impiedica contractantul sa-si desfasoare activitatea profesionala.
Asigurarea pentru Incapacitate de Munca Permanenta si Totala

Iti asigura, in cazul pierderii capacitatii de munca, inlocuirea venitului pierdut pentru o perioada de 18 luni, prin plata esalonata a sumei asigurate stabilite prin contractul de asigurare.


Asigurarea de Deces din Accident

Ofera protectie in caz de deces din accident, familia ta primind suplimentar o suma stabilita contractual.


Asigurarea de Deces si Invaliditate Permanenta din Accident

Te protejeaza impotriva oricarei invaliditati ce poate aparea ca urmare a unui accident, cu o suma stabilita de tine, in cazul unei invaliditati sau a decesului. Daca invaliditatea (sau decesul) survine ca urmare a unui accident rutier, suma eliberata se dubleaza, in cazul unei invaliditati grave sau a decesului.


Asigurarea pentru Afectiuni Grave

In cazul unei interventii chirurgicale pe cord deschis sau a aparitiei unui infarct miocardic, a cancerului, a unei comotii cerebrale sau a unei insuficiente renale, iti asigura plata unei sume stabilita prin contractul de asigurare. Aceasta se va plati esalonat pe o perioada de trei luni, oferindu-ti astfel posibilitatea sa beneficiezi de un tratament adecvat, pentru a depasi acest eveniment.


Asigurarea pentru Incapacitate Temporara de Munca ca urmare a unui Accident

Iti permite inlocuirea venitului, prin plata unei indemnizatii lunare stabilite la momentul incheierii contractului, de-a lungul perioadelor in care, ca urmare a unui accident, vei fi nevoit sa iti intrerupi activitatea profesionala.


Asigurarea pentru Interventii Chirurgicale

Iti asigura confortul financiar, in cazul in care tu, sotia, sau copii tai veti suferi o interventie chirurgicala, prin plata unei anumite sume pentru fiecare interventie chirurgicala suferita, in functie de gravitatea acesteia.


Indemnizatia de Spitalizare ca urmare a unui Accident

Asigura plata unei sume stabilite de tine in momentul incheierii contractului pentru fiecare zi in care tu, sotia sau copiii tai veti fi internati in spital in urma unui accident.

Pentru fiecare internare ti se va plati si o indemnizatie de convalescenta cu o valoare egala cu jumatate din suma platita zilnic pentru perioada de spitalizare, pentru o perioada egala cu durata internarii.

Asigurare complexa pentru accidente de persoane

Pentru ca tu sa fii sigur ca vei avea un sprijin financiar in cazul in care suferi un accident, INTERAMERICAN iti ofera 'Asigurarea complexa pentru accidente de persoane'.

Programul acopera costurile interventiilor chirurgicale, spitalizarii, incapacitatii de munca sau decesului. Contractul se incheie pentru un an, iar beneficiarii sai pot fi membrii familiei sau o singura persoana. Clauzele includ si turistii sau pasagerii vehiculelor cu motor.

Prin programul 'Asigurare complexa pentru accidente de persoane', poti sa fii sigur ca, in cazul unui accident, tu si cei dragi veti avea un sprijin material sigur. Mai mult ca sigur !


Vrei sa arati ca iti pretuiesti angajatii si colaboratorii si sa ii ai mult timp langa tineASIGURARE DE GRUP

Pentru ca tu sa fii sigur ca angajatii si colaboratorii tai sunt protejati financiar de accidente la locul de munca, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare colectiva de accident a angajatilor.

Programul vizeaza despagubiri in caz de invaliditate permanenta sau deces, spitalizare in urma unui accident, incapacitate temporara de munca, interventii chirurgicale si convalescenta.

Pot fi asigurate minim 10 persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani. Contractul este valabil timp de un an.

Prin programul 'Asigurare de grup' poti sa fii sigur cp angajatii tai sunt la adapost de grijile financiare. Mai mult ca sigur !ASIGURAREA DE GRUP CU ACUMULARE DE CAPITAL


Pentru ca tu sa fii sigur ca angajatii tai isi desfasoara activitatea intr-un climat de stabilitate si siguranta, iar la retragerea din activitate vor beneficia de o pensie viagera suplimentara, pe langa cea oferita de sistemul de pensii de stat, INTERAMERICAN iti ofera Asigurarea de Grup cu Acumulare de Capital.

Programul vizeaza despagubiri in caz de invaliditate permanenta sau deces, survenite pe perioada participarii la programul de asigurare. La data pensionarii, asiguratul poate opta pentru una din cele 2 modalitati de plata a capitalului garantat acumulat, oferite de INTERAMERICAN.

Alte beneficii pentru angajat constau in :

acoperirea pentru accidente , valabila atat la locul de munca cat si in afara acestuia, in functie de optiunea contractantului ,

despagubirile nu sunt supuse impozitarii ,

prin incheierea unei asigurari complexe pentru accidente ale angajatilor, se pot acoperi si diverse riscuri survenite ca urmare a unui accident .


Pentru angajator, avantajele acestui program sunt :

faptul ca reprezinta o alternativa de motivare si fidelizare a angajatilor, conferind stabilitate financiara pentru familiile acestora in cazul unor situatii dificile ;

primele aferente asigurarii de accidente si celei pentru boli si risc profesional sunt cheltuieli deductibile fiscal .

Datorita grijii manifestate de tine, angajatii se vor simti in siguranta si cointeresati, iar gradul de motivare si eficienta a acestora va creste . Mai mult ca sigur !


ASIGURARI GENERALE


Vrei ca lucrurile la care tii sa fie in siguranta. Sa stii ca orice s-ar intampla, caminul tau, masina ta, afacerea ta vor fi protejate financiar. In orice moment.

INTERAMERICAN iti ofera o gama larga de asigurari de non - viata, prin care ai certitudinea ca bunurile pentru care ai facut atatea eforturi sunt la adapost de riscuri. Fiecare program este flexibil, adaptat la nevoile si posibilitatile tale.

INTERAMERICAN ofera pachete complexe de asigurari, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.


Vrei ca masina ta sa fie la adapost de deteriorari si accidente


Masina Ta

Pentru ca tu sa fii sigur ca poti sa-ti protejezi masina de pagube materiale si sa te bucuri de fiecare calatorie, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea ' Masina Ta '.

Tu alegi modalitatea de plata (anuala, semestriala sau trimestriala). Suma asigurata este protejata de inflatie pe intreaga perioada a derularii contractului, respectiv un an.

Pentru ca riscul unui accident sa fie cat mai mic, INTERAMERICAN ofera recomandari cu privire la conservarea obiectelor asigurate, prevenirea si limitarea pagubelor.

' Masina Ta' acopera daunele suferite de automobilul tau provocate de :

coliziuni cu alte vehicule sau corpuri ;

derapari, rasturnari ;

furt partial sau total ;incendii sau explozii provocate deliberat ;

acte de vandalism ;

calamitati naturale.

Suma asigurarii depinde de vechimea autoturismului, precum si de imbunatatiri. Despagubirea se plateste si in cazul in care la volanul autoturismului se afla o alta persoana decat proprietarul.

INTERAMERICAN iti ofera, drept bonus, o asigurare de accident a soferului si a pasagerilor.

In plus, in caz de accident grav, iti oferim tractare gratuita pana la un service autorizat. Prin programul 'Masina Ta', poti sa fii sigur ca te vei bucura in orice moment de autoturismul tau.

Mai mult ca sigur !


Vrei ca nimic sa nu-ti distruga caminul


Casa Ta

Pentru ca tu sa fii sigur ca poti sa-ti protejezi caminul de pagube materiale, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea 'Casa Ta'.

Tu alegi modalitatea de plata (anuala, semestriala sau trimestriala). Suma asigurata este protejata de inflatie pe intreaga perioada a derularii contractului (un an). Inainte de incheierea asigurarii, cladirea si bunurile sunt evaluate, astfel incat suma asigurata sa reflecte valoarea necesara repararii sau inlocuirii acestora. Riscurile asigurate pot fi : incendii, inundatii, furturi, cutremure, actiuni teroriste.

De asemenea, vei beneficia si de o suma necesara acoperirii cheltuielilor pentru ocuparea unui domiciliu temporar, atunci cand cladirea este foarte avariata. In plus, sunt prevazute despagubiri pentru beneficiar si familia sa in cazul interventiilor chirurgicale, cheltuielilor de spitalizare, incapacitatii partiale / totale de munca sau a decesului, toate cauzate de un accident in spatiul asigurat.

Poti opta si pentru atasarea unei asigurari suplimentare de raspundere civila fata de terti, in caz de incendiu.

Prin programul 'Casa Ta', poti sa fii sigur ca iti vei proteja caminul, orice s-ar intampla. Astfel, tu si cei dragi va veti bucura de confortul fizic si psihic al casei voastre .

Mai mult ca sigur !
Vrei ca orice calatorie sa fie o experienta placuta


Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate

Pentru ca tu sa fii sigur ca, daca pleci in strainatate, poti beneficia de ingrijiri medicale atunci cand vei avea nevoie, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare medicala pentru calatorii in strainatate : ' Travel ' .

Persoana asigurata poate fi orice rezident in Romania care a incheiat acest tip de asigurare. Astfel, oriunde te duci, poti sa primesti asistenta medicala, iar INTERAMERICAN iti returneaza la inapoiere suma cheltuita.

Obiectul acestui tip de asigurare il reprezinta sumele de bani ce-ti apartin, alocate cheltuielilor care au avut loc, in perioada de valabilitate a politei, pentru tratament medical sau orice alt tip de asistenta medicala suportata in strainatate in cazul survenirii unor daune prin vatamare.

Pretul politei de asigurare se stabileste in functie de durata si scopul calatoriei, zona geografica si varsta asiguratului.

Prin programul 'Travel', poti sa fii sigur ca vei pleca linistit in strainatate, stiind ca vei putea apela la ingrijiri medicale oricand vei avea nevoie.

Mai mult ca sigur !


Malpraxis - asigurare de raspundere profesionala

Pentru ca tu sa fii sigur ca esti protejat financiar in cazul in care intervine un eveniment nedorit in viata ta profesionala, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare de raspundere profesionala : 'Malpraxis'. Programul vizeaza, in principal, medicii, farmacistii, personalul medical cu studii superioare de specialitate, asistentii medicali si personalul autorizat sa desfasoare activitati conexe serviciilor medicale in centre de diagnostic, cabinete medicale si farmacii.

Programul acopera riscuri precum decesul sau vatamarile corporale cauzate de medici din eroare, omisiune sau neglijenta, si pagubele materiale produse de pacienti aflati sub influenta medicamentelor.

INTERAMERICAN se obliga sa acorde despagubiri (inclusiv cheltuieli de judecata) pentru prejudiciile produse neintentionat de care asiguratul raspunde civil fata de pacientii si persoanele carora le-a acordat asistenta medicala. Programul acopera si raspunderea civila care ii revine asiguratului ca urmare a unor fapte savarsite de persoane pentru care acesta raspunde : medici stagiari etc.

Prin programul 'Malpraxis', poti sa fii sigur ca vei avea un sprijin financiar si moral atunci cand in viata ta profesionala vor aparea evenimente nedorite.


R C A

Pentru ca tu sa fii sigur ca nu vei fi afectat financiar de accidente produse atunci cand conduci, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea RCA .

Raspunderea Civila Auto (RCA) este un tip de asigurare obligatorie pentru soferi.

Contractul este valabil timp de un an calendaristic. In plus, beneficiezi de consultanta

juridica in cazul unui accident cu implicatii legale.

Prin asigurarea RCA poti pleca linistit la drum, stiind ca tu si masina ta sunteti la adapost de incidente neplacute.


Asistenta Rutiera

Pentru ca tu sa fii sigur ca esti protejat atunci cand conduci, INTERAMERICAN iti ofera programul 'Asistenta Rutiera'. Serviciul functioneaza in Grecia din 1993 si s-a dovedit un real succes. Disponibil pentru moment numai in Bucuresti, programul presupune interventie urgenta in caz de accident al asiguratului :

asistenta pe loc ;

tractare pana la cel mai apropiat service auto ;

si returnarea vehiculului la resedinta ta permanenta. In timp, acest serviciu se va extinde si in restul tarii.Prin 'Asistenta Rutiera' poti sa fii sigur ca, in cazul unui accident, vei primi tot ajutorul de care ai nevoie.


Doar pentru persoane juridice


Folosind ca instrument de baza notiunea de 'risk management', INTERAMERICAN construieste pachetul de asigurari care sa protejeze activitatea clientului.

In acest pachet pot fi incluse linii de asigurare precum :

asigurarea cladirilor si a continutului acestora ;

asigurari specifice echipamentelor electronice ;

asigurarea de avarii accidentale pentru masini si utilaje ;

pierderea de profit din riscuri asigurate ;

asigurarea marfurilor pe timpul transportului (CARGO) ;

asigurarea de raspundere civila generala si a produsului ;

asigurarea de raspundere civila a angajatorului ;

alte tipuri de raspundere civila ;

asigurarea de constructii montaj tip toate riscurile .

Vrei ca afacerea ta sa fie protejata de riscuri financiare si pagube materiale


Afacerea Ta

Pentru ca tu sa fii sigur ca afacerea ta, in care ai investit timp, bani si efort, este protejata de riscuri financiare si pagube materiale, INTERAMERICAN iti ofera o asigurare pentru societatile comerciale : 'Afacerea Ta'. Programul asigura cladirile si / sau continutul lor (marfuri, materie prima, echipamente, instalatii si linii de productie, birouri). Iti poti proteja afacerea impotriva pagubelor produse de :

incendii si explozii ;

inundatii din cauze naturale sau provocate de spargerea tevilor ;

furturi ;

cutremure ;

tulburari politice si actiuni teroriste ;

defectarea instalatiilor electrice ;

spargerea geamurilor sau oglinzilor exterioare.


In plus, asigurarea acopera si raspunderea civila fata de terti, in caz de incendiu sau inundatie, precum si pierderile financiare din riscuri asigurate - daca un accident duce la intreruperea temporara a activitatii, INTERAMERICAN iti ofera o indemnizatie pentru perioada respectiva.

Prin programul 'Afacerea Ta', poti sa fii sigur ca firma ta va fi protejata financiar impotriva situatiilor nedorite. Mai mult ca sigur !


Asigurarea Cargo


Pentru ca tu sa fii sigur ca bunurile transportate sunt la adapost de daune financiare, INTERAMERICAN iti ofera asigurarea 'Cargo'.

Programul se adreseaza, in principal, proprietarilor de marfuri transportabile, exportatorilor si transportatorilor, asigurand contravaloarea marfurilor si raspunderea civila a transportatorului. Bunurile sunt asigurate pe toata perioada transportului, in baza acordurilor internationale, initiate si elaborate de Institutul de Underwriting din Londra si a cotatiilor oferite de catre compania noastra.

Evaluarea si acordarea despagubirilor se realizeaza de catre institutii internationale, indiferent de locul unde s-a petrecut evenimentul.

Prin programul 'Cargo', poti sa fii sigur ca bunurile transportate sunt in siguranta.

Mai mult ca sigur !


ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

A SOCIETATII CREATE


Acest capitol trebuie sa ofere date si informatii care sa permita o analiza economico - financiara a situatiei societatii comerciale .

Planul de afaceri trebuie sa arate viitorilor potentiali investitori sau creditori care sunt motivele pentru care ar fi interesati sa investeasca in afacerea propusa.

Planul de afaceri trebuie sa ofere si o imagine asupra modalitatilor de recuperare a fondurilor .sursele de finantare ale afacerii :
Nr.

crt.

Surse de finantare

Valoarea nominala a finantarii

Procent


Capital propriu

50.000.000 leiCredite bancare interne

100.000.000 leiCredite internationale

50.000.000 leiAlte surse

0 lei


TOTAL surse de finantare

200. 000. 000 leiCapitalul propriu provine din economiile actionarilor .Situatia veniturilor si a cheltuielilor previzionate


- in mii lei -

Anul

Situatia veniturilor / cheltuielilor

Anul I

Anul II

Anul III


venituri din vanzari

venituri financiare (total finantare

Alte venituri
I. TOTAL venituri ( 1. + 2. + 3. )

cheltuieli directe

cheltuieli materiale (I.T. si birotica)

cheltuieli de manopera directa

cheltuieli indirecte

chirii pt. spatiile inchiriate (100 m2)

cheltuieli pentru utilitati (tel, apa, etc)

cheltuieli administrativ-gospodaresti

Salariile personalului TESA

cheltuieli de promovare a produselor

cheltuieli cu asigurarile

capital social

cheltuieli cu dobanzile bancare

alte cheltuieli (autorizatii)

T.V.A.
II.    TOTAL cheltuieli
III. Rezultatul exercitiului (profit) (I - II)
IV. IMPOZITUL pe profit
V.     PROFIT NET
VI. PROFITUL NET cumulatAnii

Bilantul previzionat

Anul I

Anul II

Anul III

ACTIV

active fixe (la valoarea ramasa)

active circulante :

disponibil monetar

alte active circulante (stoc + clienti)

Pierderile
PASIV :

capital propriu

obligatii curente

credite

profitul


Analiza si evaluarea riscului

privind activitatea viitoare a societatii comerciale


Principalele categorii de riscuri pe care si le asuma o societate comerciala pot fi :


riscul de exploatare (riscul economic) concretizat in capacitatea societatii de a se adapta in timp si cu cele mai mici costuri / eforturi la variatia mediului economic. Cu cat rata calculata este mai mare, cu atat riscul de exploatare este mai mare si invers .


riscul de finantare (riscul financiar) reflecta variabilitatea rentabilitatii capitalurilor proprii sub incidenta structurii financiare a societatii . Cu cat rata calculata este mai mare, cu atat riscul de finantare este mai mare si invers .

riscul de faliment (riscul de insolvabilitate), presupune incapacitatea societatii de a face fata angajamentelor asumate .


Anexa nr. 1 la Proiectul " VLASCA - ASIG " S. R. L


CONTRACT DE MANDAT PENTRU BROKERI


ART.1 - COMISIOANE PENTRU ASIGURARILE DE VIATA

A. ASIGURARI INDIVIDUALE

I. ASIGURARI DE BAZA


1. AVEREA TA - asigurarea mixta de viata raportata la cursul USD

2,0% * DP, dar nu mai mult de din primele incasate aferente primului an al contractului de asigurare

 • 0,8% * DP, dar nu mai mult de 12% din primele incasate aferente celui de-al doilea an al contractului de asigurare
 • 0,2% * DP, dar nu mai mult de 3% din primele incasate aferente celui de-al treilea an al contractului de asigurare
 • 0,1% * DP, dar nu mai mult de 1,5% din primele incasate aferente celui de-al patrulea an al contractului de asigurare si anilor urmatori, pana la expirarea contractului de asigurare, dar nu mai mult de anul al zecelea al contractului de asigurare

2. PENSIA TA - asigurarea de pensie viagera, SIGURANTA TA - asigurarea de deces pe termen limitat, LINISTEA TA - asigurarea de deces pe termen nelimitat, VIATA TA - asigurarea mixta de viata reevaluabila, COMOARA TA - asigurarea cu acumulare de capital pentru copii

2,25% * DP, dar nu mai mult de din primele incasate aferente primului an al contractului de asigurare

 • 0,75% * DP, dar nu mai mult de 15% din primele incasate aferente celui de-al doilea an al contractului de asigurare
 • 0,4% * DP, dar nu mai mult de 8% din primele incasate aferente celui de-al treilea an al contractului de asigurare
 • 0,1% * DP, dar nu mai mult de 2% din primele incasate aferente celui de-al patrulea an al contractului de asigurare si anilor urmatori, pana la expirarea contractului de asigurare, dar nu mai mult de anul al zecelea al contractului de asigurare

II. ASIGURARI SUPLIMENTARE


1. A.S.D. - Asigurarea suplimentara de deces pentru asigurat, A.S.D.C. - Asigurarea suplimentara de deces pentru contractant

2,25% * DP, dar nu mai mult de din primele incasate aferente primului an al contractului de asigurare

 • 0,75% * DP, dar nu mai mult de 15% din primele incasate aferente celui de-al doilea an al contractului de asigurare
 • 0,4% * DP, dar nu mai mult de 8% din primele incasate aferente celui de-al treilea an al contractului de asigurare
 • 0,1% * DP, dar nu mai mult de 2% din primele incasate aferente celui de-al patrulea an al contractului de asigurare si anilor urmatori, pana la expirarea contractului de asigurare, dar nu mai mult de anul al zecelea al contractului de asigurare

2. A.D.A. - Asigurarea de deces din Accident, D.I.P.A. - Asigurarea de deces si invaliditate permanenta din accident, S.P.P.I. - Scutirea de la plata primelor datorita invaliditatii asiguratului, S.P.P.I.C. - Scutirea de la plata primelor datorita invaliditatii contractantului (sau a decesului acestuia), I.M.P.T. - Asigurarea pentru incapacitate de munca permanenta si totala, A.A.G. - Asigurarea pentru afectiuni grave, A.I.T.M.A. - Asigurarea pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident, A.I.C. - Asigurarea pentru interventii chirurgicale,
I.S.A. - Indemnizatia zilnica de spitalizare ca urmare a unui accident

 • din primele incasate aferente primului an al contractului de asigurare
 • din primele incasate aferente celui de-al doilea an al contractului de asigurare si anilor urmatori, pana la expirarea contractului de asigurare

B. ASIGURARI DE GRUP


I. ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE A SALARIATILOR


din primele incasate aferente contractelor de asigurare


II. POLITE COMPLEXE PENTRU ACCIDENTE DE PERSOANE


din primele incasate aferente politelor de asigurareNOTA:

 1. DP - reprezinta durata de plata a primelor de asigurare.
 2. La calculul comisioanelor nu se includ sumele incasate aferente cheltuielilor de editare a contractelor.
 3. Procentajele de comision se refera exclusiv la primele incasate aferente respectivelor asigurari daca nu se precizeaza altfel (de exemplu, la punctul A.I.2., 2,25% * DP se refera la primele incasate aferente asigurarii de baza nu si la cele aferente eventualelor asigurari suplimentare, care se comisioneaza separat, dupa cum este specificat).
 4. INTERAMERICAN isi rezerva dreptul de a modifica modul de calcul al comisioanelor. Pentru produsele de asigurare lansate ulterior, modul de calcul al comisioanelor va fi comunicat la data lansarii produselor.

ART.2 - EXAMINARI MEDICALE


In baza cererii de asigurare de viata (in conditiile achitarii cheltuielilor de editare), pentru care, in conformitate cu reglementarile Societatii, este necesara o examinare medicala a persoanei propuse pentru asigurare, Broker-ului ii revine obligatia de a indruma persoana propusa pentru asigurare catre un medic din reteaua de medici cu care colaboreaza Societatea. Daca examinarea este facuta de catre un medic ce nu colaboreaza cu Societatea, Broker -ul va suporta costul examinarii medicale.
C. ASIGURARI GENERALE


I. Pentru orice tip de asigurare generala practicata comisionul este de 15 % .

SOCIETATEA
Anexa nr. 02 la Proiectul " VLASCA - ASIG " S. R. LPOPESCU     IONA

M

I

I

A

S

O

N

Dec

Obs

Contracte

viata

Valoare

contracte

viata
Total

Non

Viata
Raspundere

Civila

Auto

Obligatorie
TOTAL


Incasari
Statut - agent de asigurareAnexa nr. 3 la proiectul " VLASCA - ASIG " S.R.L.

CREDITE BANCARE INTERNE

Dobanzi pentru credite la

BANC POST


Banc Post a anuntat noile rate ale dobanzilor pentru operatiunile in lei si in

valuta, efectuate de persoanele fizice si juridice, acre au intrat in vigoare din 10 aprilie 2003 :

Dobanda pentru disponibilitatile la vedere in lei ale persoanelor juridice este la nivelul de 1 la suta pe an, in timp ce pentru depozitele la termen cu plata lunara a dobanzii la :

luna dobanda este de 12 la suta ;

la 3 luni - 13 la suta ;

6 luni - 14 la suta ;

9 luni - 15 la suta ;

un an - 16 la suta ;

2 ani - 17 la suta

Dobanzile pentru depozitele in cont la termen cu capitalizarea dobanzii la scadenta sunt :

de 12 la suta la o luna ;

13 la suta - 3 luni ;

14 la suta - 6 luni ;

15 la suta - 9 luni ;

16 la suta - un an

17 la suta - 2 ani.

Pentru persoanele fizice, la carnetele de economii dobanzile sunt :

de 12 la suta - 3 luni ;

respectiv 13 pentru 6 luni si un an ,

in timp ce la Contul de economii si imprumuturi pentru tineret, dobanda este de 12 la suta pe an.

La certificatele de depozit nenominative, cat si nominative, pe termene optionale si cu plata integrala a dobanzii la scadenta dobanda este de 11,5 la suta pentru cele de 30 de zile, 12 la suta pentru 60 de zile, respectiv 13 la suta pentru 90 de zile.

Pentru depozite in cont, cu plata lunara a dobanzii, rata acesteia este la o luna de 12 la suta, 3 luni - 13 la suta, 6 luni - 14 la suta, 9 luni - 15 la suta, un an - 16 la suta, 2 ani - 17 la suta. Pentru depozitele in cont la termen cu capitalizarea dobanzii la scadenta, dobanda este de 12 la suta pentru o luna, 13 la suta - 3 luni, 14 la suta - 6 luni, 15 la suta - 9 luni, 16 la suta - un an, 17 la suta - 2 ani.

Dobanzile pentru depozitele in valuta variaza intre 0,5 la suta si 3,1 la suta in functie de valuta si perioada.
Anexa nr. 4 la proiectul " VLASCA - ASIG " S.R.L.


SCHEMA DE CREDITE PENTRU IMM - uri

- P H A R E -

 Introducere


Ministerul Dezvoltarii si Prognozei (in continuare MDP)

si Delegatia Comisiei Europene lanseaza componenta

" Schema de credite pentru IMM-uri "


in scopul imbunatatirii accesului IMM la finantare pe termen mediu si lung pentru a realiza investitii.

Aceasta componenta este o continuare a schemelor precedente care s-au dovedit a fi adaptate nevoilor IMM. Ea consta in deschiderea unei linii de credit ce ofera imprumuturi pe termen mediu si lung pentru IMM, impreuna cu o componenta nerambursabila, reprezentand 25% din totalul alocarii Phare. 

Banca Comerciala Romana (in continuare BCR) a fost selectata pentru a derula acest proiect, in urma licitatiei organizata de catre MDP, in calitate de Banca de Implementare

MDP a incheiat cu BCR un Acord de Finantare, in valoare de 8,1 milioane Euro. Monitorizarea si controlul implementarii liniilor de credit pentru IMM-uri vor fi responsabilitatea MDP, precum si a Agentiilor de Dezvoltare Regionale din cele 4 regiuni unde programul este operational. 


Schema de finantare:

Surse proprii ale firmei care solicita creditul: minim 20%  din valoarea investitiei;

Credit: maxim 80% din valoarea investitiei astfel:

finantare din fonduri PHARE: 75% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 300.000 de EUR, din care un sfert va fi finantare nerambursabila;

credit BCR: 25% din valoarea creditului.


