la microeconomieUniversitatea ˝Aurel Vlaicu˝                 Veszpremi Tiberiu Ladislau

C.I.G.I.D Grupa III A

REFERAT NR.1

LAMICROECONOMIE


A.   Incercuiti raspunsul( raspunsurile) corect( e)


La baza desfasurarii activitatii economice, in toate formele sale, se afla:


a)    dorinta organica a omului de a munci;

b)    spiritul de aventura;

c)    interesul de satisfacere a trebuintelor;

d)    obligatia prevazuta in normele juridice;

e)    dorinta si interesul.


Caracteristica principala a resurselor economice este:


a)    abundenta;

b)    calitatea;

c)    raritatea;

d)    utilitatea;

e)    raritatea si calitatea.


Daca analizam actele economice individuale, aceasta se va realiza la nivel:


a)    microeconomic;

b)    macroeconomic;

c)    mezoeconomic;

d)    mondoeconomic;

e)    la toate nivelele.


Stiinta economica studiaza:


a)    comportamentul civilizat in societate;

b)    modalitatile de regenerare a resurselor;

c)    desfiintarea barierelor vamala;

d)    comportamentul rational al agentilor economici in legatura cu utilizarea resurselor limitate;

e)    comportamentul si actiunea oamenilor legate de satisfacerea nevoilor.


La baza diviziunii muncii se afla:


a)    specializarea agentiilor economici;

b)    libertatea alegerii si proprietatea privata;

c)    teoria economica clasica;

d)    dorinta oamenilor de a-si satisface mai bine trebuintele;

e)    interesul legat de folosirea resurselor economice.


Subiectul unei activitati economice il constituie:


a)    natura, care este supusa transformarilor de catre om;

b)    obtinerea de profit;

c)    agentul economic;

d)    satisfacerea nevoilor prin utilizarea resurselor;

e)    nevoile si interesele individului.


Care din urmatorii agenti economici are functia generala de consumator?:


a)    intreprinderile;

b)    exteriorul;

c)    administratiile;

d)    menajele;

e)    menajele si intreprinderile.


Ce solutie adopta bancile comerciale atunci cand nu mai au disponibilitati banesti?:


a)    achizitioneaza valuta;

b)    contracteaza imprumuturi;

c)    emit moneda;

d)    isi maresc rezervele;

e)    acorda credite in conditii avantajoase.


Creditul este:


a)    sursa principala de venit a agentilor economici;

b)    venit bugetar;

c)    sursa atrasa de finantare;

d)    instrument de plata;

e)    o parghie economica folosita in impozitarea veniturilor.


Care din afirmatiile urmatoare nu sunt proprii dividendului ?:


a)    venit cuvenit posesorului de actiuni;

b)    reprezinta un procent din valoarea nominala a actiunii;

c)    variaza in functie de rezultatele economice ale firmei;

d)    este o cota parte din profitul societatii;

e)    un venit neimpozabil


Un agent economic poate cumpara actiuni ˝x˝ sau obligatiuni˝y˝. In situatia in care riscul este identic, ce criteriu va lua in calcul?:


a)    numele firmei emitente;

b)    prestigiul emitentului;

c)    oferta;

d)    rentabilitatea;

e)    nici un criteriu.


In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma scaderii cursului actiunii castiga:


a)    vanzatorul;

b)    cumparatorul

c)    ambii;

d)    firma care a emis actiunile;

e)    nici una din parti.


Care din urmatoarele caracteristici nu pot fi atribuite muncii in calitate de factor de productie?:


a)    factor activ si determinant;

b)    activitate constienta;

c)    factor originar;

d)    resursa productiva conservabila si regenerabila;

e)    factor primar, de baza, al oricarei activitati sociale.


Care din afirmatiile urmatoare privitoare la pamant nu sunt adevarate?:


a)    factor de productie nelimitat;

b)    factor de productie primar;

c)    principalul mijloc de productie in agricultura;

d)    factor de productie nereglabil;

e)    factor de productie fara valoare.


In populatia ocupata sunt inclusi:


a)    femeile casnice;

b)    somerii inregistrati oficial;

c)    intreprinzatorii;

d)    militarii in termen si studentii;

e)    militarii in termen si salariatii.


Nu fac parte din capitalul fix al unei firme:


a)    materiile prime;

b)    cladirile;

c)    mijloacele de transport ale firmei;

d)    utilajele de productie;

e)    combustibili.


Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati suplimentare dintr-un bun este:


a)    constanta;

b)    descrescatoare;

c)    crescatoare;

d)    intotdeauna pozitiva;

e)    intotdeauna negativa.


Teoria valorii - utilitate are aplicabilitate numai in cazul:


a)    bunurilor de consum;

b)    bunurilor libere;

c)    bunurilor de capital;

d)    bunurilor de necesitate curenta

e)    bunurilor libere si economice.


Valoarea adaugata nu cuprinde:


a)    cheltuielile cu materiile prime si materialele;

b)    cheltuielile cu salariile;

c)    profitul;

d)    amortizarea;

e)    amortizarea si cheltuielile materiale propriu-zise.


Combinarea eficienta a factorilor de productie presupune pentru intreprinzator:


a)    abilitate;

b)    pregatire profesionala;

c)    pregatire manageriala;

d)    iscusinta si pricepere;

e)    toate.


B.   Probleme propuse spre rezolvare


O banca acorda imprumuturi dintr-un capital de 80 milioane u.m. din depuneri, rata dobanzii la credite este de 13%, cheltuielile de functionare ale bancii = 1 milion u.m./an, iar profitul reprezinta 75% din castigul anual.

Determinati rata dobanzii la depuneri.

P = Ca - Chf

P = Di - Dc - Chf

Ca = X P = ¾ X

3/4X = X - Chf => X = 4.000.000

Ca = 4.000.000

Ca = Di - Dc => Dp = 6.400.000

Dp = C + Rdd => Rdd = D/C x 100 = 8%

Suma a doua capitaluri este de 240.000 u.m. Primul este plasat pe o perioada de 180 de zile cu o rata a dobanzii de 8%, iar cel de-al doilea pe 90 de zile cu o rata a dobanzii de 10%. Dobanda primului este de 5 ori mai mare decat al celui de-al doilea. Determinati cele doua capitaluri si dobanzile aferente.

D1 + D2 = 240.000

D1 = 240.000 - D2

d1 = 8%            d2 = 10%

t1 = 180 zile             t2 = 90 zile

d1 = D1 x d'1 x t1    => D1 x 1/25

d2 = D2 x d'2 x t2    => D2 x 1/40

d1 = 5d2     => 240.000 x d2 x 1/40 = 193.000.000 - 8d2 =>

D2 = 193.000.000 : 8 = 5.848,484

O actiune in valoare de 100 u.m. aduce un dividend de 30 u.m., iar rata medie a dobanzii este de 10%. Spre ce valoare tinde cursul actiunii?

Va = 100 u.m.

div = 30 u.m.

Venit = 30%

Rd = 10%

Ca = div/Rd = 30/10% = 300    => Ca = 300

Cursul actiunii tinde catre 300 u.m.

Un individ detine obligatiuni cu valoare nominala de 10 milioane u.m. si dobanda de 10%. El le vinde la bursa in ziua in care cotatia acestor obligatiuni este de 80%. Ce venit obtinea individul si ce capital a realizat prin vanzarea la bursa?

Vn = 10.000.000

dob = 10%

cotatia = 80%

Venit = ?

Capital = ?

Valoarea neta x cotatia = 10.000.000 x 80% = 8.000.000

Venit = 8.000.000 - 10.000.000 = -2.000.000

=> vinde in pierdere

Capitalul tehnic de care dispune o societate comerciala este de 3.000 miliarde lei, din care 80% capital fix cu o durata de functionare de 5 ani. Determinati capitalul tehnic consumat anual in expresie valorica.

Cateh = 3.000 miliarde

Cafix = 80% pe t = 5 ani

Cateh/an in expresie valorica

Cafix = 3.000 x 80% => 2.400 miliarde

Amortizare = 2.400 Cafix/durata = 2.400/5 = 480 miliarde

Cap.circ = Capteh - Cfix = 600 miliarde

Cateh = Cap.circ + Cafix = 1.080

Un utilaj are o valoare de inventar de 10 milioane u.m., iar termenul de amortizare este de 10 ani. Calculati amortizarea anuala, rata de amortizare si reprezentati printr-un tabel situatia procesului de amortizare.

Val.in = 10.000

trm = 10 ani

Amort = Vi/D = 10.000.000/10 = 1.000.000 => Amort = K/t =>

Rata = A/K x 100 = 10%

Proprietarul unei suprafete de teren decide sa o vanda. Ce pret pretinde el daca arenda anuala este de 1.500.000 u.m., iar rata dobanzii este de 25 %?

Ar = 1.500.000 um

Rd = 25%

Pp = Ar/Rd = 1.500.000/25 x 100 = 6.000.000

Coeficientul de elasticitate al cererii in raport cu venitul este 2. daca modificarea procentuala a venitului este de 30%, cat va fi modificarea procentuala a cantitatii cerute?

Kec/p = ∆C/C : ∆V/V

2 = -∆C/C : 30/V =>

2 = -∆C/30 x V/C

- ∆C = -60 x C/V

Cererea si oferta au urmatoarele ecuatii:

C = -4P + 9;

O = 3P + 7

Determinati pretul si cantitatea de echilibru.

C = 4P + 9               O = 3P + 7

C = ∑mi-i Ci (P)             O = ∑mi-i O1 (P)

In anul T1, rata inflatiei a fost de 200% fata de T0. In perioada T1 - T2 preturile au crescut cu 100%. Care este rata inflatiei in T2, fata de T0?

T1 = 200%

T1 => T2 = 100%

T2 -> T0 => 200% + 200% = 400% => pretul creste de 4 ori


Daca indicele de crestere a preturilor este de 300%, cat este inflatia?

Profitul = 300%

Rata = Inflatia - 100% = 300% - 100% = 200% =>

Rata inflatiei = 200%

Intr-o tara, populatia totala este de 40 milioane persoane, din care 80% sunt persoane apte de munca. Populatia ocupata este de 25 milioane de persoane, restul persoanelor fiind in cautare de loc de munca. Determinati populatia inapta, numarul de someri, coeficientul de ocupare al fortei de munca, rata somajului.

Pa = P x 80% => 40.000.000 x 80% = 32.000.000

Pneoc = Pa - Poc = 7.000.000

Pinapta = P - Pac = 8.000.000

Koc = Pac/P x 100 = 63%