CONTABILITATE - CONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE referatCONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE -METODA INVENTARULUI PERMANENT - Operatii privind cumparari/e de stocuri -In cursul exercitiului. toate operatiile privind cumpororile de materiale si morfuri de la furnizori se inregistreazo la costul de achizitie in debitul conturilor de stocuri in corespondento cu creditul conturilor de furnizori. daco aprovizionarea se face pe credlt comercial. si prin conturile de trezorerie daco se utilizeazo instrumente de plata imediata. Cumpārārile de stocuri implicā anumite cheltuieli accesorii: cheltuieli de transport. asigurarea transportului. onorarii Intermedlarului ce a facilitat achlzitia etc. Principial aceste cheltuieli trebuie adāugate la pretul de achizitie si contabilizate in debltul conturilor de stocuri. in cazul metodei inventarului permanent si in debitul conturilor 600 'Cheltulelt cu materll prlme'.607 'CheltuleD prlvlnd mārturlle' etc. in cazul metodei inventarului intermitent. si totusi. practicile contabile nuanteazā rezolvarea. in sensul cā in toate cazurile in care aceste cheltuieil nu sunt delimitate torā ambiguitate privind anumite cumpārāri partlculare. ele pot fi inregistrate utilizand conturile 613 'Cheltulell cu prlmele de aslgurare'; 622 'Cheltuiell prlvind comlsioanele si onorariile'; 624 'Įheltuiell cu transportul de bunuri si personal' etc
Copyright Š Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani