CONTABILITATE - CONTABILITATEA ANALITICA A STOCURILOR referat

CONTABILITATEA ANALITICA A STOCURILOR -Tn principlu contabilitatea analitica a stocurilor se organizeaza pe felurl (sortimente) de bunurl materiale stocate sau pe grupe de stocuri si locurl de depozitare (gestluni create). Exceptie face contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor aflate In unitatile de desfacere cu amanuntul, care se tine global -valoric pe gestiuni (magazine de desfacere). Aceeas1 structura se poate adapta si In cazul contabilitatii rechizitelor de birou, imprimatelor sI materialelor foloslte pentru ambalare. Din punct de vedere metodologic contabilitatea analitlca se nuanteaza In raport de metoda inventarului permanent sau cea a inventarului intermitent folosita pentru evldenta stocurllor. in cazul folosirii inventarulul permanent, contabllitatea analitica se poate organiza dupa una din metodele: metoda cantltativ -valoricà, metoda operatlv- contabilà si metoda global -valoricà. Metoda cantitatlv -valoricà consta In organizarea la locul de depozltare a unei evidente cantitative pe feluri de bunuri stocate, iar In contabilitatea analitica a unei evidente cantitativ -valorice pe feluri de bunuri si gestiuni. Tn cadrul ambelor evidente, Inregistrarea se face pentru stocuri, intrari si iesiri. Se poate folosi si varianta In care se conduce numai evidenta cantitativ - valorica realizata prin contabilitatea analltica. Metoda operativ -contabilà (pe solduri) consta In organizarea la locul de depozitare a unei evidente cantitative pe feluri de bunuri stocate, iar In contabilitatea analitica a unei evidente valorice a miscarilor (intrari -iesiri) pe gestluni, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Totodata, se organizeaza si o evidenta cantitatlv- valorica. numai pentru stocuri, pe feluri de bunuri stocate si gestiuni. Aceasta evidenta se creeaza la sfarsitul lunii cu scopul de a verifica concordanta dintre contabilitatea analitica sI evidenta cantitativa tinutà la locul de depozitare

Copyright © Contact | Trimite referat