operatiuni in devize - Activele intr-o moneda straina, Pasivele in aceeasi moneda referat


OPERATIUNI IN DEVIZE


Operatiuni in devize (efectuate in alte monede decat moneda nationala) se clasifica dupa urmatoarele criterii:

a)    dupa natura operatiunii:operatiuni de schimb la vedere

operatiuni de schimb la termen

operatiuni de titluri in devize

operatiuni privind conturile: - curente,

de depozit,

de corespondent

b)    dupa riscul asumat:

operatiuni cu risc de schimb care implica intrari sau iesiri de devize din patrimoniu

operatiuni fara risc de schimb


c)    dupa natura participantilor:

operatiuni in devize cu clientela bancara si financiara

operatiuni in devize cu clientela nebancara

operatiuni cu titluri in devize

operatiuni de SWAP


Riscul valutar se cuantifica prin intermediul pozitiei de schimb - soldul net al patrimoniului intr-o anumita deviza, respectiv diferenta dintre total creante (activul bilantului si conturi in afara bilantului) si total angajamente (pasivul bilantului si conturi in afara bilantului) in moneda respectiva.

Pozitia de schimb scurta este determinata de relatia:

Pasivele intr-o moneda straina > Activele in aceeasi moneda


Pozitia de schimb lunga este determinata de relatia:

Activele intr-o moneda straina > Pasivele in aceeasi moneda


Pozitia de schimb structurala evidentiaza activele imobilizate exprimate in devize.

Pozitia de schimb operationala este diferenta dintre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala.

Pozitia valutara totala reprezinta diferenta dintre totalul pozitiilor valutare lungi si totalul pozitiilor valutare scurte, in echivalent lei. Echivalentul in lei a pozitiilor lungi si scurte pe fiecare valuta, se determina pe baza cursului de referinta al BNR in vigoare la data intocmirii situatiei.

In contabilitate se folosesc conturile 3721 "Pozitie de schimb" si 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" care realizeaza corespondenta intre contabilitatea in devize si contabilitatea in lei.

In cazul operatiunilor de export este necesar ca banca exportatorului sa deschida un cont de corespondent in valuta, prin utilizarea uneia din urmatoarele variante:

deschiderea contului de corespondent direct la banca importatorului (in valuta);

deschiderea contului de corespondent la o alta banca decat banca importatorului (in valuta);

deschiderea contului de corespondent la o banca din Romania care asigura corespondenta pe valuta (intermediara) cu banca importatorului;

deschiderea contului de corespondent in valuta la o sucursala a bancii straine deschise in Romania.

Fiecare cont de corespondent deschis pe feluri de valuta in strainatate constituie o pozitie NOSTRO.

Pozitia NOSTRO = Pozitia unei banci pe fel de valuta pe banci

Pozitiva

Pozitia NOSTRO poate fi         Zero sau para

Negativa

Pozitia de trezorerie = suma soldurilor pozitiilor NOSTRO pe fel de valuta

Pozitiva

Pozitia de trezorerie poate fi         Zero sau para

NegativaOPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE


Aceste operatiuni numite si operatiuni SPOT, sunt operatiuni de cumparare sau vanzare de devize, incheiate la cursul la vedere (spot), la care tranzactia si decontarea au loc in acelasi timp sau la un interval de cel mult 48 ore (2 zile lucratoare). in acest caz cursul folosit la decontarea peste doua zile este acelasi cu cel din ziua efectuarii tranzactiei.


Se utilizeaza conturile

"Conturi de ajustare

"Pozitie de schimb"

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

3723 "Conturi de ajustare devize"

3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului"

931 "Operatiuni de schimb la vedere" - cont extrabilantier

9311 "Lei cumparati si inca neprimiti"

9312 "Devize cumparate si inca neprimite"

9313 "Lei vandutI si inca nelivrati"

9314 "Devize vandute si inca nelivrate"

936 "Conturi de ajustare devize"

9361 "Pozitia de schimb"

9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

9363 "Conturi de ajustare in devize"

Contul sintetic de gradul I 372 "Conturi de ajustare" este bifunctional. Contul sintetic de gradul II 3721 "Pozitie de schimb" inregistreaza sumele in devize achizitionate sau vandute. Se crediteaza la intrarea devizelor in patrimoniu si se debiteaza cu iesirea devizelor din patrimoniu, in corespondenta cu un cont de trezorerie. In analitic se desfasoara pe fiecare valuta. Contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" functioneaza in paralel cu contul 3721; se debiteaza cu sumele in lei corespunzatoare sumelor in devize intrate in patrimoniu; se crediteaza cu echivalentul in lei al sumelor in devize iesite din patrimoniu, in corespondenta cu un cont de trezorerie.

Valoarea in lei a devizelor schimbate, reflectata in contul 3722, se actualizeaza la cursul zilei cu ajutorul contului 3723 "Conturi de ajustare devize".

Rezultatul degajat din operatiunea de schimb, datorat modificarii cursului se inregistreaza fie in contul 7061 "Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj", daca este favorabil, fie in contul 6061 "Pierderi din operatiuni de schimb si arbitraj", daca este nefavorabil.

Angajamentele se evidentiaza in contul 936 "Conturi de ajustare devize in afara bilantului" cu functie asemanatoare contului 372, dar folosit in contrapartida cu contul 931 "Operatiuni de schimb la vedere", subcontul respectiv.

In tranzactiile valutare se opereaza cu valute codificate de International Standards Organisation (ISO).


Codul ISO este format din trei caractere:

primele doua caractere reprezinta codul tarii

al treilea este codul monedei nationale


Ex: Codul tarii Codul monedei nationale

RO    

Romania

ROL

Lei

US

Statele Unite

USD

Dolari

FR

Franta

FRF

Franci

DE

Germania

DEM

Marci

AT

Austria

ATS

Silingi


Fiecare valuta este administrata de banca de emisiune din tara respectiva.

Ex:

Inregistrarea operatiunilor privind cumpararea de devize:


Inregistrarea cumpararii prin conturi extrabilantiere:


9312 = 9361

"Devize cumparate si inca neprimite"          "Pozitia de schimb"Inregistrarea contravalorii devizelor in lei:


9362 = 9313

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Lei vanduti si inca nelivrati"Modificarile cursului devizelor achizitionate se inregistreaza astfel:


Cresterea cursului, in paralel in conturi extrabilantiere si bilantiere:


9362 = 9363

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Conturi de ajustare in devize"3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"

Scaderea cursului:


9363 = 9362

"Conturi de ajustare devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


Inregistrarea primirii devizelor achizitionate:


121 = 3721

"Cont corespondent la banci"                  "Pozitia de schimb"


Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor primite:


3722 = 111

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Cont curent la BNR"Inregistrarea in conturi extrabilantiere a stingerii angajamentelor de primire a devizelor:


9361 = 9312

"Pozitia de schimb" "Devize cumparate si inca neprimite"9313 = 9362

"Lei vanduti si inca nelivrati"     "Contravaloarea pozitiei de schimb"Se inchid conturile de ajustare devize pentru tranzactia de cumparare finalizata:

a)    in cazul cresterii cursului:


3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


b)    in cazul scaderii cursului:


3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


Inchiderea contului 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb", care poate prezenta: - sold creditor in situatia cresterii cursului, respectiv diferente favorabile care se preiau la venituri; - sold debitor in cazul scaderii cursului, respectiv diferente nefavorabile care se preiau la cheltuieli.


3722 = 7061

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj"6061 = 3722

"Pierderi din operatiuni de schimb "Contravaloarea pozitiei de

si arbitraj"                    schimb"


Inregistrarea operatiunilor privind vanzarea de devize :


Inregistrarea vanzarii prin conturi extrabilantiere:


9361 = 9314

"Pozitia de schimb" "Devize vandute si inca nelivrate"


Inregistrarea contravalorii devizelor in lei:


9311 = 9362

"Lei cumparati si inca neprimiti" "Contravaloarea pozitiei de schimb"Modificarile cursului devizelor vandute se inregistreazain paralel in conturi extrabilantiere si bilantiere, astfel:


Cresterea cursului:

9363 = 9362

"Conturi de ajustare devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


Scaderea cursului:


9362 = 9363

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Conturi de ajustare in devize"3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"Inregistrarea livrarii devizelor:


3721 = 121

"Pozitia de schimb" "Cont corespondent la banci"111 = 3722

"Cont curent la BNR" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


Inregistrarea in conturi extrabilantiere a stingerii angajamentului de livrare a devizelor:


9314 = 9361

"Devize vandute si inca nelivrate"               "Pozitia de schimb"Inregistrarea contravalorii in lei a angajamentului:


9362 = 9311

"Contravaloarea pozitiei de schimb"  "Lei cumparati si inca neprimiti"Inchiderea conturilor de ajustare devize pentru tranzactia de vanzare finalizata:

a)    in cazul cresterii cursului:


3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


b)    in cazul scaderii cursului:


3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


OPERATIUNI DE SCHIMB LA TERMEN


Operatiunile de schimb la termen se caracterizeaza prin urmatoarele: apare un interval de timp intre momentul tranzactiei (vanzare sau cumparare de devize) si in momentul livrarii sumelor, interval mai mare de doua zile lucratoare; cursul folosit pentru decontarea operatiunii este stabilit prin contract la incheierea tranzactiei si operabil in viitor, la livrarea sumelor ("curs la termen" sau "curs forward").

Cursul la termen se determina prin majorarea cursului la vedere cu reportul, sau micsorarea cursului la vedere cu deportul existent pentru valuta tranzactionata.

unde: = rata dobanzii la moneda 1

*= rata dobanzii la moneda 2


Operatiunile de schimb la termen pot fi:

Operatiuni de schimb speculative sau la termen sec, reprezentate de vanzari sau cumparari de devize, urmate de rascumparari sau revanzari in scopul obtinerii de profit, in momente conjuncturale favorabile;

Operatiuni de schimb de acoperire, efectuate cu scopul reducerii sau eliminarii riscului valutar, in conditiile variatiei cursului valutar.

Inregistrarea livrarilor de devize este similara cazului de schimb la vedere. Conturi utilizate: 372 "Conturi de ajustare" cu subconturile respective 936 "Conturi de ajustare devize" in afara bilantului, cu subconturile respective, precum si conturile specifice operatiunilor de schimb la termen:


933 "Operatiuni de schimb la termen" - cont extrabilantier

9331 "Lei de primit contra devize de livrat"

9332 "Devize de livrat lei de primit"

9333 "Devize de primit contra lei de livrat"

9334 "Lei de livrat contra devize de primit"

9335 "Devize de primit contra devize de livrat"

9336 "Devize de livrat contra devize de primit"

934 "Report/deport calculat anticipat

"Report/deport de primit

"Report/deport de platit

Contul sintetic de gradul I 934 "Report/deport calculat anticipat" este bifunctional, desfasurat pe doua conturi sintetice de gradul II:

"Report/deport de primit" are functie de pasiv; se crediteaza cu deportul de primit la cumpararea devizelor sau reportul de primit la vanzarea devizelor, in corespondenta cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" sau cu unul din conturile de operatiuni de schimb la termen (933); se debiteaza la esalonarea reportului sau deportului de primit in corespondenta cu contul 378 "Venituri de primit".

"Report/deport de platit" are functie de activ; se debiteaza cu deportul de platit la vanzarea devizelor sau reportul de platit la cumpararea devizelor, in corespondenta cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" sau cu contul 933 "Operatiuni de schimb la termen"; se crediteaza la esalonarea deportului sau reportului de platit in corespondenta cu contul 377 "Venituri de platit".


Ex:

OPERATIUNI SPECULATIVE


Cumparari de devize


Se inregistreaza operatiunea extrabilantiera de emitere a ordinului de cumparare:


9333 = 9361

"Devize de primit contra lei de livrat"          "Pozitia de schimb"Se inregistreaza contravaloarea devizelor in lei:


9362 = 9334

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Lei de livrat contra devize de primit"
Inregistrarea reevaluarii devizelor in conturi extrabilantiere:


In cazul cresterii cursului:

9362 = 9363

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Conturi de ajustare in devize"

In cazul scaderii cursului:

9363 = 9362

"Conturi de ajustare devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"Inregistrarea reevaluarii devizelor in conturi bilantiere:


In cazul cresterii cursului:

3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


In cazul scaderii cursului:

3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"La primirea devizelor cumparate se sting angajamentele:


In devize:

"Pozitia de schimb" "Devize de primit contra lei de livrat"


In lei, in cazul cresterii cursului:

% = 9362

9334 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

"Lei de livrat contra devize

de primit"

9363

"Conturi de ajustare devize"


In lei, in cazul scaderii cursului:

9334 = %

"Lei de livrat contra devize 9362

de primit" "Contravaloarea pozitiei de schimb"

9363

"Conturi de ajustare devize"Inregistrarea primirii devizelor:


121 = 3721

"Cont corespondent la banci"                  "Pozitia de schimb"


Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor primite:


In cazul cresterii cursului:

3722 = %

"Contravaloarea pozitiei de schimb"

"Cont curent la BNR"

3723

"Conturi de ajustare devize"


In cazul scaderii cursului:

% = 111

"Cont curent la BNR"

"Contravaloarea pozitiei de schimb"

3723

"Conturi de ajustare devize"Vanzari de devize

Inregistrarea in conturi extrabilantiere a emiterii ordinului de vanzare:


In devize:

"Pozitia de schimb" "Devize de livrat contra lei de primit"


Contravaloarea in lei:

