Statistica - instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor economice referat

STATISTICA instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor economiceStatistica a aparut din nevoia reala de a cunoaste,in expresie numerica,o serie de activitati,fenomene si procese social-economice.Evidentierea lor,la ince-put ca inregistrari izolate (de unde si denumirea de statistica practica),dateaza din cele mai vechi timpuri ale dezvoltarii societatii omenesti o data cu inventarea scrisului,a folosirii uneltelor de munca mai productive si s-a perfectionat in de-plina concordanta cu progresul economico-social.Fazele importante ale evolutiei statisticii sunt:statistica practica,statistica descriptiva,aritmetica politica,folosirea metodelor  matematice si a calculului probabilitatilor.

Statistica va inceta o data cu disparitia societatii omenesti,insa,si pana atunci,mai este mult,mult timp,si nu stim inca,pe ce planeta vom continua sa folosirea ei.


Obiectul si metoda statisticii:


Statistica studiaza fenomene materiale existente in natura si societate si face parte din acele ramuri ale stiintei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupa cu studiul fenomenelor si proceselor din natura si alta cu studiul fenomenelor din societate ceea ce corespunde statisticii social-economice;exista fenomene care pot sa apara ca rezultat al actiunii unei singure cauze careia ii unul si numai un singur efect.Aceste fenomene sunt numite simple sau certe, fiind univoc determinate si independente intre ele.Ele au la baza legile de tip dinamic si pot fi cercetate si verificate pe cale experimentala in laborator;le mai putem numi si fenomene de tip determinist.Particularitatile obiectului de studiu al statisticii,care o fac sa se deosebeascadealte stiinte,pot fi sintetizate astfel:

  • studiaza fenomenele sociale si economice de masa in cadrul carora actio-neaza
  • studiaza aspectul cantitativ,concret al fenomenelor social-economice de masa,stabilindu-se astfel marimea,volumul,intensitatea,rapouturile de in-terdependenta in conditii specifice detimp,spatiu si organizare

La randul sau,statistica se poate subdivide in:

~Teoria statisticii sau statistica generala,care are ca obiect de studiu elaborarea principiilor,tehnicilor si metodelor folosite in procesul cercetarii statisticesi constituie fundamentul metodologic pentru disciplinele demai jos

~Statistica de ramura (industriala,agricola,financiar-banmcara etc),care studiaza continutul particular al fiecarei ramuri

~Statistica macroeconomica,ce se ocupa demasurarea variabelelor macroeco-nomice

De retinut faptul ca metodele statisticii sunt folosite de multe alte disci-pline,in special de cele ce caracterizeaza aspecte ale economiilor de ramura.


Concepte de baza folosite in statistica:


Pentru organizarea si folosirea unei corecte cercetari este necesar sa se folo-seasca un limbaj,specific fiecarei disciplinei stiintifice.Acest lucru este valabil si pentru statistica,care a reusit sa-si elaboreze propriile notiuni,concepte de baza pe care sa le foloseasca pe parcursul intregului demers statistic.

Colectivitatea statistica - denumita de statistica matematica populatie statistica,reprezinta totalitatea manifestarilor sau totalitatea elementelor de aceeasi esenta calitativa,ale unui fenomen sau proces economic bine individua-lizat.Exemple de colectivitati statistice:populatia compusa din persoane,avand trasaturi esentiale comune,turismul compus din unitati hoteliere,productia(cu produsele sale esentiale) realizata de un agent economic intr-o anumita perioada de timp etc.O colectivitate statistica exprima o stare,un nivel,la un moment dat,in timp ce o colectivitate dinamica concretizeaza un proces,o devenire in timp.

Unitati (elemente) statistice reprezinta multimea numarabila de elemente care compun colectivitatea statistica.Fiecare element al colectivitatii este purtatorul unui anumit nivel al fiecarei trasaturi (caracteristici) supuse observarii statistice.Statistica opereaza atat cu unitati simple (studentul,pensionarul, pro-dusul etc.) cat si unitati complexe (grupe de studentio,familia etc.).

Caracteristica statistica reprezinta acea proprietate care este comuna tuturor unitatilor unei colectivitati statistice.Deoarece variaza de la o unitate a colectivitatii la alta,caracteristica statistica mai poarta denumirea de variabila statistica sau variabila aleatoare.Nivelul variabilei sau nivelul observat al caracteristicii la fiecare unitate sau grup de unitati din colectivitate se numeste varianta.Numarul de aparitii (inregistrari) ale unei variante intr-o colectivitate statistica reprezinta frecventa caracteristicii.Caracteristicile statistice se clasifica dupa:

~continut:de spatiu,de timp si atributive

~modul de exprimare:cantitative si calitative

~modul de manifestare:alternative si nealternative

~natura variatiei:continue,discontinue si discrete

~modul de obtinere si folosire datelor:primare si derivate

~gradul de esentialitate:esentiale si neesentiale

Datele statistice reprezinta caracterizarea numerica obtinuta de statistica in legatura cu unitatile,grupele sau colectivitatea studiata.Ele sunt marimi concrete rezultate din studiile efectuate pe baza de numarare,masurare sau calcul statistic. Elementele datelor statistice sunt:notiunea,care precizeaza fenomenul,procesul etc. la care se refera,identificatorii,care pot fi de timp,spatiu etc.,unitatea de masura si valoarea numerica.Mesajul datelor statistice il reprezinta informatia.

De exemplu: valoarea incasarilor la 31 iulie 1996 la hotelul X din Bucuresti de 5 milioane lei reprezinta o data statistica in care valoare incasarilor este notiu-nea,hotelul X din Bucuresti este identificatorul de spatiu,ziua de 31 iuliete identificatorul de timp,milioane lei este unitatea de masura,5000000 lei este valoarea numerica.

Datele statistice pot fi primare-rezultate direct din observarea si inregistrarea statistica,prelucrate,publicate sau stocate in baze sau banci de date.Oricare data statistica este purtatoare de informatii.

Informatia este asadar semnificatia,continutul specific al datei sau altfel spus constituie mesajul datelor statistice.Indicatorii statistici reprezinta expresia numerica a unor fenomene,procese, activitati sau categorii economice si sociale,definite in timp,spatiu si structura organizatorica.


Organizarea activitatii de statistica in Romania si pe plan internationalGestiunea intregii informatii statistice revine Comisiei Nationale de Statistica(CNS),care are rolul de a dispune de banci de date,de a elabora metodo-logii corespunzatoare in functie de necesitati,metodologia de observare,prelu-crare si analiza statistica;CNS a fost infiintata in 1946 ca organ auxiliar al consiliului economic si social.CNS caracterizeaza dezvoltarea economica si sociala a tarii pe domenii de activitate si la nivelul intregii tarii.Pe plan international acti-vitatea de statistica este asigurata de Comisia de Statistica in cadrul ONU.

Comisia Nationala de Statistica in cadrul ONU urmareste asigurarea com-patibilitatii datelor pe plan international in vedere asigurarea unei metodologii unitare de calcul de indicatori statistici.


Observarea,sistematizarea primara

si prezentarea datelor statisticeSistemul International Statistic (SIS) cuprinde doua subsisteme principale: ~subsistemul rapoartelor statistice

~subsistemul cercetarilor statistice special organizate.

Cele doua subsisteme corespund celor doua sectoare: public si privat. Ca o sursa noua de informatii statistico-economice apar institutiile financiar bancare, purtatori ai informatiilor fiscale.

In SIS un rol important il joaca bancile de date;o banca de date se compune din:sistemul de indicatori ai domeniului,ansamblul metodelor, definitiilor si pro-cedeelor de calcul al indicatorilor, sistemul clasificarilor si nomenclatoarelor ge-nerale si a celor specifice,descrierea intrarilor,iesirilor si a informatiilor memorate in banca de date.Indicatorii primari reprezinta datele de intrare ale bancii,iar in-dicatorii derivati se obtin prin interogarea bancii de date.


Observarea statistica - etapa a cercetarii statistice


Cunoasterea fenomenelor si proceselor economico-sociale se realizeaza prin lucrari complexe de mare amploare bazate pe un numar mare de operatii strict corelate,temeinic si riguros organizate,care poarta denumirea de cercetare statistica.


Planul observarii statistice


Scopul observarii este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statstica.In economie,scopul general este legat de nevoia de informatii pentru luarea deciziilor la nivelul tarii;exista si un scop special al unei observari.

Obiectul observarii il formeaza colectivitatea cercetata sau multimea uni-tatilor care se vor inregistra impreuna cu caracteristicile stabilite in functie de scopul urmarit.

Unitatea de observare este definita ca element component al colecti-vitatii.Unitatile simple reflecta insusi modul de existenta al obiectivului obser-varii,iar unitatile complexe reflecta modul de organizare sociala sau economica.

Programul observarii consta in stabilirea caracteristicilor care trebuie sa fie inregistrate.