Schema este operationala in urmatoarele regiuni tinta:

Nord-Est (NE): Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui;

Sud-Est (SE): Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta;


Sud-Muntenia (SM): Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita;

Nord-Vest (NV): Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Salaj, Bihor, Cluj.


Regula cumulativa: Finantarile nerambursabile directe din fondurile publice (Phare plus cofinantarea nationala), acordate IMM-urilor, vor fi alocate in cadrul unui plafon de 100.000 EURO, care include toate masurile de asistenta financiara nerambursabila din fondurile publice primite in cadrul unui program Phare, pe o perioada de 3 ani inainte de depunerea cererii de aplicatie.
Beneficiari eligibili


Procedura de acordare a fondurilor Phare :

BCR va fi responsabila pentru evaluarea cererilor de finantare, analiza cererilor de plati si monitorizarea rambursarii imprumuturilor. In fiecare regiune, beneficiarilor le vor fi acordate

fonduri in functie de viabilitatea proiectelor, care pot fi depuse pana la deplina utilizare a fondurilor. Evaluarea cererilor de credit si selectionarea proiectelor ce vor fi finantate se va realiza de catre BCR si un Reprezentatnt Tehnic al Programului, in calitate de evaluator

independent.

Examinarea documentelor pentru obtinerea creditelor va fi efectuata de catre BCR si experti independenti, nominalizati de catre MDP, cu experienta in domeniul creditelor bancare. Aceasta linie de credit este conceputa astfel incat sa se evite suprapunerile cu alte scheme complementare. In selectarea ariilor de implementare a acestei scheme s-a tinut seama de disponibilitatea altor scheme regionale, cum ar fi BERD/ Banca Mondiala. Fondurile rambursate vor fi realocate si utilizate pentru finantarea in continuare a IMM-urilor.

Criterii de selectie : Proiectele trebuie sa dovedeasca o rata a profitului satisfacatoare, care sa reiasa din planul de finantare al investitiei, din planul de afaceri si proiectiile bugetare, acestea relevand capacitatea aplicantului de a restitui imprumutul (inclusiv dobanda aferenta).


. Conditii de creditare :


Perioada de creditare: maxim 6 ani.

Perioada de gratie: cel mult un an, in functie de perioada de maturitate a creditului;

Rata dobanzii:  4 %

pentru creditul Phare, componenta rambursabila

o rata egala cu rata EURIBOR la 3 luni, actualizata trimestrial, minus 1.5 %, dar nu mai putin de 0%/an;

o marja de 3%/an se va adauga de BCR  la dobanda de mai sus (in vederea acoperirii costurilor de administrare si operare ale bancii); 

pentru creditul BCR:

o rata a dobanzii egala cu rata EURIBOR la 3 luni, actualizata trimestrial plus o marja de 3%/an, pentru creditele acordate in Euro;

o rata a dobanzii egala cu rata BUBOR la 12 luni, actualizata trimestrial, plus o marja de 3%/an, pentru creditele acordate in moneda locala.


Cerinte referitoare la garantarea creditului: 

- se vor supune reglementarilor in vigoare in Romania; 

- pentru distribuirea riscului, vor fi incurajate schemele de garantare a imprumutului, acceptate de catre banca. 

Asigurari: asigurarea bunurilor cumparate si/sau a bunurilor oferite ca si collateral este obligatorie. 


Costuri de investitie eligibile


Investitii eligibile sunt investitii pentru dezvoltarea si modernizarea intreprinderilor existente si/sau pentru cele nou-infiintate in zonele vizate.

Creditele pot fi acordate pentru orice fel de investitie in utilaje, mijloace de transport marfa, constructii si/sau cladiri aferente investitiei, dar si pentru finantarea activitatilor destinate stimularii utilizarii tehnologiilor avansate de catre IMM-uri, in desfasurarea operatiunilor lor (ex. cumparare de licente, de software pentru modernizarea operatiilor - productie computerizata), precum si pentru imbunatatirea procesului de management (ex. cumpararea de servicii de consultanta pentru reducerea costului investitiei finantate, software si servicii de consultanta pentru tinerea contabilitatii IMM in sistem computerizat, etc). BCR va finanta cu prioritate investitii care vor crea valoare adaugata ridicata.
In special, urmatoarele costuri de investitii sunt eligibile in cadrul acestui Program :

achizitionarea de utilaje noi sau 'second hand';

achizitionarea si/sau construirea unor uzine productive si a utilitatilor conexe, numai daca sunt corelate cu celelalte componente ale investitiei;

achizitionarea de licente de productie industriala si/sau de licente pentru servicii precum franciza ;

achizitionarea de programe informatice in vederea modernizarii operatiunilor IMM precum proiectarea asistata de calculator, optimizarea proceselor de management precum servicii de consultanta pentru reducerea costurilor legate de investitia finantata din credit

programe informatice si servicii de consultanta in vederea computerizarii sistemelor de evidenta contabila

extinderea si/sau restructurarea constructiilor destinate productiei numai daca sunt corelate cu celelalte componente ale investitiei;

achizitionarea de echipamente;

achizitionarea de camioane si camionete noi sau 'second hand';

capital circulant cum ar fi materii prime, produse semi-fabricate si alte materiale, pana la maximum 20% din valoarea Creditului, incluzand o suma limitata pentru cheltuieli indirecte.


Credite neeligibile

Fondurile acordate de BCR nu vor fi utilizate, direct sau indirect, pentru nici unul din urmatoarele scopuri :

sprijinirea investitiilor in domeniul agriculturii, extractiei, energiei si comertului (en-gros, en-detail); 

producerea de arme si/sau munitii si servicii conexe;

reamplasarea unei intreprinderi care este localizata in Uniunea Europeana intr-o alta tara din afara UE;
infiintarea sau dezvoltarea unui proiect de investitii in cadrul unui spatiu unde legile in vigoare privind impozitele, tarifele, munca, mediul si siguranta din acel spatiu nu se aplica, partial sau total, activitatilor desfasurate in zona respectiva;

sprijinirea oricarui proiect sau activitate care contribuie la incalcarea drepturilor internationale recunoscute ale angajatilor, inclusiv siguranta la locul de munca, a regulilor si reglementarilor in vigoare in Romania;

orice activitate definita ca ilegala sau daunatoare mediului;

activitate de casino, sau orice activitate in industria jocurilor de noroc;

activitati care presupun speculatii valutare;

investitii in titluri de valori mobiliare,

produse din tutun;

activitati imobiliare spre exemplu constructii de spatii cu scopul de a fi vandute, valorificate prin leasing sau inchiriate unor utilizatori terti;

bauturi cu o concentratie alcoolica mai mare de 15%;

banci, asigurari, servicii financiare.

Phare nu va finanta cumpararea/inchirierea de terenuri, TVA-ul, taxe si costuri retroactive, pierderile provenind din diferenta de curs valutar. Costurile care nu sunt direct legate de proiectul propus spre finantare nu sunt eligibile.


Corporate Credit Cards
Track employee expenses more efficiently by providing them with a low interest

corporate VISA. Purchases are detailed on monthly statements for simplified record keeping.

Term Loans
Whether you're in the market for a loan to buy a business, purchase real estate for

your existing business or to upgrade equipment, CityBank has a financing option to meet any business need. Our loan officers are experienced in a number of lending programs including Small Business Administration (SBA) loans.

Construction Financing

Let CityBank finance your next construction project. From single or multi-family residential to condominiums or owner occupied commercial buildings, our loan programs offer the flexibility and convenience that are necessary in building homes.

Lines of Credit

Be your own lender with a credit line from CityBank. This revolving line of credit provides the flexibility of controlling the amount borrowed and repaid while the line is open. It allows you to even out your cash flow to pay expenses in a timely fashion and take advantage of discounts.

Letters of Credit

Transact your business with vendors more easily with a Letter of Credit from CityBank. This is a great tool for setting up accounts with vendors and for trade transactions.

Anexa nr. 5 la proiectul " VLASCA - ASIG " S. R. L.

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 166

din 13 februarie 2003

privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 24 februarie 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002

privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba acordarea urmatoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor in

scopul sprijinirii studentilor care vor sa infiinteze o afacere proprie :

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor ;
b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire ;
c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent ;

d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal ;

e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica :

- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

Art. 2. - Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :           
a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata ;
b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii ;

c) nu a depasit varsta de 30 de ani.  
(2) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului vacuprinde, in mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute la alin. (1).

Art. 3. - Studentii pot constitui o societate comerciala in conditiile legii si ale

prezentei hotarari, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc cerintele prevazute de art. 2.
(2) Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure firme.

Art. 4. - (1) In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife, prevazute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plata.

(2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal este obligat ca la primirea cererii de inregistrare a mentiunii de cesiune sa solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor in vigoare la data efectuarii platii.


PRIM - MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemneaza:
----- ----- -----
Ministrul educatiei si cercetarii,     
Ecaterina Andronescu
Ministrul justitiei,
Rodica Mihaela Stanoiu
Ministrul pentru intreprinderile mici
si mijlocii si cooperatie,
Silvia Ciornei
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae TanasescuBucuresti, 13 februarie 2003.        
Nr. 166.

( Anexa nr. 5 )

( Anexele nr. 6 si 7 )

( Anexa nr. 3 )

( Anexa nr. 4 )

Copyright © Contact | Trimite referat