Rezultate financiare - exemplu firma referat

Judetul:

CONSTANTA

Activitatea

Cod CAEN

Unitatea:

SOCEP SA Constanta ( Cat.I )
Manipulari

Adresa:

CONSTANTA - ST.INCINTA PORT NOU DANA 34-35


Cod Fiscal

Nr. Registrul Comertului
J13/643/1991

Simbol

SOCP

Rezultate financiare la data 30.06.2003


mii lei

Denumirea indicatorilor

Nr. RandA ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZARI NECORPORALE
    II. IMOBILIZARI CORPORALE
    III. IMOBILIZARI FINANCIARE
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B ACTIVE CIRCULANTE

    I. STOCURI
    II. CREANTE
    III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
    IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C    CHELTUIELI IN AVANS
D    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA DE PANA LA UN AN
E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA MAI MARE DE UN AN
H    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
I    VENITURI IN AVANS
    - subventii pentru investitii
    - venituri inregistrate in avans
J CAPITAL SI REZERVE

    I. CAPITAL
    - capital subscris nevarsat
    - capital subscris varsat
    - patrimoniul regiei
    II. PRIME DE CAPITAL
 III. REZERVE DIN REEVALUARE

    SOLD C
    SOLD D
    IV. REZERVE
 V. REZULTATUL REPORTAT

    SOLD C
    SOLD D
 VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

    SOLD C
    SOLD D
    Repartizarea profitului
    CAPITALURI PROPRII - TOTAL
    Patrimoniul public
    CAPITALURI - TOTAL- Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2003

mii lei

Denumirea indicatorilor

Nr. Rand

Perioada precedenta

Perioada curenta

1    Cifra de afaceri neta
    Productia vanduta
    Venituri din vanzarea marfurilor
    Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
2. Variatia stocurilor

    SOLD C
    SOLD D
3    Productia imobilizata
4    Alte venituri din axploatare
    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
5    a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
    Alte cheltuieli materiale
    b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
    c) Cheltuieli privind marfurile
6    Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii
    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
7    a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
    a.1) Cheltuieli
    a.2) Venituri
    b) Ajustarea valorii activelor circulante
    b.1) Cheltuieli
    b.2) Venituri
8    Alte cheltuieli de exploatare
    8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe
    8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
    8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
    Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
    - Cheltuieli
    - Venituri
    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

    - Profit
    - Pierdere
9    Venituri din interese de participare
    - din care, in cadrul grupului
10    Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
    - din care, in cadrul grupului


11    Venituri din dobanzi
    - din care, in cadrul grupului
    Alte venituri financiare
    VENITURI FINANCIARE - TOTAL
12    Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
    - Cheltuieli
    - Venituri
13    Cheltuieli privind dobanzile
    - din care, in cadrul grupului
    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
. REZULTATUL FINANCIAR

REZULTATUL FINANCIAR

    - Profit
    - Pierdere
14. REZULTATUL CURENT

    - Profit
    - Pierdere
15    Venituri exceptionale
16    Cheltuieli exceptionale
17. REZULTATUL EXCEPTIONAL

    - Profit
    - Pierdere
    VENITURI TOTALE
    CHELTUIELI TOTALE
18. REZULTATUL BRUT

    - Profit
    - Pierdere
19. IMPOZITUL PE PROFIT

    -Cheltuieli
    -Venituri
20    Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

    -Profit
    -Pierdere

- Date Informative

mii lei

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. Rand

Nr. unitati

Sume

    Unitati care au inregistrat profit
    Unitati care au inregistrat pierdere
III. Date privind platile restante

Nr. Rand

TOTAL

Din care, pentru

activitatea curenta

investitii

    Plati restante - total

IV. Numar mediu de salariati

Nr. Rand    Numar mediu salariati
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani