CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PRIMELOR DE CAPITAL - Prime legate de capital referat

CONTABlLITATEA PRIMELOR DE CAPITAL -Primele de capital (capitalul aditional) se constituil:; ca excedent intre valoarea de emisiune si valoarea nominalą (primele de emisiune); intre Va1Oafea contabilą sau intrinsecą a actiunilor stabilite in urma fuziunii societątilor sj vatoarea lor nominalą (primele de fuziune) si intre valoarea bunurilor primite ca aport si vatoareo nominalą a actiunilor sau pąrtilor sociale subscrise (primele de aport). Evidenta primelor legate de capital se realizeazą prin contuJ sintetic de gradul I, cu functie de pasiv, 104 'Prime legate de capital' care se dezvoltą pe cele doua sintetice de gradul Il 1041 'Pr/me de em/s/une sou de aporf', 1042 'Pr/me de fuz/une'. Se credlteazCl cu primele de capital calculate la constituirea, cresterea si fuziunea capitalului social. Se debiteazCl cu primele incorporate in capitatul social sau rezerve, dupą caz. Soldul creditor reprezintą primele de capital delimitate ca o structurą distinctą a capitalului propriu. Operatiile care se inregistreazą in contabilitate privind primele legate de capital sunt cele legate de constituirea lor ca sursą de finantare si de utilizare pentru acoperirea cheltuielilor de stabiliment. sau de incorporarea lor in rezerve.
Copyright © Contact | Trimite referat