CONTABILITATE - CONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATECONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE -METODA INVENTARULUI PERMANENT - Operatii privind cumparari/e de stocuri -In cursul exercitiului. toate operatiile privind cumpororile de materiale si morfuri de la furnizori se inregistreazo la costul de achizitie in debitul conturilor de stocuri in corespondento cu creditul conturilor de furnizori. daco aprovizionarea se face pe credlt comercial. si prin conturile de trezorerie daco se utilizeazo instrumente de plata imediata. Cumpārārile de stocuri implicā anumite cheltuieli accesorii: cheltuieli de transport. asigurarea transportului. onorarii Intermedlarului ce a facilitat achlzitia etc. Principial aceste cheltuieli trebuie adāugate la pretul de achizitie si contabilizate in debltul conturilor de stocuri. in cazul metodei inventarului permanent si in debitul conturilor 600 'Cheltulelt cu materll prlme'.607 'CheltuleD prlvlnd mārturlle' etc. in cazul metodei inventarului intermitent. si totusi. practicile contabile nuanteazā rezolvarea. in sensul cā in toate cazurile in care aceste cheltuieil nu sunt delimitate torā ambiguitate privind anumite cumpārāri partlculare. ele pot fi inregistrate utilizand conturile 613 'Cheltulell cu prlmele de aslgurare'; 622 'Cheltuiell prlvind comlsioanele si onorariile'; 624 'Įheltuiell cu transportul de bunuri si personal' etc