Formularele si instructiunile de inregistrare se prezinta sub forma de fise si liste.Fisa se completeaza pentru o singura unitate de observare si se foloseste atunci cand programul de observare este consistent. Lista este un formular colectiv,in care se inregistreaza raspunsurile la intrebarile din program pentru mai multe unitati concentrate in spatiu.

Timpul observarii vizeaza stabilirea timpului si a duratei inregistrarii; tim-pul la care se refera datele,poate fi un moment sau o intreaga perioada de timp; timpul cat dureaza inregistrarea se stabileste in functie de volumul colectivitatii supus inregistrarii.

Locul observarii si unitatea care raporteaza,se precizeaza in program cu scopul de a gasi mai usor unitatile de observare.Problemele organizatorice asigu-ra conditii cat mai bune pentru desfasurarea observarii.


Felurile observarilor statistice:

Observarea directa se bazeaza pe contractul direct,nemijlocit cu unitatile de inregistrat.O forma a observarii directe o constituie observarea pe baza de ches-tionare si observarea pe baza de documente.Metode de observare: metode de observare totala si metode de observare partiala.

Sistemul rapoartelor statistice poate fi considerat ca o metoda de obser-vare totala realizata pe baza de documente.

Recensamantul este metoda cea mai complexa de realizare a observarii to-tale,folosita din cele mai vechi timpuri;rezulta ca este o observare totala cu o anumita periodicitate.Recensamintele retetei comerciale se reflecta:numarul, ma-rimea si inzestrarea cu echipament specific a societatilor comerciale.Datele se inscriu pe fise in raport cu specificul unitatii.

Inventarierea statistica a stocului de marfuri poate fi considerata un recen-samant deoarece serveste cunostiintei exhaustive.

Observarile partiale presupun cunoasterea fenomenelor studiate pe baza inregistrarii unei parti din colectivitatea generala.In domeniului comertului si a turismului,observarile partiale sunt intalnite sub denumirea de selectii si anchete sau sondaje de opinie.

CNS coordoneaza derularea si realizarea unor anchete prin sondaj,de tipul:

*Ancheta integrala in gospodarii (AIG)

Organizarea anchetei se realizeaza ca o cercetare permanenta multi-functionala pe un esantion lunar de 3.000 de locuinte amplasat in teritoriu in 501 centre de cercetare;o locuita se cuprinde in ancheta intr-o singura luna.

Obiectivele anchetei isi propune sa ofere informatii multiple pentru carac-terizarea conditiilor de viata ale populatiei si ale evolutiei acestora in perioada de tranzitie la economia de piata.

Metodele de inregistrare se bazeaza pe interviu,iar in jurnalul gospodariei pe autoinregistrare si pe interviu.Perioada de referinta este luna calendaristica. Perioada de inregistrare va fi cuprinsa intre ziua intai a lunii de referinta si ziua a saptea a lunii urmatoare.

*Anchete asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO

Obiective: evaluarea populattiei active;sfera de cuprindere:persoanele de cetatenie romana.

Ancheta se realizeaza selectiv pe un esantion reprezentativ pentru intreaga tara:in prima treapta au fost alese centrele de cercetare pe baza rezultatelor,iar treapta a doua locuintele.Metoda de inregistrare este interviul;inregistrarea se face lunar.

*Ancheta structurala in intreprinderi (ASI)

Obiective:

sa ofere informatii pentru caracterizarea sistemului productiv si comer-cial

sa constituie sursa fundamentala de date

sa ofere informatii pentru actualizarea Registrului agentilor economici si sociali

valorificarea prin studii si analize de ramura si sectoriale

Sfera de cuprindere o reprezinta intreprinderile;esantionul anchetei este Regis-trul agentilor economici si sociali (REGIS)

Programul anchetei este sub forma de intrebari in chestionarele anchetei:

1. general ASA-CG;

2. simplificat ASA-CS;

3. pentru sectoarele neacoperite ASA-SN


Erorile de observare statistica controlul informatiilor culese:

In procesul inregistrarii datelor pot apare diferente intre valorile reale si cele inregistrate pe formular,care poarta denumirea de erori de observare.

Erorile de inregistrare se intalnesc ca erori intamplatoare si erori sistematice. Erorile intamplatoare de inregistrare provoaca abateri,in sensul maririi sau micsorarii nivelului real al fenomenului;erorile sistematice de inregistrare produc abateri de regula intr-un singur sens de la realitatea observata.

Datele de masa,dupa ce au fost culese,se supus unui control calitativ si canti-tativ(poate fi facut pe cale logica sau pe cale aritmetica). Alte metode de corectare a erorilor,cand se constata o eroare de observare se recomanda repetarea inre-gistrarii.
Copyright © Contact | Trimite referat