9331 = 9362

"Lei de primit contra devize            "Contravaloarea pozitiei de schimb"

de livrat"Inregistrarea in conturi extrabilantiere a reevaluarii devizelor:


In cazul cresterii cursului:

9363 = 9362

"Conturi de ajustare devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


In cazul scaderii cursului:

9362 = 9363

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Conturi de ajustare in devize"Inregistrarea reevaluarii in conturi bilantiere:


In cazul cresterii cursului:

3723 = 3722

"Conturi de ajustare in devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


In cazul scaderii cursului:

3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Conturi de ajustare in devize"


La livrarea devizelor se inregistreaza stingerea angajamentelor:


In devize:

9332 = 9361

"Devize de livrat contra lei de primit"          "Pozitia de schimb"


In lei:

9362 = %

"Contravaloarea pozitiei         

de schimb" "Lei de primit contra devize de livrat

9363

"Conturi de ajustare devize"Inregistrarea livrarii devizelor:


3721 = 121

"Pozitia de schimb" "Cont corespondent la banci"


Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor vandute:


In cazul cresterii cursului:

% = 3722

"Contravaloarea pozitiei

"Cont curent la BNR" de schimb"


"Conturi de ajustare devize"


In cazul scaderii cursului:

111 = %

"Cont curent la BNR"

"Contravaloarea pozitiei de schimb"

3723

"Conturi de ajustare devize"
OPERATIUNI DE SWAP


Swap este operatiunea de vanzare si cumparare simultana a aceleiasi sume in doua valute diferite, avand decontari la cursurile si datele stabilite la incheierea tranzactiei. La baza operatiunii de swap sta un imprumut obtinut intr-o deviza folosit la creditarea intr-o alta deviza. Cele doua operatiuni se deruleaza simultan si au aceeasi contrapartida.

Forme de SWAP:

SWAP de trezorerie (SWAP cambist): reprezinta doua operatiuni de schimb ale unei sume nominale in devize, la doua cursuri in devize:

- cursul la vedere utilizat la incheierea tranzactiei,

- cursul la termen utilizat la scadenta operatiunii.

Se realizeaza de fapt combinarea unei operatiuni de schimb la vedere cu o operatiune de schimb la termen. Nu se calculeaza dobanzi pe perioada schimbului, acestea fiind cuprinse in cursul la termen.

SWAP financiar (SWAP lung) se caracterizeaza prin plata reciproca de dobanzi la devizele imprumutate, pe perioada schimbului. Este utilizat pentru sume mari, schimbate pe perioade lungi.

Operatiunile de SWAP de trezorerie se inregistreaza in contabilitate similar cu cele de schimb la termen.

Operatiunile de SWAP financiar se inregistreaza initial ca o operatiune de schimb la vedere, iar in final ca o operatiune de schimb la termen.


Exemplu:

SWAP DE TERZORERIE


Se inregistreaza ordinul de cumparare la vedere a devizelor:


9312 = 9361

"Devize cumparate si inca neprimite"          "Pozitia de schimb"


Contravaloarea in lei a devizelor de cumparat:


9362 = 9313

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Lei vanduti si inca nelivrati"


Ordinul de vanzare la termen a devizelor:


"Pozitia de schimb" "Devize de livrat contra lei de primit"


Contravaloarea in lei a devizelor de vandut:


9331 = 9362

"Lei de primit contra devize            "Contravaloarea pozitiei de schimb"

de livrat"


La primirea devizelor, se inregistreaza stingerea angajamentelor pentru operatiunea de cumparare la vedere:


"Pozitia de schimb" "Devize cumparate si inca neprimite"


Stingerea angajamentelor pentru contravaloarea in lei:


9313 = 9362

"Lei vanduti si inca nelivrati"          "Contravaloarea pozitiei de schimb"


Primirea devizelor pentru operatiunea la vedere:


121 = 3721

"Cont corespondent la banci"                  "Pozitia de schimb"


Contravaloarea in lei a devizelor cumparate la vedere:


3722 = 111

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Cont curent la BNR"


Stingerea angajamentelor privind livrarea la termen a devizelor:


9332 = 9361

"Devize de livrat contra lei de primit"          "Pozitia de schimb"Contravaloarea in lei a angajamentelor stinse:


9362 = 9331

"Contravaloarea pozitiei de schimb" "Lei de primit contra devize

de livrat"


Livrarea devizelor la termen:


3721 = 121

"Pozitia de schimb" "Cont corespondent la banci"


Contravaloarea in lei a devizelor livrate la termen:


111 = 3722

"Cont curent la BNR" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


Diferentele aferente schimbului la vedere, generate de variatia cursului sunt contabilizate prin conturile extrabilantiere si bilantiere de ajustare devize; diferentele favorabile se inregistreaza la venituri, iar cele nefavorabile la cheltuieli, prin inregistrarile urmatoare:a)  inregistrarea extrabilantiera a unei diferente favorabile:


9362 = 9363

"Contravaloarea pozitiei de schimb"            "Cont de ajustare devize"


b) inregistrarea bilantiera a diferentei favorabile:


3723 = 3722

"Cont de ajustare devize" "Contravaloarea pozitiei de schimb"

si:

3722 = 7061

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        "Venituri din operatiuni de

schimb si arbitraj"


c)  inregistrarea extrabilantiera a unei diferente nefavorabile:


9363 = 9362

"Lei vanduti si inca nelivrati" "Cont de ajustare devize"

d) inregistrarea bilantiera a diferentei nefavorabile:


3722 = 3723

"Contravaloarea pozitiei de schimb"        Cont de ajustare devize


si:


6061 = 3722

"Pierderi din operatiuni de " "Contravaloarea pozitiei de schimb"

schimb si arbitraj"Pentru devizele livrate, diferentele datorate variatiei cursului se inregistreaza in contul extrabilantier 9363 "Cont de ajustare devize", dupa natura diferentei.

Inchiderea contului bilantier 3723 "Cont de ajustare devize" se realizeaza in corespondenta cu contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb".


SWAP FINANCIAR:


Se inregistreaza ordinul de vanzare  si de cumparare a devizelor la vedere:

9361- deviza vanduta = 9314- deviza vanduta

"Pozitia de schimb" "Devize vandute si inca nelivrate"


9312 - deviza cumparata = 9361- deviza cumparata

"Devize cumparate si inca neprimite"            "Pozitia de schimb"


Contravaloarea in lei a ordinului la vedere:


9362 - deviza cumparata = 9362 - deviza vanduta

"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"


Se inregistreaza ordinul de cumparare si vanzare a devizelor la termen:

9335 - deviza cumparata = 9361- deviza cumparata

"Devize de primit contra devize de livrat"               "Pozitia de schimb"


9361- deviza vanduta = 9336 - deviza vanduta

"Pozitia de schimb"                  "Devize de livrat contra devize de primit"


Inregistrarea contravalorii in lei a ordinului la termen:


9362 - deviza cumparata = 9362 - deviza vanduta"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"


Inregistrarea livrarii devizelor la vedere:


3721 - deviza vanduta = 121 - deviza vanduta

"Pozitia de schimb"               "Cont corespondent la banci"


121- deviza cumparata = 3721 - deviza cumparata

"Cont corespondent la banci" "Pozitia de schimb"


Contravaloarea in lei a devizelor vandute:


3722 - deviza cumparata = 3722 - deviza vanduta

"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"


Inchiderea conturilor din afara bilantului pentru devizele livrate:


9314 - deviza vanduta = 9361- deviza vanduta

"Devize vandute si inca nelivrate"                     "Pozitia de schimb"


9361- deviza cumparata = 9312 - deviza cumparata

"Pozitia de schimb" "Contravaloarea pozitiei de schimb"


Contravaloarea in lei a devizelor la vedere livrate:


9362 - deviza vanduta = 9362 - deviza cumparata

"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"


Inregistrarea dobanzii calculate, cuvenite pentru devizele vandute:


378 = 3721

"Venituri de primit"                          "Pozitia de schimb"


Inregistrarea dobanzii calculate datorate pentru devizele cumparate:


3721 = 377

"Pozitia de schimb"                          "Cheltuieli de platit"


Contravaloarea in lei a dobanzilor de platit si incasat:


3722 - deviza vanduta = %

"Contravaloarea pozitiei 3722 - deviza cumparata

de schimb" Contravaloarea pozitiei de schimb

7061 "Venituri din operatiuni

de schimb si arbitraj"


sau:


% = 3722 - deviza cumparata

3722 - deviza vanduta "Contravaloarea pozitiei

"Contravaloarea pozitiei de schimb" de schimb"

6061 "Pierderi din operatiuni

de schimb si arbitraj"


Schimbul de dobanzi:


a)    inregistrarea dobanzilor incasate:

121 = 378

"Conturi de corespondent "Venituri de primit"

la banci (NOSTRO)"                            


b)    inregistrarea dobanzilor platite:

377 = 121

"Cheltuieli de platit" "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


Livrarea devizelor la termen:


a)    inchiderea conturilor din afara bilantului - stingerea angajamentelor:


9361- deviza cumparata = 9335- deviza cumparata

"Pozitia de schimb" "Devize de primit contra

devize de livrat"


9336 - deviza vanduta = 9361- deviza vanduta

Devize de livrat contra devize de primit "Pozitia de schimb"


b)    inregistrarea contravalorii in lei a angajamentelor stinse:


9362 - deviza vanduta = 9362 - deviza cumparata

"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"


c)    inregistrarea livrarii devizelor la termen in conturile de bilant:


121- deviza cumparata = 3721 - deviza cumparata

"Conturi de corespondent "Pozitia de schimb"

la banci (NOSTRO)"


3721 - deviza vanduta = 121 - deviza vanduta

"Pozitia de schimb"               "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


d)    contravaloarea in lei a devizelor livrate:


3722 - deviza cumparata = 3722 - deviza vanduta

"Contravaloarea pozitiei "Contravaloarea pozitiei

de schimb"            de schimb"CONTURI CURENTE IN DEVIZE


Conturile curente in devize ale clientilor au functie similara cu conturile curente in lei. Deoarece operatiunile sunt efectuate in contul clientilor, nu implica risc de schimb, deci utilizarea conturilor 3721 "Pozitia de schimb" si 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" se limiteaza la evidentierea dobanzii in devize si incasarea unor comisioane de catre banca.

Exemplu de operatiuni inregistrate conturile curente ale clientilor:


Operatiuni de incasari:


121 = 2511

"Conturi de corespondent "Conturi curente" client

la banci (NOSTRO)"


Operatiuni de plati:"Conturi curente"/client                "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


Constituirea de catre client a unui depozit la vedere in devize:"Conturi curente"/client                "Depozite la vedere"


Lichidarea de catre client a unui depozit la termen in devize:


2532 = 2511

Depozite la termen" "Conturi curente" client


Inregistrarea platii comisionului bancar de catre client:"Conturi curente"/client "Pozitia de schimb"


3722 = 7069

"Contravaloarea pozitiei de schimb"               ComisioaneCREDITE SI IMPRUMUTURI IN DEVIZE


Inregistrarea operatiunilor de creditare si imprumut in devize este similara inregistrarii acestor operatiuni in lei. Derularea lor normala nu implica risc de schimb.

Conturile de ajustare in devize sunt utilizate numai pentru evidentierea dobanzilor.

Conturile extrabilantiere 9321 "Devize date cu imprumut si inca nelivrate", 9322 "Devize luate cu imprumut si inca neprimite" se utilizeaza pentru evidenta angajamentelor privind creditele acordate, nelivrate inca, respectiv imprumuturile contractate neprimite inca.

Exemple de operatiuni privind credite in devize acordate de catre banca:


Inregistrarea angajamentului de acordare a creditului:


9321 = 999

"Devize date cu imprumut                              "Contrapartida"

si inca nelivrate"


Acordarea creditului catre un client:


% = 2511

202x "Conturi curente"/client

"Credite de trezorerie"

203x

"Credite pentru export", etc.


si concomitent:


999 = 9321

"Contrapartida"                               "Devize date cu imprumut

si inca nelivrate"


Dobanzi calculate cuvenite (de incasat de la client):


20x7 = 3721

"Conturi de creante atasate" "Pozitia de schimb"


si concomitent:


3722 = 7021

"Contravaloarea pozitiei "Dobanzi de la creante comerciale de schimb" si credite acordate clientelei


Incasarea dobanzii :


2511 = 20x7

"Conturi curente"/client "Conturi de creante atasate"


Rambursarea creditului de catre client:


2511 = %

"Conturi curente"/client 202x

"Credite de trezorerie"

203x

"Credite pentru export", etc.


Inregistrarea angajamentului de acordare a creditului catre o alta banca:


9321 = 999

"Devize date cu imprumut                              "Contrapartida"

si inca nelivrate"


Acordarea creditului la termen, prin cont NOSTRO:"Credite la termen "Conturi de corespondent

acordate bancilor" la banci (NOSTRO)"


si concomitent:


999 = 9321

"Contrapartida"                               "Devize date cu imprumut

si inca nelivrate"


Inregistrarea dobanzii calculate cuvenite, de incasat de la banca debitoare:"Creante atasate"                                 "Pozitia de schimb"


si concomitent:


3722 = 7021

"Contravaloarea pozitiei "Dobanzi la creditele

de schimb" acordate bancilor


Incasarea dobanzii:


121 = 1417

"Conturi de corespondent                             "Creante atasate

la banci (NOSTRO)"Rambursarea creditului de catre banca debitoare:"Conturi de corespondent "Credite la termen

la banci (NOSTRO)" acordate bancilor"Exemple de operatiuni privind imprumuturile in devize primite de la alte banci:


Inregistrarea imprumutului contractat:


999 = 9322

"Contrapartida"                               "Devize lute cu imprumut

si inca neprimite"


Primirea imprumutului la termen de la o alta banca prin cont nostro/loro:


% = 1422

121 "Imprumuturi la termen

" Conturi de corespondent primite de la banci"

la banci (NOSTRO)"

122

Conturi de corespondent

ale bancilor (LORO)"


Concomitent, se inregistreaza stingerea angajamentului in conturile din afara bilantului:


9322 = 999

"Devize lute cu imprumut "Contrapartida"

si inca neprimite"


Inregistrarea dobanzii calculate datorate catre banca creditoare:"Pozitia de schimb" "Datorii atasate"

si concomitent:


6014 = 3722

"Dobanzi la imprumuturile "Contravaloarea pozitiei

de la banci"            de schimb"


Plata dobanzii:


1427 = 121

"Datorii atasate" "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


Rambursarea creditului catre banca creditoare:


1422 = %

"Imprumuturi la termen 121

primite de la banci" " Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"

122

" Conturi de corespondent

ale bancilor (LORO)"
OPERATIUNI CU TITLURI IN DEVIZEInregistrarile operatiunilor cu titluri in devize sunt similare celor cu titluri in lei. Operatiunile de cumparare si vanzare de titluri nu atrag un risc de schimb, neavand efect asupra pozitiei de schimb. Riscul apare numai cand titlurile inregistreaza o variatie de curs (crestere sau pierdere). Pozitia de schimb este influentata de asemenea de dobanzi, dividende sau provizioane.


Exemple de operatiuni cu titluri:


Titluri de tranzactieInregistrarea cumpararii de titluri de tranzactie:
3021 = 121

"Titluri de tranzactie" "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


Reevaluarea titlurilor in cazul unor diferente favorabile:


3021 = 3721

"Titluri de tranzactie" "Pozitia de schimb"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a diferentelor favorabile:

"Contravaloarea pozitiei "Venituri din titluri

de schimb" de tranzactie


Reevaluarea titlurilor in cazul unor diferente nefavorabile:


3721 = 3021

"Pozitia de schimb" "Titluri de tranzactie"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a diferentelor favorabile:

"Pierderi din titluri "Contravaloarea pozitiei

de tranzactie de schimb"


Vanzarea de titluri de tranzactie la valoarea de inregistrare:


121 = 3021

"Conturi de corespondent                             "Titluri de tranzactie"

la banci (NOSTRO)"


Reclasarea titlurilor de tranzactie in titluri de plasament:


3031 = 3021

"Titluri de plasament" "Titluri de tranzactie"

Titluri de plasament - actiuniCumpararea actiunilor:


30313 = 121

"Actiuni si alte titluri cu "Conturi de corespondent

venit variabil" la banci (NOSTRO)"Cheltuieli de achizitie aferente actiunilor cumparate:


3721 = 121

"Pozitia de schimb" "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"


60331 = 3722

"Cheltuieli de achizitie" "Contravaloarea pozitiei

de schimb"Provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament:


3721 = 3911 "Provizioane pentru

"Pozitia de schimb" deprecierea actiunilor si a

altor titluri cu venit variabil"


66311 = 3722

"Cheltuieli cu provizioane                "Contravaloarea pozitiei

pentru deprecierea de schimb"

titlurilor de plasamentIncasarea dividendelor:


121 = 3721

"Conturi de corespondent "Pozitia de schimb"

la banci (NOSTRO)"


3722 = 70333

"Contravaloarea pozitiei "Dividende si venituri

de schimb" asimilateVanzarea actiunilor la pret de vanzare mai mare decat pretul de inregistrare (diferente favorabile):


121 = %

"Conturi de corespondent      

la banci" "Actiuni si alte titluri

cu venit variabil

3721

"Pozitia de schimb"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a diferentelor favorabile:

3722 = 70336

"Contravaloarea pozitiei "Venituri din cesiune"

de schimb"Vanzarea actiunilor la pret de vanzare mai mic decat pretul de inregistrare (diferente nefavorabile):


% = 30313

"Actiuni si alte titluri

"Conturi de corespondent cu venit variabil

la banci"

3721

"Pozitia de schimb"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a diferentelor favorabile:


"Pierderi din cesiune "Contravaloarea pozitiei

de schimb"

Anularea provizionului constituit pentru deprecierea actiunilor:


3911 = 3721

"Pierderi pentru deprecierea "Pozitia de schimb"

actiunilor si a altor tilturi

cu venit variabil"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a provizionului anulat:


3722 = 76311

"Contravaloarea pozitiei "Venituri din provizioane pentru

de schimb" deprecierea titlurilor de plasament
Titluri de plasament - obligatiuni


Achizitia de obligatiuni la care exista o dobanda scursa de platit:


% = 121

"Conturi de corespondent

"Obligatiuni si alte titluri la banci (nostro)"

cu venit variabil"


"Creante atasate"


Pretul de inregistrare a obligatiunilor in contul 30312 este valoarea de rambursare.Plata cheltuielilor de achizitie in devize:


3721 = 121

"Pozitia de schimb" "Conturi de corespondent

la banci (NOSTRO)"Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a cheltuielilor de achizitie:


60331 = 3722

"Cheltuieli de achizitie" "Contravaloarea pozitiei

de schimb"Inregistrarea dobanzii calculate cuvenite (de incasat):


3037 = 3721

"Creante atasate"                               "Pozitia de schimb"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a dobanzii de incasat:


3722 = 70331

"Contravaloarea pozitiei de schimb"                       "Dobanzi"Inregistrarea incasarii dobanzii:


121 = 3037

"Conturi de corespondent                             "Creante atasate"

la banci (NOSTRO)"Rambursarea obligatiunilor la valoarea de rambursare:


121 = 30312

"Conturi de corespondent                       "Obligatiuni si alte titluri

la banci (NOSTRO)" cu venit fix"Inregistrarea vanzarii obligatiunilor la un pret de vanzare mai mare decat valoarea de rambursare (de inregistrare); se include si dobanda scursa de recuperat:121 = %

"Conturi de corespondent    

la banci (nostro)"    "Obligatiuni si alte titluri

cu venit variabil"

3037

"Creante atasate"

3721

"Pozitia de schimb"Inregistrarea vanzarii obligatiunilor la un pret de vanzare mai mic decat valoarea de inregistrare (de rambursare):


121 = %

"Conturi de corespondent    

la banci (nostro)"    "Obligatiuni si alte titluri

cu venit variabil"


"Creante atasate"


si:


3721 = 30312

"Pozitia de schimb" "Obligatiuni si alte titluri

cu venit fix"Concomitent se inregisteraza contravaloarea in lei a diferentelor nefavorabile:


60336 = 3722

"Pierderi din cesiune" "Contravaloarea pozitiei

de schimb"


TITLURI DE INVESTITIIAchizitia titlurilor de investitii in conditiile unei dobanzi scurse de platit; cheltuieli de achizitie:


% = 121

"Conturi de corespondent

"Titluri de investitii" la banci (nostro)"


"Creante atasate"

3721

"Pozitia de schimb"Inregistrarea contravalorii in lei a cheltuielilor de achizitie platite in devize:


60341 = 3722

"Cheltuieli de achizitie" "Contravaloarea pozitiei

de schimb"Inregistrarea dobanzii calculate de incasat in devize:


3047 = 3721

"Creante atasate"                               "Pozitia de schimb"


Concomitent se inregistreaza contravaloarea in lei a dobanzii de incasat:


3722 = 70341

"Contravaloarea pozitiei de schimb"                       "Dobanzi"Esalonat se inregistreaza amortizarea primelor reprezentand diferenta nefavorabila intre pretul de achizitie si pretul de rambursare in devize pe perioada reziduala a titlurilor:3721 = 3041

"Pozitia de schimb"               "Contravaloarea pozitiei de schimb"


concomitent se inregisteraza contravaloarea in lei:


60341 = 3722

"Cheltuieli de achizitie" "Contravaloarea pozitiei

de schimb"Esalonarea diferentei favorabile - venituri din prime, in devize:


3041 = 3721

"Titluri de investitii"                             "Pozitia de schimb"Incasarea dobanzii cuvenite:


121 = 3047

"Conturi de corespondent "Creante atasate"

la banci (NOSTRO)"Rambursarea titlurilor la valoarea de rambursare:


121 = 3041

"Conturi de corespondent " Titluri de investitii"

la banci (NOSTRO)"Vanzarea titlurilor de investitii:


121 = %

"Conturi de corespondent    

la banci (nostro)"    "Titluri de investitii

3047

"Creante atasate"

Diferenta dintre pretul de inregistrare si pretul de inregistrare in devize a titlurilor se inregistreaza astfel:

diferenta favorabila in devize, in creditul contului 3721 "Pozitia de schimb", iar contravaloarea in lei in creditul contului 7462 "Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare"

diferenta nefavorabila in devize, in debitul contului 3721 "Pozitia de schimb", iar contravaloarea in lei in debitul contului 6462 "Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare".


Copyright © Contact | Trimite referat